Spółdzielnia Mieszkaniowa
Hutnik

ul. Dworcowa 26, 43-170 Łaziska Górne


2021

 • Maj 2021 (4)
 • Kwiecień 2021 (4)
 • Marzec 2021 (13)
 • Luty 2021 (10)
 • Styczeń 2021 (3)

 • 2020

 • Grudzień 2020 (7)
 • Listopad 2020 (5)
 • Październik 2020 (6)
 • Wrzesień 2020 (9)
 • Sierpień 2020 (14)
 • Lipiec 2020 (9)
 • Czerwiec 2020 (6)
 • Maj 2020 (10)
 • Kwiecień 2020 (10)
 • Marzec 2020 (11)
 • Luty 2020 (6)
 • Styczeń 2020 (4)

 • 2019

 • Grudzień 2019 (7)
 • Listopad 2019 (9)
 • Październik 2019 (7)
 • Wrzesień 2019 (6)
 • Sierpień 2019 (5)
 • Lipiec 2019 (8)
 • Czerwiec 2019 (6)
 • Maj 2019 (11)
 • Kwiecień 2019 (13)
 • Marzec 2019 (9)
 • Luty 2019 (10)
 • Styczeń 2019 (4)

 • 2018

 • Grudzień 2018 (11)
 • Listopad 2018 (2)
 • Październik 2018 (7)
 • Wrzesień 2018 (5)
 • Sierpień 2018 (8)
 • Lipiec 2018 (4)
 • Czerwiec 2018 (7)
 • Maj 2018 (9)
 • Kwiecień 2018 (6)
 • Marzec 2018 (9)
 • Luty 2018 (9)
 • Styczeń 2018 (3)

 • 2017

 • Grudzień 2017 (5)
 • Listopad 2017 (9)
 • Październik 2017 (6)
 • Wrzesień 2017 (9)
 • Sierpień 2017 (8)
 • Lipiec 2017 (4)
 • Czerwiec 2017 (9)
 • Maj 2017 (9)
 • Kwiecień 2017 (12)
 • Marzec 2017 (8)
 • Luty 2017 (10)
 • Styczeń 2017 (7)

 • 2016

 • Grudzień 2016 (6)
 • Listopad 2016 (5)
 • Październik 2016 (8)
 • Wrzesień 2016 (9)
 • Sierpień 2016 (6)
 • Lipiec 2016 (3)
 • Czerwiec 2016 (5)
 • Maj 2016 (5)
 • Kwiecień 2016 (11)
 • Marzec 2016 (10)
 • Luty 2016 (8)
 • Styczeń 2016 (9)

 • 2015

 • Grudzień 2015 (8)
 • Listopad 2015 (6)
 • Październik 2015 (9)
 • Wrzesień 2015 (12)
 • Sierpień 2015 (8)
 • Lipiec 2015 (6)
 • Czerwiec 2015 (6)
 • Maj 2015 (6)
 • Kwiecień 2015 (9)
 • Marzec 2015 (10)
 • Luty 2015 (7)
 • Styczeń 2015 (8)

 • 2014

 • Grudzień 2014 (7)
 • Listopad 2014 (10)
 • Październik 2014 (8)
 • Wrzesień 2014 (7)
 • Spotkanie w Komendzie Powiatowej PSP w Mikołowie

  Opublikowano: 29 listopada 2019

  Szanowni Mieszkańcy,

  w dniu 27 listopada br w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mikołowie zorganizowane zostało dla przedstawicieli zarządców budynków wielorodzinnych z terenu powiatu mikołowskiego spotkanie w temacie ” Właściwe użytkowanie i utrzymanie urządzeń i instalacji w aspekcie zagrożeń pożarowych”. Podczas spotkania prelekcję wygłosił przedstawiciel  PSP oraz Mistrz Kominiarski.  Poruszone zostały miedzi innymi następujące zagadnienia:

  • podstawy formalno prawne w zakresie użytkowania budynków oraz wymaganych przeglądów i kontroli,
  • właściwego użytkowaniai utrzymania urządzeń i instalacji grzewczo – kominowych i wentylacyjnych
  • niewłaściwszych zachowań i nawyków w zakresie użytkowania i utrzymania urządzeń i  instalacji grzewczo – kominowych i wentylacyjnych,
  • zagrożeń pożarowych w budynkach wielorodzinnych, dróg ewakuacyjnych,
  • działań prewencyjnych – stosowanie czujek tlenku węgla, dymu
  • danych statystycznych z interwencji oraz wyników z przeglądów kominarskich.

