Spółdzielnia Mieszkaniowa
Hutnik

ul. Dworcowa 26, 43-170 Łaziska Górne

Regulaminy

Regulamin rozliczania kosztów zakupu ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania w Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK” w Łaziskach Górnych.

(zobacz)

Aneks nr 1 do Regulamin rozliczania kosztów zakupu ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania w Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK” w Łaziskach Górnych.

(zobacz)

Aneks nr 2 do Regulamin rozliczania kosztów zakupu ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania w Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK” w Łaziskach Górnych.

(zobacz)

Aneks nr 3 do Regulamin rozliczania kosztów zakupu ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania w Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK” w Łaziskach Górnych.

(zobacz)


Regulamin rozliczania zużycia wody, odprowadzania ścieków i energii cieplnej na cele centralnej ciepłej wody w lokalach mieszkalnych i użytkowych Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK” w Łaziskach Górnych

(zobacz)


Regulamin rozliczania kosztów eksploatacji zasobów mieszkaniowych i zasad ustalania opłat za lokale w Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK” w Łaziskach Górnych zatwierdzony uchwałą RN 2/2018 z 22.01.2018

(zobacz)

Regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i zasad ustalania wysokości opłat za lokale w Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK” w Łaziskach Górnych, uchylony uchwałą RN 2/2018 z 22.01.2018r.

(zobacz)


Regulamin przeprowadzania przetargu ustnego (licytacji) na nabycie lokalu mieszkalnego o statusie odrębnej własności w Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK” w Łaziskach Górnych

(zobacz)


Regulamin wynajmu lokali użytkowych, dzierżawy terenu oraz użyczenia pomieszczeń niepełnowartościowych w Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK” w Łaziskach Górnych

(zobacz)


 Regulamin porządku domowego obowiązujący w Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK” w Łaziskach Górnych

(zobacz)


Regulamin określający zasady podziału obowiązków pomiędzy członka posiadającego spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu oraz odrębną własność, a także właściciela lokalu nie będącego członkiem Spółdzielni oraz osoby nie będącej członkiem, której przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu a Spółdzielnią w zakresie napraw wewnątrz lokali oraz zasady rozliczeń Spółdzielni z użytkownikami zwalniającymi lokale w Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK” w Łaziskach Górnych

(zobacz)


Regulamin wymiany stolarki okiennej w Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK” w Łaziskach Górnych

(zobacz)


Regulamin wyboru członków Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK” w Łaziskach Górnych przyjęty w dniu 26.04.2018r.

(zobacz)


Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK” w Łaziskach Górnych obowiązujący od dnia 26.04.2018r.

(zobacz)

Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK” w Łaziskach Górnych obowiązujący do dnia 26.04.2018r.

(zobacz)


Regulamin pracy Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK” w Łaziskach Górnych

(zobacz)


Regulamin organizacyjny Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK” w Łaziskach Górnych

(zobacz)


Procedury postępowania Spółdzielni Mieszkaniowej „Hutnik” w Łaziskach Górnych wobec osób względem niej zadłużonych.

 (zobacz)


Regulamin wyboru wykonawców robót budowlanych, remontowych oraz usług związanych z konserwacją i utrzymaniem nieruchomości, realizowanych na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej HUTNIK w Łaziskach Górnych (obowiązujący od 23.10.2017r.)

 (zobacz)

Regulamin wyboru wykonawców robót budowlanych, remontowych oraz usług związanych z konserwacją i utrzymaniem nieruchomości, realizowanych na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej HUTNIK w Łaziskach Górnych (obowiązujący do 23.10.2017r)

 (zobacz)


Regulamin gospodarowania funduszem remontowym Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK” w Łaziskach Górnych

(zobacz)

Załącznik nr 3 Regulaminu gospodarowania funduszem remontowym Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK” w Łaziskach Górnych

(zobacz)


Zasady polityki zatrudniania oraz Regulamin wynagradzania członków Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK” w Łaziskach Górnych

(zobacz)


Regulamin udostępniania dokumentów członkom Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK” w Łaziskach Górnych

(zobacz)

W poniższe pole wpisz HUTNIK

Hutnik
Informacja o cookies Zamknij informację o cookies
Ta strona korzysta z plików cookies(ciasteczek). Aby dowiedzieć się więcej na temat samych plików, sposobu ich używania oraz polityce prywatności, kliknij w dowiedz się więcej.