Spółdzielnia Mieszkaniowa
Hutnik

ul. Dworcowa 26, 43-170 Łaziska Górne


2021

 • Marzec 2021 (1)
 • Luty 2021 (10)
 • Styczeń 2021 (3)

 • 2020

 • Grudzień 2020 (7)
 • Listopad 2020 (5)
 • Październik 2020 (6)
 • Wrzesień 2020 (9)
 • Sierpień 2020 (14)
 • Lipiec 2020 (9)
 • Czerwiec 2020 (6)
 • Maj 2020 (10)
 • Kwiecień 2020 (10)
 • Marzec 2020 (11)
 • Luty 2020 (6)
 • Styczeń 2020 (4)

 • 2019

 • Grudzień 2019 (7)
 • Listopad 2019 (9)
 • Październik 2019 (7)
 • Wrzesień 2019 (6)
 • Sierpień 2019 (5)
 • Lipiec 2019 (8)
 • Czerwiec 2019 (6)
 • Maj 2019 (11)
 • Kwiecień 2019 (13)
 • Marzec 2019 (9)
 • Luty 2019 (10)
 • Styczeń 2019 (4)

 • 2018

 • Grudzień 2018 (11)
 • Listopad 2018 (2)
 • Październik 2018 (7)
 • Wrzesień 2018 (5)
 • Sierpień 2018 (8)
 • Lipiec 2018 (4)
 • Czerwiec 2018 (7)
 • Maj 2018 (9)
 • Kwiecień 2018 (6)
 • Marzec 2018 (9)
 • Luty 2018 (9)
 • Styczeń 2018 (3)

 • 2017

 • Grudzień 2017 (5)
 • Listopad 2017 (9)
 • Październik 2017 (6)
 • Wrzesień 2017 (9)
 • Sierpień 2017 (8)
 • Lipiec 2017 (4)
 • Czerwiec 2017 (9)
 • Maj 2017 (9)
 • Kwiecień 2017 (12)
 • Marzec 2017 (8)
 • Luty 2017 (10)
 • Styczeń 2017 (7)

 • 2016

 • Grudzień 2016 (6)
 • Listopad 2016 (5)
 • Październik 2016 (8)
 • Wrzesień 2016 (9)
 • Sierpień 2016 (6)
 • Lipiec 2016 (3)
 • Czerwiec 2016 (5)
 • Maj 2016 (5)
 • Kwiecień 2016 (11)
 • Marzec 2016 (10)
 • Luty 2016 (8)
 • Styczeń 2016 (9)

 • 2015

 • Grudzień 2015 (8)
 • Listopad 2015 (6)
 • Październik 2015 (9)
 • Wrzesień 2015 (12)
 • Sierpień 2015 (8)
 • Lipiec 2015 (6)
 • Czerwiec 2015 (6)
 • Maj 2015 (6)
 • Kwiecień 2015 (9)
 • Marzec 2015 (10)
 • Luty 2015 (7)
 • Styczeń 2015 (8)

 • 2014

 • Grudzień 2014 (7)
 • Listopad 2014 (10)
 • Październik 2014 (8)
 • Wrzesień 2014 (7)
 • Informacja o kontrolach utrzymania czystości w 2019 roku

  Opublikowano: 3 lutego 2020

  Szanowni Mieszkańcy, informujemy że Zarząd podsumował koszty oraz działania kontrolne utrzymania czystości i porządku w zasobach Spółdzielni, w 2019 roku.

  Miesięczne koszty utrzymania czystości wewnątrz budynków oraz terenów zewnętrznych wyniosły łącznie 14.195,36 złotych, co daje kwotę w stawce eksploatacyjnej ok. 0,40 zł/m2/m-c. Jest to kwota bardzo konkurencyjna na rynku, przy zakresie realizowanych usług.

  Zgodnie z zakresem umowy w 2019r. przeprowadzone zostało:

  • 5 krotne koszenie terenów w terminach: 30 kwietnia, 4 czerwca, 24 lipca, 10 września i 29 października.
  • 2 krotne cięcie krzewów w czerwcu i wrześniu,
  • 3 krotna dezynfekcja altan śmietnikowych,
  • 3 krotne masowe zbiórki i wywozy liści,
  • 2 krotne sprzątanie i czyszczenia podłoży placów zabaw i boisk.

  Zgodnie z przyjętą procedurą, w ramach czynności organizacyjnych i kontrolnych przeprowadzono ponad 49 kontroli utrzymania czystości i porządku. Prowadzone były również bieżące uzgodnienia z PGKIM Sp. z o.o. w sprawach związanych z korzystaniem z PSZOK przy koszeniu traw, cięciu krzewów i wywozie gabarytów.

  Nieliczne uwagi dotyczące jakości świadczonych usług były na bieżąco przekazywane przedstawicielom firmy sprzątającej. Nie odnotowano uchybień w realizacji zakresu wynikającego z umowy, ani i zgłoszeń pisemnych. Spostrzeżenia zgłaszane przez mieszkańców były weryfikowane i sprawdzane przez pracownika Spółdzielni. Jakość świadczonych usług była również przedmiotem kontroli podczas rocznych przeglądów budynków przeprowadzanych przez pracowników Spółdzielni oraz przedstawicieli Rady Nadzorczej w październiku 2019r.

