Spółdzielnia Mieszkaniowa
Hutnik

ul. Dworcowa 26, 43-170 Łaziska Górne


2021

 • Maj 2021 (4)
 • Kwiecień 2021 (4)
 • Marzec 2021 (13)
 • Luty 2021 (10)
 • Styczeń 2021 (3)

 • 2020

 • Grudzień 2020 (7)
 • Listopad 2020 (5)
 • Październik 2020 (6)
 • Wrzesień 2020 (9)
 • Sierpień 2020 (14)
 • Lipiec 2020 (9)
 • Czerwiec 2020 (6)
 • Maj 2020 (10)
 • Kwiecień 2020 (10)
 • Marzec 2020 (11)
 • Luty 2020 (6)
 • Styczeń 2020 (4)

 • 2019

 • Grudzień 2019 (7)
 • Listopad 2019 (9)
 • Październik 2019 (7)
 • Wrzesień 2019 (6)
 • Sierpień 2019 (5)
 • Lipiec 2019 (8)
 • Czerwiec 2019 (6)
 • Maj 2019 (11)
 • Kwiecień 2019 (13)
 • Marzec 2019 (9)
 • Luty 2019 (10)
 • Styczeń 2019 (4)

 • 2018

 • Grudzień 2018 (11)
 • Listopad 2018 (2)
 • Październik 2018 (7)
 • Wrzesień 2018 (5)
 • Sierpień 2018 (8)
 • Lipiec 2018 (4)
 • Czerwiec 2018 (7)
 • Maj 2018 (9)
 • Kwiecień 2018 (6)
 • Marzec 2018 (9)
 • Luty 2018 (9)
 • Styczeń 2018 (3)

 • 2017

 • Grudzień 2017 (5)
 • Listopad 2017 (9)
 • Październik 2017 (6)
 • Wrzesień 2017 (9)
 • Sierpień 2017 (8)
 • Lipiec 2017 (4)
 • Czerwiec 2017 (9)
 • Maj 2017 (9)
 • Kwiecień 2017 (12)
 • Marzec 2017 (8)
 • Luty 2017 (10)
 • Styczeń 2017 (7)

 • 2016

 • Grudzień 2016 (6)
 • Listopad 2016 (5)
 • Październik 2016 (8)
 • Wrzesień 2016 (9)
 • Sierpień 2016 (6)
 • Lipiec 2016 (3)
 • Czerwiec 2016 (5)
 • Maj 2016 (5)
 • Kwiecień 2016 (11)
 • Marzec 2016 (10)
 • Luty 2016 (8)
 • Styczeń 2016 (9)

 • 2015

 • Grudzień 2015 (8)
 • Listopad 2015 (6)
 • Październik 2015 (9)
 • Wrzesień 2015 (12)
 • Sierpień 2015 (8)
 • Lipiec 2015 (6)
 • Czerwiec 2015 (6)
 • Maj 2015 (6)
 • Kwiecień 2015 (9)
 • Marzec 2015 (10)
 • Luty 2015 (7)
 • Styczeń 2015 (8)

 • 2014

 • Grudzień 2014 (7)
 • Listopad 2014 (10)
 • Październik 2014 (8)
 • Wrzesień 2014 (7)
 • Świąteczne życzenia

  Opublikowano: 29 marca 2021


  Załatwianie spraw w Spółdzielni

  Opublikowano: 26 marca 2021

  Szanowni Mieszkańcy,

  uprzejmie informujemy, że  sprawach ważnych i terminowych oraz w razie konieczności osobistego ich załatwienia, obsługa w biurze odbywa się w godzinach pracy Spółdzielni. Ułatwieniem jest uprzednio telefoniczne umówienie spotkania z pracownikiem.

  Spotkanie odbywa się z zachowaniem zasad bezpieczeństwa tj.: obowiązkowe jest zakrycie ust i nosa oraz dezynfekcja rąk.

  Ze względu na absencję chorobową części pracowników Spółdzielni mogą wystąpić sytuacje, że załatwienie niektórych sprawy potrwa dłużej.

  Za ewentualne utrudnienia w obsłudze przepraszamy oraz zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań aby sprawy realizować z należytą starannością w wymaganych terminach.


  Ogłoszenie o przetargu

  Opublikowano: 25 marca 2021

  Łaziska Górne 24.03.2021r.