  Szczególną uwagę prelegenci poświęcili zagadnieniu czyszczenia i konserwacji gazowych podgrzewaczy wody oraz zapewnienia właściwej wentylacji pomieszczeń, niezbędnych do bezpiecznego ich użytkowania.

  Zachęcamy do zapoznania się z publikacją zamieszczoną na stronie www.strazmikolow.internetdsl.pl  dot.  ogólnopolskiej kampanii edukacyjno-informacyjnej „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”, na temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla [zobacz].


  Ogłoszenie o przetargu

  Opublikowano: 29 listopada 2019

  Łaziska Górne 29.11.2019r.

   

  O G Ł O S Z E N I E

   

  Spółdzielnia Mieszkaniowa „HUTNIK” ul. Dworcowa 26 w Łaziskach Górnych ogłasza postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego pisemnych ofert na wykonanie prac:

  Remont trzonów kominowych na dachach budynków mieszkalnych wielorodzinnych w zasobach S.M. „Hutnik” w Łaziskach Górnych:

  1. Remont trzonów kominowych na dachu budynku Dworcowa 28 A, B.
  2. Remont trzonów kominowych na dachu budynku Dworcowa 34 A, B, C.

   

  Przetarg odbędzie się w dniu 17.12.2019r. (wtorek) o godz. 1100 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK” w Łaziskach Górnych, ul. Dworcowa 26.

  Materiały przetargowe można odebrać w Spółdzielni bezpłatnie lub otrzymać drogą elektroniczną.

  Wadium w kwocie 8000,00 zł należy wpłacać na konto Spółdzielni podane w materiałach przetargowych do dnia 17.12.2019r. do godz. 900.

   

  Oferty w zamkniętych kopertach z napisem: „Remont trzonów kominowych na dachach budynków mieszkalnych wielorodzinnych w zasobach S.M. „Hutnik” w Łaziskach Górnych.” należy składać w sekretariacie Spółdzielni w terminie do dnia 17.12.2019r. do godz. 900.

  Informacja o wynikach przetargu zostanie umieszczona na stronie internetowej Spółdzielni www.smhutnik.laziska.pl.

  Dodatkowych informacji udziela dział techniczny S.M. „HUTNIK” tel. (32) 736-72-34.

   

  UWAGA:

  Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z wykonania części robót objętych przetargiem bez podania przyczyny lub do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny oferentom.

  Wykonawca robót przed złożeniem oferty zobowiązany jest do oględzin miejsca wykonywania prac.

   

   


  Przetarg na nowe mieszkanie Dworcowa 36/30

  Opublikowano: 22 listopada 2019

  Łaziska Górne 22.11.2019r.

  OGŁOSZENIE 

   

  Spółdzielnia Mieszkaniowa „HUTNIK” ul. Dworcowa 26 w Łaziskach Górnych

  ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa odrębnej własności nowopowstałych lokali mieszkalnych położonych w budynku przy ul. Dworcowej 36 w Łaziskach Górnych

   

  Mieszkanie Powierzchnia [m2] Udział w gruncie i częściach wspólnych Cena wywoławcza
  [zł brutto]
  wadium

  [zł brutto]

  Dworcowa 36/30 48,97 0,0394 132.200,00 13.000,00

   

  Oferent przed przystąpieniem do złożenia oferty w przetargu powinien zapoznać się z „ZASADAMI sprzedaży prawa odrębnej własności nowopowstałych lokali mieszkalnych położonych w budynku przyn ul. Dworcowej 36 w Łaziskach Górnych”[pobierz]

  Wersję papierową zasad  otrzymać można w Spółdzielni.

  1. Oferta powinna być złożona na formularzu stanowiącym załącznik do w/w zasad [pobierz]. Formularz można odebrać w sekretariacie Spółdzielni lub pobrać do wydruku ze strony internetowej www.smhutnik.laziska.pl.
  2. Oferty należy składać w Spółdzielni do dnia 17  grudnia 2019r. do godz. 9:00.
  3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17 grudnia 2019r. o godzinie 10:00 w siedzibie Spółdzielni.
  4. Wadium należy wnosić przelewem na rachunek bankowy Spółdzielni:

  ING Bank Śląski nr 29 1050 1634 1000 0007 0179 3960 nie później niż dzień przed datą przetargu.

