Spółdzielnia Mieszkaniowa
Hutnik

ul. Dworcowa 26, 43-170 Łaziska Górne


2021

 • Maj 2021 (4)
 • Kwiecień 2021 (4)
 • Marzec 2021 (13)
 • Luty 2021 (10)
 • Styczeń 2021 (3)

 • 2020

 • Grudzień 2020 (7)
 • Listopad 2020 (5)
 • Październik 2020 (6)
 • Wrzesień 2020 (9)
 • Sierpień 2020 (14)
 • Lipiec 2020 (9)
 • Czerwiec 2020 (6)
 • Maj 2020 (10)
 • Kwiecień 2020 (10)
 • Marzec 2020 (11)
 • Luty 2020 (6)
 • Styczeń 2020 (4)

 • 2019

 • Grudzień 2019 (7)
 • Listopad 2019 (9)
 • Październik 2019 (7)
 • Wrzesień 2019 (6)
 • Sierpień 2019 (5)
 • Lipiec 2019 (8)
 • Czerwiec 2019 (6)
 • Maj 2019 (11)
 • Kwiecień 2019 (13)
 • Marzec 2019 (9)
 • Luty 2019 (10)
 • Styczeń 2019 (4)

 • 2018

 • Grudzień 2018 (11)
 • Listopad 2018 (2)
 • Październik 2018 (7)
 • Wrzesień 2018 (5)
 • Sierpień 2018 (8)
 • Lipiec 2018 (4)
 • Czerwiec 2018 (7)
 • Maj 2018 (9)
 • Kwiecień 2018 (6)
 • Marzec 2018 (9)
 • Luty 2018 (9)
 • Styczeń 2018 (3)

 • 2017

 • Grudzień 2017 (5)
 • Listopad 2017 (9)
 • Październik 2017 (6)
 • Wrzesień 2017 (9)
 • Sierpień 2017 (8)
 • Lipiec 2017 (4)
 • Czerwiec 2017 (9)
 • Maj 2017 (9)
 • Kwiecień 2017 (12)
 • Marzec 2017 (8)
 • Luty 2017 (10)
 • Styczeń 2017 (7)

 • 2016

 • Grudzień 2016 (6)
 • Listopad 2016 (5)
 • Październik 2016 (8)
 • Wrzesień 2016 (9)
 • Sierpień 2016 (6)
 • Lipiec 2016 (3)
 • Czerwiec 2016 (5)
 • Maj 2016 (5)
 • Kwiecień 2016 (11)
 • Marzec 2016 (10)
 • Luty 2016 (8)
 • Styczeń 2016 (9)

 • 2015

 • Grudzień 2015 (8)
 • Listopad 2015 (6)
 • Październik 2015 (9)
 • Wrzesień 2015 (12)
 • Sierpień 2015 (8)
 • Lipiec 2015 (6)
 • Czerwiec 2015 (6)
 • Maj 2015 (6)
 • Kwiecień 2015 (9)
 • Marzec 2015 (10)
 • Luty 2015 (7)
 • Styczeń 2015 (8)

 • 2014

 • Grudzień 2014 (7)
 • Listopad 2014 (10)
 • Październik 2014 (8)
 • Wrzesień 2014 (7)
 • Życzenia Noworoczne

  Opublikowano: 31 grudnia 2019


  Zgłaszanie awarii

  Opublikowano: 31 grudnia 2019

  Szanowni Mieszkańcy,

  uprzejmie informujemy, że awarie zgłaszać należy na następujące nr telefonów:

   

  OBSŁUGA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I DOMOFONOWYCH

  Firma „TECHNET”

  600558618

  600499631

  OBSŁUGA INSTALACJI GAZOWYCH, CO, WOD – KAN. KONSERWATOR SM/P.P.H.U. „ALG” 601458588

  601241320

  TV KABLOWA UPC DLA POSIADACZY PAKIETU PODSTAWOWEGO 813813813
  OBSŁUGA KOMINIARSKA – MISTRZ KOMINIARSKI SERGIUSZ SIDEŁKO 509090349

   


  Plan remontów na 2020r.

  Opublikowano: 30 grudnia 2019

  Szanowni Mieszkańcy,

  uprzejmie informujemy, że na wniosek Zarządu uchwalony został Uchwałą nr 32/RN/2019 Rady Nadzorczej z dnia 30.10.2019r. plan wydatków funduszu remontowego na 2020 rok.

  Stawka opłaty na fundusz remontowy NIE ULEGA ZMIANIE i wynosi jak do tej pory: 2,08 zł/m2/miesiąc.

  Łączna wartość robót remontowych wyniesie w przyszłym roku ok. 979 tys. złotych. Plan remontów poddany zostanie korekcie w czerwcu 2020r.

  Z głównych zadań remontowych na przyszły rok warto wskazać:

  • zakończenie remontu CO i CWU na os. Centrum;
  • remont chodników na os. Centrum;
  • wymiana latarni osiedlowych na ul. Parkowa;
  • remonty instalacji elektrycznych i wod.-kan.;
  • remonty pokryć dachowych i kominów;
  • wymiana altany śmietnikowej na ul. Chopina;

  W drugiej połowie przyszłego roku Zarząd przystąpi do uzgodnienia zakresu prac w nowej perspektywie remontowej na lata 2021-2023. W planie potrzeb remontowych na lata 2021-2023, stanowiącym swego rodzaju drogowskaz dalszych działań remontowych, ważnym czynnikiem determinującym dobór zadań będzie wysokość sald ewidencyjnych wpływów i wydatków funduszu remontowego poszczególnych budynków.