   

  O G Ł O S Z E N I E

   

  Spółdzielnia Mieszkaniowa „HUTNIK” ul. Dworcowa 26 w Łaziskach Górnych ogłasza postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie:

   

  „Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej z wyniesieniem gazomierzy na klatki schodowe w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych ul. Dworcowa 30 A, B i Dworcowa 32 A, B w Łaziskach Górnych.”

   

  Przetarg odbędzie się w dniu 27.04.2021r. (wtorek) o godz. 1100 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK” w Łaziskach Górnych, ul. Dworcowa 26.

  Materiały przetargowe można odebrać w Spółdzielni bezpłatnie lub otrzymać drogą elektroniczną.

  Wadium w kwocie 6000,00 zł należy wpłacać na konto Spółdzielni podane w materiałach przetargowych do dnia 26.04.2021r. do godz. 900.

  Oferty w zamkniętych kopertach z napisem „Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej z wyniesieniem gazomierzy na klatki schodowe w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych ul. Dworcowa 30 A, B i Dworcowa 32 A, B w Łaziskach Górnych.” należy składać w sekretariacie Spółdzielni w terminie do dnia 27.04.2021r. do godz. 900.

   

  Informacja o wynikach przetargu zostanie umieszczona na stronie internetowej Spółdzielni www.smhutnik.laziska.pl.

   

  Dodatkowych informacji udziela S.M. „HUTNIK” tel. (32) 736-72-34.

   

  UWAGA:

  Wykonawca opracowuje ofertę cenową na podstawie załączonych przedmiarów robót, które mają charakter pomocniczy. Wykonawca robót przed złożeniem oferty zobowiązany jest do oględzin miejsca wykonywania prac.

  Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z wykonania części robót objętych przetargiem bez podania przyczyny lub do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny oferentom.


  Dezynfekcja

  Opublikowano: 22 marca 2021

  Szanowni Mieszkańcy

  Informujemy, że w dniu 24.03.2021r. (środa) zostanie przeprowadzona zapobiegawcza dezynfekcja klatek schodowych we wszystkich budynkach mieszkalnych wielorodzinnych oraz osłon śmietnikowych w zasobach Spółdzielni.

  Prace wykonywane będą przez firmę „PEWESTA” Sp. z o.o., ul. Rybnicka 20, 43-190 Mikołów, tel.: 510 500 410

  Zwracamy się z prośbą do mieszkańców o nie wychodzenie z mieszkań i nie wchodzenie do klatek schodowych i osłon śmietnikowych z zewnątrz  podczas prowadzonej dezynfekcji  oraz 30 minut po zabiegu dezynfekcji.

  Za ewentualne niedogodności związane z prowadzonymi pracami przepraszamy.


  Indywidualne numery rachunków bankowych

  Opublikowano: 19 marca 2021

  Szanowni Państwo,

  Pragniemy przypomnieć, aby opłaty za mieszkanie dokonywać na indywidualne numery rachunków bankowych.

  W przypadku dokonywania wpłat na poczcie lub w innych punktach wnoszenia opłat,  prosimy Państwa o korzystanie z blankietów zawierających ten numer. W przypadku zapotrzebowania na takie blankiety prosimy o kontakt telefoniczny ze Spółdzielnią, przygotujemy i dostarczymy je Państwu do skrzynki pocztowej.


  Kasa nieczynna do odwołania

  Opublikowano: 19 marca 2021

  Szanowni Państwo,

  W związku z zaostrzającym się stanem epidemii COVID – 19,  wzrostem ilości zakażeń  oraz ograniczeniami życia społecznego i gospodarczego informujemy, że KASA Spółdzielni pozostaje zamknięta do odwołania.  

  Decyzja Zarządu o zamknięciu kasy podyktowana jest sytuacją epidemiczną i zaleceniami ograniczenia bezpośrednich kontaktów w większych grupach osób, co może mieć miejsce w trakcie obsługi kasowej oraz przede wszystkim troską o bezpieczeństwo mieszkańców (w szczególności osób starszych), pracowników i współpracowników.

  Zarząd nie chce dopuścić do sytuacji całkowitego zamknięcia Spółdzielni w przypadku zakażenia COVID – 19, kiedy to nie będzie możliwości załatwienia jakichkolwiek wniosków mieszkańców.

