Spółdzielnia Mieszkaniowa
Hutnik

ul. Dworcowa 26, 43-170 Łaziska Górne


2021

 • Maj 2021 (4)
 • Kwiecień 2021 (4)
 • Marzec 2021 (13)
 • Luty 2021 (10)
 • Styczeń 2021 (3)

 • 2020

 • Grudzień 2020 (7)
 • Listopad 2020 (5)
 • Październik 2020 (6)
 • Wrzesień 2020 (9)
 • Sierpień 2020 (14)
 • Lipiec 2020 (9)
 • Czerwiec 2020 (6)
 • Maj 2020 (10)
 • Kwiecień 2020 (10)
 • Marzec 2020 (11)
 • Luty 2020 (6)
 • Styczeń 2020 (4)

 • 2019

 • Grudzień 2019 (7)
 • Listopad 2019 (9)
 • Październik 2019 (7)
 • Wrzesień 2019 (6)
 • Sierpień 2019 (5)
 • Lipiec 2019 (8)
 • Czerwiec 2019 (6)
 • Maj 2019 (11)
 • Kwiecień 2019 (13)
 • Marzec 2019 (9)
 • Luty 2019 (10)
 • Styczeń 2019 (4)

 • 2018

 • Grudzień 2018 (11)
 • Listopad 2018 (2)
 • Październik 2018 (7)
 • Wrzesień 2018 (5)
 • Sierpień 2018 (8)
 • Lipiec 2018 (4)
 • Czerwiec 2018 (7)
 • Maj 2018 (9)
 • Kwiecień 2018 (6)
 • Marzec 2018 (9)
 • Luty 2018 (9)
 • Styczeń 2018 (3)

 • 2017

 • Grudzień 2017 (5)
 • Listopad 2017 (9)
 • Październik 2017 (6)
 • Wrzesień 2017 (9)
 • Sierpień 2017 (8)
 • Lipiec 2017 (4)
 • Czerwiec 2017 (9)
 • Maj 2017 (9)
 • Kwiecień 2017 (12)
 • Marzec 2017 (8)
 • Luty 2017 (10)
 • Styczeń 2017 (7)

 • 2016

 • Grudzień 2016 (6)
 • Listopad 2016 (5)
 • Październik 2016 (8)
 • Wrzesień 2016 (9)
 • Sierpień 2016 (6)
 • Lipiec 2016 (3)
 • Czerwiec 2016 (5)
 • Maj 2016 (5)
 • Kwiecień 2016 (11)
 • Marzec 2016 (10)
 • Luty 2016 (8)
 • Styczeń 2016 (9)

 • 2015

 • Grudzień 2015 (8)
 • Listopad 2015 (6)
 • Październik 2015 (9)
 • Wrzesień 2015 (12)
 • Sierpień 2015 (8)
 • Lipiec 2015 (6)
 • Czerwiec 2015 (6)
 • Maj 2015 (6)
 • Kwiecień 2015 (9)
 • Marzec 2015 (10)
 • Luty 2015 (7)
 • Styczeń 2015 (8)

 • 2014

 • Grudzień 2014 (7)
 • Listopad 2014 (10)
 • Październik 2014 (8)
 • Wrzesień 2014 (7)
 • 31.12.2020 – Sylwster Spółdzielnia czynna do 13:00

  Opublikowano: 30 grudnia 2020

   

  Szanowni Państwo,

  informujemy, że w dniu 31.12.2020r. (tj. czwartek)

  Spółdzielnia czynna będzie do godziny 13:00

  Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.

  Awarie można zgłaszać telefonicznie do:

   

  OBSŁUGA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I DOMOFONOWYCH Firma „TECHNET” 600558618
  OBSŁUGA INSTALACJI GAZOWYCH, CO, WOD – KAN.     P.P.H.U. „ALG” 601458588
  601241320
  TV KABLOWA UPC DLA POSIADACZY PAKIETU PODSTAWOWEGO NR KLIENTA SM „Hutnik”         1832007 801949480, 324949480
  OBSŁUGA KOMINIARSKA – MISTRZ KOMINIARSKI SERGIUSZ SIDEŁKO 509090349

   


  Życzenia Noworoczne

  Opublikowano: 30 grudnia 2020

   

  Szanowni Mieszkańcy,

   

  Zbliża się koniec trudnego dla nas wszystkich roku. Stan epidemii spowodował istotną zmianę naszego życia zawodowego, rodzinnego i społecznego. Wszyscy musieliśmy zmienić swoje niektóre przyzwyczajenia i sprostać wielu ograniczeniom.

