Spółdzielnia Mieszkaniowa
Hutnik

ul. Dworcowa 26, 43-170 Łaziska Górne


2021

 • Luty 2021 (10)
 • Styczeń 2021 (3)

 • 2020

 • Grudzień 2020 (7)
 • Listopad 2020 (5)
 • Październik 2020 (6)
 • Wrzesień 2020 (9)
 • Sierpień 2020 (14)
 • Lipiec 2020 (9)
 • Czerwiec 2020 (6)
 • Maj 2020 (10)
 • Kwiecień 2020 (10)
 • Marzec 2020 (11)
 • Luty 2020 (6)
 • Styczeń 2020 (4)

 • 2019

 • Grudzień 2019 (7)
 • Listopad 2019 (9)
 • Październik 2019 (7)
 • Wrzesień 2019 (6)
 • Sierpień 2019 (5)
 • Lipiec 2019 (8)
 • Czerwiec 2019 (6)
 • Maj 2019 (11)
 • Kwiecień 2019 (13)
 • Marzec 2019 (9)
 • Luty 2019 (10)
 • Styczeń 2019 (4)

 • 2018

 • Grudzień 2018 (11)
 • Listopad 2018 (2)
 • Październik 2018 (7)
 • Wrzesień 2018 (5)
 • Sierpień 2018 (8)
 • Lipiec 2018 (4)
 • Czerwiec 2018 (7)
 • Maj 2018 (9)
 • Kwiecień 2018 (6)
 • Marzec 2018 (9)
 • Luty 2018 (9)
 • Styczeń 2018 (3)

 • 2017

 • Grudzień 2017 (5)
 • Listopad 2017 (9)
 • Październik 2017 (6)
 • Wrzesień 2017 (9)
 • Sierpień 2017 (8)
 • Lipiec 2017 (4)
 • Czerwiec 2017 (9)
 • Maj 2017 (9)
 • Kwiecień 2017 (12)
 • Marzec 2017 (8)
 • Luty 2017 (10)
 • Styczeń 2017 (7)

 • 2016

 • Grudzień 2016 (6)
 • Listopad 2016 (5)
 • Październik 2016 (8)
 • Wrzesień 2016 (9)
 • Sierpień 2016 (6)
 • Lipiec 2016 (3)
 • Czerwiec 2016 (5)
 • Maj 2016 (5)
 • Kwiecień 2016 (11)
 • Marzec 2016 (10)
 • Luty 2016 (8)
 • Styczeń 2016 (9)

 • 2015

 • Grudzień 2015 (8)
 • Listopad 2015 (6)
 • Październik 2015 (9)
 • Wrzesień 2015 (12)
 • Sierpień 2015 (8)
 • Lipiec 2015 (6)
 • Czerwiec 2015 (6)
 • Maj 2015 (6)
 • Kwiecień 2015 (9)
 • Marzec 2015 (10)
 • Luty 2015 (7)
 • Styczeń 2015 (8)

 • 2014

 • Grudzień 2014 (7)
 • Listopad 2014 (10)
 • Październik 2014 (8)
 • Wrzesień 2014 (7)
 • Ogłoszenie o przetargu

  Opublikowano: 24 września 2020

  Łaziska Górne 24.09.2020r.

   

   

   O G Ł O S Z E N I E

   

  Spółdzielnia Mieszkaniowa „HUTNIK” ul. Dworcowa 26 w Łaziskach Górnych ogłasza postępowanie przetargowe w trybie konkursu ofert na wykonanie:

   

  Okresowy pięcioletni przegląd instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, lokalach mieszkalnych, lokalach użytkowych w zasobach S.M. „Hutnik” w Łaziskach Górnych

   

  Przetarg odbędzie się w dniu 27.10.2020r. (wtorek) o godz. 1100 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK” w Łaziskach Górnych, ul. Dworcowa 26.

  Materiały przetargowe można odebrać w Spółdzielni bezpłatnie lub otrzymać drogą elektroniczną.

  Wadium w kwocie 2000,00 zł należy wpłacać na konto Spółdzielni podane w materiałach przetargowych do dnia 27.10.2020r. do godz. 900.

  Oferty w zamkniętych kopertach z napisem: „Okresowy pięcioletni przegląd instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, lokalach mieszkalnych, lokalach użytkowych w zasobach S.M. „Hutnik” w Łaziskach Górnych” należy składać w sekretariacie Spółdzielni w terminie do dnia 27.10.2020r. do godz. 900.

   

  Informacja o wynikach przetargu zostanie umieszczona na stronie internetowej Spółdzielni www.smhutnik.laziska.pl.

   

  Dodatkowych informacji udziela dział techniczny S.M. „HUTNIK” tel. (32) 736-72-34.

  Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z wykonania części robót objętych przetargiem bez podania przyczyny lub do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny oferentom.

  UWAGA:

  Wykonawca robót przed złożeniem oferty zobowiązany jest do oględzin miejsca wykonywania prac.


  Ogłoszenie o wynikach przetargów

  Opublikowano: 30 stycznia 2020

  Łaziska Górne 30.01.2020r.

   

  OGŁOSZENIE O WYNIKACH ZAKOŃCZONYCH POSTĘPOWAŃ PRZETARGOWYCH

   

  Spółdzielnia Mieszkaniowa „Hutnik” ul. Dworcowa 26 w Łaziskach Górnych informuje, że w zakończonych postępowaniach przetargowych wybrani zostali następujący wykonawcy:

   

  POSTĘPOWANIE PRZETARGOWE NR 1:

  Remont nawierzchni chodników i nawierzchni miejsc postojowych w zasobach S.M. „Hutnik” w Łaziskach Górnych:

  1. Remont nawierzchni chodników na os. Centrum w Łaziskach Górnych.
  2. Remont nawierzchni miejsc postojowych na os. Centrum w Łaziskach Górnych.
  3. Remont schodów terenowych przy budynku Chopina 14 w Łaziskach Górnych.

  wybrana została oferta firmy:

  Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe Agnieszka Borczyk, ul. Składowa 1A, 41-814 Zabrze, tel.: 660 455 195

   

  POSTĘPOWANIE PRZETARGOWE NR 2:

  Wykonanie remontu przyłączy kanalizacyjnych i wewnętrznych instalacji kanalizacyjnych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Dworcowej 32 w Łaziskach Górnych:

  1. Remont przyłączy kanalizacyjnych do budynku.
  2. Remont wewnętrznych instalacji kanalizacyjnych w piwnicy budynku.

  wybrana została oferta firmy:

  Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „ALG”, Andrzej Gasz, ul. Pszczyńska 280, 43-176 Gostyń, tel.: (32) 218 74 33.


  Ogłoszenie o przetargu

  Opublikowano: 18 grudnia 2019

  Łaziska Górne 17.12.2019r.

    

  O G Ł O S Z E N I E

  Spółdzielnia Mieszkaniowa „HUTNIK” ul. Dworcowa 26 w Łaziskach Górnych ogłasza postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie prac:

  Remont nawierzchni chodników i nawierzchni miejsc postojowych w zasobach S.M. „Hutnik” w Łaziskach Górnych:

  1. Remont nawierzchni chodników na os. Centrum w Łaziskach Górnych.
  2. Remont nawierzchni miejsc postojowych na os. Centrum w Łaziskach Górnych.
  3. Remont schodów terenowych przy budynku Chopina 14 w Łaziskach Górnych.

   

  Przetarg odbędzie się w dniu 14.01.2020r. (wtorek) o godz. 1200 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK” w Łaziskach Górnych, ul. Dworcowa 26.

  Materiały przetargowe można odebrać w Spółdzielni bezpłatnie lub otrzymać drogą elektroniczną.

  Wadium w kwocie 6500,00 zł należy wpłacać na konto Spółdzielni podane w materiałach przetargowych do dnia 14.01.2020r. do godz. 900.

  Oferty w zamkniętych kopertach z napisem „Remont nawierzchni chodników i nawierzchni miejsc postojowych w zasobach S.M. „Hutnik” w Łaziskach Górnych.należy składać w sekretariacie Spółdzielni w terminie do dnia 14.01.2020r. do godz. 900.

   

  Informacja o wynikach przetargu zostanie umieszczona na stronie internetowej Spółdzielni www.smhutnik.laziska.pl.

   

  Dodatkowych informacji udziela dział techniczny S.M. „HUTNIK” tel. (32) 736-72-34.

  Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z wykonania części robót objętych przetargiem bez podania przyczyny lub do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny oferentom.

   


  Ogłoszenie o przetargu

  Opublikowano: 29 listopada 2019

  Łaziska Górne 29.11.2019r.

   

  O G Ł O S Z E N I E

   

  Spółdzielnia Mieszkaniowa „HUTNIK” ul. Dworcowa 26 w Łaziskach Górnych ogłasza postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego pisemnych ofert na wykonanie prac:

  Remont trzonów kominowych na dachach budynków mieszkalnych wielorodzinnych w zasobach S.M. „Hutnik” w Łaziskach Górnych:

  1. Remont trzonów kominowych na dachu budynku Dworcowa 28 A, B.
  2. Remont trzonów kominowych na dachu budynku Dworcowa 34 A, B, C.

   

  Przetarg odbędzie się w dniu 17.12.2019r. (wtorek) o godz. 1100 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK” w Łaziskach Górnych, ul. Dworcowa 26.

