Spółdzielnia Mieszkaniowa
Hutnik

ul. Dworcowa 26, 43-170 Łaziska Górne

Walne Zgromadzenie Członków

Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższym organem Spółdzielni, do którego kompetencji należą najważniejsze sprawy Spółdzielni. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy między innymi:

 

 

Walne Zgromadzenie Członków musi być zwołane przynajmniej raz w roku w ciągu 6 miesięcy po upływie roku obrachunkowego. Zarząd zobligowany jest zwołać Walne Zgromadzenie Członków także na pisemny wniosek:

 

 

Wniosek musi wskazywać sprawy, które mają być przedmiotem obrad.

 

W spółdzielniach, w których liczba członków przekroczy 500 osób, walne zgromadzenie może być podzielone na części. Rada Nadzorcza ustala zasady zaliczania członków do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia Członków.

 

Zasady zwoływania oraz obrad Walnego Zgromadzenia Członków regulują zapisy § 17 – 27 Statutu Spółdzielni (zobacz).

 

Należy pamiętać: Walne Zgromadzenie Członków może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad.


 

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej “HUTNIK” w Łaziskach Górnych –  22.05.2014r .

Protokół z Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej “HUTNIK” w Łaziskach Górnych z 22.05.2014r. (pobierz)


 

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej “HUTNIK” w Łaziskach Górnych –  25.05.2015r.(zobacz)


 

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej “HUTNIK” w Łaziskach Górnych –  23.05.2016r. (zobacz)


 

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej “HUTNIK” w Łaziskach Górnych –  24.05.2017r. (zobacz)


 

Walne Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej “HUTNIK” w Łaziskach Górnych –  26.04.2018r. i 14.06.2018r. (zobacz)


 

Walne Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej “HUTNIK” w Łaziskach Górnych –  05.06.2019r. (zobacz)


 

Walne Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej “HUTNIK” w Łaziskach Górnych –  22.09.2020r. (zobacz)

W poniższe pole wpisz HUTNIK

Hutnik
Informacja o cookies Zamknij informację o cookies
Ta strona korzysta z plików cookies(ciasteczek). Aby dowiedzieć się więcej na temat samych plików, sposobu ich używania oraz polityce prywatności, kliknij w dowiedz się więcej.