Spółdzielnia Mieszkaniowa
Hutnik

ul. Dworcowa 26, 43-170 Łaziska Górne


2021

 • Maj 2021 (4)
 • Kwiecień 2021 (4)
 • Marzec 2021 (13)
 • Luty 2021 (10)
 • Styczeń 2021 (3)

 • 2020

 • Grudzień 2020 (7)
 • Listopad 2020 (5)
 • Październik 2020 (6)
 • Wrzesień 2020 (9)
 • Sierpień 2020 (14)
 • Lipiec 2020 (9)
 • Czerwiec 2020 (6)
 • Maj 2020 (10)
 • Kwiecień 2020 (10)
 • Marzec 2020 (11)
 • Luty 2020 (6)
 • Styczeń 2020 (4)

 • 2019

 • Grudzień 2019 (7)
 • Listopad 2019 (9)
 • Październik 2019 (7)
 • Wrzesień 2019 (6)
 • Sierpień 2019 (5)
 • Lipiec 2019 (8)
 • Czerwiec 2019 (6)
 • Maj 2019 (11)
 • Kwiecień 2019 (13)
 • Marzec 2019 (9)
 • Luty 2019 (10)
 • Styczeń 2019 (4)

 • 2018

 • Grudzień 2018 (11)
 • Listopad 2018 (2)
 • Październik 2018 (7)
 • Wrzesień 2018 (5)
 • Sierpień 2018 (8)
 • Lipiec 2018 (4)
 • Czerwiec 2018 (7)
 • Maj 2018 (9)
 • Kwiecień 2018 (6)
 • Marzec 2018 (9)
 • Luty 2018 (9)
 • Styczeń 2018 (3)

 • 2017

 • Grudzień 2017 (5)
 • Listopad 2017 (9)
 • Październik 2017 (6)
 • Wrzesień 2017 (9)
 • Sierpień 2017 (8)
 • Lipiec 2017 (4)
 • Czerwiec 2017 (9)
 • Maj 2017 (9)
 • Kwiecień 2017 (12)
 • Marzec 2017 (8)
 • Luty 2017 (10)
 • Styczeń 2017 (7)

 • 2016

 • Grudzień 2016 (6)
 • Listopad 2016 (5)
 • Październik 2016 (8)
 • Wrzesień 2016 (9)
 • Sierpień 2016 (6)
 • Lipiec 2016 (3)
 • Czerwiec 2016 (5)
 • Maj 2016 (5)
 • Kwiecień 2016 (11)
 • Marzec 2016 (10)
 • Luty 2016 (8)
 • Styczeń 2016 (9)

 • 2015

 • Grudzień 2015 (8)
 • Listopad 2015 (6)
 • Październik 2015 (9)
 • Wrzesień 2015 (12)
 • Sierpień 2015 (8)
 • Lipiec 2015 (6)
 • Czerwiec 2015 (6)
 • Maj 2015 (6)
 • Kwiecień 2015 (9)
 • Marzec 2015 (10)
 • Luty 2015 (7)
 • Styczeń 2015 (8)

 • 2014

 • Grudzień 2014 (7)
 • Listopad 2014 (10)
 • Październik 2014 (8)
 • Wrzesień 2014 (7)
 • Zadłużenia z tytułu opłat eksploatacyjnych na koniec 2019r.

  Opublikowano: 29 lutego 2020

  Zarząd Spółdzielni informuje mieszkańców, że zadłużenie z tytułu opłat czynszów na dzień 31.12.2019r. wynosi ogółem 226.889,53 zł, co stanowi 5,5% rocznych naliczeń tych opłat. Wskaźnik ten w analogicznym okresie ubiegłego roku wynosił 6,4%, obecnie uległ zmniejszeniu o 0,92 punktu procentowego.

  W ubiegłym roku:

  • wniesiono do sądu trzy pozwy na łączną kwotę ponad 15 tys. złotych, z czego w dwóch sprawach Spółdzielnia czeka na prawomocny nakaz zapłaty,
  • na skutek licytacji komorniczej dwóch mieszkań, w tym jednego z wniosku Spółdzielni, zredukowano zadłużenie o ponad 30 tys. złotych,
  • z egzekucji komorniczej (wnioski z lat poprzednich) odzyskano kwotę prawie 4,5 tys. złotych.