  Uruchomienie obsługi kasowej planowane jest na drugą połowę kwietnia br., jednak ostateczna decyzja uwarunkowana jest przede wszystkim rozwojem sytuacji epidemiologicznej i poziomem wzrostu zakażeń.

  Z poważaniem

  Zarząd SM Hutnik


  Informacja o opłatach za mieszkanie na e-mail i do skrzynki

  Opublikowano: 19 marca 2021

  Szanowni Mieszkańcy,

  uprzejmie informujemy, że przekazaliśmy Państwu do skrzynek listowych informacje o wysokości opłat za mieszkanie, które obowiązują od  01.04.2021r. Zmianie uległa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie uchwały nr XXVIII/291/21 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 23.02.2021r. oraz stawki zaliczkowe na centralne ogrzewanie dla 13 budynków (informacja z 12.03.2021r.)

   

  Do użytkowników E- KARTOTEKI, którzy wyrazili zgodę na przesyłanie informacji drogą mailową (ok. 180 mieszkań), korespondencja ta przesłana została również na wskazany adres e-mail. Prosimy Państwa o sprawdzenie korespondencji e-mail, czy w dniach 15-16.03.2021r.  wpłynęła informacja ze Spółdzielni.  

  W poniedziałek, przeprowadzona zostanie weryfikacja  skuteczności takiej formy przesyłu informacji. Do części z Państwa również zadzwonimy z prośbą o potwierdzenie otrzymania informacji.

  Docelowo dla osób, które wyraziły na to zgodę, stosowana będzie elektroniczna forma wysyłki informacji. O dalszych działaniach w tym zakresie będziemy Państwa informować na bieżąco.


  Opłaty za mieszkanie od 01.04.2021r.

  Opublikowano: 12 marca 2021

  Szanowni Państwo,

  Uprzejmie informujemy, że w drugiej połowie przyszłego tygodnia zostaną Państwu dostarczone informacje o opłatach za mieszkanie obowiązujące od 1 kwietnia 2021r.

  Na podstawie Uchwały NR XXVIII/291/21 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 23.02.2021r. zmianie od dnia 01.04.2021r. ulegają stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi (zobacz). Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami zbieranymi w sposób selektywny wynosić będzie 29,00 zł/m-c na mieszkańca (do dnia 31.03.2021r. wynosiła 23,00 zł/m-c na mieszkańca).

  Ponadto na podstawie Uchwały Zarządu Spółdzielni nr 18/2021 z dnia 16.02.2021r. dla 13 budynków od dnia 01.04.2021r. zmianie ulegają wysokości stawek opłat zaliczkowych na pokrycie kosztów centralnego ogrzewania. Podwyżki stawek zaliczkowych wynikają z prognozy kosztów centralnego ogrzewania przeprowadzonej z zastosowaniem cen ciepła stosowanych przez dostawców, po podwyżkach od dnia 01.01.2021r oraz skorygowanej prognozie zużycia ciepła w związku z niższymi niż w latach ubiegłych temperaturami w m-cu styczniu i lutym. Treść w/w uchwały dostępna jest w module E KARTOTEKA dla członków Spółdzielni.

  Wszystkich Państwa którzy do tej pory nie korzystają z E- KARTOTEKI zachęcamy do złożenia stosownego wniosku (pobierz) o założenie konta i użytkowanie tego narzędzia komunikacji.

  Z poważaniem

  Zarząd SM HUTNIK


  Gospodarowanie odpadami komunalnymi

  Opublikowano: 12 marca 2021

  Szanowni Mieszkańcy,

   

  Od dnia 01.04.2021r. wchodzi w życie Uchwała Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 23.02.2021r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania wysokości stawki tej opłaty (zobacz). Od 01.04.2021r. stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, przy wypełnianiu obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny wynosić będzie 29,00 zł miesięcznie na mieszkańca. Stawka podwyższona za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny wynosić będzie 58,00 zł miesięcznie od osoby.

   

  W związku z powyższym prosimy o zwracanie szczególnej uwagi na właściwe segregowanie odpadów już w gospodarstwach domowych a następnie w zbiorczych kontenerach na odpady. Ważna jest również świadomość właściwej segregacji wszystkich domowników oraz świadomość zbiorowej odpowiedzialności za segregację odpadów w osłonach śmietnikowych, aby nie zachodziły sytuacje jak te przedstawione na zdjęciach poniżej.

