Spółdzielnia Mieszkaniowa
Hutnik

ul. Dworcowa 26, 43-170 Łaziska Górne

Osiedle – Energetyków, Parkowa, Chopina

PLAN REMONTÓW OS. PARKOWA, ENERGETYKÓW, CHOPINA NA 2017r.

Szanowni Mieszkańcy,

publikujemy PLAN REMONTÓW OS. PARKOWA, ENERGETYKÓW CHOPINA na 2017 rok (zobacz),  który na wniosek Zarządu uchwalony został Uchwałą nr 32/2016 Rady Nadzorczej z dnia 21.11.2016r.

Plan sporządzony został według zasad zawartych w „Regulaminie gospodarowania funduszem remontowym Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK” w Łaziskach Górnych”. Zgodnie z zapisami Regulaminu, plan remontów poddany zostanie korekcie w czerwcu 2017r.

Informujemy, że stawka opłaty na fundusz remontowy nie uległa zmianie i wynosi nadal 1,85 zł/m2/miesiąc.

 


Przerwa w dostawie ciepłej wody w budynkach przy ul. Energetyków 7 i 9.

 

Szanowni Mieszkańcy,

uprzejmie informujemy, że w związku z pracami związanymi z remontem sieci ciepłowniczej wykonywanymi przez PEC Sp. z o.o. Tychy,  w dniu 13 lipca 2016. (środa) w godzinach od 7:00 do 13: nastąpi przerwa w dostawie ciepłej wody do mieszkań. za zaistniałe niedogodności przepraszamy.

 


 

 

Harmonogramy sprzatania klatek schodowych

Szanowni Mieszkańcy, publikujemy harmonogramy na II półrocze 2016r. utrzymania czystości i porządku na klatkach schodowych, w których nie wszyscy mieszkańcy zdeklarowali się na korzystanie z usługi odpłatnej.

 ul. Energetyków 

ul. Parkowa

ul. Chopina

 


 

 

Docieplenie elewacji budynków mieszkalnych Chopina 10 i Parkowa 1.

 

Szanowni Mieszkańcy

Uprzejmie informujemy, że w terminie od 12.05.2016r. rozpoczynają się prace związane z dociepleniem elewacji budynków mieszkalnych Chopina 10 i Parkowa 1.

Wykonawcą robót jest firma:

„DAN POL” Sp. z o.o., ul. Murarska 28, 43-100 Tychy, tel.: (32) 216 85 10.

Za zaistniałe niedogodności przepraszamy.

Dodatkowych informacji udziela dział techniczny Spółdzielni tel.: (32) 736 72 34.

 


 

 

Odczyty kontrolne podzielnków radiowych w budynkach przy ul. Parkowej 2 i 3 oraz Energetyków 7 .

 

Szanowni Mieszkańcy

Informujemy, że w  dniu 20. 04.2016r. przedstawiciele firmy Energosystem Rybnik Sp. z o.o. z Rybnika przeprowadzą odczyty kontrolne (1 rok po montażu) podzielników kosztów CO w budynkach przy ul. Parkowej 2 i 3 oraz Energetyków 7 .

W załączeniu publikujemy szczegółowy harmonogram odczytów kontrolnych (zobacz).

Prosimy o udostępnienie mieszkań w celu przeprowadzenia w/w czynności.

 


 

 

Szanowni Mieszkańcy budynków przy ul. Energetyków i Parkowej,

Zarząd Spółdzielni przedstawia propozycję zagospodarowania terenu asfaltowego boiska. Część nawierzchni planujemy przeznaczyć do gier, część natomiast do zabaw terenowych dla mniejszych dzieci (zobacz).

Obszar remontu ograniczony jest tylko do terenu działki obecnego boiska. Remont nawierzchni boiska dofinansowany zostanie przez Urząd Miasta w Łaziskach Górnych.

 

Prosimy o przedstawienie Państwa pisemnych opinii do Spółdzielni, w terminie do 27 kwietnia br. Po tym terminie ogłoszony zostanie przetarg na wykonawcę tego zadania.

