Spółdzielnia Mieszkaniowa
Hutnik

ul. Dworcowa 26, 43-170 Łaziska Górne


2021

 • Maj 2021 (4)
 • Kwiecień 2021 (4)
 • Marzec 2021 (13)
 • Luty 2021 (10)
 • Styczeń 2021 (3)

 • 2020

 • Grudzień 2020 (7)
 • Listopad 2020 (5)
 • Październik 2020 (6)
 • Wrzesień 2020 (9)
 • Sierpień 2020 (14)
 • Lipiec 2020 (9)
 • Czerwiec 2020 (6)
 • Maj 2020 (10)
 • Kwiecień 2020 (10)
 • Marzec 2020 (11)
 • Luty 2020 (6)
 • Styczeń 2020 (4)

 • 2019

 • Grudzień 2019 (7)
 • Listopad 2019 (9)
 • Październik 2019 (7)
 • Wrzesień 2019 (6)
 • Sierpień 2019 (5)
 • Lipiec 2019 (8)
 • Czerwiec 2019 (6)
 • Maj 2019 (11)
 • Kwiecień 2019 (13)
 • Marzec 2019 (9)
 • Luty 2019 (10)
 • Styczeń 2019 (4)

 • 2018

 • Grudzień 2018 (11)
 • Listopad 2018 (2)
 • Październik 2018 (7)
 • Wrzesień 2018 (5)
 • Sierpień 2018 (8)
 • Lipiec 2018 (4)
 • Czerwiec 2018 (7)
 • Maj 2018 (9)
 • Kwiecień 2018 (6)
 • Marzec 2018 (9)
 • Luty 2018 (9)
 • Styczeń 2018 (3)

 • 2017

 • Grudzień 2017 (5)
 • Listopad 2017 (9)
 • Październik 2017 (6)
 • Wrzesień 2017 (9)
 • Sierpień 2017 (8)
 • Lipiec 2017 (4)
 • Czerwiec 2017 (9)
 • Maj 2017 (9)
 • Kwiecień 2017 (12)
 • Marzec 2017 (8)
 • Luty 2017 (10)
 • Styczeń 2017 (7)

 • 2016

 • Grudzień 2016 (6)
 • Listopad 2016 (5)
 • Październik 2016 (8)
 • Wrzesień 2016 (9)
 • Sierpień 2016 (6)
 • Lipiec 2016 (3)
 • Czerwiec 2016 (5)
 • Maj 2016 (5)
 • Kwiecień 2016 (11)
 • Marzec 2016 (10)
 • Luty 2016 (8)
 • Styczeń 2016 (9)

 • 2015

 • Grudzień 2015 (8)
 • Listopad 2015 (6)
 • Październik 2015 (9)
 • Wrzesień 2015 (12)
 • Sierpień 2015 (8)
 • Lipiec 2015 (6)
 • Czerwiec 2015 (6)
 • Maj 2015 (6)
 • Kwiecień 2015 (9)
 • Marzec 2015 (10)
 • Luty 2015 (7)
 • Styczeń 2015 (8)

 • 2014

 • Grudzień 2014 (7)
 • Listopad 2014 (10)
 • Październik 2014 (8)
 • Wrzesień 2014 (7)
 • Rozliczenie kosztów CO

  Opublikowano: 25 października 2019

  Szanowni Mieszkańcy,

  od dnia 25.09.2019r. rozpoczął się okres grzewczy. Od tego czasu na zewnątrz odnotowaliśmy już pierwsze ujemne temperatury jak również temperatury rzędu 25°C.  . Prosimy Państwa o bieżące kontrolowanie działania instalacji centralnego ogrzewania w mieszkaniach tj. działanie głowic termostatycznych i podzielników kosztów CO, szczelność instalacji oraz prawidłowe grzanie kaloryferów.

   

  Ewentualne nieprawidłowości prosimy na bieżąco zgłaszać do służb technicznych odpowiedzialnych za obsługę wod. – kan. gaz i CO tj.

  P.P.H.U. “ALG” z Gostyni tel. 601 458 588 tel. 601 241 320

   

  lub do administracji Spółdzielni.

   

  Prosimy również o zwracanie uwagi na zamykanie okien i drzwi wejściowych do klatek schodowych oraz zamykanie okienek piwnicznych.

