Spółdzielnia Mieszkaniowa
Hutnik

ul. Dworcowa 26, 43-170 Łaziska Górne

Ustawy

Ustawa z dnia 16 września 1982r. Prawo spółdzielcze. (zobacz)


Ustawa z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych.(zobacz)


Ustawa z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali. (zobacz)


Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych. (zobacz)


Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego. (zobacz)


Ustawa z dnia 6 lipca 1982r o księgach wieczystych i hipotece. (zobacz)


Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. (zobacz)


Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. (zobacz)

W poniższe pole wpisz HUTNIK

Hutnik
Informacja o cookies Zamknij informację o cookies
Ta strona korzysta z plików cookies(ciasteczek). Aby dowiedzieć się więcej na temat samych plików, sposobu ich używania oraz polityce prywatności, kliknij w dowiedz się więcej.