  W wyniku włączenia opłaty za sprzątanie klatek schodowych do kosztów eksploatacyjnych wdrożony został jednolity standard usługi.

  Z poważaniem

  Zarząd Spółdzielni


  Przerwa w dostawie ciepłej wody

  Opublikowano: 26 sierpnia 2019

  Szanowni Mieszkańcy, w dniu 27 sierpnia br., w godzinach od 8.00 do 22.00 nastąpi przerwa w dostawie ciepłej wody dla budynków Centrum 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Energetyków 7, 9.


  Zmiana w obsłudze instalacji wod-kan, gaz., c.o.

  Opublikowano: 29 maja 2017

  Łaziska Górne, 29.05.2017 r.

  Szanowni Mieszkańcy,

  Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Hutnik” w Łaziskach Górnych uprzejmie informuje, że od dnia 01.06.2017 r. obsługę budynków mieszkalnych w zasobach SM „Hutnik” w zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania oraz gazowych przejmuje firma „ALG” z Gostyni.

  Zwracamy się do Mieszkańców z prośbą o zapoznanie się z aktualną listą numerów telefonicznych do kontaktu w przypadku awarii.

  Jednocześnie informujemy, że p. Jan Mikrut z dniem 31.05.2017 r. zakończy pracę w SM „Hutnik”. Składamy serdeczne podziękowania Panu Janowi za wieloletnie zaangażowanie i współpracę.


  Ogłoszenie o przetargu

  Opublikowano: 9 lutego 2015

   

  O G Ł O S Z E N I E

   

  Spółdzielnia Mieszkaniowa „HUTNIK” ul. Dworcowa 26 w Łaziskach Górnych ogłasza postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego pisemnych ofert na wykonanie prac:

  „Remont placu zabaw na os. Centrum w Łaziskach Górnych – działka nr 1195/55”

   

  Przetarg odbędzie się w dniu 26.02.2015r. (czwartek) o godz. 1100 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK” w Łaziskach Górnych, ul. Dworcowa 26.

  Materiały przetargowe można odebrać w dziale technicznym Spółdzielni po wpłacie w kasie S.M. „HUTNIK” kwoty 123,00 zł brutto lub otrzymać np. drogą elektroniczną, po uzyskaniu potwierdzenia wniesienia opłaty za materiały.

  Wadium w kwocie 4000,00 zł należy wpłacać na konto Spółdzielni podane w materiałach przetargowych do dnia 26.02.2015r. do godz. 900.

  Oferty w zamkniętych kopertach z napisem „Remont placu zabaw na os. Centrum w Łaziskach Górnych – działka nr 1195/55” należy składać w sekretariacie Spółdzielni w terminie do dnia 26.02.2015r. do godz. 900.

   

  Informacja o wynikach przetargu zostanie umieszczona na stronie internetowej Spółdzielni www.smhutnik.laziska.pl.

  Dodatkowych informacji udziela Dział Techniczny S.M. „HUTNIK” tel. (32) 736-72-34.

  Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z wykonania części robót objętych przetargiem bez podania przyczyny lub do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny oferentom.


  Przegląd instalacji gazu

  Opublikowano: 10 listopada 2014

  Spółdzielnia Mieszkaniowa „HUTNIK” informuje, że w dniach 12.11.2014r. i 13.11.2014r. (tj. środa – czwartek) w zasobach naszej Spółdzielni, firma „GAZOMER” Zakład Usługowo – Handlowy, ul. Chabrowa 17, 55-020 Turów tel. kont. 608153205, przeprowadzała będzie obowiązkową kontrolę stanu technicznego instalacji gazowej w lokalach mieszkalnych i piwnicach wg. ustalonego harmonogramu (zobacz).

  Obowiązek przeprowadzania tej kontroli wynika z Prawa Budowlanego art. 62 ust.1. W związku z powyższym prosimy o udostępnienie mieszkań oraz pomieszczeń piwnicznych, przez które przechodzi instalacja gazu. W przypadku nie udostępnienia lokalu w celu dokonania przeglądu, właściciel, użytkownik, najemca lokalu zobowiązany jest zlecić wykonanie przeglądu we własnym zakresie i dostarczyć do Spółdzielni protokół w terminie do dnia 30.11.2014r.

  Równocześnie przypominamy, że do obowiązków właścicieli, użytkowników lokali mieszkalnych należy regularne wykonywanie przeglądów i konserwacji urządzeń gazowych zainstalowanych w mieszkaniach ( w szczególności piecyków łazienkowych) .


  Ogłoszenie o przetargu

  Opublikowano: 5 listopada 2014

  O G Ł O S Z E N I E


  Spółdzielnia Mieszkaniowa „HUTNIK” ul. Dworcowa 26 w Łaziskach Górnych ogłasza przetarg nieograniczony pisemnych ofert na wykonanie prac:

  „Budowa placu ze śmietnikiem i miejsc postojowych przy budynku os. Centrum 4 w Łaziskach Górnych.”