   

  Zarząd Spółdzielni w dalszym ciągu konsekwentnie zmierzał będzie do redukcji zadłużenia, w szczególności tego, gdzie okres niepłacenia czynszu przekracza 3 miesiące.

  W okresie od stycznia do grudnia 2019r. z tytułu dodatków mieszkaniowych Spółdzielnia otrzymała ponad 40 tys. złotych i w tym okresie Urząd Miasta w Łaziskach Górnych wydał 29 decyzji przyznających mieszkańcom dodatek mieszkaniowy.

   

  Z poważaniem

  Zarząd Spółdzielni

  Zestawienia kwot i wskaźników zadłużenia.


  Pakiet podstawowy telewizji UPC

  Opublikowano: 29 lutego 2020

  Szanowni Mieszkańcy,

  w związku z pojawiającymi się pytaniami przekazujemy do wiadomości wykaz programów pakietu podstawowego telewizji UPC. Osoby korzystające z pakietu podstawowego, a zainteresowane zmianą oferty programowej, prosimy o zapoznanie się z materiałami informacyjnymi na stronie internetowej operatora www.upc.pl

   

  Zestawienie niekodowanych kanałów cyfrowych dostępnych w Pakiecie Minimalnym UPC na dzień 13.02.2020 r
  Lp. Nazwa programu
  1. TVP POLONIA
  2. TVP 1
  3. TVT
  4. TVP 2
  5. GALERIA UPC
  6. TV 4
  7. TV PULS
  8. TVS
  9. TVN
  10. POLSAT
  11. TVP 3 KATOWICE
  12. 4 Fun TV
  13. PULS 2
  14. TVN 7
  15. ATM ROZRYWKA
  16. TVP INFO
  17. TELE 5

  Wymiana grzejników przez Mieszkańców

  Opublikowano: 21 lutego 2020

  Szanowni Mieszkańcy,

  W ślad za informacją dotyczącą kontroli podzielników w mieszkaniach przypominamy, że wszelkie remonty instalacji centralnego ogrzewania, w tym wymiany grzejników w mieszkaniach, dokonywane przez mieszkańców, wymagają zgody Spółdzielni. Wynika to wprost z §1 pkt 5 Regulaminu rozliczania kosztów zakupu ciepła, a jest niezbędne do zachowania spójności całego systemu rozliczeniowego (aktualizacja wartości współczynników grzejnikowych, przemontowanie podzielników itp.).

  W związku z tym informujemy, że wszystkie remonty instalacji centralnego ogrzewania i wymiany grzejników w mieszkaniach należy zakończyć najpóźniej do 31 sierpnia, ponieważ po tym terminie rozpoczynają się prace związane z przygotowaniem instalacji do sezonu grzewczego. Wniosek w sprawie remontu instalacji należy złożyć co najmniej 14 dni przed tym terminem. Po 31 sierpnia Spółdzielnia nie będzie wydawała zgody na remont instalacji CO i wymiany grzejników w mieszkaniach.


  Remont nawierzchni chodników os. Centrum

  Opublikowano: 17 lutego 2020

  Szanowni Mieszkańcy, informujemy, że od 19.02.2020r. (środa) rozpoczną się prace związane z remontem nawierzchni chodników w rejonie budynków os. Centrum 1, 2, 4, 5.  Wykonawcą prac jest firma P.P.H.U Agnieszka Borczyk, ul. Składowa 1a, 41-814 Zabrze.

  Zwracamy się z prośbą o zachowanie ostrożności w rejonie prowadzonych prac remontowych. Za zaistniałe niedogodności przepraszamy. Dodatkowych informacji udziela Spółdzielnia,
  tel.: 32 7367234.

   Zarząd Spółdzielni


  Informacja w sprawie kontroli podzielników kosztów ciepła.

