Spółdzielnia Mieszkaniowa
Hutnik

ul. Dworcowa 26, 43-170 Łaziska Górne

WZCz 2018

Materiały po Walnym Zgromadzeniu członków w dniu 14.06.2018r. 

Zarząd Spółdzielni składa podziękowania wszystkim Członkom oraz pełnomocnikom Członków, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni w dniu 14.06.2018r.

Publikujemy do zapoznania się  materiały z Walnego Zgromadzenia Członków, które odbyło się w dniu 14.06.2018r. tj. protokół (zobacz) oraz uchwały (zobacz) podjęte w trakcie obrad.

 Zarząd

Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK”

w Łaziskach Górnych

 


Materiały na Walne Zgromadzenie Członków w dniu 14.06.2018r.

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK” przedkłada materiały będące przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej “HUTNIK” w Łaziskach Górnych, zwołanego  na dzień 14.06.2018r. tj. czwartek  na godzinę 16:00 w sali  Miejskiego Domu Kultury w Łaziskach Górnych przy ul. św. Jana Pawła II  2.

W załączeniu przedstawiamy zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu Członków wraz z porządkiem obrad (zobacz) oraz projekty uchwał Walnego Zgromadzenia Członków w dniu 14.06.2018r. (pobierz),

Materiały te wyłożone są także do wglądu w siedzibie Spółdzielni przy ul. Dworcowej 26 w Łaziskach Górnych (pawilon, wejście od ul. Krokusów) w godzinach pracy Spółdzielni.

Publikujemy również wzór pełnomocnictwa dla pełnomocników planujących reprezentację Członków Spółdzielni na WZCz (pobierz).

 Zarząd

Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK”

w Łaziskach Górnych

 


 

Szanowni Państwo,

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK” informuje, że na podstawie §17 ust. 1 Statutu Spółdzielni, uchwałą 91/2018 z dnia 27.04.2018r. podjął decyzję o zwołaniu  na dzień 14.06.2018r.tj. czwartek na godzinę 16:00 w sali Miejskiego Domu Kultury w Łaziskach Górnych, Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK” w Łaziskach Górnych.

 

W załączeniu przedstawiamy zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu Członków wraz z porządkiem obrad oraz informacją o wyborach do Rady Nadzorczej (zobacz).

 Zarząd

Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK”

w Łaziskach Górnych

 


 

Materiały po Walnym Zgromadzeniu Członków w dniu 26.04.2018r.

Zarząd Spółdzielni składa podziękowania wszystkim Członkom oraz pełnomocnikom Członków, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni w dniu 26.04.2018r.

Publikujemy do zapoznania się  protokół z Walnego Zgromadzenia, oraz uchwały podjęte przez Zgromadzenie, w tym uchwały nr 14/2018 i 15/2018 w sprawie przyjęcia następujących regulaminów:

 

Część danych osobowych w protokole, ze względu na ich ochronę została zasłonięta. Pełna treść protokołu wraz z załącznikami dostępna jest dla Członków w siedzibie Spółdzielni.

Zarząd w wymaganych terminach przekazał zatwierdzone przez WZCz sprawozdania (tj. Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK” z działalności Spółdzielni w 2017 roku i Sprawozdanie finansowe Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK” za rok 2017) oraz wymagane uchwały, do Urzędu Skarbowego w Mikołowie i Sądu Rejonowego w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w celu dokonania stosownych wpisów oraz zmian, z  uwagi na zmiany w Statucie Spółdzielni.


Materiały na Walne Zgromadzenie Członków w dniu 26.04.2018r.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK” przedkłada materiały będące przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej “HUTNIK” w Łaziskach Górnych, zwołanego  na dzień 26.04.2018r. tj. czwartek  na godzinę 16:00 w sali  Miejskiego Domu Kultury w Łaziskach Górnych przy ul. św. Jana Pawła II  2.

W załączeniu przedstawiamy zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu Członków wraz z porządkiem obrad (zobacz) oraz:

 

Materiały te wyłożone są także do wglądu w siedzibie Spółdzielni przy ul. Dworcowej 26 w Łaziskach Górnych (pawilon, wejście od ul. Krokusów) w godzinach pracy administracji.

 

Publikujemy również wzór pełnomocnictwa dla pełnomocników planujących reprezentację Członków Spółdzielni na WZCz (pobierz).

 

Więcej informacji na temat Walnego Zgromadzenia znajduje się w zakładce ”Organy Spółdzielni » Walne Zgromadzenie Członków”.

 Zarząd

Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK”

w Łaziskach Górnych


Szanowni Państwo,

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK” informuje, że na podstawie §17 ust. 1 Statutu Spółdzielni, uchwałą 63/2018 z dnia 20.03.2018r. podjął decyzję o zwołaniu  na dzień 26.04.2018r.tj. czwartek na godzinę 16:00 w sali Miejskiego Domu Kultury w Łaziskach Górnych Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK” w Łaziskach Górnych.

 

W załączeniu przedstawiamy zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu Członków wraz z porządkiem obrad (zobacz).

 

 Zarząd

Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK”

w Łaziskach Górnych

 

 

W poniższe pole wpisz HUTNIK

Hutnik
Informacja o cookies Zamknij informację o cookies
Ta strona korzysta z plików cookies(ciasteczek). Aby dowiedzieć się więcej na temat samych plików, sposobu ich używania oraz polityce prywatności, kliknij w dowiedz się więcej.