  Przetarg odbędzie się w dniu 24.11.2014r. (poniedziałek) o godz. 1100 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK” w Łaziskach Górnych, ul. Dworcowa 26.

  Materiały przetargowe można odebrać w dziale technicznym Spółdzielni po wpłacie w kasie S.M. „HUTNIK” kwoty 123,00 zł brutto lub droga elektroniczną po dokonaniu wpłaty na konto PKO BP 25 1020 2528 0000020200155390 i przesłaniu potwierdzenia wpłaty na adres e- mail sekretariat@smhutnik.laziska.pl .

  Wadium w kwocie 2000,00 zł należy wpłacać na konto Spółdzielni podane w materiałach przetargowych do dnia 24.11.2014r.do godz. 900.

  Oferty w zamkniętych kopertach z napisem „Budowa placu ze śmietnikiem i miejsc postojowych przy budynku os. Centrum 4 w Łaziskach Górnych.” należy składać w sekretariacie Spółdzielni w terminie do dnia 24.11.2014r. do godz. 900.

  Informacja o wynikach przetargu zostanie umieszczona na stronie internetowej Spółdzielni www.smhutnik.laziska.pl.

  Dodatkowych informacji udziela Dział Techniczny S.M. „HUTNIK” tel. (32) 736-72-34.

  Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z wykonania części robót objętych przetargiem bez podania przyczyny lub do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny oferentom.


  Konkurs na najem lokalu użykowego – Pawilon Dworcowa 26

  Opublikowano: 3 listopada 2014

  OGŁOSZENIE

  Spółdzielnia Mieszkaniowa „HUTNIK”

  Dworcowa 26 w Łaziskach Górnych

  ogłasza konkurs ofert na najem lokalu użytkowego o pow. 297,55m2

  przy ul. Dworcowej 26 w Łaziskach Górnych –

  Pawilon usługowo -handlowy.

  1. Oferty na drukach (pobierz) należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „OFERTA NA NAJEM LOKALU Dworcowa 26 – Pawilon usługowo – handlowy” w sekretariacie Spółdzielni w terminie do dnia 25.11.2014r. do godz. 9:00.
  2. Rozstrzygniecie konkursu nastąpi w dniu 26.11.2014r.
  3. Data najmu lokalu do uzgodnienia.
  4. Lokal oglądać można w dniach 17.11.2014r. i 21.11.2014r. po wcześniejszym ustaleniu godziny.
  5. Oferent przystępujący do konkursu zobowiązany jest do wpłaty do dnia 24.11.2014r wadium konkursowego w wysokości 1.000,00 zł na konto PKO BP 25102025280000020200155390.
  6. W przypadku oferenta, który wygra przetarg wadium zalicza się po poczet kaucji.
   W przypadku odstąpienia od podpisania umowy wadium przepada. Pozostałym oferentom wadium konkursowe zostanie zwrócone w ciągu 7 dni od daty zatwierdzenia wyniku konkursu.
  7. Kaucja z tytułu najmu lokalu w wysokości jednomiesięcznego czynsz brutto płatna
   w terminie 7 dniu od daty zatwierdzenia wyników konkursu przetargu.
  8. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.
  9. Szczegółowe warunki konkursu oraz wynajmu lokalu określa Regulamin wynajmu lokali użytkowych, dzierżawy terenu oraz użyczenia pomieszczeń niepełnowartościowych w Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK” (pobierz)
  10. Dodatkowe informacje o lokalu oraz druki ofert w formie papierowej uzyskać można
   w sekretariacie Spółdzielni lub pod nr tel. 32 7367234

  Informacje o Pawilonie handlowo – usługowym o pow. 297,55 m2 przy ul. Dworcowej 26
  w Łaziskach Górnych.

  Pawilon o pow. użytkowej 297,55 m2 usytuowany jest frontem i wejściem głównym do ulicy Krokusów – ok. 200 m od ulicy Dworcowej. Przed Pawilonem zlokalizowany jest dogodny, ogólnodostępny parking.

  Pawilon jest budynkiem parterowym z podpiwniczeniem, wyposażonym w instalacje wodno – kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, elektryczną i wentylacyjną.

  Pobór mediów dostarczanych do lokalu rozliczany jest na podstawie liczników lub podliczników.

  Nad wejściem do lokalu oraz przy wjeździe z ulicy Dworcowej na ulicę Krokusów znajdują się tablice reklamowe do zamieszczenia reklamy dla działalności prowadzonej w pawilonie.

  Wnętrze pawilonu zostało częściowo wyremontowane w I kw. 2014r.

  Poniżej przedstawiamy zdjęcia Pawilonu z zewnątrz oraz w załączniku rzut lokalu (pobierz) .

   

  Pawilon Dworcowa 26    Pawilon Dworcowa 26 (2)  Pawilon - Dworcowa 26 (3)


  Dzień wolny za Wszystich Świetych

  Opublikowano: 30 października 2014

  Spółdzielnia Mieszkaniowa „HUTNIK” w Łaziskach Górnych, uprzejmie informuje, że w dniu 07.11.2014r.              (tj. piątek) administracja  i  kasa  Spółdzielni  będą nieczynne w związku z dniem  wolnym  od  pracy  za dzień   1 listopada 2014r.

