Spółdzielnia Mieszkaniowa
Hutnik

ul. Dworcowa 26, 43-170 Łaziska Górne

Lokal użytkowy do wynajęcia oś. Centrum 6

Opublikowano: 26 czerwca 2019

Zapraszamy do składania ofert na wynajem  lokalu użytkowego w budynku
os. Centrum 6 w Łaziskach Górnych

Lokal użytkowy w  kondygnacji parteru budynku os. Centrum 6 w Łaziskach Górnych, z dużymi witrynami oraz z wejściem  z szerokiego deptaka przed budynkiem, przy dużym parkingu. Powierzchnia 75,26 m2 (pomieszczenie główne, pomieszczenia sanitarne). Lokal wyposażony w instalację elektryczną, centralnego ogrzewania oraz zimną i centralną ciepłą wodę. Szczegółowe informacje uzyskać można w administracji Spółdzielni.


Lokale użytkowe na wynajem

Opublikowano: 15 lutego 2019

 Spółdzielnia Mieszkaniowa „HUTNIK” ul. Dworcowa 26 w Łaziskach Górnych dysponuje

wolnymi lokalami użytkowymi na wynajem na parterze w budynku os. Centrum 6 w Łaziskach Górnych.

    

LOKAL – pow.  74,26 m2

          

 1. Oferty na wynajem lokalu można składać w siedzibie Spółdzielni – Pawilon przy
  Dworcowej 26 w Łaziskach Górnych w godzinach pracy Spółdzielni (druk oferty).
 2. Lokale oglądać można po wcześniejszym umówieniu terminu z przedstawicielem Spółdzielni.
 3. Szczegółowe informacje o lokalach uzyskać można w Spółdzielni

 

 


Ogłoszenie o konkursie ofert na wynajem lokalu i dzierżawę ściany

Opublikowano: 14 lutego 2018

Łaziska Górne, 14.02.2018r.

OGŁOSZENIE 

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „HUTNIK” ul. Dworcowa 26 w Łaziskach Górnych ogłasza konkurs ofert na:

 

 1. Wynajem lokalu użytkowego o pow. 74,26 m2 na parterze w budynku
  os. Centrum 6 w Łaziskach Górnych.
 2. Dzierżawę ściany budynku przy ul. Dworcowej 36 w Łaziskach Górnych do ekspozycji reklamy w formie grafiki malowanej na elewacji.

 

 1. Oferty na drukach należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „OFERTA NA NAJEM LOKALU os. Centrum 6″, “OFERTA NA DZIERŻAWĘ ŚCIANY BUDYNKU. DWORCOWA 36”, wraz z potwierdzeniem wpłaty wadium, w siedzibie Spółdzielni – Pawilon przy ul. Dworcowej 26 w Łaziskach Górnych w terminie do dnia  09.03.2018r. do godz. 14:00. (pobierz druki Lokal, Ściana)
 2. Oferent przystępujący do konkursu zobowiązany jest do wpłaty do dnia 09.03.2018r. wadium konkursowego w wysokości 300,00 zł na konto 29 1050 1634 1000 0007 0179 3960.
 3. Rozstrzygniecie konkursu nastąpi w dniu 12.03.2018r.
 4. Data najmu lokali i dzierżawy ściany do uzgodnienia.
 5. Lokal użytkowy oglądać można w godzinach pracy Spółdzielni po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu godziny.
 6. W przypadku oferenta, który wygra przetarg wadium zalicza się po poczet kaucji.
  W przypadku odstąpienia od podpisania umowy wadium przepada. Pozostałym oferentom wadium konkursowe zostanie zwrócone w ciągu 7 dni od daty zatwierdzenia wyniku konkursu.
 7. Kaucja z tytułu najmu lokalu w wysokości jednomiesięcznego czynsz brutto płatna
  w terminie 7 dniu od daty zatwierdzenia wyników konkursu przetargu.
 8. Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu na najem lokalu lub dzierżawę ściany bez podania przyczyny, na każdym jego etapie.
 9. Szczegółowe warunki konkursu  oraz wynajmu lokalu określa Regulamin wynajmu lokali użytkowych, dzierżawy terenu oraz użyczenia pomieszczeń niepełnowartościowych w Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK”.
 10. Druki ofert  do pobrania zamieszczono poniżej lub w formie papierowej można odebrać w administracji Spółdzielni , gdzie uzyskać można również dodatkowe informacje o lokalach
  lub pod nr tel. 32 7367234

 

Lokal użytkowy w budynku os. Centrum 6 w Łaziskach Górnych

Lokal użytkowy w  kondygnacji parteru budynku os. Centrum 6 w Łaziskach Górnych, z dużymi witrynami oraz z wejściem  z szerokiego deptaka przed budynkiem, przy dużym parkingu. Powierzchnia 75,26 m2 (pomieszczenie główne, pomieszczenia sanitarne). Lokal wyposażony w instalację elektryczną, centralnego ogrzewania oraz zimną i centralną ciepłą wodę.

 

        

 

Ściana szczytowa północna budynku przy ul. Dworcowej 36 w Łaziskach Górnych

Ściana o powierzchni ok. 180  m2 do wydzierżawienia w celu eksponowania reklamy w formie grafiki malowanej na elewacji. Ściana widoczna przy zjeździe z DK 81 do centrum Łazisk Górnych oraz z pobliskiej stacji paliw i parkingu przy markecie.


W poniższe pole wpisz HUTNIK

Hutnik
Informacja o cookies Zamknij informację o cookies
Ta strona korzysta z plików cookies(ciasteczek). Aby dowiedzieć się więcej na temat samych plików, sposobu ich używania oraz polityce prywatności, kliknij w dowiedz się więcej.