Spółdzielnia Mieszkaniowa
Hutnik

ul. Dworcowa 26, 43-170 Łaziska Górne

Zarząd

Zarząd reprezentuje Spółdzielnię na zewnątrz i podejmuje w jej imieniu czynności wszelkiego rodzaju. Zarząd kieruje działalnością Spółdzielni i podejmuje wszelkie decyzje niezastrzeżone przez ustawę lub Statut dla innych organów Spółdzielni.

Na podstawie uchwały nr 13/RN/2019 Rady Nadzorczej z dnia 16.05.2019r. od dnia 01.07.2019r. Zarząd Spółdzielni jest jednoosobowy w osobie:

Prezesa Zarządu –  Wojciecha Huptysa
(licencja zawodowa zarządcy nieruchomości nr 2238)

Szczegółowe zasady pracy Zarządu regulują zapisy §40-44 i 45-46 Statutu Spółdzielni (zobacz) oraz Regulamin Pracy Zarządu (zobacz)

 

Sprawozdanie Zarządu za rok 2013 (Załącznik nr 1)

Sprawozdanie Zarządu za rok 2014 (Załącznik nr 2)

Sprawozdanie Zarządu za rok 2015 (Załącznik nr 3)

Sprawozdanie Zarządu za rok 2016 (Załącznik nr 4)

Sprawozdanie Zarządu za rok 2017 (Załącznik nr 5)

Sprawozdanie Zarządu za rok 2018 (Załącznik nr 6)


 

 

Zarząd Spółdzielni informuje, że publikowane poniżej wyciągi z protokołów obrad Zarządu, zawierają najważniejsze sprawy podejmowane na posiedzeniach. Informujemy ponadto, że zgodnie z art. 18 §2 ustawy z dnia 16 września 1982r. Prawo spółdzielcze, członek spółdzielni ma prawo zaznajamiania się między innymi z uchwałami organów spółdzielni, protokołami obrad organów spółdzielni. Pełna treść protokołów dostępna jest w siedzibie Spółdzielni

 

Wyciągi z protokołów Zarządu 2014

Wyciągi z protokołów Zarządu 2015

Wyciągi z protokołów Zarządu 2016

Wyciągi z protokołów Zarządu 2017

Wyciągi z protokołów Zarządu 2018

Wyciągi z protokołów Zarządu 2019

 

 

W poniższe pole wpisz HUTNIK

Hutnik
Informacja o cookies Zamknij informację o cookies
Ta strona korzysta z plików cookies(ciasteczek). Aby dowiedzieć się więcej na temat samych plików, sposobu ich używania oraz polityce prywatności, kliknij w dowiedz się więcej.