  Materiały przetargowe można odebrać w Spółdzielni bezpłatnie lub otrzymać drogą elektroniczną.

  Wadium w kwocie 8000,00 zł należy wpłacać na konto Spółdzielni podane w materiałach przetargowych do dnia 17.12.2019r. do godz. 900.

   

  Oferty w zamkniętych kopertach z napisem: „Remont trzonów kominowych na dachach budynków mieszkalnych wielorodzinnych w zasobach S.M. „Hutnik” w Łaziskach Górnych.” należy składać w sekretariacie Spółdzielni w terminie do dnia 17.12.2019r. do godz. 900.

  Informacja o wynikach przetargu zostanie umieszczona na stronie internetowej Spółdzielni www.smhutnik.laziska.pl.

  Dodatkowych informacji udziela dział techniczny S.M. „HUTNIK” tel. (32) 736-72-34.

   

  UWAGA:

  Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z wykonania części robót objętych przetargiem bez podania przyczyny lub do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny oferentom.

  Wykonawca robót przed złożeniem oferty zobowiązany jest do oględzin miejsca wykonywania prac.

   

   


  Ogłoszenie o przetargu

  Opublikowano: 13 marca 2019

  Łaziska Górne 13.03.2019r.

   

  O G Ł O S Z E N I E

   

  Spółdzielnia Mieszkaniowa „HUTNIK” ul. Dworcowa 26 w Łaziskach Górnych ogłasza postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego pisemnych ofert na wykonanie prac:

  Wykonanie prac remontowo konserwacyjnych dachów budynków mieszkalnych wielorodzinnych:

  1. Remont pokrycia dachu budynku Energetyków 9.
  2. Remont pokrycia dachu budynku Energetyków 11-13-15.
  3. Remont pokrycia dachu i oblachowań gzymsu budynku Parkowa 2.
  4. Remont pokrycia dachu budynku Chopina 14.
  5. Remont pokrycia dachu i rynien poziomych budynku Dworcowa 26 (budynek mieszkalny)
  6. Remont pokrycia dachu budynku Dworcowa 26 (pawilon)
  7. Remont pokrycia dachu budynku Centrum 9.

   

  Przetarg odbędzie się w dniu 09.04.2019r. (wtorek) o godz. 1100 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK” w Łaziskach Górnych, ul. Dworcowa 26.

  Materiały przetargowe można odebrać bezpłatnie w dziale technicznym Spółdzielni lub otrzymać drogą elektroniczną.

  Wadium w kwocie 3800,00 zł należy wpłacać na konto Spółdzielni podane w materiałach przetargowych do dnia 09.04.2019r. do godz. 900.

   

  Oferty w zamkniętych kopertach z napisem: „Wykonanie prac remontowo konserwacyjnych dachów budynków mieszkalnych wielorodzinnych w zasobach S.M. „Hutnik” w Łaziskach Górnych.” należy składać w sekretariacie Spółdzielni w terminie do dnia 09.04.2019r. do godz. 900.

  Informacja o wynikach przetargu zostanie umieszczona na stronie internetowej Spółdzielni www.smhutnik.laziska.pl.

  Dodatkowych informacji udziela dział techniczny S.M. „HUTNIK” tel. (32) 736-72-34.

   

  UWAGA:

  Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z wykonania części robót objętych przetargiem bez podania przyczyny lub do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny oferentom.

  Wykonawca robót przed złożeniem oferty zobowiązany jest do oględzin miejsca wykonywania prac.

   


  Ogłoszenie o wyniku postępowania przetargowego

  Opublikowano: 13 marca 2019

  Łaziska Górne 12.03.2019r.

   

  OGŁOSZENIE O WYNIKU ZAKOŃCZONEGO POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

  Spółdzielnia Mieszkaniowa „Hutnik” ul. Dworcowa 26 w Łaziskach Górnych informuje, że w zakończonym postępowaniu przetargowym na:

  „Wykonanie robót remontowych instalacji elektrycznych i odgromowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w Łaziskach Górnych:

  1. Energetyków 11-13-15 – remont instalacji elektrycznej w budynku.
  2. Energetyków 11-13-15 – remont zwodów poziomych instalacji odgromowej na dachu budynku.
  3. Chopina 10 – remont uziomów instalacji odgromowej.

  wybrana została oferta firmy:

  F.H.U. „TECHNET” Przemysław Marek, ul. Chopina 10, 43-170 Łaziska Górne tel.: 600 558 618.


  Ogłoszenie o wynikach postępowań przetargowych

  Opublikowano: 25 lutego 2019

  Łaziska Górne 25.02.2019r.

