Spółdzielnia Mieszkaniowa
Hutnik

ul. Dworcowa 26, 43-170 Łaziska Górne

Ogłoszenie o przetargu

Opublikowano: 10 maja 2021

Łaziska Górne 10.05.2021r.

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „HUTNIK” ul. Dworcowa 26 w Łaziskach Górnych ogłasza postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie:

 

Remont instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych ul. Energetyków 7 A, B, ul. Energetyków 9 A, B, C,  os. Centrum 4 A, B, os. Centrum 5 A, B, C  w Łaziskach Górnych.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 26.05.2021r. (środa) o godz. 1100 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK” w Łaziskach Górnych, ul. Dworcowa 26.

Materiały przetargowe można odebrać w Spółdzielni bezpłatnie lub otrzymać drogą elektroniczną.

Wadium w kwocie 18000,00 zł należy wpłacać na konto Spółdzielni podane w materiałach przetargowych do dnia 25.05.2021r. do godz. 900.

Oferty w zamkniętych kopertach z napisem Remont instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w zasobach S.M. „Hutnik” w Łaziskach Górnych.” należy składać w sekretariacie Spółdzielni w terminie do dnia 25.05.2021r. do godz. 900.

 

Informacja o wynikach przetargu zostanie umieszczona na stronie internetowej Spółdzielni www.smhutnik.laziska.pl.

 

Dodatkowych informacji udziela S.M. „HUTNIK” tel. (32) 736-72-34.

 

UWAGA:

Wykonawca opracowuje ofertę cenową na podstawie załączonych przedmiarów robót, które mają charakter pomocniczy. Wykonawca robót przed złożeniem oferty zobowiązany jest do oględzin miejsca wykonywania prac.

Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z wykonania części robót objętych przetargiem bez podania przyczyny lub do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny oferentom.


Ogłoszenie o przetargu

Opublikowano: 24 września 2020

Łaziska Górne 24.09.2020r.

 

 

 O G Ł O S Z E N I E

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „HUTNIK” ul. Dworcowa 26 w Łaziskach Górnych ogłasza postępowanie przetargowe w trybie konkursu ofert na wykonanie:

 

Okresowy pięcioletni przegląd instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, lokalach mieszkalnych, lokalach użytkowych w zasobach S.M. „Hutnik” w Łaziskach Górnych

 

Przetarg odbędzie się w dniu 27.10.2020r. (wtorek) o godz. 1100 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK” w Łaziskach Górnych, ul. Dworcowa 26.

Materiały przetargowe można odebrać w Spółdzielni bezpłatnie lub otrzymać drogą elektroniczną.

Wadium w kwocie 2000,00 zł należy wpłacać na konto Spółdzielni podane w materiałach przetargowych do dnia 27.10.2020r. do godz. 900.

Oferty w zamkniętych kopertach z napisem: „Okresowy pięcioletni przegląd instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, lokalach mieszkalnych, lokalach użytkowych w zasobach S.M. „Hutnik” w Łaziskach Górnych” należy składać w sekretariacie Spółdzielni w terminie do dnia 27.10.2020r. do godz. 900.

 

Informacja o wynikach przetargu zostanie umieszczona na stronie internetowej Spółdzielni www.smhutnik.laziska.pl.

 

Dodatkowych informacji udziela dział techniczny S.M. „HUTNIK” tel. (32) 736-72-34.

Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z wykonania części robót objętych przetargiem bez podania przyczyny lub do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny oferentom.

UWAGA:

Wykonawca robót przed złożeniem oferty zobowiązany jest do oględzin miejsca wykonywania prac.


Ogłoszenie o wynikach przetargów

Opublikowano: 30 stycznia 2020

Łaziska Górne 30.01.2020r.

 

OGŁOSZENIE O WYNIKACH ZAKOŃCZONYCH POSTĘPOWAŃ PRZETARGOWYCH

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Hutnik” ul. Dworcowa 26 w Łaziskach Górnych informuje, że w zakończonych postępowaniach przetargowych wybrani zostali następujący wykonawcy:

 

POSTĘPOWANIE PRZETARGOWE NR 1:

Remont nawierzchni chodników i nawierzchni miejsc postojowych w zasobach S.M. „Hutnik” w Łaziskach Górnych:

 1. Remont nawierzchni chodników na os. Centrum w Łaziskach Górnych.
 2. Remont nawierzchni miejsc postojowych na os. Centrum w Łaziskach Górnych.
 3. Remont schodów terenowych przy budynku Chopina 14 w Łaziskach Górnych.

wybrana została oferta firmy:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe Agnieszka Borczyk, ul. Składowa 1A, 41-814 Zabrze, tel.: 660 455 195

 

POSTĘPOWANIE PRZETARGOWE NR 2:

Wykonanie remontu przyłączy kanalizacyjnych i wewnętrznych instalacji kanalizacyjnych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Dworcowej 32 w Łaziskach Górnych:

 1. Remont przyłączy kanalizacyjnych do budynku.
 2. Remont wewnętrznych instalacji kanalizacyjnych w piwnicy budynku.

wybrana została oferta firmy:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „ALG”, Andrzej Gasz, ul. Pszczyńska 280, 43-176 Gostyń, tel.: (32) 218 74 33.


Ogłoszenie o przetargu

Opublikowano: 18 grudnia 2019

Łaziska Górne 17.12.2019r.