   

  W tym miejscu pragniemy również przypomnieć o zasadach racjonalnego ogrzewania mieszkań, ich wietrzenia oraz użytkowania głowic termostatycznych i podzielników kosztów CO.

  Poradnik: Jak korzystać z podzielników kosztów ogrzewania (zobacz)

  Zasady racjonalnego gospodarowania ciepłem (zobacz)

   

  Ponadto informujemy, że w m-cu wrześniu przeprowadzono zdalny radiowy odczyty podzielników ciepła w lokalach mieszkalnych i użytkowych wyposażonych w te urządzenia, wg. stanu na 31.08.2018r. za okres rozliczeniowy  01.09.2018r. do 31.08.2019r.

  Indywidualne rozliczenia kosztów CO po ich otrzymaniu od firmy Energosystem Sp. z o.o. zostaną przekazane Państwu. Planowany termin przekazania to 12-15.11.2019r.

   


  Przetarg na nowe mieszkania Dworcowa 36

  Opublikowano: 25 października 2019

  Łaziska Górne 14.10.2019r.

  OGŁOSZENIE 

   

  Spółdzielnia Mieszkaniowa „HUTNIK” ul. Dworcowa 26 w Łaziskach Górnych

   

  ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa odrębnej własności nowopowstałych lokali mieszkalnych położonych w budynku przy ul. Dworcowej 36 w Łaziskach Górnych

   

  Mieszkanie Powierzchnia [m2] Udział w gruncie i częściach wspólnych Cena wywoławcza

  [zł brutto]

  wadium

  [zł brutto]

  Dworcowa 36/28 48,42 +
  pom. przynależne 20,25
  0,0553 130.800,00 13.000,00
  Dworcowa 36/29 37,70 0,0303 101.800,00 10.000,00
  Dworcowa 36/30 48,97 0,0394 132.200,00 13.000,00

   

  Oferent przed przystąpieniem do złożenia oferty w przetargu powinien zapoznać się z „ZASADAMI sprzedaży prawa odrębnej własności nowopowstałych lokali mieszkalnych położonych w budynku przy
  ul. Dworcowej 36 w Łaziskach Górnych” (pobierz)

  Wersję papierową zasad  otrzymać można w Spółdzielni

   

  1. Oferta powinna być złożona na formularzu stanowiącym załącznik do w/w zasad (pobierz). Formularz w wersji papierowej można odebrać w sekretariacie Spółdzielni .
  2. Oferty należy składać w Spółdzielni do dnia 14 listopada 2019r. do godz. 9:00.
  3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14 listopada 2019r. o godzinie 10:00 w siedzibie Spółdzielni.
  4. Wadium należy wnosić przelewem na rachunek bankowy Spółdzielni: ING Bank Śląski nr 29 1050 1634 1000 0007 0179 3960 nie później niż dzień przed datą przetargu.
  5. Wadium zwraca się niezwłocznie oferentom, którzy przetarg przegrali, na konto bankowe wskazane przez oferenta, po zakończeniu przetargu.
  6. Wniesienie wadium oznacza, iż oferent zapoznał się z treścią „ZASAD sprzedaży prawa odrębnej własności nowopowstałych lokali mieszkalnych położonych w budynku przy ul. Dworcowej 36 w Łaziskach Górnych”.
  7. Nabywca ma obowiązek pokrycia kosztów związanych z ustaleniem wartości lokalu oraz wszystkich kosztów zawarcia umowy sprzedaży.
  8. Zarząd Spółdzielni może odwołać lub unieważnić przetarg w całości lub części bez podania przyczyny.

   

  Mieszkania oglądać można po indywidualnym, telefonicznym uzgodnieniu z pracownikiem Spółdzielni terminu i godziny  oględzin.

  Tel. 32 7367234, kom. 669443005


  Bezpieczne użytkowanie urządzeń gazowych i wentylacji mieszkań

  Opublikowano: 23 października 2019

  Szanowni Mieszkańcy

   

  W związku z trwającym okresem jesienno – zimowym poniżej publikujemy wskazówki dotyczące bezpiecznego użytkowania gazowych urządzeń  i wentylacji mieszkań.  Prosimy o zapoznanie się załączonym materiałem (zobacz) [źródło:www.straz.gov.pl]

   

  Zachęcamy również do zapoznania się z publikacją zamieszczona na stronie internetowej www.straż.gov.pl : „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!” Jest to materiał w ramach  ogólnopolskiej kampanii edukacyjno-informacyjnej na temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla.