  Podstawa prawna: art. 130 § 2 Kodeksu Pracy, Uchwała Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK” w Łaziskach Górnych nr 432/2014 z dnia 17.10.2014r.

  Za utrudniania przepraszamy.


  Rozliczenie zużycia wody za III kwartał

  Opublikowano: 27 października 2014

  Podstawowe zasady rozliczania zużycia wody zawarte są w Ustawie z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, która to w art. 26 ust. 2 stanowi, że „jeżeli odbiorcą usług jest wyłącznie właściciel lub zarządca budynku wielolokalowego lub budynków wielolokalowych (np. spółdzielnia mieszkaniowa), jest on obowiązany do rozliczenia kosztów tych usług. Suma obciążeń za wodę lub ścieki nie może być wyższa od ponoszonych przez właściciela lub zarządcę na rzecz przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego”. I dalej, w art. 26 ust. 3 ustawy jest zapisane, że „właściciel lub zarządca budynku wielolokalowego lub budynków wielolokalowych dokonuje wyboru metody rozliczania kosztów różnicy wskazań (pomiędzy wskazaniami wodomierza głównego i sumą wskazań wodomierzy mieszkaniowych). Należnościami wynikającymi z przyjętej metody rozliczenia obciąża osobę korzystającą z lokalu w tych budynkach”. W oparciu o ten przepis opracowany został w 2014r. i uchwalony przez Radę Nadzorczą „Regulamin rozliczania zużycia wody i odprowadzania ścieków w lokalach mieszkalnych i użytkowych Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK” w Łaziskach Górnych”, który zawiera szczegółowe zasady rozliczeń.

  Należy też wyraźnie podkreślić że zgodnie z art. 27 ust. 1 cytowanej wyżej ustawy, ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się na podstawie wskazania wodomierza głównego. Tak więc w oparciu o ten przepis i zawartą umowę, faktury przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego wystawiane są na podstawie wskazań wodomierza głównego zainstalowanego w budynku.

  Z przytoczonych przepisów wynika, że jeżeli suma wskazań wodomierzy indywidualnych w budynku nie pokrywa się ze stanem wodomierza głównego budynku (koszty zakupu wody do budynku według faktur dostawcy), powstała różnica rozliczana jest na wszystkich użytkowników budynku. Zgodnie z regulaminem obowiązującym w Spółdzielni różnica rozliczana jest według ilości osób zamieszkałych w danej nieruchomości.

  Faktem jest, że wskazania wodomierza głównego różnią się od sumy wskazań wodomierzy indywidualnych (zainstalowanych zarówno w mieszkaniach, lokalach użytkowych, jak i w pomieszczeniach technicznych). Należy nadmienić, że różnice te występują praktycznie zawsze i zostały przewidziane w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 23 października 2007r w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać wodomierze oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych, jak również dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady MID. Część spółdzielni zwracało się w tej sprawie do Głównego Urzędu Miar. W odpowiedziach Główny Urząd Miar wyjaśniał, że w trakcie eksploatacji wodomierzy zawsze będzie występować różnica pomiędzy wskazaniem wodomierza głównego oraz sumą wskazań wodomierzy indywidualnych. Wynika to z technicznych własności wodomierzy, w szczególności charakterystyki błędów oraz faktu, że wodomierz główny musi być przystosowany do pomiarów objętości przy przepływach strumienia nawet kilkudziesięciokrotnie większych niż wodomierze mieszkaniowe (jest bardziej czuły). Jedna ze spółdzielni zwracała się w 2011r. też w tej sprawie do Ministerstwa Infrastruktury. W odpowiedzi Ministerstwo przedstawiło następujące stanowisko: „miejscem wykonywania umowy o dostawę wody jest zawór za wodomierzem głównym w budynku i tylko do tego miejsca przedsiębiorstwo wodociągowe może odpowiadać za dostawę wody… Wskazania wodomierza głównego powinny zostać rozliczone na wszystkie lokale. Przy rozliczeniu zużycia wody wskazanego przez wodomierz główny na odbiorców posiadających opomiarowanie zużycia w lokalach, okazuje się zawsze, że wskazania wodomierza głównego są wyższe niż suma wskazań wodomierzy indywidualnych”.

  W myśl obowiązujących przepisów dopuszczalne różnice metrologiczne są równe dwukrotnej wartości błędów granicznych dopuszczalnych wodomierzy.

  Jak wynika ze specyfikacji wodomierza przedłożonej przez firmę Minol sp z o.o., która w II kwartale zainstalowała ponad 600 urządzeń w zasobach Spółdzielni, błąd graniczny wodomierza wynosi ok. 4,5% w przedziale pomiędzy minimalnym a pośrednim strumieniem objętości. Dla wodomierzy starszych błąd ten jest większy. Dokładność wskazań wodomierza lokalowego uwarunkowana jest również sposobem jego montażu. Jak wskazuje specyfikacja, w przypadku montażu wodomierza w pionie jego klasa metrologiczna spada. Praktyka montażu wodomierzy w zasobach Spółdzielni wskazuje, że jest kilkaset przypadków, gdzie z przyczyn technicznych (brak miejsca w kanałach instalacyjnych) jedynym rozwiązaniem był montaż pionowy urządzenia. Można więc stwierdzić, że odchylenia wskazań wodomierzy do 10% są uznawane za mieszczące się w normie. Należy pamiętać, że błąd graniczny wodomierzy starszych ma wartość wyższą.

