Spółdzielnia Mieszkaniowa
Hutnik

ul. Dworcowa 26, 43-170 Łaziska Górne


2021

 • Maj 2021 (4)
 • Kwiecień 2021 (4)
 • Marzec 2021 (13)
 • Luty 2021 (10)
 • Styczeń 2021 (3)

 • 2020

 • Grudzień 2020 (7)
 • Listopad 2020 (5)
 • Październik 2020 (6)
 • Wrzesień 2020 (9)
 • Sierpień 2020 (14)
 • Lipiec 2020 (9)
 • Czerwiec 2020 (6)
 • Maj 2020 (10)
 • Kwiecień 2020 (10)
 • Marzec 2020 (11)
 • Luty 2020 (6)
 • Styczeń 2020 (4)

 • 2019

 • Grudzień 2019 (7)
 • Listopad 2019 (9)
 • Październik 2019 (7)
 • Wrzesień 2019 (6)
 • Sierpień 2019 (5)
 • Lipiec 2019 (8)
 • Czerwiec 2019 (6)
 • Maj 2019 (11)
 • Kwiecień 2019 (13)
 • Marzec 2019 (9)
 • Luty 2019 (10)
 • Styczeń 2019 (4)

 • 2018

 • Grudzień 2018 (11)
 • Listopad 2018 (2)
 • Październik 2018 (7)
 • Wrzesień 2018 (5)
 • Sierpień 2018 (8)
 • Lipiec 2018 (4)
 • Czerwiec 2018 (7)
 • Maj 2018 (9)
 • Kwiecień 2018 (6)
 • Marzec 2018 (9)
 • Luty 2018 (9)
 • Styczeń 2018 (3)

 • 2017

 • Grudzień 2017 (5)
 • Listopad 2017 (9)
 • Październik 2017 (6)
 • Wrzesień 2017 (9)
 • Sierpień 2017 (8)
 • Lipiec 2017 (4)
 • Czerwiec 2017 (9)
 • Maj 2017 (9)
 • Kwiecień 2017 (12)
 • Marzec 2017 (8)
 • Luty 2017 (10)
 • Styczeń 2017 (7)

 • 2016

 • Grudzień 2016 (6)
 • Listopad 2016 (5)
 • Październik 2016 (8)
 • Wrzesień 2016 (9)
 • Sierpień 2016 (6)
 • Lipiec 2016 (3)
 • Czerwiec 2016 (5)
 • Maj 2016 (5)
 • Kwiecień 2016 (11)
 • Marzec 2016 (10)
 • Luty 2016 (8)
 • Styczeń 2016 (9)

 • 2015

 • Grudzień 2015 (8)
 • Listopad 2015 (6)
 • Październik 2015 (9)
 • Wrzesień 2015 (12)
 • Sierpień 2015 (8)
 • Lipiec 2015 (6)
 • Czerwiec 2015 (6)
 • Maj 2015 (6)
 • Kwiecień 2015 (9)
 • Marzec 2015 (10)
 • Luty 2015 (7)
 • Styczeń 2015 (8)

 • 2014

 • Grudzień 2014 (7)
 • Listopad 2014 (10)
 • Październik 2014 (8)
 • Wrzesień 2014 (7)
 • WZCz 2020

  Opublikowano: 31 sierpnia 2020

  Szanowni Państwo,

   

  Zarząd Spółdzielni zawiadamia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK” w Łaziskach Górnych, na dzień 22 września 2020r. tj. wtorek na godz. 1600 w Miejskim Domu Kultury przy ul. Św. Jana Pawła II nr 2  w Łaziskach Górnych.

   

   

  W załączeniu publikujemy zawiadomienie o czasie, miejscu  wraz porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia (zobacz)

   

  Zarząd informuje, że materiały będące przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał dostępne są dla Członków Spółdzielni do zapoznania się w siedzibie Spółdzielni  przy
  ul. Dworcowej 26 w Łaziskach Górnych po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu oraz po zalogowaniu się w systemie E – KARTOTEKA .

   

  Wszystkich Państwa zainteresowanych dostępem do konta w systemie E – KARTOTEKA zapraszamy do zapoznania się z Zasadami funkcjonowania elektronicznego systemu dostępu do informacji w SM „Hutnik” w Łaziskach Górnych i złożenia wniosku o rejestrację.  Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej w zakładce E – KARTOTEKA.