   

  OGŁOSZENIE O WYNIKACH ZAKOŃCZONYCH POSTĘPOWAŃ PRZETARGOWYCH

   

  Spółdzielnia Mieszkaniowa „Hutnik” ul. Dworcowa 26 w Łaziskach Górnych informuje, że w zakończonych postępowaniach przetargowych na wykonanie poniższych prac remontowych wybrani zostali następujący Wykonawcy:

  PRZETARG NR 1:

  Wykonanie wymiany instalacji wodno-kanalizacyjnych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w zasobach S.M. „Hutnik” w Łaziskach Górnych: os. Centrum 1, ul. Energetyków 7, os. Centrum 8.

  wybrana została oferta firmy:

  P.P.H.U. „ALG”, Andrzej Gasz, ul. Pszczyńska 280, 43-176 Gostyń, tel.: (32) 2187433

   

  PRZETARG NR 2:

  Wymiana latarni osiedlowych wraz z przebudową kabli zasilających latarnie na os. Centrum i ul Pocztowej w Łaziskach Górnych.

  wybrana została oferta firmy:

  F.H.U. „TECHNET”, Przemysław Marek, ul. Chopina 10, 43-170 Łaziska Górne tel.:600 558 618.

   


  Ogłoszenie o przetargu

  Opublikowano: 30 stycznia 2019

  Łaziska Górne 29.01.2018r.

   

  O G Ł O S Z E N I E

   

  Spółdzielnia Mieszkaniowa „HUTNIK” ul. Dworcowa 26 w Łaziskach Górnych ogłasza postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego pisemnych ofert na wykonanie prac:

  1. Remont trzonów kominowych na dachu budynku Dworcowa 28 A, B.
  2. Remont trzonów kominowych na dachu budynku Dworcowa 34 A.
  3. Remont trzonów kominowych na dachu budynku Dworcowa 34 B.
  4. Remont trzonów kominowych na dachu budynku Dworcowa 34 C.
  5. Remont trzonów kominowych na dachu budynku Dworcowa 36 A, B.
  6. Rozbiórka nieczynnego komina kotłowni na dachu budynku Dworcowa 30.

   

  Przetarg odbędzie się w dniu 26.02.2019r. (wtorek) o godz. 1100 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK” w Łaziskach Górnych, ul. Dworcowa 26.

  Materiały przetargowe można odebrać w dziale technicznym Spółdzielni po wpłacie w kasie S.M. „HUTNIK” kwoty 61,50 zł brutto lub otrzymać np. drogą elektroniczną, po uzyskaniu potwierdzenia wniesienia opłaty za materiały.

  Wadium w kwocie 6600,00 zł należy wpłacać na konto Spółdzielni podane w materiałach przetargowych do dnia 26.02.2019r. do godz. 900.

   

  Oferty w zamkniętych kopertach z napisem: „Wykonanie remontu trzonów kominowych na dachach budynków mieszkalnych wielorodzinnych w zasobach S.M. „Hutnik” w Łaziskach Górnych.” należy składać w sekretariacie Spółdzielni w terminie do dnia 26.02.2019r. do godz. 900.

  Informacja o wynikach przetargu zostanie umieszczona na stronie internetowej Spółdzielni www.smhutnik.laziska.pl.

  Dodatkowych informacji udziela dział techniczny S.M. „HUTNIK” tel. (32) 736-72-34.

   

  UWAGA:

  Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z wykonania części robót objętych przetargiem bez podania przyczyny lub do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny oferentom.

  Wykonawca robót przed złożeniem oferty zobowiązany jest do oględzin miejsca wykonywania prac.

   

   

   


  Ogłoszenie o wyniku postępowania

  Opublikowano: 23 listopada 2018

  Łaziska Górne 23.11.2018r.

   

  OGŁOSZENIE O WYNIKACH ZAKOŃCZONEGO POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

   

  Spółdzielnia Mieszkaniowa „Hutnik” ul. Dworcowa 26 w Łaziskach Górnych informuje, że w zakończonym postępowaniu przetargowym na:

  „Wykonanie prac remontowo budowlanych związanych z:

  Zadanie nr 1:

  Zmiana sposobu użytkowania lokalu użytkowego na mieszkania na parterze budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Dworcowej 26 w Łaziskach Górnych.

  Zadanie nr 2:

  Zmiana sposobu użytkowania lokalu użytkowego na mieszkania na parterze budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Dworcowej 36 w Łaziskach Górnych.”

  wybrana została oferta firmy:

  „ADBUD”, Beata Suliga Wiśniewska, ul. Leśna 40b, 44-230 Stanowice, tel.: 695 070 251


  Ogłoszenie o przetargu

  Opublikowano: 22 października 2018

  Łaziska Górne 22.10.2018 r.