  W oparciu o analizę zużycia wody w zasobach Spółdzielni za III kwartał br. stwierdzono, że średnia różnica metrologiczna w skali całych zasobów wynosi 7,38%. Jest również siedem budynków, dla których różnica przekroczyła wartość 10%. Budynki te są na bieżąco monitorowane. Dla części z nich zlecona została całodobowa kontrola przepływów wody na wodomierzu głównym. Zarząd Spółdzielni ma również nadzieję, że wymiana starszych wodomierzy na urządzenia posiadające możliwość radiowego odczytu przyniesie pozytywne efekty (jednoczesność odczytu, wyższa klasa techniczna urządzeń). Jak wiadomo wprowadzenie jednoczesnego pomiaru zużycia wody jest jednym z czynników mogących zniwelować wysokość różnic metrologicznych. W najbliższym czasie Zarząd zamierza podjąć rozmowy z RPWiK Tychy sp. z o.o. na temat ujednolicenia terminów odczytów oraz montażu na wodomierzach głównych nakładek do odczytu radiowego.

  Niezwykle ważną przyczyną różnic metrologicznych – na którą Spółdzielnia nie ma w praktyce żadnego wpływu – są przecieki w instalacjach i armaturze spowodowane czynnikami technicznymi lub wypływem wody poniżej progu rozruchowego wodomierza (próg poniżej którego wodomierz lokalowy albo nie pracuje, albo jego wskazania obarczone są błędem pomiaru bliskim 100%). Obrazowo można pokazać to w ten sposób: napełnienie półlitrowego naczynia w ciągu 1 minuty to strumień wody którego wodomierz indywidualny nie mierzy. Monitoring nocnych poborów wody w dwóch budynkach wykazał ciągły przepływ w jednym przypadku 30 l/h, w drugim przypadku 60 l/h w porze nocnej.

  Zwracamy się więc z prośbą do mieszkańców, aby na bieżąco kontrolowali wodomierze w mieszkaniach i niezwłocznie zawiadamiali Spółdzielnię o ewentualnych nieprawidłowościach. Bardzo ważne jest też utrzymywanie w pełnej sprawności urządzeń i armatury łazienkowej oraz kuchennej, aby wyeliminować zjawisko tzw. „cieknących spłuczek” i „kapiących kranów”.

  Szerszy materiał dotyczący przyczyn powstawania różnic metrologicznych został Państwu przedstawiony przy okazji informacji o kompleksowej wymianie wodomierzy.

  Podsumowując, w obecnej sytuacji pozostaje nam kontynuacja działań zmierzających do obniżenia występujących różnic pomiędzy wskazaniami wodomierza głównego a sumą wskazań wodomierzy mieszkaniowych. Część podejmowanych działań przedstawionych zostało w materiałach na stronie internetowej. W świetle opisanego wyżej otoczenia formalno-prawnego rozliczenie kosztów zakupu wody do budynków realizowane jest przez Spółdzielnię prawidłowo i zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami. Zarząd Spółdzielni kładzie szczególny nacisk aby rozliczenie kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości odbywało się rzetelnie i zgodnie z obowiązującymi przepisami, bez narażania kogokolwiek na dodatkowe koszty.

  Z poważaniem

  Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK” w Łaziskach Górnych


  Ogłoszenie o wynikach przetargu

  Opublikowano: 21 października 2014

  Spółdzielnia Mieszkaniowa „HUTNIK” w Łaziskach Górnych informuje, że w wyniku zakończonego postępowania przetargowego ” Remont chodnika przy budynku mieszkalnym Energetyków 11-13-15 –  strona wschodnia” do realizacji prac wybrana została firma „COMPLEX” S.C. z Orzesza, która zaoferowała najniższą cenę w kwocie 57.932,02 zł brutto.


  Nowelizacja ustawy śmieciowej

  Opublikowano: 17 października 2014

  10 października Sejm uchwalił nowelizację ustawy śmieciowej. Przepisy określają m.in. górną granicę opłaty za śmieci oraz minimalną częstotliwość odbierania odpadów.

  Minister środowiska Maciej Grabowski ocenił na piątkowej konferencji prasowej, że resort w ciągu miesiąca będzie gotowy z rządową nowelą, która będzie uzupełniała nowe prawo uchwalone w piątek.

