Spółdzielnia Mieszkaniowa
Hutnik

ul. Dworcowa 26, 43-170 Łaziska Górne

Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza jest organem kontroli i nadzoru Spółdzielni. Funkcja ta realizowana jest w szczególności przez:

 

 

 

Rada Nadzorcza składa się z sześciu osób wybieranych na Walnym Zgromadzeniu spośród członków Spółdzielni. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata. Kadencja Rady trwa od Walnego Zgromadzenia na którym dokonano jej wyboru do Walnego Zgromadzenia odbywanego do 3 lat od wyboru. Szczegółowe zasady wyboru członków Rady Nadzorczej określa Regulamin wyboru członków Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK” w Łaziskach Górnych (zobacz).

 

 

Obecny skład Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK” w Łaziskach Górnych na kadencję 2018-2021

 

BOŻENA MAGDZIORZ
Przewodnicząca Rady
STEFAN MOSIĘŻNY
Zastępca Przewodniczącego Rady
MAREK BANASZCZYK Członek Rady
KRZYSZTOF BARTKOWIAK Członek Rady
HORST WRONA
Członek Rady
ZENON ZUBEL
Członek Rady

 

 

Komisja Rewizyjna

 

KRZYSZTOF BARTKOWIAK Członek Komisji Rewizyjnej
HORST WRONA Członek Komisji Rewizyjnej
 ZENON ZUBEL Członek Komisji Rewizyjnej

 

Szczegółowe zasady działania Rady Nadzorczej regulują zapisy §28 – 39 i §45-46 Statutu Spółdzielni  (zobacz) oraz Regulamin Rady Nadzorczej  (zobacz)


 

Sprawozdanie Rady Nadzorczej  za rok 2013 (załącznik nr 1)

 

Sprawozdanie Rady Nadzorczej  za rok 2014 (załącznik nr 2)

 

Sprawozdanie Rady Nadzorczej  za rok 2015 (załącznik nr 3)

 

Sprawozdanie Rady Nadzorczej  za rok 2016 (załącznik nr 4)

 

Sprawozdanie Rady Nadzorczej  za rok 2017 (załącznik nr 5)

 

Sprawozdanie Rady Nadzorczej  za rok 2018 (załącznik nr 6)


Materiały z obrad Rady Nadzorczej

Poniżej publikowane są protokoły z posiedzeń Rady Nadzorczej oraz uchwały podejmowane przez Radę Nadzorczą. Informujemy ponadto, że zgodnie z art. 18 §2 ustawy z dnia 16 września 1982r. Prawo spółdzielcze, członek spółdzielni ma prawo zaznajamiania się między innymi z uchwałami organów spółdzielni, protokołami obrad organów spółdzielni. Załączniki do protokołów i uchwał dostępne są w siedzibie Spółdzielni.

 

Materiały z posiedzeń Rady Nadzorczej w roku 2014


Materiały z posiedzeń Rady Nadzorczej w roku 2015


Materiały z posiedzeń Rady Nadzorczej w roku 2016


Materiały z posiedzeń Rady Nadzorczej w roku 2017


Materiały z posiedzeń Rady Nadzorczej w roku 2018


Materiały z posiedzeń Rady Nadzorczej w roku 2019

W poniższe pole wpisz HUTNIK

Hutnik
Informacja o cookies Zamknij informację o cookies
Ta strona korzysta z plików cookies(ciasteczek). Aby dowiedzieć się więcej na temat samych plików, sposobu ich używania oraz polityce prywatności, kliknij w dowiedz się więcej.