   

  Mimo utrudnień Spółdzielnia koncentrowała się na zapewnieniu bezpieczeństwa działania oraz ciągłości obsługi mieszkańców. Wszyscy pracownicy Spółdzielni wykonywali i wykonują swoje obowiązki w sposób nieprzerwany. Mamy nadzieję, że wprowadzone w Spółdzielni zalecenia nie spowodowały wielu komplikacji podczas załatwiania zgłaszanych spraw. Dziękujemy Państwu za zrozumienie dla wprowadzonych przez nas procedur bezpieczeństwa.

   

  W mijającym roku udało się nam zrealizować zdecydowaną większość zaplanowanych prac remontowych. Wykonane zostały m. in. remonty chodników i schodów terenowych, remonty dachów i kominów, budowa nowej altany śmietnikowej, remonty instalacji. Część prac będzie kończona w przyszłym roku. Podejmowaliśmy działania profilaktyczne, których celem było zapobieganie rozprzestrzenianiu się koronawirusa, takie jak: mycie klatek schodowych specjalnymi środkami, dezynfekcje budynków i altan śmietnikowych. Działanie te będą kontynuowane.

   

  Wiele czasu poświęciliśmy kontrolom zewnętrznym. Spółdzielnia poddana została badaniu lustracyjnemu i badaniu sprawozdania finansowego. Wyniki obu kontroli podkreślają poprawną pracę Spółdzielni.

   

  Udało się również skutecznie i bezpiecznie zorganizować obrady Walne Zgromadzenia. Dokumentacja przebiegu obrad dostępna jest dla członków Spółdzielni w systemie e-kartoteka.

   

  Szanowni Państwo,

   

  pragnę złożyć serdeczne podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji przyjętych na 2020 rok przez Zarząd zadań. Zbliżający się Nowy Rok 2021 niesie wszystkim nadzieję na uspokojenie sytuacji i powrót do „normalności”. W imieniu własnym oraz w imieniu wszystkich pracowników Spółdzielni życzę Państwu aby te nadzieje się spełniły. Życzymy wiele życzliwości i spełnienia marzeń. Chcemy życzyć Państwu dużo zdrowia, dobrej kondycji i wszelkiej pomyślności w nadchodzącym roku.

   

  SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU

   

  Z wyrazami szacunku

  Wojciech Huptys

  Prezes Zarządu

  Życzenia noworoczne


  Zmiany cen ciepła od 01.01.2021r.

  Opublikowano: 30 grudnia 2020

  Szanowni Państwo,

   

  przekazujemy Państwu do widomości zestawienie podwyżek cen taryf ciepła, które Spółdzielnia kupuje od Tauron Wytwarzanie S.A. i PEC Sp. z o.o. w Tychach. Podwyżki obowiązują od dnia 01.01.2021r. (ZOBACZ)

   

  W materiale zamieszczona została również informacja do jakiej grupy taryfowej przyporządkowane są budynki zarządzane przez Spółdzielnię.

   

  Na podstawie wcześniejszej przeprowadzonych kalkulacji, od dnia 01.01.2021r dla 9 budynków następuje zmiana wysokości stawek opłat zaliczkowych na potrzeby kosztów CO. W pozostałych budynkach stawki pozostają na razie bez zmian.

   

  W związku z wysoką podwyżką cen przez dostawców, w miesiącu marcu przeprowadzona zostanie ponowna analiza wysokości stawek opłat zaliczkowych dla całych zasobów.

   

  Załączniki: pisma PEC Sp. z .o.o. z informacjami o podwyżkach

   

  Cennik PEC Sp. z .o.o. (zobacz) 


  Ogłoszenie o przetargu

  Opublikowano: 29 grudnia 2020

  Łaziska Górne 28.12.2020r.

  O G Ł O S Z E N I E

   

  Spółdzielnia Mieszkaniowa „HUTNIK” ul. Dworcowa 26 w Łaziskach Górnych ogłasza postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie prac:

  Remont nawierzchni chodników i nawierzchni miejsc postojowych w zasobach S.M. „Hutnik” w Łaziskach Górnych:

  1. Remont nawierzchni chodników na os. Centrum w Łaziskach Górnych.
  2. Remont nawierzchni miejsc postojowych przy ul. Pocztowa w Łaziskach Górnych.
  3. Remont nawierzchni chodnika przy ul. Energetyków w Łaziskach Górnych.

