Spółdzielnia Mieszkaniowa
Hutnik

ul. Dworcowa 26, 43-170 Łaziska Górne

Ogłoszenie o przetargu

Opublikowano: 5 listopada 2014

O G Ł O S Z E N I E


Spółdzielnia Mieszkaniowa „HUTNIK” ul. Dworcowa 26 w Łaziskach Górnych ogłasza przetarg nieograniczony pisemnych ofert na wykonanie prac:

„Budowa placu ze śmietnikiem i miejsc postojowych przy budynku os. Centrum 4 w Łaziskach Górnych.”

Przetarg odbędzie się w dniu 24.11.2014r. (poniedziałek) o godz. 1100 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK” w Łaziskach Górnych, ul. Dworcowa 26.

Materiały przetargowe można odebrać w dziale technicznym Spółdzielni po wpłacie w kasie S.M. „HUTNIK” kwoty 123,00 zł brutto lub droga elektroniczną po dokonaniu wpłaty na konto PKO BP 25 1020 2528 0000020200155390 i przesłaniu potwierdzenia wpłaty na adres e- mail sekretariat@smhutnik.laziska.pl .

Wadium w kwocie 2000,00 zł należy wpłacać na konto Spółdzielni podane w materiałach przetargowych do dnia 24.11.2014r.do godz. 900.

Oferty w zamkniętych kopertach z napisem „Budowa placu ze śmietnikiem i miejsc postojowych przy budynku os. Centrum 4 w Łaziskach Górnych.” należy składać w sekretariacie Spółdzielni w terminie do dnia 24.11.2014r. do godz. 900.

Informacja o wynikach przetargu zostanie umieszczona na stronie internetowej Spółdzielni www.smhutnik.laziska.pl.

Dodatkowych informacji udziela Dział Techniczny S.M. „HUTNIK” tel. (32) 736-72-34.

Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z wykonania części robót objętych przetargiem bez podania przyczyny lub do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny oferentom.

W poniższe pole wpisz HUTNIK

Hutnik
Informacja o cookies Zamknij informację o cookies
Ta strona korzysta z plików cookies(ciasteczek). Aby dowiedzieć się więcej na temat samych plików, sposobu ich używania oraz polityce prywatności, kliknij w dowiedz się więcej.