   

   

  Ponadto dla sprawnego funkcjonowania  systemu gospodarki odpadami komunalnymi  ważna jest bieżąca aktualizacja  ilości osób zamieszkujących w Państwa mieszkaniach zgłaszana do Spółdzielni.

   

  Zasady poprawnego segregowania odpadów (zobacz)

  Z poważaniem

  Zarząd SM HUTNIK


  E-KARTOTEKA i aplikacja sNET+

  Opublikowano: 12 marca 2021

  Szanowni Państwo, 

  Informujemy szczególnie tych z Państwa, którzy już korzystają z
  E-KARTOTEKI , że dane w systemie S_NET+ udostępniane są Państwu za pomocą strony internetowej www. smhutnik.sbit.net.pl, ale także za pomocą bezpłatnej aplikacji sNet+ dostępnej w sklepie Google Play dla urządzeń z system Android. 

  Aplikacja sNet+ to prosta i łatwa w użyciu mobilna wersja modułu S_NET+ firmy S.bit.  

  Przy pomocy aplikacji sNet+ Użytkownik może mieć dostęp do informacji dotyczących swojego mieszkania. Między innymi ma możliwość:


  • sprawdzenia stanu konta i wymiaru czynszu w danym miesiącu;
  • sprawdzenia stanów liczników;
  • odbierania powiadomień ze Spółdzielni;
  • zapoznania się z dokumentami umieszczonymi przez Spółdzielnię;

  Wszystkich Państwa którzy jeszcze nie korzystają z systemu E – KARTOTEKA zachęcamy do zapoznania się z zasadami jego funkcjonowania,  złożenia do Spółdzielni wniosku o login i hasło i korzystania z narzędzia dającego szybki i łatwy dostęp do informacji. Szczegółowe informacje zawarte są w zakładce E – KARTOTEKA.    


  Przerwy w dostawie wody

  Opublikowano: 11 marca 2021

   

  Na podstawie informacji przekazanych do Spółdzielni przez Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Tychach , w związku z pracami na sieci wodociągowej, na terenie Łazisk Górnych od dnia 11.03.2021r. (czwartek) od godz. 2200 do dnia 12.03.2021r. (piątek) do godz. 0300 wystąpią okresowe przerwy w dostawie wody.

  W imieniu dostawcy wody za ewentualne niedogodności przepraszamy.


  Informacja o przerwie w dostawie ciepła na ul. Dworcowej w Łaziskach Górnych

  Opublikowano: 11 marca 2021

  W ślad za pismem PEC Sp. z o.o. w Tychach (zobacz) informujemy, że w związku z koniecznością usunięcia awarii sieci ciepłowniczej

  w dniu  11.03.2021r. tj. czwartek w godz. od 8:00 do 18:00 nastąpi przerwa w dostawie ciepła między innymi dla ul. Dworcowej w Łaziskach Górnych.

  Dostawca ciepła PEC Sp. z o.o. w Tychach przeprasza za uciążliwości i zapewnia o staraniach w celu skrócenia czasu wyłączenia.


  Remont parkingu POCZTOWA

  Opublikowano: 2 marca 2021

  Szanowni Mieszkańcy.

  Informujemy, że od dnia 03.03.2021r. (środa) prowadzone będą prace związane z remontem nawierzchni parkingu pomiędzy budynkami Pocztowa 1 i Pocztowa 2.

  Wykonawcą prac jest firma „MARMASZ”, Pan Rafał Maryjosz, ul. Nad Wisłą 4, 43-227 Grzawa.

  Zwracamy się z prośbą o zachowanie ostrożności w rejonie prowadzonych prac remontowych.

  Za zaistniałe niedogodności przepraszamy.

  Informujemy również, że w III kwartale bieżącego roku planowana jest kontynuacja prac remontowych związanych z wymianą nawierzchni pozostałej części chodników na os. Centrum.

  O dokładnym terminie rozpoczęcia prac poinformujemy odrębnym ogłoszeniem.


  W poniższe pole wpisz HUTNIK

  Hutnik
  Informacja o cookies Zamknij informację o cookies
  Ta strona korzysta z plików cookies(ciasteczek). Aby dowiedzieć się więcej na temat samych plików, sposobu ich używania oraz polityce prywatności, kliknij w dowiedz się więcej.