   

  W przypadku nasilenia się zagrożeń związanych z epidemią COVID-19, Zarząd zastrzega możliwość odwołania posiedzenia Walnego Zgromadzenia w każdym czasie.

   

  Z poważaniem

  Zarząd SM HUTNIK


  Przerwa w dostawie centralnej ciepłej wody.

  Opublikowano: 27 sierpnia 2020

  Przerwa w dostawie centralnej ciepłej wody.

  W ślad za pismem PEC Sp. z o.o. w Tychach informujemy, że w związku z planowanymi pracami modernizacyjnymi na sieci ciepłowniczej

  w dniach od 31.08.2020r. od godz. 7:00 do 01.09.2020r. do godz. 22:00 nastąpi przerwa w dostawie ciepłej wody.

  Dostawca ciepła PEC Sp z o.o. w Tychach przeprasza za uciążliwości i zapewnia o staraniach w celu skrócenia czasu wyłączenia.


  Nowe zasady rozliczania wody

  Opublikowano: 21 sierpnia 2020

  Szanowni Mieszkańcy, ,

  Zarząd informuje, że uchwałą 79/2020 z dnia 04.08.2020 zatwierdził nowe ZASADY rozliczania kosztów zużycia wody, odprowadzania ścieków i energii cieplnej na cele ciepłej wody użytkowej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej “HUTNIK” w Łaziskach Górnych (zobacz), obowiązujące od dnia 01.09.2020r.

   

   

  Nowe zasady opracowane zostały w celu:

  • uproszczenia sposobu rozliczania różnic bilansowych tj. różnice rozliczane będą proporcjonalnie do zużycia wody w mieszkaniach w okresie rozliczeniowym a nie jak dotychczas proporcjonalnie do ilości osób,
  • analogiczna zasada jw. obowiązywać będzie użytkowników mieszkań i lokali użytkowych,
  • wprowadzenia stałych norm zaliczkowych oraz ujednolicenia sposobu, w przypadku konieczności bądź woli, ich zmiany,
  • usystematyzowania działań związanych z rozliczaniem kosztów wody, odprowadzania ścieków oraz energii cieplnej na cele CWU, tj. przekazanie rozliczeń do firmy rozliczeniowej Energosystem Rybnik Sp. z o.o., która przeprowadza radiowe odczyty wodomierzy indywidualnych oraz uregulowanie zasad finansowania opłat abonamentowych za wodomierze główne, usługi odczytowe i rozliczeniowe wodomierzy indywidualnych,

  oraz wynikają również ze zmian organizacyjnych w Spółdzielni.

   

  Nowe Zasady rozliczania kosztów zużycia wody, odprowadzania ścieków i energii cieplnej na cele ciepłej wody użytkowej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej “HUTNIK” w Łaziskach Górnych  od dnia 01.09.2020r. zostaną zamieszczone na stronie internetowej w zakładce Akty prawne/ Regulaminy – zasady.

   

  Z poważaniem

  Zarząd SM HUTNIK


  Przetarg – nowe mieszkanie Dworcowa 36/30

  Opublikowano: 21 sierpnia 2020

  Łaziska Górne 21.08.2020r.

  OGŁOSZENIE 

  Spółdzielnia Mieszkaniowa „HUTNIK” ul. Dworcowa 26 w Łaziskach Górnych

   

  ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa odrębnej własności nowo powstałego lokalu mieszkalnego nr 30 położonego w budynku przy ul. Dworcowej 36 w Łaziskach Górnych

   

   

  Mieszkanie Powierzchnia [m2] Udział w gruncie i częściach wspólnych Cena wywoławcza
  [zł brutto]
  wadium

  [zł brutto]

  Dworcowa 36/30 48,97 0,0394 132.200,00 13.000,00

   

  Oferent przed przystąpieniem do złożenia oferty w przetargu powinien zapoznać się z „ZASADAMI sprzedaży prawa odrębnej własności nowopowstałego lokalu mieszkalnego nr 30 położonego w budynku przy ul. Dworcowej 36 w Łaziskach Górnych”[pobierz]

   

  Wersję papierową zasad  otrzymać można w Spółdzielni.

