Spółdzielnia Mieszkaniowa
Hutnik

ul. Dworcowa 26, 43-170 Łaziska Górne


2021

 • Maj 2021 (4)
 • Kwiecień 2021 (4)
 • Marzec 2021 (13)
 • Luty 2021 (10)
 • Styczeń 2021 (3)

 • 2020

 • Grudzień 2020 (7)
 • Listopad 2020 (5)
 • Październik 2020 (6)
 • Wrzesień 2020 (9)
 • Sierpień 2020 (14)
 • Lipiec 2020 (9)
 • Czerwiec 2020 (6)
 • Maj 2020 (10)
 • Kwiecień 2020 (10)
 • Marzec 2020 (11)
 • Luty 2020 (6)
 • Styczeń 2020 (4)

 • 2019

 • Grudzień 2019 (7)
 • Listopad 2019 (9)
 • Październik 2019 (7)
 • Wrzesień 2019 (6)
 • Sierpień 2019 (5)
 • Lipiec 2019 (8)
 • Czerwiec 2019 (6)
 • Maj 2019 (11)
 • Kwiecień 2019 (13)
 • Marzec 2019 (9)
 • Luty 2019 (10)
 • Styczeń 2019 (4)

 • 2018

 • Grudzień 2018 (11)
 • Listopad 2018 (2)
 • Październik 2018 (7)
 • Wrzesień 2018 (5)
 • Sierpień 2018 (8)
 • Lipiec 2018 (4)
 • Czerwiec 2018 (7)
 • Maj 2018 (9)
 • Kwiecień 2018 (6)
 • Marzec 2018 (9)
 • Luty 2018 (9)
 • Styczeń 2018 (3)

 • 2017

 • Grudzień 2017 (5)
 • Listopad 2017 (9)
 • Październik 2017 (6)
 • Wrzesień 2017 (9)
 • Sierpień 2017 (8)
 • Lipiec 2017 (4)
 • Czerwiec 2017 (9)
 • Maj 2017 (9)
 • Kwiecień 2017 (12)
 • Marzec 2017 (8)
 • Luty 2017 (10)
 • Styczeń 2017 (7)

 • 2016

 • Grudzień 2016 (6)
 • Listopad 2016 (5)
 • Październik 2016 (8)
 • Wrzesień 2016 (9)
 • Sierpień 2016 (6)
 • Lipiec 2016 (3)
 • Czerwiec 2016 (5)
 • Maj 2016 (5)
 • Kwiecień 2016 (11)
 • Marzec 2016 (10)
 • Luty 2016 (8)
 • Styczeń 2016 (9)

 • 2015

 • Grudzień 2015 (8)
 • Listopad 2015 (6)
 • Październik 2015 (9)
 • Wrzesień 2015 (12)
 • Sierpień 2015 (8)
 • Lipiec 2015 (6)
 • Czerwiec 2015 (6)
 • Maj 2015 (6)
 • Kwiecień 2015 (9)
 • Marzec 2015 (10)
 • Luty 2015 (7)
 • Styczeń 2015 (8)

 • 2014

 • Grudzień 2014 (7)
 • Listopad 2014 (10)
 • Październik 2014 (8)
 • Wrzesień 2014 (7)
 • Opłaty za mieszkanie

  Opublikowano: 30 marca 2020

  Szanowni Mieszkańcy

   

  Przypominamy, że kasa Spółdzielni jest nieczynna do odwołania. Wpłaty z tytułu opłat za mieszkania prosimy dokonywać na indywidualne numery rachunków bankowych za pośrednictwem przelewów internetowych, przelewów pocztowych lub bankowych.

  Indywidualny numer rachunku do przelewów znajdziecie Państwo między innymi na dostarczonych ostatnio informacjach o opłatach  za mieszkanie od 01.04.2020r.

   

   

  Ponadto prosimy o przekazywanie sobie w/w informacji telefoniczne w gronie rodziny  i w ramach możliwości prosimy o pomoc w zorganizowaniu zapłaty czynszu  przez osoby starsze, które opłacały do tej pory czynsz w kasie Spółdzielni.

   

   


  Infolinia dla osób potrzebujących

  Opublikowano: 30 marca 2020


  Ogłoszenie o wynikach przetargów

  Opublikowano: 30 marca 2020

  Łaziska Górne 30.03.2020r.