  Zmiana ceny wody

  Opublikowano: 17 października 2019

  Szanowni Mieszkańcy,

  na podstawie pisma RPWiK Tychy S.A. z dnia 09.10.2019r. informujemy, że od dnia 17.10.2019r. obowiązuje nowa cena za dostarczaną wodę dla gospodarstw domowych i wynosi 7,55 zł/m3 brutto (do dnia 16.10.2019r. było 7,41 zł/m3).

   

  Tym samym cena za zimną wodę i kanalizację od dnia 17.10.2019r. wynosi 18,18 zł/m3 w tym: zimna woda: 7,55 zł/m3, ścieki: 10,63 zł/ m3 (do dnia 16.10.2019r. było 18,04 zł/m3).

   

  Stawka zaliczkowa w opłatach za mieszkania nie ulega zmianie.

  Do rozliczenia zużycia wody za okres od 01.07.2019r. do 31.12.2019r. zostanie przyjęta uśredniona cena wody za ten okres, zgodnie z zapisami Regulaminu rozliczania zużycia wody, odprowadzania ścieków i energii cieplnej na cele centralnej ciepłej wody w lokalach mieszkalnych i użytkowych Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK” w Łaziskach Górnych.

  Nowa stawka zaliczkowa zostanie wprowadzona po rozliczeniu wody i wyliczeniu nowych norm zaliczkowych.

   

  Podstawą wprowadzenia zmiany ceny jest Decyzja NR GL.RZT.070.2.19.2019 Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach z dnia 10.09.2019r. opublikowana na stronie RPWiK Tychy S.A. (zobacz).


  Przetarg na nowe mieszkania Dworcowa 36

  Opublikowano: 14 października 2019

  Łaziska Górne 14.10.2019r.

  OGŁOSZENIE 

   

  Spółdzielnia Mieszkaniowa „HUTNIK” ul. Dworcowa 26 w Łaziskach Górnych

   

  ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa odrębnej własności nowopowstałych lokali mieszkalnych położonych w budynku przy ul. Dworcowej 36 w Łaziskach Górnych

   

  Mieszkanie Powierzchnia [m2] Udział w gruncie i częściach wspólnych Cena wywoławcza

  [zł brutto]

  wadium

  [zł brutto]

  Dworcowa 36/28 48,42 +
  pom. przynależne 20,25
  0,0553 130.800,00 13.000,00
  Dworcowa 36/29 37,70 0,0303 101.800,00 10.000,00
  Dworcowa 36/30 48,97 0,0394 132.200,00 13.000,00

   

  Oferent przed przystąpieniem do złożenia oferty w przetargu powinien zapoznać się z „ZASADAMI sprzedaży prawa odrębnej własności nowopowstałych lokali mieszkalnych położonych w budynku przy
  ul. Dworcowej 36 w Łaziskach Górnych” (pobierz)

  Wersję papierową zasad  otrzymać można w Spółdzielni

   

  1. Oferta powinna być złożona na formularzu stanowiącym załącznik do w/w zasad (pobierz). Formularz w wersji papierowej można odebrać w sekretariacie Spółdzielni .
  2. Oferty należy składać w Spółdzielni do dnia 14 listopada 2019r. do godz. 9:00.
  3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14 listopada 2019r. o godzinie 10:00 w siedzibie Spółdzielni.
  4. Wadium należy wnosić przelewem na rachunek bankowy Spółdzielni: ING Bank Śląski nr 29 1050 1634 1000 0007 0179 3960 nie później niż dzień przed datą przetargu.
  5. Wadium zwraca się niezwłocznie oferentom, którzy przetarg przegrali, na konto bankowe wskazane przez oferenta, po zakończeniu przetargu.
  6. Wniesienie wadium oznacza, iż oferent zapoznał się z treścią „ZASAD sprzedaży prawa odrębnej własności nowopowstałych lokali mieszkalnych położonych w budynku przy ul. Dworcowej 36 w Łaziskach Górnych”.
  7. Nabywca ma obowiązek pokrycia kosztów związanych z ustaleniem wartości lokalu oraz wszystkich kosztów zawarcia umowy sprzedaży.
  8. Zarząd Spółdzielni może odwołać lub unieważnić przetarg w całości lub części bez podania przyczyny.