   

  O G Ł O S Z E N I E

   

  Spółdzielnia Mieszkaniowa „HUTNIK”, ul. Dworcowa 26 w Łaziskach Górnych, ogłasza postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego pisemnych ofert na wykonanie prac:

   

  „Wykonanie prac remontowo budowlanych związanych z:

  Zadanie nr 1:

  Zmiana sposobu użytkowania lokalu użytkowego na mieszkania usytuowane na parterze budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Dworcowej 26 w Łaziskach Górnych.

  Zadanie nr 2:

  Zmiana sposobu użytkowania lokalu użytkowego na mieszkania usytuowane na parterze budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Dworcowej 36 w Łaziskach Górnych.”

   

  Przetarg odbędzie się w dniu 15.11.2018r. (czwartek) o godz. 1100 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK” w Łaziskach Górnych, ul. Dworcowa 26.

  Materiały przetargowe można odebrać w dziale technicznym Spółdzielni po wpłacie w kasie S.M. „HUTNIK” kwoty 246,00 zł brutto lub otrzymać np. drogą elektroniczną, po uzyskaniu potwierdzenia wniesienia opłaty za materiały.

  Wadium w kwocie 18000,00 zł należy wpłacać na konto Spółdzielni podane w materiałach przetargowych do dnia 15.11.2018r. do godz. 900.

  Oferty w zamkniętych kopertach z napisem „Wykonanie prac remontowych związanych ze zmianą sposobu użytkowania części budynków przy ul. Dworcowej 26 i Dworcowej 36 w Łaziskach Górnych” należy składać w sekretariacie Spółdzielni w terminie do dnia 15.11.2018r. do godz. 900.

  Informacja o wynikach przetargu zostanie umieszczona na stronie internetowej Spółdzielni www.smhutnik.laziska.pl.

  Dodatkowych informacji udziela dział techniczny S.M. „HUTNIK” tel. (32) 736-72-34.

  UWAGA:

  1. Wykonawca robót przed złożeniem oferty zobowiązany jest do oględzin miejsca wykonywania prac.
  2. Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z wykonania części robót objętych przetargiem bez podania przyczyny lub do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny oferentom.

  Ogłoszenie o II przetargu

  Opublikowano: 30 kwietnia 2018

  Łaziska Górne 30.04.2018r.

   

  O G Ł O S Z E N I E

  DRUGIE POSTĘPOWANIE PRZETARGOWE

   

  Spółdzielnia Mieszkaniowa „HUTNIK” ul. Dworcowa 26 w Łaziskach Górnych ogłasza drugie postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego pisemnych ofert na wykonanie prac:

  1. Remont trzonów kominowych na dachu budynku Dworcowa 28 A, B.
  2. Remont trzonów kominowych na dachu budynku Dworcowa 34 A.
  3. Remont trzonów kominowych na dachu budynku Dworcowa 34 B.
  4. Remont trzonów kominowych na dachu budynku Dworcowa 36 A, B

   

  Przetarg odbędzie się w dniu 22.05.2018r. (wtorek) o godz. 1100 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK” w Łaziskach Górnych, ul. Dworcowa 26.

  Materiały przetargowe można odebrać w dziale technicznym Spółdzielni po wpłacie w kasie S.M. „HUTNIK” kwoty 123,00 zł brutto lub otrzymać np. drogą elektroniczną, po uzyskaniu potwierdzenia wniesienia opłaty za materiały.

  Wadium w kwocie 5000,00 zł należy wpłacać na konto Spółdzielni podane w materiałach przetargowych do dnia 22.05.2018r. do godz. 900.

   

  Oferty w zamkniętych kopertach z napisem: „Wykonanie remontu trzonów kominowych na dachach budynków mieszkalnych wielorodzinnych w zasobach S.M. „Hutnik” w Łaziskach Górnych.” należy składać w sekretariacie Spółdzielni w terminie do dnia 22.05.2018r. do godz. 900.

  Informacja o wynikach przetargu zostanie umieszczona na stronie internetowej Spółdzielni www.smhutnik.laziska.pl.

  Dodatkowych informacji udziela dział techniczny S.M. „HUTNIK” tel. (32) 736-72-34.

   

  UWAGA:

  Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z wykonania części robót objętych przetargiem bez podania przyczyny lub do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny oferentom.

  Wykonawca robót przed złożeniem oferty zobowiązany jest do oględzin miejsca wykonywania prac.

   

   


  Ogłoszenie w wyniku zakończonego postępowania przetargowego

  Opublikowano: 4 kwietnia 2018

  Łaziska Górne 04.04.2018r.

