Spółdzielnia Mieszkaniowa
Hutnik

ul. Dworcowa 26, 43-170 Łaziska Górne

Ogłoszenie o przetargu

Opublikowano: 22 kwietnia 2015

Łaziska Górne 22.04.2015r.

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „HUTNIK” ul. Dworcowa 26 w Łaziskach Górnych ogłasza postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego pisemnych ofert na:

„Wykonanie robót remontowych ogólnobudowlanych w budynkach mieszkalnych w zasobach S.M. „Hutnik” w Łaziskach Górnych.”:

  1. Remont trzonów kominowych na dachu budynku Dworcowa 32.
  2. Remont płyt balkonowych w budynku Dworcowa 32.
  3. Remont płyt balkonowych i gzymsu w budynku Dworcowa 30.
  4. Remont płyt balkonowych w budynku Pocztowa 2B – pion mieszkań 1, 4, 7, 10, 13 wraz z wykonaniem i montażem daszka na ostatniej kondygnacji.
  5. Montaż parapetów zewnętrznych w budynku Pocztowa 2 – str. zachodnia.
  6. Izolacja ściany piwnicznej wraz z remontem schodów do budynku
    Sobieskiego 6.
  7. Remont schodów zewnętrznych wejściowych do budynku Dworcowa 28.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 14.05.2015r. (czwartek) o godz. 1100 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK” w Łaziskach Górnych, ul. Dworcowa 26.

Materiały przetargowe można odebrać w dziale technicznym Spółdzielni po wpłacie w kasie S.M. „HUTNIK” kwoty 123,00 zł brutto lub otrzymać np. drogą elektroniczną, po uzyskaniu potwierdzenia wniesienia opłaty za materiały.

Wadium w kwocie 5000,00 zł należy wpłacać na konto Spółdzielni podane w materiałach przetargowych do dnia 14.05.2015r. do godz. 900.

Oferty w zamkniętych kopertach z napisem „Wykonanie robót remontowych ogólnobudowlanych w budynkach mieszkalnych w zasobach S.M. „Hutnik” w Łaziskach Górnych.” należy składać w sekretariacie Spółdzielni w terminie do dnia 14.05.2015r. do godz. 900.

Informacja o wynikach przetargu zostanie umieszczona na stronie internetowej Spółdzielni www.smhutnik.laziska.pl.

Dodatkowych informacji udziela Dział Techniczny S.M. „HUTNIK” tel. (32) 736-72-34.

Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z wykonania części robót objętych przetargiem bez podania przyczyny lub do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny oferentom.

 

W poniższe pole wpisz HUTNIK

Hutnik
Informacja o cookies Zamknij informację o cookies
Ta strona korzysta z plików cookies(ciasteczek). Aby dowiedzieć się więcej na temat samych plików, sposobu ich używania oraz polityce prywatności, kliknij w dowiedz się więcej.