  Przetarg odbędzie się w dniu 19.01.2021r. (wtorek) o godz. 1000 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK” w Łaziskach Górnych, ul. Dworcowa 26.

  Materiały przetargowe można odebrać w Spółdzielni bezpłatnie lub otrzymać drogą elektroniczną.

  Wadium w kwocie 8000,00 zł należy wpłacać na konto Spółdzielni podane w materiałach przetargowych do dnia 18.01.2021r. do godz. 900.

  Oferty w zamkniętych kopertach z napisem „Remont nawierzchni chodników i nawierzchni miejsc postojowych w zasobach S.M. „Hutnik” w Łaziskach Górnych.należy składać w sekretariacie Spółdzielni w terminie do dnia 12.01.2021r. do godz. 900.

  Informacja o wynikach przetargu zostanie umieszczona na stronie internetowej Spółdzielni www.smhutnik.laziska.pl.

  Dodatkowych informacji udziela dział techniczny SM HUTNIK tel. (32) 736-72-34.

  Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z wykonania części robót objętych przetargiem bez podania przyczyny lub do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny oferentom.


  24.12.2020 – Wigilia Spółdzielnia nieczynna

  Opublikowano: 21 grudnia 2020

   

  Szanowni Państwo,

  informujemy, że w dniu 24.12.2020r. (tj. czwartek)

  Spółdzielnia będzie nieczynna,

  w związku z dniem wolnym od pracy za Święto 25 grudnia 2020r.

  przypadające w sobotę.(Art. 130 § 2 Kodeksu Pracy)

  Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.

  Awarie można zgłaszać telefonicznie do:

   

  OBSŁUGA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I DOMOFONOWYCH Firma „TECHNET” 600558618
  OBSŁUGA INSTALACJI GAZOWYCH, CO, WOD – KAN.     P.P.H.U. „ALG” 601458588
  601241320
  TV KABLOWA UPC DLA POSIADACZY PAKIETU PODSTAWOWEGO NR KLIENTA SM „Hutnik”         1832007 801949480, 324949480
  OBSŁUGA KOMINIARSKA – MISTRZ KOMINIARSKI SERGIUSZ SIDEŁKO 509090349

   


  Świąteczne życzenia

  Opublikowano: 18 grudnia 2020


  AKCJA ZIMA 2020/2021

  Opublikowano: 2 grudnia 2020

  Szanowni Mieszkańcy,

  uprzejmie informujemy, że zimowe utrzymanie nieruchomości tzw. „Akcję Zima” w zasobach naszej Spółdzielni, w ramach  umowy na kompleksowe utrzymywanie czystości i porządku oraz utrzymanie zimowe prowadzić będzie Przedsiębiorstwo Usługowe „KRYSPIN” s.c. Umowa obejmuje odśnieżanie, usuwanie oblodzenia i posypywanie piaskiem oraz utrzymywanie w należytym stanie chodników i dróg osiedlowych, wejść i schodów wejściowych do budynków.

  Dyspozytor Akcji Zima w Spółdzielni, PU „KRYSPIN” s.c.

  Tel. 609387458


  Wykonawcą zadania „Akcja Zima” dla dróg gminnych będzie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Łaziskach Górnych przy ul. Energetyków 5.

  Dyspozytor Akcji Zima w PGKiM Sp. Z o.o.:

  tel. 32 224 14 52, 32 224 10 88

  tel. kom. 603 196 999


  Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego:

  tel. 32 326 04 30, 798-717-178


  Powiatowy Zarząd Dróg  – drogi powiatowe:

  tel. 32 224 44 99, 512 294 375 (interwencyjny), 577 612 212


  GDDKiA – drogi krajowe DK 81 (siedziba Mikołów –Mokre):

  32 224 13 13

  32 259 67 06 (GDDKiA Katowice)


  W poniższe pole wpisz HUTNIK

  Hutnik
  Informacja o cookies Zamknij informację o cookies
  Ta strona korzysta z plików cookies(ciasteczek). Aby dowiedzieć się więcej na temat samych plików, sposobu ich używania oraz polityce prywatności, kliknij w dowiedz się więcej.