   

  Mieszkania oglądać można po indywidualnym, telefonicznym uzgodnieniu z pracownikiem Spółdzielni terminu i godziny  oględzin.

  Tel. 32 7367234, kom. 669443005


  Wymiana wodomierzy 2019

  Opublikowano: 3 października 2019

  Szanowni Państwo,

  uprzejmie informujemy, że w okresie od 03.10.2019r. do 31.12.2019r. prowadzona będzie kompleksowa wymiana wodomierzy indywidualnych w mieszkaniach i lokalach użytkowych w całych zasobach Spółdzielni. Z końcem roku dla obecnie funkcjonujących wodomierzy upływa okres ich legalizacji.

   

  Na podstawie przeprowadzonej oceny otrzymanych ofert na wymianę wodomierzy, wybrana została oferta firmy Energosystem Rybnik Sp. z o.o. Przy wyborze oferty nowych wodomierzy decydująca  nie była jedynie zaoferowana cena nowych urządzeń i ich wymiany oraz usług odczytowych, lecz również takie kryteria jak:

  • dokładność wodomierzy i ich zabezpieczenia przed nieuprawnioną ingerencją,
  • funkcje i żywotność modułów radiowych,
  • terminy udzielonych gwarancji na wykonane prace,
  • jakość przekazywania danych odczytowych w wymaganych plikach.

   

  Nowe wodomierze to urządzenia Apator SMART+ JS 1,6m3 z rozłącznym modułem radiowym do odczytu wskazań wodomierzy.

   

  W systemie rozliczania wody i energii cieplnej na cele ciepłej wody użytkowej zachowany będzie dwukrotny zdalny odczytu i dwa rozliczenia w ciągu roku tj. na 31 grudnia i 30 czerwca.

   

  O planowanych terminach wymiany wodomierzy w danym budynku będziemy informować Państwa ze stosownym wyprzedzeniem poprzez ogłoszenia na klatkach schodowych. Prosimy o udostępnienie mieszkań w wyznaczonych terminach  oraz przygotowanie swobodnego dostępu do wymienianych urządzeń.

   

  Po wymianie należy zwrócić szczególna uwagę na dane zamieszczone w protokole z wymiany, szczególnie odczyty końcowe zdemontowanych wodomierzy i stany początkowe nowych. Wskazania zapisane w protokołach będą podstawą do rozliczeń za okres 01.07.2019 do 31.12.2019r.

   

  Zdemontowane wodomierze będą zabierane przez osobę dokonującą wymiany.

   

  Podczas wymiany wodomierzy, w wybranych budynkach przedstawiciele firmy Energosystem Sp. z o.o. – obsługującej w Spółdzielni również system podzielników kosztów CO i system rozliczania ciepła na potrzeby CO, przeprowadzą kontrole podzielników kosztów. W związku z tym prosimy aby przygotować też swobodny dostęp do grzejników.

   

  W przypadku Państwa nieobecności w mieszkaniu w wyznaczonym terminie prosimy o indywidualny kontakt z firmą  Enegosystem Rybnik Sp. z o.o. na wskazany nr telefonu, w celu umówienia terminu wymiany wodomierzy.

   


  Przegląd zasobów mieszkaniowych 2019

  Opublikowano: 1 października 2019

  Szanowni Mieszkańcy,

  Spółdzielnia Mieszkaniowa „Hutnik” w Łaziskach Górnych informuje, że w terminie od 08.10.2019r. do 10.10.2019r. odbędą się przeglądy zasobów mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej „Hutnik”.

  Przeglądy nie wymagają udostępniania mieszkań.


  W poniższe pole wpisz HUTNIK

  Hutnik
  Informacja o cookies Zamknij informację o cookies
  Ta strona korzysta z plików cookies(ciasteczek). Aby dowiedzieć się więcej na temat samych plików, sposobu ich używania oraz polityce prywatności, kliknij w dowiedz się więcej.