   

  Spółdzielnia Mieszkaniowa „Hutnik” ul. Dworcowa 26 w Łaziskach Górnych informuje, że w zakończonym postępowaniu przetargowym na wykonanie poniższych prac:

  1. Docieplenie elewacji w budynku Parkowa 1 – elewacje: północno wschodnia, północno-zachodnia (ściana szczytowa).
  2. Docieplenie strychu w budynku Chopina 4.
  3. Docieplenie strychu w budynku Chopina 12.

  wybrana została oferta firmy:

   

  Firma Handlowo Usługowa „TECHNET”, Przemysław Marek, ul. Młyńska 13/29, 43-190 Mikołów, tel.:600 558 618.

   


  Ogłoszenie o przetargu

  Opublikowano: 30 marca 2018

  Spółdzielnia Mieszkaniowa „HUTNIK” ul. Dworcowa 26 w Łaziskach Górnych ogłasza postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego pisemnych ofert na wykonanie prac:

  1. Remont trzonów kominowych na dachu budynku Dworcowa 28 A, B.
  2. Remont trzonów kominowych na dachu budynku Dworcowa 34 A.
  3. Remont trzonów kominowych na dachu budynku Dworcowa 34 B.
  4. Remont trzonów kominowych na dachu budynku Dworcowa 36 A, B

   

  Przetarg odbędzie się w dniu 17.04.2018r. (wtorek) o godz. 1100 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK” w Łaziskach Górnych, ul. Dworcowa 26.

  Materiały przetargowe można odebrać w dziale technicznym Spółdzielni po wpłacie w kasie S.M. „HUTNIK” kwoty 123,00 zł brutto lub otrzymać np. drogą elektroniczną, po uzyskaniu potwierdzenia wniesienia opłaty za materiały.

  Wadium w kwocie 5000,00 zł należy wpłacać na konto Spółdzielni podane w materiałach przetargowych do dnia 17.04.2018r. do godz. 900.

   

  Oferty w zamkniętych kopertach z napisem: „Wykonanie remontu trzonów kominowych na dachach budynków mieszkalnych wielorodzinnych w zasobach S.M. „Hutnik” w Łaziskach Górnych.” należy składać w sekretariacie Spółdzielni w terminie do dnia 17.04.2018r. do godz. 900.

  Informacja o wynikach przetargu zostanie umieszczona na stronie internetowej Spółdzielni www.smhutnik.laziska.pl.

  Dodatkowych informacji udziela dział techniczny S.M. „HUTNIK” tel. (32) 736-72-34.

   

  UWAGA:

  Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z wykonania części robót objętych przetargiem bez podania przyczyny lub do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny oferentom.

  Wykonawca robót przed złożeniem oferty zobowiązany jest do oględzin miejsca wykonywania prac.


  Ogłoszenie o wynikach zakończonych postępowań przetargowych

  Opublikowano: 15 marca 2018

  Łaziska Górne 14.03.2018r.

  Spółdzielnia Mieszkaniowa „Hutnik” ul. Dworcowa 26 w Łaziskach Górnych informuje, że w zakończonych postępowaniach przetargowych na wykonanie poniższych prac remontowych wybrani zostali następujący Wykonawcy:

  PRZETARG NR 1

  1. Wykonanie remontu nawierzchni parkingu przy budynkach Dworcowa 30 – 32 w Łaziskach Górnych.”
  2. „Wykonanie remontu nawierzchni parkingu przy budynku Energetyków 11 w Łaziskach Górnych.”

  wybrana została oferta firmy:

  „COMPLEX” s.c. Grzegorz Janik, Mirosław Michoń, ul. Stuska 5, 43-180 Orzesze

  tel.: (32) 336 18 12

   

  PRZETARG NR 2

  Wymiana 6 szt. latarni na os. Centrum w Łaziskach Górnych.

  wybrana została oferta firmy:

  Firma Handlowo Usługowa „TECHNET”, Przemysław Marek, ul. Młyńska 13/29, 43-190 Mikołów, tel.:600 558 618.

   


  Ogłoszenie o przetargu

  Opublikowano: 27 lutego 2018

  Łaziska Górne 27.02.2018r.

   

  OGŁOSZENIE

   

  Spółdzielnia Mieszkaniowa „HUTNIK” ul. Dworcowa 26 w Łaziskach Górnych ogłasza postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego pisemnych ofert na wykonanie prac:

  1. Docieplenie elewacji w budynku Parkowa 1 – elewacje: północno wschodnia, północno-zachodnia (ściana szczytowa).
  2. Docieplenie strychu w budynku Chopina 4.
  3. Docieplenie strychu w budynku Chopina 12.

   

  Przetarg odbędzie się w dniu 20.03.2018r. (wtorek) o godz. 1100 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK” w Łaziskach Górnych, ul. Dworcowa 26.