  Wśród przegłosowanych poprawek znalazł się wniosek posłów PO, zgłoszony podczas drugiego czytania, dotyczący ustalania w ustawie maksymalnego pułapu opłat za śmieci, jakie gminy mogą pobierać od mieszkańców. Ich określenia domagał się w swoim wyroku Trybunał Konstytucyjny. Zgodnie z przyjętą propozycją maksymalne stawki za śmieci będzie określał algorytm. Ekspertyzę w tej sprawie przygotowali eksperci ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

  Przy naliczaniu opłaty od osoby, maksymalna stawka została ustalona w wysokości 2 proc. przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na jedną osobę ogółem, publikowanego przez GUS w ostatnim Roczniku Statystycznym. Według Rocznika 2013 w 2012 roku przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na jedną osobę ogółem wynosił 1278,43 zł. Oznacza to, że stosując algorytm w obecnej chwili, zapłacilibyśmy maksymalnie 25,57 zł od osoby za śmieci posegregowane.

  W przypadku innych metod naliczania opłat: od metra sześciennego wody, powierzchni użytkowej i gospodarstwa domowego, wskaźniki procentowe byłyby na poziomie 0,7 proc., 0,08 proc. i 5,6 proc. przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na jedną osobę. Z tego wynika, że maksymalne opłaty wyniosłyby odpowiednio: 8,95 zł za m sześc., 1,02 zł za m kw. i 71,6 zł za gospodarstwo domowe.

  W przypadku śmieci nieposegregowanych opłata byłaby wyższa, ale nie mogłaby przekroczyć dwukrotności stawek ustalonych za odbiór odpadów posegregowanych.

  Resort środowiska wyjaśniał wcześniej, że zastosowanie algorytmu w noweli ma spowodować to, iż maksymalna wysokość opłat zmieniałaby się sama, po opublikowaniu kolejnych roczników statystycznych, bez konieczności zmian ustawowych.

  Podczas czwartkowego posiedzenia połączonych komisji środowiska i samorządu terytorialnego część posłów zwracała uwagę, że zaproponowany algorytm, a co za tym idzie określone przez niego stawki mogą być za wysokie i być szczególnie uciążliwe dla osób najbiedniejszych.

  SLD zaproponowało też niższe opłaty jakie wynikałby z algorytmu. Przykładowo maksymalna opłata od osoby za posegregowane śmieci miesięcznie wynosiłaby 10,2 zł, a w przypadku gospodarstwa domowego 17,07 zł.

  Wiceminister środowiska Janusz Ostapiuk przypomniał, że w uchwalonej nowelizacji znajduje się przepis, który pozwala gminom w drodze uchwały zwolnić z całości bądź z części opłat właścicieli nieruchomości, na których mieszkają mieszkańcy, których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej wynikających z ustawy o pomocy społecznej.

  Odnosząc się do poprawki SLD ws. cen (nie uzyskała ona poparcia Sejmu) wiceminister mówił w czwartek, że propozycja Sojuszu została oparta o średnie ceny jakie teraz płacą mieszkańcy. Zwrócił uwagę, że przyjęcie rozwiązania SLD spowodowałoby, że część gmin musiałoby zmieniać stawki, gdyż obecne opłaty ponoszone przez mieszkańców byłyby za wysokie.

  Uchwalona w piątek nowelizacja określa m.in. minimalną częstotliwość odbierania śmieci. Od kwietnia do października zmieszane odpady komunalne miałyby być odbierane nie rzadziej niż raz na tydzień z budynków wielolokalowych i nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie z domów jednorodzinnych. W przypadku gmin wiejskich i części wiejskiej gmin miejsko-wiejskich częstotliwość zabierania takich śmieci mogłaby być rzadsza.

  Nowe prawo regulować też będzie kwestię przetargów na odbiór i zagospodarowywanie odpadów komunalnych. Gminy będą musiały mieć dwie umowy: jedną z regionalną instalacją przetwarzania odpadów komunalnych, a drugą na odbiór śmieci od mieszkańców. Jeżeli gmina nie posiada takiej instalacji, będzie musiała przeprowadzić przetarg na ich zagospodarowanie. Przetarg ma być też obowiązkowy w przypadku wyboru firm, które zajmą się odbiorem śmieci. Firmy będą musiały też wskazać, do jakiej instalacji trafią odebrane przez nie odpady. System ten ma pozwolić na uszczelnienie rynku i dokładne kontrolowanie tego, gdzie śmieci trafią.

  Nowelizacja dookreśla też obowiązki właścicieli nieruchomości w przypadku np. zbierania deklaracji śmieciowych. W przypadku spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych zarządy będą mogły zażądać od właściciela lokalu bądź od osoby faktycznie zamieszkującej lokal podania danych do ustalenia wysokości opłaty. W przypadku uchwalenia przez gminę nowych stawek, nie trzeba będzie ponownie takich deklaracji składać.

  Ustawa określa też status punktów selektywnej zbiórki odpadów. Będą one musiały mieć charakter stacjonarny, ale będą mogły też prowadzić odbiór odpadów zgodnie z zasadą „od drzwi do drzwi”. Jest to szczególnie popularne w mniejszych gminach, szczególnie wiejskich.

  Źródło: http://www.administrator24.info


  Przy tej okazji proponujemy zapoznanie się z podstawowymi informacjami dotyczącymi gospodarki odpadami w Łaziskach Górnych (zobacz).


