Spółdzielnia Mieszkaniowa
Hutnik

ul. Dworcowa 26, 43-170 Łaziska Górne

Przetarg – sprzedaż mieszkań

Opublikowano: 13 maja 2021

Łaziska Górne 13.05.2021r.

OGŁOSZENIE

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „HUTNIK” ul. Dworcowa 26 w Łaziskach Górnych

ogłasza przetarg nieograniczony na nabycie odrębnej własności lokali mieszkalnych

 

Mieszkanie Powierzchnia [m2] Termin i miejsce przetargu
Cena wywoławcza
 w zł
Wadium

ul. Chopina 14B/4

I piętro

2 pokoje, kuchnia, łazienka i przedpokój;

z balkonem

50,25 m2

+ piwnica 3,60 m2

31 maja 2021r.

w siedzibie SM HUTNIK

 • składanie ofert do godz 9:00
 • otwarcie ofert o godz. 10:00
116,000,-

 

12,000,-

 

ul. Parkowa 2/17

II piętro

2 pokoje, kuchnia, łazienka i przedpokój;

bez balkonu

 

37,52 m2

+ piwnica 4,75 m2

1 czerwca 2021r.

w siedzibie SM HUTNIK

 • składanie ofert do godz 9:00
 • otwarcie ofert o godz. 10:00
92,600,-

9,000,-

 

Oferent przed przystąpieniem do złożenia oferty w przetargu powinien zapoznać się z „ZASADAMI przeprowadzania przetargu nieograniczonego na nabycie odrębnej własności lokali mieszkalnych przy               ul. Chopina 14B/4  i Parkowa 2/17 w Łaziskach Górnych” które otrzymać można w Spółdzielni oraz opublikowane są na stronie internetowej www.smhutnik.laziska.pl [pobierz]

 

 

 1. Wadium należy wpłacać  przelewem na rachunek bankowy Spółdzielni: ING Bank Śląski nr 29 1050 1634 1000 0007 0179 3960 nie później niż  na dzień przed datą przetargu. Za datę wpłaty wadium uważa się dzień wpływu pieniędzy na konto Spółdzielni. 
 2. Mieszkania można oglądać do dnia 28 maja 2021r. w terminie wcześniej uzgodnionym ze Spółdzielnią tel. 32 7367234 lub 669443005.
 3. Zarząd Spółdzielni może odwołać lub unieważnić przetarg w całości lub części bez podania przyczyny.

 


Przetarg – nowe mieszkanie Dworcowa 36/30

Opublikowano: 21 sierpnia 2020

Łaziska Górne 21.08.2020r.

OGŁOSZENIE 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „HUTNIK” ul. Dworcowa 26 w Łaziskach Górnych

 

ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa odrębnej własności nowo powstałego lokalu mieszkalnego nr 30 położonego w budynku przy ul. Dworcowej 36 w Łaziskach Górnych

 

 

Mieszkanie Powierzchnia [m2] Udział w gruncie i częściach wspólnych Cena wywoławcza
[zł brutto]
wadium

[zł brutto]

Dworcowa 36/30 48,97 0,0394 132.200,00 13.000,00

 

Oferent przed przystąpieniem do złożenia oferty w przetargu powinien zapoznać się z „ZASADAMI sprzedaży prawa odrębnej własności nowopowstałego lokalu mieszkalnego nr 30 położonego w budynku przy ul. Dworcowej 36 w Łaziskach Górnych”[pobierz]

 

Wersję papierową zasad  otrzymać można w Spółdzielni.

 1. Oferta powinna być złożona na formularzu stanowiącym załącznik do w/w zasad.  Formularz można odebrać w sekretariacie Spółdzielni lub pobrać do wydruku ze strony internetowej www.smhutnik.laziska.pl.[pobierz]
 2. Oferty należy składać w Spółdzielni do dnia 24 września 2020r. do godz. 9:00.
 3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24 września 2020r. o godzinie 10:00 w siedzibie Spółdzielni.
 4. Wadium należy wnosić przelewem na rachunek bankowy Spółdzielni:

ING Bank Śląski nr 29 1050 1634 1000 0007 0179 3960 nie później niż dzień przed datą przetargu.

 1. Wadium zwraca się niezwłocznie oferentom, którzy przetarg przegrali, na konto bankowe wskazane przez oferenta, po zakończeniu przetargu.
 2. Wniesienie wadium oznacza, iż oferent zapoznał się z treścią „ZASAD sprzedaży prawa odrębnej własności nowopowstałego lokalu mieszkalnego nr 30 położonego w budynku przy ul. Dworcowej 36 w Łaziskach Górnych”.
 3. Nabywca ma obowiązek pokrycia kosztów związanych z ustaleniem wartości lokalu oraz wszystkich kosztów zawarcia umowy sprzedaży.
 4. Zarząd Spółdzielni może odwołać lub unieważnić przetarg w całości lub części bez podania przyczyny.

 


Przetarg na nowe mieszkanie Dworcowa 36/30

Opublikowano: 7 stycznia 2020

Łaziska Górne 07.01.2020r.

OGŁOSZENIE 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „HUTNIK” ul. Dworcowa 26 w Łaziskach Górnych

ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa odrębnej własności nowopowstałych lokali mieszkalnych położonych w budynku przy ul. Dworcowej 36 w Łaziskach Górnych

 

Mieszkanie Powierzchnia [m2] Udział w gruncie i częściach wspólnych Cena wywoławcza
[zł brutto]
wadium

[zł brutto]

Dworcowa 36/30 48,97 0,0394 132.200,00 13.000,00

 

Oferent przed przystąpieniem do złożenia oferty w przetargu powinien zapoznać się z „ZASADAMI sprzedaży prawa odrębnej własności nowopowstałych lokali mieszkalnych położonych w budynku przy ul. Dworcowej 36 w Łaziskach Górnych”[pobierz]

Wersję papierową zasad  otrzymać można w Spółdzielni.

 1. Oferta powinna być złożona na formularzu stanowiącym załącznik do w/w zasad [pobierz]. Formularz można odebrać w sekretariacie Spółdzielni lub pobrać do wydruku ze strony internetowej www.smhutnik.laziska.pl.
 2. Oferty należy składać w Spółdzielni do dnia 30 stycznia 2020r. do godz. 9:00.
 3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30 stycznia 2020r. o godzinie 10:00 w siedzibie Spółdzielni.
 4. Wadium należy wnosić przelewem na rachunek bankowy Spółdzielni:

ING Bank Śląski nr 29 1050 1634 1000 0007 0179 3960 nie później niż dzień przed datą przetargu.

 1. Wadium zwraca się niezwłocznie oferentom, którzy przetarg przegrali, na konto bankowe wskazane przez oferenta, po zakończeniu przetargu.
 2. Wniesienie wadium oznacza, iż oferent zapoznał się z treścią „ZASAD sprzedaży prawa odrębnej własności nowopowstałych lokali mieszkalnych położonych w budynku przy ul. Dworcowej 36 w Łaziskach Górnych”.
 3. Nabywca ma obowiązek pokrycia kosztów związanych z ustaleniem wartości lokalu oraz wszystkich kosztów zawarcia umowy sprzedaży.
 4. Zarząd Spółdzielni może odwołać lub unieważnić przetarg w całości lub części bez podania przyczyny.

 


W poniższe pole wpisz HUTNIK

Hutnik
Informacja o cookies Zamknij informację o cookies
Ta strona korzysta z plików cookies(ciasteczek). Aby dowiedzieć się więcej na temat samych plików, sposobu ich używania oraz polityce prywatności, kliknij w dowiedz się więcej.