Spółdzielnia Mieszkaniowa
Hutnik

ul. Dworcowa 26, 43-170 Łaziska Górne

Ogłoszenie o przetargu

Opublikowano: 25 marca 2021

Łaziska Górne 24.03.2021r.

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „HUTNIK” ul. Dworcowa 26 w Łaziskach Górnych ogłasza postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie:

 

„Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej z wyniesieniem gazomierzy na klatki schodowe w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych ul. Dworcowa 30 A, B i Dworcowa 32 A, B w Łaziskach Górnych.”

 

Przetarg odbędzie się w dniu 27.04.2021r. (wtorek) o godz. 1100 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK” w Łaziskach Górnych, ul. Dworcowa 26.

Materiały przetargowe można odebrać w Spółdzielni bezpłatnie lub otrzymać drogą elektroniczną.

Wadium w kwocie 6000,00 zł należy wpłacać na konto Spółdzielni podane w materiałach przetargowych do dnia 26.04.2021r. do godz. 900.

Oferty w zamkniętych kopertach z napisem „Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej z wyniesieniem gazomierzy na klatki schodowe w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych ul. Dworcowa 30 A, B i Dworcowa 32 A, B w Łaziskach Górnych.” należy składać w sekretariacie Spółdzielni w terminie do dnia 27.04.2021r. do godz. 900.

 

Informacja o wynikach przetargu zostanie umieszczona na stronie internetowej Spółdzielni www.smhutnik.laziska.pl.

 

Dodatkowych informacji udziela S.M. „HUTNIK” tel. (32) 736-72-34.

 

UWAGA:

Wykonawca opracowuje ofertę cenową na podstawie załączonych przedmiarów robót, które mają charakter pomocniczy. Wykonawca robót przed złożeniem oferty zobowiązany jest do oględzin miejsca wykonywania prac.

Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z wykonania części robót objętych przetargiem bez podania przyczyny lub do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny oferentom.

W poniższe pole wpisz HUTNIK

Hutnik
Informacja o cookies Zamknij informację o cookies
Ta strona korzysta z plików cookies(ciasteczek). Aby dowiedzieć się więcej na temat samych plików, sposobu ich używania oraz polityce prywatności, kliknij w dowiedz się więcej.