  Protokoły z obrad Zarządu

  Opublikowano: 9 października 2014

  Zarząd Spółdzielni informuje, że w zakładce „Organy Spółdzielni – Zarząd” publikowane będą wyciągi z protokołów obrad Zarządu, zawierające najważniejsze sprawy podejmowane na posiedzeniach. Informujemy ponadto, że zgodnie z art. 18 §2 ustawy z dnia 16 września 1982r. Prawo spółdzielcze, członek spółdzielni ma prawo zaznajamiania się między innymi z uchwałami organów spółdzielni, protokołami obrad organów spółdzielni. Pełna treść protokołów dostępna jest w siedzibie Spółdzielni.


  Realizacja robót remontowych

  Opublikowano: 9 października 2014

  Harmonogram realizacji głównych robót remontowych


   

  Adres Zadanie Rozpoczęcie Zakończenie
  Centrum 6 remont chodnika w toku 20.10.2014r.
  Energetyków 15 Docieplenie ściany wschodniej w toku 31.10.2014r.
  Chopina 10 Docieplenie elewacji zachodniej w toku 28.11.2014r.
  Energetyków 114-13-15 Remont chodnika przed budynkiem 20.10.2014r. 08.12.2014r.
  Dworcowa 34 Budowa miejsc postojowych i remont ciągów pieszych – strona wschodnia 20.10.2014r. 29.11.2014r.
  Parkowa 1 Malowanie klatek schodowych w toku 31.10.2014r.
  Dworcowa 34 Remont balkonów i elewacji – klatka C w toku 29.11.2014r.

   


  Nowa strona internetowa

  Opublikowano: 30 września 2014

  Szanowni Mieszkańcy,

  witamy na nowej stronie internetowej Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK” w Łaziskach Górnych. Mamy nadzieję, że będzie ona dla Państwa ważnym źródłem informacji o działalności Spółdzielni oraz ułatwi Państwu kontakt w celu załatwienia bieżących spraw.

  Strona internetowa będzie nadal rozbudowywana, trwają prace związane między innymi z możliwością podglądu kartoteki czynszowej.

  Zgodnie z zapisem art. 81 ust. 3 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych Statut Spółdzielni, regulaminy, uchwały i protokoły obrad organów Spółdzielni, a także protokoły lustracji i roczne sprawozdanie finansowe powinny być udostępnione na stronie internetowej. Część z tych dokumentów jest już dostępna. Uwzględniając stanowisko jakie zajął Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 15 lipca 2009 r. sygn. akt K 64/07 (w załączeniu), kontynuowane są prace umożliwiające logowanie na stronie w celu uzyskania dostępu do pozostałych dokumentów.

   

  Początkowy okres działania strony ma po części charakter testowy. Prosimy wszystkich użytkowników nowej witryny o zgłaszanie ewentualnych błędów, sugestii i propozycji. Należy pamiętać jednak, że strona internetowa Spółdzielni pełni przede wszystkim funkcję informacyjną i sprawozdawczą dla członków Spółdzielni.

  Mamy nadzieję, że nowa strona internetowa będzie narzędziem aktywnej komunikacji z mieszkańcami.

   

  Z poważaniem

  Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK” w Łaziskach Górnych


  Nowy „Regulamin rozliczania zużycia wody …”

  Opublikowano: 30 września 2014

  Nowy „Regulamin rozliczania zużycia wody i odprowadzania ścieków w lokalach mieszkalnych i użytkowych Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK” w Łaziskach Górnych, zatwierdzony Uchwałą Nr 42/14 Rady Nadzorczej z dnia 25.08.2014r. obowiązujący od dnia 01.10.2014r.


  Kompleksowa wymiana wodomierzy

  Opublikowano: 30 września 2014

  Zarząd Spółdzielni informuje, że do końca bieżącego roku nastąpi kompleksowa wymiana wodomierzy mieszkaniowych w budynkach Pocztowa 1a, Pocztowa 2, Sobieskiego 6, Parkowa 1, Parkowa 2, Energetyków 9, Chopina 12, Dworcowa 26, Dworcowa 28, Dworcowa 32, Dworcowa 34, Dworcowa 36. Tym samym wszystkie wodomierze w zasobach zarządzanych przez Spółdzielnię będą miały możliwość radiowego odczytu, ujednolicony też zostanie termin ponownej legalizacji wodomierzy w całych zasobach (rok 2019).

  Brak możliwości odczytu radiowego powodował komplikacje natury organizacyjnej (np. konieczność Państwa obecności podczas odczytu w celu bezpośredniego dostępu do mieszkania), a także dodatkowe wydatki finansowe. Należy również podkreślić, że brak jednoczesnego odczytu wskazań wodomierzy oraz stan techniczny urządzeń pomiarowych są jednymi z czynników mogących wpływać na wysokość różnic metrologicznych. Jak wykazuje przeprowadzona analiza, średnia różnica bilansowa wody w skali całych zasobów powinna ulec obniżeniu.