  Spółdzielnia Mieszkaniowa „Hutnik” ul. Dworcowa 26 w Łaziskach Górnych informuje, że w zakończonych postępowaniach przetargowych wybrani zostali następujący wykonawcy:

  POSTĘPOWANIE PRZETARGOWE NR 1:

  Wykonanie wymiany instalacji wodnych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w zasobach S.M. „Hutnik” w Łaziskach Górnych:

  1. Wymiana instalacji zimnej wody w mieszkaniach nr 1, 3, 5, 7, 9 w budynku przy ul. Pocztowej 1A.
  2. Wymiana instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji w łazienkach mieszkań nr 12, 14, 16, 18, 20 w budynku przy ul. Energetyków 7A.
  3. Wymiana instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji w łazienkach mieszkań nr 1, 3, 5, 7, 9 w budynku przy ul. Energetyków 7B..

  wybrana została oferta firmy:

  Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „ALG”, Andrzej Gasz, ul. Pszczyńska 280, 43-176 Gostyń, tel.: (32) 218 74 33.

   

  POSTĘPOWANIE PRZETARGOWE NR 2:

  Remont balkonów w budynku przy ul. Dworcowa 26 w Łaziskach Górnych.

  wybrana została oferta firmy:

  Zakład Usług Ogólnobudowlanych, Marek Rymarczyk, ul. Zwycięstwa 167, 43-178 Ornontowice, tel.: 790 303 274

   


  INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

  Opublikowano: 20 marca 2020


  Apel o przestrzeganie zasad segregacji odpadów

  Opublikowano: 20 marca 2020

  Apel o przestrzeganie zasad segregacji odpadów komunalnych

  Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Hutnik” apeluje do mieszkańców administrowanych budynków
  O SELEKTYWNĄ ZBIÓRKĘ ODPADÓW KOMUNALNYCH.

  Urzędu Miejski w Łaziskach Górnych przeprowadza kontrole miejsc składowania odpadów. Już kilkakrotnie Spółdzielnia została zobowiązana do posegregowania śmieci w kontenerach. Zobowiązanie to musi zostać wykonane, ponieważ w przeciwnym razie śmieci nie zostaną odebrane. Trzeba powiedzieć wprost: TWORZY TO DODATKOWE KOSZTY EKSPLOATACJI BUDYNKÓW. Ponadto nieprawidłowości zgłasza nam również firma odbierająca odpady. Konsekwencje są podobne: nie wywiezione śmieci.

  Istnieje realne ryzyko, że jeżeli śmieci będą gromadzone w sposób nieposegregowany i tak zostaną odebrane, naliczana zostanie Spółdzielni wyższa stawka za ich wywóz.

  APELUJEMY O SEGREGOWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH

  Poniżej zamieszczamy zdjęcia pokazujące nieprawidłowości w składowaniu odpadów.

    


  Ważne informacje i numery telefonów

  Opublikowano: 20 marca 2020

  Ministerstwo Zdrowia: www.gov.pl/koronawirus

  Narodowy Fundusz Zdrowia: www.nfz.gov.pl

  bezpłatna infolinia: 800 190 590 – informacje o postępowaniu w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem

  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Tychach: tel. 512 370 717

  Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach:

  tel. 512 370 717

  tel. 606 326 142

  tel. 606 488 680

  Stały dyżur punktu informacyjnego WSSE w Katowicach: tel. (32) 351 2300


  Rozliczenie wody za II półrocze 2019

  Opublikowano: 18 marca 2020

  Szanowni Mieszkańcy,

   

  informujemy, że począwszy od 19 marca tj. czwartek przekazywane będą Państwu do skrzynek listowych :

   

  • rozliczenia kosztów zużycia wody za II półrocze 2019r.,
  • informacje o opłatach za mieszkania obowiązujące od 1 kwietnia 2020r.

  Ponadto dostarczone zostaną Państwu INFORMACJE DLA MIESZKAŃCÓW o podstawowych usługach świadczonych przez  Spółdzielnię.

  Planowane zakończenie dystrybucji materiałów to koniec marca br.


  ZAMKNIĘTE BIURA SPÓŁDZIELNI

  Opublikowano: 17 marca 2020

  Szanowni Mieszkańcy,

  z uwagi na wprowadzony stan epidemiczny Zarząd Spółdzielni zdecydował, że od dnia 16 marca br biura Spółdzielni będą zamknięte do odwołania.

  W sprawach pilnych prosimy o kontakt tel. 669 443 005 lub za pośrednictwem poczty mailowej.

  Zarząd Spółdzielni.