  Materiały przetargowe można odebrać w dziale technicznym Spółdzielni po wpłacie w kasie S.M. „HUTNIK” kwoty 123,00 zł brutto lub otrzymać np. drogą elektroniczną, po uzyskaniu potwierdzenia wniesienia opłaty za materiały.

  Wadium w kwocie 6500,00 zł należy wpłacać na konto Spółdzielni podane w materiałach przetargowych do dnia 20.03.2018r. do godz. 900.

   

  Oferty w zamkniętych kopertach z napisem: „Wykonanie dociepleń w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w zasobach S.M. „Hutnik” w Łaziskach Górnych.” należy składać w sekretariacie Spółdzielni w terminie do dnia 20.03.2018r. do godz. 900.

  Informacja o wynikach przetargu zostanie umieszczona na stronie internetowej Spółdzielni www.smhutnik.laziska.pl.

  Dodatkowych informacji udziela dział techniczny S.M. „HUTNIK” tel. (32) 736-72-34.

   

  Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z wykonania części robót objętych przetargiem bez podania przyczyny lub do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny oferentom.


  Ogłoszenie o wynikach zakończonych postępowań przetargowych

  Opublikowano: 26 lutego 2018

  Spółdzielnia Mieszkaniowa „Hutnik” ul. Dworcowa 26 w Łaziskach Górnych informuje, że w zakończonych postępowaniach przetargowych na wykonanie poniższych prac remontowych wybrani zostali następujący Wykonawcy:

  PRZETARG NR 1

  1. Wykonanie prac malarskich klatek schodowych oraz korytarzy piwnicznych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych: Centrum 6, 8, 9.
  2. Wymiana drzwi wejściowych do piwnic w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych: Centrum 6, 8, 9.
  3. Wymiana drzwi wejściowych do budynku mieszkalnego wielorodzinnego Centrum 8.
  4. Wymiana drzwi wejściowych do piwnic i na strychy w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych Dworcowa 30, Dworcowa 32.

  wybrana została oferta firmy:

  Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Jacek Marcisz, ul. Wodzisławska 230, 44-240 Żory, tel.: (32) 435 82 01, 502 206 130.

   

  PRZETARG NR 2

  Wykonanie robót remontowych instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych Centrum 3, 6, 8, Pocztowa 1, 2, Parkowa 3, Energetyków 7, Chopina 14, w Łaziskach Górnych.”

  wybrana została oferta firmy:

  Firma Handlowo Usługowa „TECHNET”, Przemysław Marek, ul. Młyńska 13/29, 43-190 Mikołów, tel.:600 558 618.

   


  Ogłoszenie o przetargu

  Opublikowano: 1 sierpnia 2017

  Łaziska Górne 31.07.2017 r.

   

  O G Ł O S Z E N I E

   

  Spółdzielnia Mieszkaniowa „HUTNIK”, ul. Dworcowa 26 w Łaziskach Górnych, ogłasza postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego pisemnych ofert na:

   

  „Wykonanie prac remontowych związanych ze zmianą sposobu użytkowania budynku przy ul. Dworcowej 26 w Łaziskach Górnych:

  ETAP I

  1. Prace remontowe ogólnobudowlane
  2. Remont instalacji wodno-kanalizacyjnych
  3. Remont instalacji elektrycznych
  4. Wykonanie instalacji teletechnicznych

  ETAP II

  1. Remont elewacji zachodniej”

   

  Przetarg odbędzie się w dniu 22.08.2017r. (wtorek) o godz. 1100 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK” w Łaziskach Górnych, ul. Dworcowa 26.

  Materiały przetargowe można odebrać w dziale technicznym Spółdzielni po wpłacie w kasie S.M. „HUTNIK” kwoty 123,00 zł brutto lub otrzymać np. drogą elektroniczną, po uzyskaniu potwierdzenia wniesienia opłaty za materiały.

  Wadium w kwocie 10000,00 zł należy wpłacać na konto Spółdzielni podane w materiałach przetargowych do dnia 22.08.2017r. do godz. 900.

  Oferty w zamkniętych kopertach z napisem „Wykonanie prac remontowych związanych ze zmianą sposobu użytkowania budynku przy ul. Dworcowej 26 w Łaziskach Górnych” należy składać w sekretariacie Spółdzielni w terminie do dnia 22.08.2017r. do godz. 900.

  Informacja o wynikach przetargu zostanie umieszczona na stronie internetowej Spółdzielni www.smhutnik.laziska.pl.

  Dodatkowych informacji udziela Dział Techniczny S.M. „HUTNIK” tel. (32) 736-72-34.

  Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z wykonania części robót objętych przetargiem bez podania przyczyny lub do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny oferentom.

  UWAGA:

  Wykonawca robót przed złożeniem oferty zobowiązany jest do oględzin miejsca wykonywania prac.