  Rozpatrując gospodarkę wodomierzową przez pryzmat zapisów nowego „Regulaminu rozliczania zużycia wody i odprowadzania ścieków w lokalach mieszkalnych i użytkowych Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK” w Łaziskach Górnych” oraz dalszych działań Zarządu, można przedstawić jej model działający począwszy od 2015 roku:

  • stawka opłaty zaliczkowej za zużycie wody ustalana jest na podstawie zużycia z ostatnich okresów;
  • rozliczenie zużycia wody dokonywane jest dwa razy w roku, co powoduje oszczędności finansowe (licząc tylko i wyłącznie koszt samych odczytów);
  • następuje ujednolicenie okresu wymiany legalizacyjnej wodomierzy (rok 2019);
  • system odczytów realizowany jest zdalnie przez podmioty zewnętrzne, w oparciu o zestandaryzowane formaty przekazywanych danych, podmioty zewnętrzne czynnie uczestniczą w procesie rozpatrywania reklamacji;
  • w ramach prac związanych z integracją i rozbudową systemu informatycznego obsługującego zasoby Spółdzielni podjęte zostają działania dotyczące wdrożenia aplikacji pozwalającej na usprawnienie całego systemu rozliczeniowego;

   

  Szczegółowy harmonogram wymiany wodomierzy podany zostanie w późniejszym terminie.

   

  Przedstawiamy również materiał dotyczący różnic bilansowych wody w budynku wielolokalowym autorstwa dr inż. Piotra Krzysztofa Tuza (zobacz) (zobacz c.d.) , który ukazał się w miesięczniku informacyjno-technicznym „Magazyn instalatora” nr 5, maj 2013 (źródło: www.instalator.pl).

   


  Wnioski do planu remontowego 2015-2017

  Opublikowano: 30 września 2014

  Zakończył się nabór wniosków do planu remontowego na lata 2015 – 2017. W ustalonym terminie złożone zostały 24 wnioski obejmujące swoim zakresem 90 zadań remontowych. Zgodnie z Uchwałą Zarządu nr 293/2014 z dnia 06.08.2014r. do połowy października br. nastąpi ocena zadań według przyjętych kryteriów i ich rangi.

  Zarząd Spółdzielni pragnie podziękować mieszkańcom za włączenie się do procesu budowy planu remontów.

   


  Lustracja za lata 2011-2013

  Opublikowano: 30 września 2014

  Zarząd Spółdzielni informuje, że w IV kwartale br. przeprowadzona zostanie lustracja Spółdzielni za okres od 2011 r. do 2013r. Lustrację przeprowadzi Regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach. W załączeniu przedstawiamy ostatni list polustracyjny z dnia 20.02.2012r.

   


  Ogłoszenie o przetargu

  Opublikowano: 30 września 2014

  O G Ł O S Z E N I E


  Spółdzielnia Mieszkaniowa „HUTNIK” ul. Dworcowa 26 w Łaziskach Górnych ogłasza przetarg nieograniczony pisemnych ofert na wykonanie prac:

   

  „Remont chodnika przy budynku mieszkalnym wielorodzinnym Energetyków 11-13-15 w Łaziskach Górnych. – strona wschodnia”

  Przetarg odbędzie się w dniu 07.10.2014r. o godz. 1100 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK” w Łaziskach Górnych, ul. Dworcowa 26.

  Materiały przetargowe można odebrać w dziale technicznym Spółdzielni po wpłacie w kasie S.M. „HUTNIK” kwoty 123,00 zł brutto.

  Wadium w kwocie 2500,00 zł należy wpłacać na konto Spółdzielni podane w materiałach przetargowych do dnia 07.10.2014r.do godz. 900.

  Oferty w zamkniętych kopertach z napisem „PRZETARG – remont chodnika przy budynku Energetyków 11-13-15” należy składać w sekretariacie Spółdzielni w terminie do dnia 07.10.2014r. do godz. 900.

  O wynikach przetargu oferenci zostaną powiadomieni pisemnie oraz poprzez informację na stronie internetowej Spółdzielni www.smhutnik.laziska.pl.

  Dodatkowych informacji udziela Dział Techniczny S.M. „HUTNIK” tel. (32) 736-72-34.

  Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z wykonania części robót objętych przetargiem bez podania przyczyny lub do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny oferentom.


  Plany remontowe i sprawozdnia z wykonania planów remontowych

  Opublikowano: 29 września 2014

  Plany remontowe na rok 2014 po korekcie dla poszczególnych osiedli


  os. Centrum (zobacz)

  os. Parkowa – Energetyków-Chopina (zobacz)

  os. Dworcowa (zobacz)

   

  Sprawozdanie z realizacji planów remontowych dla poszczególnych osiedli wg.  na dzień 30.06.2014r.


  os. Centrum (zobacz)

  os. Parkowa-Energetyków-Chopina (zobacz)

  os. Dworcowa (zobacz)


  W poniższe pole wpisz HUTNIK

  Hutnik
  Informacja o cookies Zamknij informację o cookies
  Ta strona korzysta z plików cookies(ciasteczek). Aby dowiedzieć się więcej na temat samych plików, sposobu ich używania oraz polityce prywatności, kliknij w dowiedz się więcej.