  1. Oferta powinna być złożona na formularzu stanowiącym załącznik do w/w zasad.  Formularz można odebrać w sekretariacie Spółdzielni lub pobrać do wydruku ze strony internetowej www.smhutnik.laziska.pl.[pobierz]
  2. Oferty należy składać w Spółdzielni do dnia 24 września 2020r. do godz. 9:00.
  3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24 września 2020r. o godzinie 10:00 w siedzibie Spółdzielni.
  4. Wadium należy wnosić przelewem na rachunek bankowy Spółdzielni:

  ING Bank Śląski nr 29 1050 1634 1000 0007 0179 3960 nie później niż dzień przed datą przetargu.

  1. Wadium zwraca się niezwłocznie oferentom, którzy przetarg przegrali, na konto bankowe wskazane przez oferenta, po zakończeniu przetargu.
  2. Wniesienie wadium oznacza, iż oferent zapoznał się z treścią „ZASAD sprzedaży prawa odrębnej własności nowopowstałego lokalu mieszkalnego nr 30 położonego w budynku przy ul. Dworcowej 36 w Łaziskach Górnych”.
  3. Nabywca ma obowiązek pokrycia kosztów związanych z ustaleniem wartości lokalu oraz wszystkich kosztów zawarcia umowy sprzedaży.
  4. Zarząd Spółdzielni może odwołać lub unieważnić przetarg w całości lub części bez podania przyczyny.

   


  Walne Zgromadzenie Członków 2020

  Opublikowano: 20 sierpnia 2020

  Szanowni Państwo,

   

  Zarząd Spółdzielni zawiadamia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK” w Łaziskach Górnych, na dzień 22 września 2020r. tj. wtorek na godz. 1600 zw Miejskim Domu Kultury przy ul. Św. Jana Pawła II nr 2  w Łaziskach Górnych.

   

  Zawiadomienia o czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia zamieszczone zostaną w gablotach ogłoszeniowych na klatkach schodowych oraz na stronie systemu E – KARTOTEKA  począwszy od dnia 01.09.2020r.

  Podstawy prawne:

  1. Uchwała Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK” nr 75/2020 z dnia 04.08.2020r.,
  2. Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych,
  3. Statut Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK”:

   

  Zarząd informuje, że materiały będące przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał dostępne będą dla Członków Spółdzielni do zapoznania się w siedzibie Spółdzielni  przy
  ul. Dworcowej 26 w Łaziskach Górnych po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu oraz w systemie E – KARTOTEKA, począwszy od dnia 01.09.2020r.

   

  Wszystkich Państwa zainteresowanych dostępem do konta w systemie E – KARTOTEKA zapraszamy do zapoznania się z Zasadami funkcjonowania elektronicznego systemu dostępu do informacji w SM „Hutnik” w Łaziskach Górnych i złożenia wniosku o rejestrację.  Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej w zakładce E – KARTOTEKA.

   

  W przypadku nasilenia się zagrożeń związanych z epidemią COVID-19, Zarząd zastrzega możliwość odwołania posiedzenia Walnego Zgromadzenia w każdym czasie.

   

  Z poważaniem

  Zarząd SM HUTNIK


  Rozliczenie wody I półrocze 2020

  Opublikowano: 20 sierpnia 2020

  Szanowni Państwo,

  uprzejmie informujemy, że rozliczenia kosztów wody i ścieków oraz kosztów podgrzania CWU za pierwsze półrocze przekazane zostaną Państwu do dnia 21.08.2020r.

   

  Nowa szata graficzna druk rozliczeniowego wynika z przekazania usług rozliczeniowych do firmy Energosystem Rybnik Sp. z o.o., która prowadzi również radiowe odczyty wodomierzy indywidualnych w zasobach Spółdzielni.

   

  We wrześniu zaliczki na zimną wodę i kanalizację oraz ciepłą wodę  pozostają bez zmian. Nowe zaliczki obowiązywać będą od 01.10.2020r.

  W uzasadnionych przypadkach, można indywidualne złożyć – przesłać do Spółdzielni wniosek o zmianę miesięcznych norm zużycia wody. Druk wniosku w wersji papierowej można również pobrać, wypełnić i złożyć w siedzibie Spółdzielni.

   

  Ewentualne zapytanie związane z rozliczeniem można kierować do Spółdzielni za pośrednictwem poczty e- mail, złożyć na piśmie w siedzibie lub telefonicznie umówić się na termin spotkania w celu wyjaśnienia wątpliwości.

  W związku z trwającym jeszcze okresem urlopowym sprawy związane z wyjaśnieniami realizowane będą  począwszy od września 2020.