  Ogłoszenie o wyniku postępowania przetargowego

  Opublikowano: 21 czerwca 2017

  Łaziska Górne 21.06.2017r.

   

  OGŁOSZENIE O WYNIKU ZAKOŃCZONEGO POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

   

  Spółdzielnia Mieszkaniowa „Hutnik” ul. Dworcowa 26 w Łaziskach Górnych informuje, że w zakończonym postępowaniu przetargowym na wykonanie poniższych prac:

  1. Remont nawierzchni chodników przy budynkach Energetyków 7 i 9 w Łaziskach Górnych.”
  1. „Remont sieci kanalizacji sanitarnej przy budynku Energetyków 9 w Łaziskach Górnych.”
  2. „Remont przyłączy kanalizacyjnych do budynku Energetyków 9 w Łaziskach Górnych.”

  wybrana została oferta firmy:

  „COMPLEX” s.c. Grzegorz Janik, Mirosław Michoń, ul. Stuska 5, 43-180 Orzesze, tel./fax (32) 336 18 12

   


  Ogłoszenie o przetargu

  Opublikowano: 29 maja 2017

  Łaziska Górne 29.05.2017r.

   

   

  O G Ł O S Z E N I E

   

  Spółdzielnia Mieszkaniowa „HUTNIK” ul. Dworcowa 26 w Łaziskach Górnych ogłasza postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie prac:

  1. „Remont nawierzchni chodników przy budynkach Energetyków 7 i 9 w Łaziskach Górnych.”
  2. „Remont sieci kanalizacji sanitarnej przy budynku Energetyków 9 w Łaziskach Górnych.”
  3. „Remont przyłączy kanalizacyjnych do budynku Energetyków 9 w Łaziskach Górnych.”

   

  Przetarg odbędzie się w dniu 14.06.2017r. (środa) o godz. 1100 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK” w Łaziskach Górnych, ul. Dworcowa 26.

  Materiały przetargowe można odebrać w dziale technicznym Spółdzielni po wpłacie w kasie S.M. „HUTNIK” kwoty 123,00 zł brutto lub otrzymać np. drogą elektroniczną, po uzyskaniu potwierdzenia wniesienia opłaty za materiały.

  Wadium w kwocie 6000,00 zł należy wpłacać na konto Spółdzielni podane w materiałach przetargowych do dnia 14.06.2017r. do godz. 900.

  Oferty w zamkniętych kopertach z napisem „Remont nawierzchni chodników wraz z remontem sieci kanalizacyjnych na ul. Energetyków w Łaziskach Górnych.należy składać w sekretariacie Spółdzielni w terminie do dnia 14.06.2017r. do godz. 900.

   

  Informacja o wynikach przetargu zostanie umieszczona na stronie internetowej Spółdzielni www.smhutnik.laziska.pl.

   

  Dodatkowych informacji udziela dział techniczny S.M. „HUTNIK” tel. (32) 736-72-34.

  Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z wykonania części robót objętych przetargiem bez podania przyczyny lub do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny oferentom.


  Ogłoszenie o wyniku postępowania przetargowego

  Opublikowano: 11 kwietnia 2017

  Łaziska Górne 11.04.2017r.

   

  OGŁOSZENIE O WYNIKU ZAKOŃCZONEGO POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

   

  Spółdzielnia Mieszkaniowa „Hutnik” ul. Dworcowa 26 w Łaziskach Górnych informuje, że w zakończonym postępowaniu przetargowym na wykonanie poniższych prac:

  „Wykonanie robót ogólnobudowlanych w zasobach S. M. „Hutnik” w Łaziskach Górnych:

  1. Remont balkonów wraz z zabudową daszka nad balkonem ostatniej kondygnacji – Pocztowa 1.
  2. Remont balkonów wraz z zabudową daszka nad balkonem ostatniej kondygnacji – Pocztowa 2.
  3. Remont płyt balkonowych – str. południowa – Energetyków 9.
  4. Remont trzonów kominowych na dachu budynku – Dworcowa 30.
  5. Remont trzonów kominowych na dachu budynku – Dworcowa 34 A.
  6. Remont trzonów kominowych na dachu budynku – Sobieskiego 6”

  wybrana została oferta firmy:

  „MARBUD” Sp. z o.o., ul. Wyrska 14, 43-174 Łaziska Górne, tel.: (32) 2243486

   


  W poniższe pole wpisz HUTNIK

  Hutnik
  Informacja o cookies Zamknij informację o cookies
  Ta strona korzysta z plików cookies(ciasteczek). Aby dowiedzieć się więcej na temat samych plików, sposobu ich używania oraz polityce prywatności, kliknij w dowiedz się więcej.