  

O G Ł O S Z E N I E

Spółdzielnia Mieszkaniowa „HUTNIK” ul. Dworcowa 26 w Łaziskach Górnych ogłasza postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie prac:

Remont nawierzchni chodników i nawierzchni miejsc postojowych w zasobach S.M. „Hutnik” w Łaziskach Górnych:

 1. Remont nawierzchni chodników na os. Centrum w Łaziskach Górnych.
 2. Remont nawierzchni miejsc postojowych na os. Centrum w Łaziskach Górnych.
 3. Remont schodów terenowych przy budynku Chopina 14 w Łaziskach Górnych.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 14.01.2020r. (wtorek) o godz. 1200 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK” w Łaziskach Górnych, ul. Dworcowa 26.

Materiały przetargowe można odebrać w Spółdzielni bezpłatnie lub otrzymać drogą elektroniczną.

Wadium w kwocie 6500,00 zł należy wpłacać na konto Spółdzielni podane w materiałach przetargowych do dnia 14.01.2020r. do godz. 900.

Oferty w zamkniętych kopertach z napisem „Remont nawierzchni chodników i nawierzchni miejsc postojowych w zasobach S.M. „Hutnik” w Łaziskach Górnych.należy składać w sekretariacie Spółdzielni w terminie do dnia 14.01.2020r. do godz. 900.

 

Informacja o wynikach przetargu zostanie umieszczona na stronie internetowej Spółdzielni www.smhutnik.laziska.pl.

 

Dodatkowych informacji udziela dział techniczny S.M. „HUTNIK” tel. (32) 736-72-34.

Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z wykonania części robót objętych przetargiem bez podania przyczyny lub do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny oferentom.

 


Ogłoszenie o przetargu

Opublikowano: 29 listopada 2019

Łaziska Górne 29.11.2019r.

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „HUTNIK” ul. Dworcowa 26 w Łaziskach Górnych ogłasza postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego pisemnych ofert na wykonanie prac:

Remont trzonów kominowych na dachach budynków mieszkalnych wielorodzinnych w zasobach S.M. „Hutnik” w Łaziskach Górnych:

 1. Remont trzonów kominowych na dachu budynku Dworcowa 28 A, B.
 2. Remont trzonów kominowych na dachu budynku Dworcowa 34 A, B, C.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 17.12.2019r. (wtorek) o godz. 1100 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK” w Łaziskach Górnych, ul. Dworcowa 26.

Materiały przetargowe można odebrać w Spółdzielni bezpłatnie lub otrzymać drogą elektroniczną.

Wadium w kwocie 8000,00 zł należy wpłacać na konto Spółdzielni podane w materiałach przetargowych do dnia 17.12.2019r. do godz. 900.

 

Oferty w zamkniętych kopertach z napisem: „Remont trzonów kominowych na dachach budynków mieszkalnych wielorodzinnych w zasobach S.M. „Hutnik” w Łaziskach Górnych.” należy składać w sekretariacie Spółdzielni w terminie do dnia 17.12.2019r. do godz. 900.

Informacja o wynikach przetargu zostanie umieszczona na stronie internetowej Spółdzielni www.smhutnik.laziska.pl.

Dodatkowych informacji udziela dział techniczny S.M. „HUTNIK” tel. (32) 736-72-34.

 

UWAGA:

Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z wykonania części robót objętych przetargiem bez podania przyczyny lub do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny oferentom.

Wykonawca robót przed złożeniem oferty zobowiązany jest do oględzin miejsca wykonywania prac.

 

 


Ogłoszenie o przetargu

Opublikowano: 13 marca 2019

Łaziska Górne 13.03.2019r.

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „HUTNIK” ul. Dworcowa 26 w Łaziskach Górnych ogłasza postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego pisemnych ofert na wykonanie prac:

Wykonanie prac remontowo konserwacyjnych dachów budynków mieszkalnych wielorodzinnych:

 1. Remont pokrycia dachu budynku Energetyków 9.
 2. Remont pokrycia dachu budynku Energetyków 11-13-15.
 3. Remont pokrycia dachu i oblachowań gzymsu budynku Parkowa 2.
 4. Remont pokrycia dachu budynku Chopina 14.
 5. Remont pokrycia dachu i rynien poziomych budynku Dworcowa 26 (budynek mieszkalny)
 6. Remont pokrycia dachu budynku Dworcowa 26 (pawilon)
 7. Remont pokrycia dachu budynku Centrum 9.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 09.04.2019r. (wtorek) o godz. 1100 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK” w Łaziskach Górnych, ul. Dworcowa 26.

Materiały przetargowe można odebrać bezpłatnie w dziale technicznym Spółdzielni lub otrzymać drogą elektroniczną.

Wadium w kwocie 3800,00 zł należy wpłacać na konto Spółdzielni podane w materiałach przetargowych do dnia 09.04.2019r. do godz. 900.

 

Oferty w zamkniętych kopertach z napisem: „Wykonanie prac remontowo konserwacyjnych dachów budynków mieszkalnych wielorodzinnych w zasobach S.M. „Hutnik” w Łaziskach Górnych.” należy składać w sekretariacie Spółdzielni w terminie do dnia 09.04.2019r. do godz. 900.

Informacja o wynikach przetargu zostanie umieszczona na stronie internetowej Spółdzielni www.smhutnik.laziska.pl.

Dodatkowych informacji udziela dział techniczny S.M. „HUTNIK” tel. (32) 736-72-34.

 

UWAGA:

Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z wykonania części robót objętych przetargiem bez podania przyczyny lub do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny oferentom.

Wykonawca robót przed złożeniem oferty zobowiązany jest do oględzin miejsca wykonywania prac.

 


W poniższe pole wpisz HUTNIK

Hutnik
Informacja o cookies Zamknij informację o cookies
Ta strona korzysta z plików cookies(ciasteczek). Aby dowiedzieć się więcej na temat samych plików, sposobu ich używania oraz polityce prywatności, kliknij w dowiedz się więcej.