  1. Wadium zwraca się niezwłocznie oferentom, którzy przetarg przegrali, na konto bankowe wskazane przez oferenta, po zakończeniu przetargu.
  2. Wniesienie wadium oznacza, iż oferent zapoznał się z treścią „ZASAD sprzedaży prawa odrębnej własności nowopowstałych lokali mieszkalnych położonych w budynku przy ul. Dworcowej 36 w Łaziskach Górnych”.
  3. Nabywca ma obowiązek pokrycia kosztów związanych z ustaleniem wartości lokalu oraz wszystkich kosztów zawarcia umowy sprzedaży.
  4. Zarząd Spółdzielni może odwołać lub unieważnić przetarg w całości lub części bez podania przyczyny.

  Spotkania Burmistrza z Mieszkańcami

  Opublikowano: 18 listopada 2019

  Szanowni Mieszkańcy,

  w ślad za Gazetą Łaziską nr 21, 15-30 listopada 2019 informujemy, że w listopadzie odbędą  się spotkania Burmistrza Miasta Łaziska Górne z Mieszkańcami.

  Poniżej przedstawiamy informację o  spotkaniach:

   

  Zwracamy szczególną uwagę na spotkanie, które odbędzie się 19 listopada  tj. wtorek w MDK w Łaziskach Górnych.

   


  Wymiana wodomierzy 2019-III

  Opublikowano: 15 listopada 2019

  Szanowni Państwo,

  Trwa kompleksowa wymiana wodomierzy indywidualnych w całych zasobach Spółdzielni. Wymianę prowadzi firma Energosystem Rybnik Sp. z o.o.

  Poniżej przedstawiamy zbiorczy harmonogram wymiany wodomierzy obejmujący mieszkania w budynkach przy ul. Parkowej 1-2-3, ul. Chopina 4-10-12-14, ul. Energetyków 11-13-15.

   

  Budynek Klatka schodowa Data wymiany Przedział godzinowy
  PARKOWA 1 A 27.11.2019 ŚRODA

   

  12:00-13:30
  PARKOWA 1 B 13:00-14:30
  PARKOWA 1 C 12:00-13:30
  PARKOWA 1 D 13:00-14:30
  PARKOWA 2A A 9:00-12:30
  PARKOWA 2B B 9:30-14:30
  PARKOWA 2C C 9:00-12:30
  PARKOWA 3 14:00-16:00
   
  ENERGETYKÓW 11 A i B 28.11.2019

  CZWARTEK

  9:00-14:00
  ENERGETYKÓW 13 A i B 9:00-14:00
  ENERGETYKÓW 15 A i B 13:30-16:00
   
  CHOPINA 4 A 29.11.2019

  PIĄTEK

  12:30-14:3
  CHOPINA 4 B 14:00-16:00
  CHOPINA 10 14:00-16:00
  CHOPINA 12 A 12:30-14:30
  CHOPINA 12 B 14:00-16:00
  CHOPINA 14 A i B 9:00-13:00

   

  Prosimy o usunięcie wszelkich przeszkód blokujących dostęp do wodomierzy.

  Po wymianie należy zwrócić szczególną uwagę na dane zamieszczone w protokole z wymiany, szczególnie odczyty końcowe zdemontowanych wodomierzy i stany początkowe nowych. Wskazania zapisane w protokołach będą podstawą do rozliczeń za okres 01.07.2019 do 31.12.2019r.

  Zdemontowane wodomierze będą zabierane przez osobę dokonującą wymiany.

  Podczas wymiany wodomierzy w wybranych budynkach przedstawiciele firmy Energosystem Sp. z o.o. – obsługującej w Spółdzielni również system podzielników kosztów CO i system rozliczania ciepła na potrzeby CO, przeprowadzą kontrole podzielników kosztów. W związku z tym prosimy aby przygotować też swobodny dostęp do grzejników.


  Wymiana wodomierzy 2019-II

  Opublikowano: 13 listopada 2019

  Szanowni Państwo,

  Trwa kompleksowa wymiana wodomierzy indywidualnych w całych zasobach Spółdzielni. Wymianę prowadzi firma Energosystem Rybnik Sp. z o.o.