   


  Lustracja za lata 2017-2019

  Opublikowano: 19 sierpnia 2020

  Szanowni Państwo,

   

  Zarząd Spółdzielni informuje, że w m-cu lipcu br. zakończona została Lustracja pełna działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „Hutnik” w  Łaziskach Górnych za lata  2017-2019, przeprowadzona przez Regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach.

   

  Protokół z lustracji oraz list polustracyjny dostępne będą do wglądu dla członków Spółdzielni w siedzibie Spółdzielni po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu oraz za pośrednictwem  systemu  E – KARTOTEKA, począwszy od dnia 01.09. 2020r. – analogicznie jak materiały na Walne Zgromadzenie.

  Z poważaniem

  Zarząd SM HUTNIK


  UWAGA! Upłynął termin składania wniosków …

  Opublikowano: 17 sierpnia 2020

  Szanowni Mieszkańcy,

  informujemy, że w dniu 14.08.2020r. upłynął termin składania wniosków o zgodę na wszelkie remonty instalacji centralnego ogrzewania, w tym wymiany grzejników.

  Wszystkim Państwu, którzy za zgodą Spółdzielni prowadzą jeszcze takie prace, przypominany o wymaganym terminie ich zakończenia do dnia 31.08.2020r. oraz zgłoszenie tego faktu do Spółdzielni.

  Po zabudowie nowych grzejników wymagane jest ich zinwentaryzowanie, przełożenie podzielników kosztów CO i wprowadzenie tych danych do systemu rozliczeniowego przez firmę świadczącą usługi serwisowe podzielników i rozliczeniowe kosztów CO.

  Z poważaniem

  Zarząd SM HUTNIK


  Koszenie trawy i cięcie krzewów

  Opublikowano: 17 sierpnia 2020

  Szanowni Mieszkańcy,

   

  uprzejmie informujemy, że w dniach 18-19.08.2020r. tj. wtorek -środa  przeprowadzone zostanie koszenie terenów zielonych oraz cięcie krzewów  w zasobach Spółdzielni przez PU Kryspin.

   

  Prosimy aby w tym dniu nie parkować samochodów w bezpośrednim sąsiedztwie trawników oraz proponujemy nie wywieszać prania na zewnątrz.

   

  Za ewentualne uciążliwości przepraszamy.


  14.08.2020 – Spółdzielnia nieczynna

  Opublikowano: 13 sierpnia 2020

  Przypominamy, że w dniu 14.08.2020r. (tj. piątek)

  Spółdzielnia będzie nieczynna,

  w związku z dniem wolnym od pracy za Święto 15 sierpnia 2020r. przypadające w sobotę.(Art. 130 § 2 Kodeksu Pracy)

  Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.

  Ewentualne awarie można zgłaszać telefonicznie do:

   

  OBSŁUGA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I DOMOFONOWYCH Firma „TECHNET” 600558618
  OBSŁUGA INSTALACJI GAZOWYCH, CO, WOD – KAN.     P.P.H.U. „ALG” 601458588
  601241320
  TV KABLOWA UPC DLA POSIADACZY PAKIETU PODSTAWOWEGO NR KLIENTA SM „Hutnik”         1832007 801949480, 324949480
  OBSŁUGA KOMINIARSKA – MISTRZ KOMINIARSKI SERGIUSZ SIDEŁKO 509090349

   


  Nowe zasady E – KARTOTEKA

  Opublikowano: 11 sierpnia 2020

  Szanowni Państwo,

   

  Informujemy, że Zarząd uchwałą 78/2020 z dnia 04.08.2020r. przyjął nowe „Zasady funkcjonowania elektronicznego systemu dostępu do informacji w Spółdzielni Mieszkaniowej „Hutnik” w Łaziskach Górnych”.

   

  Elektroniczny system dostępu do informacji – inaczej E – KARTOTEKA jest obecnie głównym kanałem do przekazywania Członkom Spółdzielni informacji i dokumentów związanych z działaniem organów Spółdzielni, w tym z organizacją Walnego Zgromadzenia Członków.

   

  KARTOTEKĄ umożliwia członkom Spółdzielni dostęp do informacji i dokumentów, o których mowa w art. 81 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Z systemu mogą korzystać również pozostali Użytkownicy, z wyłączeniem dostępu do informacji zastrzeżonych dla członków Spółdzielni.

