Spółdzielnia Mieszkaniowa
Hutnik

ul. Dworcowa 26, 43-170 Łaziska Górne

WZCz 2015

Materiały na Walne Zgromadzenie Członków w dniu 25.05.2015r.


 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK” zaprasza Członków Spółdzielni na Walne Zgromadzenie Członków, które odbędzie się w dniu 25.05.2015r. o godz. 1600 w sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury w Łaziskach Górnych.

Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółdzielni, który decyduje o najważniejszych sprawach Spółdzielni. W trakcie tegorocznych obrad przedstawione zostaną między innymi wnioski polustracyjne z lustracji pełnej Spółdzielni za lata 2011-2013. Zarząd zaproponuje również zmiany do Statutu, które są konsekwencją między innymi wniosków polustracyjnych.

W załączeniu przedstawiamy zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu Członków wraz z porządkiem obrad (zobacz).

Zachęcamy również do zapoznania się z materiałami będącymi przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia tj.:

Materiały te wyłożone są także do wglądu w siedzibie Spółdzielni przy ul. Dworcowej 26 w Łaziskach Górnych.

Więcej informacji na temat Walnego Zgromadzenia znajduje się w zakładce ”Organy Spółdzielni » Walne Zgromadzenie Członków”.

 Zarząd

Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK”

w Łaziskach Górnych

Materiały po Walnym Zgromadzeniu Członków w dniu 25.05.2015r.


 

Zarząd Spółdzielni pragnie podziękować wszystkim Członkom oraz pełnomocnikom Członków za udział w Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni w dniu 25.05.2015r. Dziękujemy również wszystkim osobom, które włączyły się do pracy w Prezydium i komisjach podczas obrad. Frekwencja w zebraniu wyniosła ogółem ok. 9,89%, co w porównaniu do większości spółdzielni mieszkaniowych jest wynikiem dobrym. Oznacza to, że Członkowie Spółdzielni interesują się sprawami spółdzielczymi. Jest to bez wątpienia powód do zadowolenia.

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami tj.  protokołem z Walnego Zgromadzenia oraz uchwałami podjętymi podczas Zgromadzenia. Część danych osobowych w protokole, ze względu na ich ochronę została zakryta. Pełna treść protokołu wraz z załącznikami dostępna jest dla Członków w siedzibie Spółdzielni.

W wymaganych terminach, zatwierdzone przez WZCz sprawozdania (tj. Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK” z działalności Spółdzielni w 2014 roku, Sprawozdanie finansowe Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK” za rok 2014) oraz uchwały podjęte przez Zgromadzenie Zarząd przekazał do Urzędu Skarbowego w Mikołowie oraz Sądu Rejonowego Katowice – Wschód VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w celu dokonania stosownych zmian.

W trakcie obrad często poruszana była sprawa zasad rozliczeń energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania. Zarząd przedstawi na lipcowe posiedzenie Rady Nadzorczej plan działań w tym zakresie do końca bieżącego roku, jak i na przyszły rok. O szczegółach będziemy Państwa informować.

Serdecznie zapraszamy wszystkich Mieszkańców do omawiania bieżących spraw w siedzibie Zarządu.

 Zarząd

Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK”

w Łaziskach Górnych

W poniższe pole wpisz HUTNIK

Hutnik
Informacja o cookies Zamknij informację o cookies
Ta strona korzysta z plików cookies(ciasteczek). Aby dowiedzieć się więcej na temat samych plików, sposobu ich używania oraz polityce prywatności, kliknij w dowiedz się więcej.