  Poniżej przedstawiamy zbiorczy harmonogram wymiany wodomierzy obejmujący mieszkania w budynkach Dworcowa 26-28-30-32-34-36

  Budynek Klatka schodowa Data wymiany Przedział godzinowy
  DWORCOWA 26

  (mieszkania i lokale użytkowe)

  A i B

   

  22.11.2019 PIĄTEK

   

  9:00-16:00
   
  DWORCOWA 34 A, B i C 25.11.2019

  PONIEDZIAŁEK

  10:00-14:30
  DWORCOWA 36 A i B 14:00-16:00
   
  DWORCOWA 28 A i B 26.11.2019

  WTOREK

  10:00-12:00
  DWORCOWA 30 A i B 11:30-13:30
  DWORCOWA 32 A i B 13:00-16:00

   

  Prosimy o usunięcie wszelkich przeszkód blokujących dostęp do wodomierzy.

  Po wymianie należy zwrócić szczególną uwagę na dane zamieszczone w protokole w wymiany, szczególnie odczyty końcowe zdemontowanych wodomierzy i stany początkowe nowych. Wskazania zapisane w protokołach będą podstawą do rozliczeń za okres 01.07.2019 do 31.12.2019r.

  Zdemontowane wodomierze będą zabierane przez osobę dokonującą wymiany.

  Podczas wymiany wodomierzy w wybranych budynkach przedstawiciele firmy Energosystem Sp. z o.o. – obsługującej w Spółdzielni również system podzielników kosztów CO i system rozliczania ciepła na potrzeby CO, przeprowadzą kontrole podzielników kosztów. W związku z tym prosimy aby przygotować też swobodny dostęp do grzejników.


  Kontrole segregacji odpadów

  Opublikowano: 8 listopada 2019

  Szanowni Państwo,

   

  Zachęcamy do sięgnięcia po Gazetę Łaziską nr 20 (436) 1-15 listopada 2019 Rok i do zapoznania się między innymi  z artykułem “Na razie kontrola – potem kara”. Materiał ten poświęcony jest zagadnieniom segregacji w punktach gromadzenia odpadów w zabudowie wielorodzinnej.

  W załączeniu publikujemy skan tego artykułem (zobacz).

   


  Przetarg na nowe mieszkania Dworcowa 36

  Opublikowano: 8 listopada 2019

  Łaziska Górne 14.10.2019r.

  OGŁOSZENIE 

   

  Spółdzielnia Mieszkaniowa „HUTNIK” ul. Dworcowa 26 w Łaziskach Górnych

   

  ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa odrębnej własności nowopowstałych lokali mieszkalnych położonych w budynku przy ul. Dworcowej 36 w Łaziskach Górnych

   

  Mieszkanie Powierzchnia [m2] Udział w gruncie i częściach wspólnych Cena wywoławcza

  [zł brutto]

  wadium

  [zł brutto]

  Dworcowa 36/28 48,42 +
  pom. przynależne 20,25
  0,0553 130.800,00 13.000,00
  Dworcowa 36/29 37,70 0,0303 101.800,00 10.000,00
  Dworcowa 36/30 48,97 0,0394 132.200,00 13.000,00

   

  Oferent przed przystąpieniem do złożenia oferty w przetargu powinien zapoznać się z „ZASADAMI sprzedaży prawa odrębnej własności nowopowstałych lokali mieszkalnych położonych w budynku przy
  ul. Dworcowej 36 w Łaziskach Górnych” (pobierz)

  Wersję papierową zasad  otrzymać można w Spółdzielni

   