   

  Jednym z zadań systemu dostępnych dla wszystkich użytkowników, jest wgląd do informacji czynszowych takich jak:

  • salda opłat za mieszkanie,
  • wysokość czynszu na bieżący okres w tym składniki opłaty czynszowej i wysokości stawek,
  • odczyty wodomierzy wg. stanu na dzień rozliczenia.

   

  Wszystkich Państwa, którzy nie posiadają jeszcze dostępu do systemu, zachęcamy do zapoznania się z nowymi zasadami jego funkcjonowania (zobacz), złożenia wniosku (pobierz) i korzystania z E – KARTOTEKI.

   

  Nowe „Zasady funkcjonowania elektronicznego systemu dostępu do informacji w Spółdzielni Mieszkaniowej „Hutnik” w Łaziskach Górnych” (w tym wniosek) na stałe zamieszczone są w zakładce Akt prawne/Regulaminy – zasady, natomiast sam wniosek w zakładce PORADNIK Mieszkańca/Wnioski do pobrania.

   

   

  Zarząd

  SM HUTNIK

   


  Kasa czynna do 15:00

  Opublikowano: 7 sierpnia 2020

  Szanowni Mieszkańcy,

   

  Informujemy, że  kasa Spółdzielni czynna jest w

   

  PONIEDZIAŁKI

   

  w godzinach  7:00 – 15:00

   

   i przyjmuje wpłaty od osób powyżej 60 roku życia.

   

  Płatność w kasie można dokonać w formie bezgotówkowej poprzez terminal płatniczy.

   

  Przerwa w obsłudze kasowej w godz. od 12:00 do 12:30

   

   

  Podczas przebywania w Spółdzielni obowiązuje zachowanie zasad bezpieczeństwa:

   

  1. Obowiązkowe jest posiadanie rękawiczek ochronnych lub dezynfekcja rąk.
  2. Obowiązkowe jest zakrycie ust i nosa.
  3. Osoby oczekujące powinny zachować bezpieczny odstęp od innych osób.

   

  Zachęcamy Państwa do dokonywania płatności w formie elektronicznych przelewów bankowych na

  NOWE NUMERY INDYWIDUALNYCH RACHUNKÓW BANKOWYCH

   

  obowiązujące od 01.08.2020r.

   


  Przerwa w dostawie centralnej ciepłej wody

  Opublikowano: 7 sierpnia 2020

  Informacja o przerwie w dostawie ciepła  na potrzeby centralnej ciepłej wody w Łaziskach Górnych

   

  W ślad za pismem PEC Sp. z o.o. w Tychach (zobacz) informujemy, że w związku z planowanymi pracami modernizacyjnymi na sieci ciepłowniczej

   

  w dniach  12.08.2020r. tj. środa od godz. 8:00

   

  do dnia 13.08.2020r. tj.  czwartek do godz. 20:00

   

  nastąpi przerwa w dostawie ciepła na potrzeby centralnej ciepłej wody.

   

  Dostawca ciepła PEC Sp. z o.o. w Tychach przeprasza za uciążliwości i zapewnia o staraniach

   

  w celu skrócenia czasu wyłączenia.


  Spółdzielnia nieczynna-14.08.2020 piątek

  Opublikowano: 7 sierpnia 2020

  Uprzejmie informujemy,

  że w dniu 14.08.2020r. (tj. piątek)

   

  Spółdzielnia będzie nieczynna,

   

  w związku z dniem wolnym od pracy za Święto 15 sierpnia 2020r. przypadające w sobotę.(Art. 130 § 2 Kodeksu Pracy)

   

  Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.

   

  Ewentualne awarie można zgłaszać telefonicznie do:

  OBSŁUGA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I DOMOFONOWYCH Firma „TECHNET” 600558618
  OBSŁUGA INSTALACJI GAZOWYCH, CO, WOD – KAN.     P.P.H.U. „ALG” 601458588
  601241320
  TV KABLOWA UPC DLA POSIADACZY PAKIETU PODSTAWOWEGO NR KLIENTA SM „Hutnik”         1832007 801949480, 324949480
  OBSŁUGA KOMINIARSKA – MISTRZ KOMINIARSKI SERGIUSZ SIDEŁKO 509090349

  W poniższe pole wpisz HUTNIK

  Hutnik
  Informacja o cookies Zamknij informację o cookies
  Ta strona korzysta z plików cookies(ciasteczek). Aby dowiedzieć się więcej na temat samych plików, sposobu ich używania oraz polityce prywatności, kliknij w dowiedz się więcej.