  Informacja o przekształceniu wieczystego użytkowania i wnoszeniu opłat przekształceniowych

  Opublikowano: 17 marca 2020

  Szanowni Mieszkańcy,

  opierając się na przeprowadzonych i przekazanych Radzie Nadzorczej wyliczeniach, a także na prowadzonych w trakcie posiedzeń Rady dyskusjach (październik 2018r., luty, grudzień 2019), Zarząd Spółdzielni zdecydował, że opłatę z tytułu przekształcenia gruntu we własność Spółdzielnia będzie wnosić przez okres ustawowy, tj. 20 lat. Opłaty te Spółdzielnia będzie wnosić w terminie do dnia 31 marca każdego roku na konto Starostwa Powiatowego w Mikołowie, przy czym opłata za 2019 rok została wniesiona do 29 lutego 2020r.

   

  Nie wszystkie grunty w zasobach Spółdzielni zostały przekształcone na własność (co wynika z przepisów ustawy). Spółdzielnia nadal będzie ponosić opłaty z tytułu wieczystego użytkowania działek przeznaczonych pod drogi, chodniki, place zabaw, tereny zielone, boiska, parkingi itp. (ok. 1,03 ha). Opłaty te będą wnoszone, tak jak do tej pory, w terminie do 31 marca każdego roku.

   

  Zgodnie z art. 9 ust. 6 ustawy o przekształceniu,  Spółdzielnia uwzględnia wysokość opłaty za przekształcenie przy ustalaniu wysokości kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości (opłata eksploatacyjna), obciążających osoby, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali.

   

  Konsekwencją przyjętych w ustawie rozwiązań jest to, że mieszkańcy dysponujący spółdzielczymi prawami do mieszkań (lokatorskie i spółdzielcze własnościowe) będą ponosić koszty (w części przypadającej na ich lokal) opłaty przekształceniowej za grunty, gdzie doszło do przekształcenia oraz rocznej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego terenów wspólnych, które zostały w wieczystym użytkowaniu.
  W przypadku mieszkań o statusie odrębnej własności, właściciele mieszkań będą ponosić do Spółdzielni opłatę z tytułu wieczystego użytkowania mienia, z którego korzystają. Niezależnie od tego, opłatę przekształceniową ponosić będą we własnym zakresie (tak jak do tej pory opłatę z tytułu wieczystego użytkowania).

  Zarząd Spółdzielni


  KASA SPÓŁDZIELNI NIECZYNNA DO ODWOŁANIA

  Opublikowano: 13 marca 2020

  Szanowni Mieszkańcy, informujemy, że od dnia 16 marca br. kasa Spółdzielni będzie nieczynna do odwołania.

  W związku z powyższym prosimy o dokonywanie wpłat na indywidualny numer rachunku bankowego.

  Z poważaniem

  Zarząd Spółdzielni


  ZMIANY W OBSŁUDZE MIESZKAŃCÓW

  Opublikowano: 12 marca 2020

  Szanowni Mieszkańcy, w związku z zagrożeniem epidemiologicznym związanym z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, prosimy wszystkich Państwa o ograniczenie wizyt w siedzibie Spółdzielni wyłącznie do spraw nagłych.

  Pozostajemy do Państwa dyspozycji poprzez kontakt drogą telefoniczną oraz za pośrednictwem korespondencji elektronicznej. Działania mają charakter profilaktyczny, ich celem jest zapewnienie bezpieczeństwa zarówno Mieszkańcom, pracownikom i innym osobom współpracującym ze Spółdzielnią. Informacja dotycząca obsługi kasowej w poniedziałek przekazana zostanie w dniu jutrzejszym (możliwym jest zawieszenie na pewien okres obsługi kasowej w Spółdzielni)

  Ważne informacje i numery telefonów:

  Ministerstwo Zdrowia: www.gov.pl/koronawirus

  Narodowy Fundusz Zdrowia: www.nfz.gov.pl

  bezpłatna infolinia: 800 190 590 – informacje o postępowaniu w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem

  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Tychach: tel. 512 370 717

  Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach:

  tel. 512 370 717

  tel. 606 326 142

  tel. 606 488 680

  Stały dyżur punktu informacyjnego WSSE w Katowicach: tel. (32) 351 2300


  W poniższe pole wpisz HUTNIK

  Hutnik
  Informacja o cookies Zamknij informację o cookies
  Ta strona korzysta z plików cookies(ciasteczek). Aby dowiedzieć się więcej na temat samych plików, sposobu ich używania oraz polityce prywatności, kliknij w dowiedz się więcej.