 

Ponadto informujemy, że po uzgodnieniach Zarządu Spółdzielni z Burmistrzem Miasta:

 

Z poważaniem

Zarząd Spółdzielni


Plan remontów os. Parkowa, Energetyków, Chopina  na 2016r.

Szanowni Mieszkańcy,

przedstawiamy plan remontów zasobów mieszkaniowych os. Parkowa, Energetyków, Chopina na 2016 rok, który na wniosek Zarządu uchwalony został Uchwałą nr 36/2015 Rady Nadzorczej z dnia 30.11.2015r.

Plan remontów całych zasobów Spółdzielni wraz z opisem zasad jego tworzenia zamieszczony jest w zakładce REMONTY (data publikacji 15.12.2015r.)

 


 

 

Wykonanie planu remontów za 2015r.

Szanowni Mieszkańcy,

Zarząd Spółdzielni przedstawia wykonanie planu remontów za 2015r. os. Parkowa, Energetyków, Chopina (zobacz)

 


 

 

Zaproszenie na spotkanie

Szanowni Mieszkańcy,

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK” w Łaziskach Górnych zaprasza mieszkańców budynków przy ul. Energetyków nr 7, 9 i 11-13-15   oraz przy ul.  Parkowej 2,  na spotkanie w dniu 10.12.2015r. (tj. czwartek) o godz. 17:00 w sali Miejskiego Domu Kultury w Łaziskach Górnych. Tematem spotkania będzie nowy sposób zagospodarowania terenu i boiska Parkowa – Energetyków.

 


 

 

Wymiana oświetlenia ulicznego

Szanowni Mieszkańcy,

informujemy, że w najblizszym czasie rozpocznie się wymiana oświetlania ulicznego przy ulicy Energetyków. Inwestycję realizuje Urząd Miasta w Łaziskach Górnych.

 


 

Harmonogramy sprzątania klatek schodowych

Szanowni Mieszkańcy,

w załączeniu publikujemy harmonogramy sprzątania klatek schodowych obowiązujące w miesiącu październiku i kolejnych miesiącach br. Jeżeli dla danej klatki schodowej nie został opublikowany harmonogram, oznacza to zadeklarowanie 100% lokali na usługę odpłatnego sprzatanie klatki schodowej.

 


 

II termin odczytu podzielników kosztów przez Energosystem Rybnik Sp. z o.o.

Szanowni Mieszkańcy,

uprzejmie informujemy, że na dzień 09.10.2015r. tj. piątek, firma Energosystem Sp. z o.o. z Rybnika wyznaczyła II termin odczytu podzielników kosztów CO w budynkach, dla których przeprowadza rozliczenia kosztów energii cieplnej, za okres rozliczeniowy od 01.09.2014r. do 31.08.2015r. w następujących godzinach:

Wszystkich Państwa, którzy nie udostępniliście mieszkań do odczytu w I terminie prosimy o zastosowanie się do wyznaczonego II terminu oraz w imieniu firmy Energosystem prosimy o usunięcie wszelkich przeszkód blokujących dostęp do podzielników.

Sytuację nieudostępnienia lokalu do odczytu podzielników kosztów CO szczegółowo opisuje Regulaminu dokonywania indywidualnego rozliczania energii cieplnej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Hutnik” w Łaziskach Górnych §13 (zobacz).

 


Nowa osłona śmietnikowa przy budynku Chopina 14

Szanowni Mieszkańcy,

uprzejmie informujemy, że po zakończonej inwestycji wymiany osłony śmietnikowej przy budynku Chopina 14, w celu zabezpieczenia przed korzystaniem ze śmietnika prze osoby nie zamieszkujące w budynku, planowane jest w miesiącu październiku br. jego zamknięcie. Klucze do śmietnika zostaną Państwu przekazane do skrzynek na korespondencję

W poniższe pole wpisz HUTNIK

Hutnik
Informacja o cookies Zamknij informację o cookies
Ta strona korzysta z plików cookies(ciasteczek). Aby dowiedzieć się więcej na temat samych plików, sposobu ich używania oraz polityce prywatności, kliknij w dowiedz się więcej.