  (podstawa: uchwała Rady Nadzorczej nr 32/RN/2019 z dnia 30.10.2019r.)

  Z poważaniem

  Zarząd Spółdzielni


  Plan gospodarczo-finansowy Spółdzielni na 2020r. uchwalony

  Opublikowano: 30 grudnia 2019

  Szanowni Mieszkańcy

  informujemy, że Rada Nadzorcza na wniosek Zarządu uchwaliła plan gospodarczo-finansowy na 2020r. (Uchwała 36/RN/2019 Rady Nadzorczej z dnia 27.11.2019r.).  Pozwoliło to na ustalenie wysokości stawek opłat na pokrycie kosztów eksploatacyjnych poszczególnych nieruchomości. W 2020 roku zaplanowano koszty eksploatacyjne w łącznej kwocie ok. 1,23 mln zł (26% wszystkich planowanych kosztów). Budżet na przyszły rok obejmuje koszty w łącznej kwocie ok. 4,7 mln zł.

  W ostatnich dniach do Państwa skrzynek pocztowych trafiły zawiadomienia o zmianach wysokości stawek opłat oraz informacje o bieżących zmianach.

  Nowa wysokość opłat eksploatacyjnych będzie obowiązywać od kwietnia 2019 roku.

  Zwracamy jednak uwagę, że już od 1 stycznia 2020 r. zmianie ulega dotychczasowa wysokość opłaty za wywóz nieczystości. Nowa wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi to 23 zł/miesiąc/osobę.

  Ponadto od 1 stycznia 2020 r. wprowadzona zostaje nowa cena wody i odbioru ścieków. Zgodnie z decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie cena wody wynosi 7,55 zł/m3, natomiast odbiór ścieków przez PGKiM sp. z o.o. kosztuje 10,63 zł/m3.

  Z poważaniem

  Zarząd Spółdzielni

   


  Świąteczne życzenia

  Opublikowano: 18 grudnia 2019


  Ogłoszenie o przetargu

  Opublikowano: 18 grudnia 2019

  Łaziska Górne 17.12.2019r.

    

  O G Ł O S Z E N I E

  Spółdzielnia Mieszkaniowa „HUTNIK” ul. Dworcowa 26 w Łaziskach Górnych ogłasza postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie prac:

  Remont nawierzchni chodników i nawierzchni miejsc postojowych w zasobach S.M. „Hutnik” w Łaziskach Górnych:

  1. Remont nawierzchni chodników na os. Centrum w Łaziskach Górnych.
  2. Remont nawierzchni miejsc postojowych na os. Centrum w Łaziskach Górnych.
  3. Remont schodów terenowych przy budynku Chopina 14 w Łaziskach Górnych.

   

  Przetarg odbędzie się w dniu 14.01.2020r. (wtorek) o godz. 1200 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK” w Łaziskach Górnych, ul. Dworcowa 26.

  Materiały przetargowe można odebrać w Spółdzielni bezpłatnie lub otrzymać drogą elektroniczną.

  Wadium w kwocie 6500,00 zł należy wpłacać na konto Spółdzielni podane w materiałach przetargowych do dnia 14.01.2020r. do godz. 900.

  Oferty w zamkniętych kopertach z napisem „Remont nawierzchni chodników i nawierzchni miejsc postojowych w zasobach S.M. „Hutnik” w Łaziskach Górnych.należy składać w sekretariacie Spółdzielni w terminie do dnia 14.01.2020r. do godz. 900.

   

  Informacja o wynikach przetargu zostanie umieszczona na stronie internetowej Spółdzielni www.smhutnik.laziska.pl.

   

  Dodatkowych informacji udziela dział techniczny S.M. „HUTNIK” tel. (32) 736-72-34.

  Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z wykonania części robót objętych przetargiem bez podania przyczyny lub do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny oferentom.

   


  Wigilia, 24.12.2019r. – Spółdzielnia nieczynna

  Opublikowano: 12 grudnia 2019

  Szanowni Mieszkańcy,

  uprzejmie informujemy, że w dniu 24.12.2019r. tj. wtorek  Spółdzielnia będzie nieczynna.

  Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.

   

  Równocześnie informujemy, że awarie zgłaszać można na następujące nr telefonów:

   

  OBSŁUGA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I DOMOFONOWYCH

  Firma „TECHNET”

  600558618

  600499631

  OBSŁUGA INSTALACJI GAZOWYCH, CO, WOD – KAN. KONSERWATOR SM/P.P.H.U. „ALG” 601458588

  601241320

  TV KABLOWA UPC DLA POSIADACZY PAKIETU PODSTAWOWEGO NR KLIENTA SM „Hutnik”       4066756 813813813
  OBSŁUGA KOMINIARSKA – MISTRZ KOMINIARSKI SERGIUSZ SIDEŁKO 509090349

  W poniższe pole wpisz HUTNIK

  Hutnik
  Informacja o cookies Zamknij informację o cookies
  Ta strona korzysta z plików cookies(ciasteczek). Aby dowiedzieć się więcej na temat samych plików, sposobu ich używania oraz polityce prywatności, kliknij w dowiedz się więcej.