  Opublikowano: 17 lutego 2020

  Szanowni Mieszkańcy, przekazujemy wyniki analizy protokołów pokontrolnych podzielników kosztów ciepła. Kontrola podzielników przeprowadzona została w trakcie prac związanych z wymianą wodomierzy. Przeprowadzono ją w 8 budynkach (Centrum 1, Centrum 7, Centrum 8, Parkowa 2, Energetyków 9, Energetyków 11-13-15, Chopina 14, Dworcowa 32).

  Skontrolowane zostały łącznie 844 podzielniki w tym 813 w mieszkaniach i 31 w lokalach użytkowych. Ilość stwierdzonych nieprawidłowości była stosunkowo niewielka. W wyniku kontroli, stwierdzono takie zdarzenia, jak:

  • demontaż grzejnika wraz z podzielnikiem, zabudowa nowego grzejnika bez podzielnika,
  • oderwanie podzielników z grzejników podczas prac remontowych,
  • uszkodzenie plomb paskowych na podzielnikach,
  • wymiana grzejnika bez informacji i zgody Spółdzielni,
  • nieinformowanie Spółdzielni o mających miejsce zakłóceniach pracy podzielników.

  Przypominamy, że w przypadku stwierdzonych nieprawidłowości zastosowanie ma § 7 Regulaminu rozliczania kosztów zakupu ciepła w SM „HUTNIK”, tj. rozliczenie według maksymalnego wskazania podzielników kosztów w danym budynku. Informujemy też, że cykliczne kontrole instalacji oraz urządzeń wskaźnikowych i pomiarowych w mieszkaniach będą kontynuowane według przyjętego harmonogramu.

  Z poważaniem

  Zarząd Spółdzielni


  Informacja o kontrolach utrzymania czystości w 2019 roku

  Opublikowano: 3 lutego 2020

  Szanowni Mieszkańcy, informujemy że Zarząd podsumował koszty oraz działania kontrolne utrzymania czystości i porządku w zasobach Spółdzielni, w 2019 roku.

  Miesięczne koszty utrzymania czystości wewnątrz budynków oraz terenów zewnętrznych wyniosły łącznie 14.195,36 złotych, co daje kwotę w stawce eksploatacyjnej ok. 0,40 zł/m2/m-c. Jest to kwota bardzo konkurencyjna na rynku, przy zakresie realizowanych usług.

  Zgodnie z zakresem umowy w 2019r. przeprowadzone zostało:

  • 5 krotne koszenie terenów w terminach: 30 kwietnia, 4 czerwca, 24 lipca, 10 września i 29 października.
  • 2 krotne cięcie krzewów w czerwcu i wrześniu,
  • 3 krotna dezynfekcja altan śmietnikowych,
  • 3 krotne masowe zbiórki i wywozy liści,
  • 2 krotne sprzątanie i czyszczenia podłoży placów zabaw i boisk.

  Zgodnie z przyjętą procedurą, w ramach czynności organizacyjnych i kontrolnych przeprowadzono ponad 49 kontroli utrzymania czystości i porządku. Prowadzone były również bieżące uzgodnienia z PGKIM Sp. z o.o. w sprawach związanych z korzystaniem z PSZOK przy koszeniu traw, cięciu krzewów i wywozie gabarytów.

  Nieliczne uwagi dotyczące jakości świadczonych usług były na bieżąco przekazywane przedstawicielom firmy sprzątającej. Nie odnotowano uchybień w realizacji zakresu wynikającego z umowy, ani i zgłoszeń pisemnych. Spostrzeżenia zgłaszane przez mieszkańców były weryfikowane i sprawdzane przez pracownika Spółdzielni. Jakość świadczonych usług była również przedmiotem kontroli podczas rocznych przeglądów budynków przeprowadzanych przez pracowników Spółdzielni oraz przedstawicieli Rady Nadzorczej w październiku 2019r.

  W wyniku włączenia opłaty za sprzątanie klatek schodowych do kosztów eksploatacyjnych wdrożony został jednolity standard usługi.

  Z poważaniem

  Zarząd Spółdzielni


  W poniższe pole wpisz HUTNIK

  Hutnik
  Informacja o cookies Zamknij informację o cookies
  Ta strona korzysta z plików cookies(ciasteczek). Aby dowiedzieć się więcej na temat samych plików, sposobu ich używania oraz polityce prywatności, kliknij w dowiedz się więcej.