  1. Oferta powinna być złożona na formularzu stanowiącym załącznik do w/w zasad (pobierz). Formularz w wersji papierowej można odebrać w sekretariacie Spółdzielni .
  2. Oferty należy składać w Spółdzielni do dnia 14 listopada 2019r. do godz. 9:00.
  3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14 listopada 2019r. o godzinie 10:00 w siedzibie Spółdzielni.
  4. Wadium należy wnosić przelewem na rachunek bankowy Spółdzielni: ING Bank Śląski nr 29 1050 1634 1000 0007 0179 3960 nie później niż dzień przed datą przetargu.
  5. Wadium zwraca się niezwłocznie oferentom, którzy przetarg przegrali, na konto bankowe wskazane przez oferenta, po zakończeniu przetargu.
  6. Wniesienie wadium oznacza, iż oferent zapoznał się z treścią „ZASAD sprzedaży prawa odrębnej własności nowo-powstałych lokali mieszkalnych położonych w budynku przy ul. Dworcowej 36 w Łaziskach Górnych”.
  7. Nabywca ma obowiązek pokrycia kosztów związanych z ustaleniem wartości lokalu oraz wszystkich kosztów zawarcia umowy sprzedaży.
  8. Zarząd Spółdzielni może odwołać lub unieważnić przetarg w całości lub części bez podania przyczyny.

   

  Mieszkania oglądać można po indywidualnym, telefonicznym uzgodnieniu z pracownikiem Spółdzielni terminu i godziny  oględzin.

  Tel. 32 7367234, kom. 669443005


  Wymiana wodomierzy 2019-I

  Opublikowano: 5 listopada 2019

  Szanowni Państwo,

  Jak już informowaliśmy, w br przeprowadzona zostanie kompleksowa wymiana wodomierzy indywidualnych w całych zasobach Spółdzielni. Wymianę prowadzić będzie firma Energosystem Rybnik Sp. z o.o.

   

  Poniżej przedstawiamy pierwszy zbiorczy harmonogram wymiany wodomierzy obejmujący mieszkania w budynkach os. Centrum 1-9, ul. Pocztowa 1-2, ul. Sobieskiego 6 i
  ul. Energetyków 7.

   

  Budynek Klatka schodowa Data wymiany Przedział godzinowy
  POCZTOWA 1 A 13.11.2019 ŚRODA

   

  14:30-16:00
  POCZTOWA 1 B 10:00-15:00
  POCZTOWA 2 A 10:00-15:00
  POCZTOWA 2 B 10:00-14:00
  SOBIESKIEGO 6 14:00-15:30
  CENTRUM 7 A i B 14.11.2019

  CZWARTEK

  9:00-13:00
  CENTRUM 8 12:30-16:00
  ENERGETYKÓW 7 A i B 10:00-16:00
  CENTRUM 2 15.11.2019

  PIĄTEK

  9:00-16:00
  CENTRUM 3 9:00-16:00
   
  CENTRUM 1 18.11.2019

  PONIEDZIAŁEK

  10:00-15:00
  CENTRUM 4 A 14:00-16:00
  CENTRUM 4 B 19.11.2019

  WTOREK

  9:00-16:00
  CENTRUM 5 A, B, C 9:00-16:0
  CENTRUM 6 A 20.11.2019

  ŚRODA

  11:00-14:00
  CENTRUM 6 D 13:30-16:00
  CENTRUM 6 B 11:00-16:00
  CENTRUM 6 C 12:00-16:00
  CENTRUM 9 10:00-16:00

   

  Dla użytkowników lokali użytkowych w budynkach os. Centrum 6-7-8-9 obowiązuje odrębny harmonogram, o którym każdy użytkownik lokalu zostanie poinformowany indywidualnie.

   

  Prosimy o usunięcie wszelkich przeszkód blokujących dostęp do wodomierzy.

   

  Po wymianie należy zwrócić szczególną uwagę na dane zamieszczone w protokole z wymiany, szczególnie odczyty końcowe zdemontowanych wodomierzy i stany początkowe nowych. Wskazania zapisane w protokołach będą podstawą do rozliczeń za okres 01.07.2019 do 31.12.2019r.

   

  Zdemontowane wodomierze będą zabierane przez osobę dokonującą wymiany.

   

  Podczas wymiany wodomierzy w wybranych budynkach przedstawiciele firmy Energosystem Sp. z o.o. – obsługującej w Spółdzielni również system podzielników kosztów CO i system rozliczania ciepła na potrzeby CO, przeprowadzą kontrole podzielników kosztów. W związku z tym prosimy aby przygotować też swobodny dostęp do grzejników.


  W poniższe pole wpisz HUTNIK

  Hutnik
  Informacja o cookies Zamknij informację o cookies
  Ta strona korzysta z plików cookies(ciasteczek). Aby dowiedzieć się więcej na temat samych plików, sposobu ich używania oraz polityce prywatności, kliknij w dowiedz się więcej.