Spółdzielnia Mieszkaniowa
Hutnik

ul. Dworcowa 26, 43-170 Łaziska Górne


2021

 • Maj 2021 (4)
 • Kwiecień 2021 (4)
 • Marzec 2021 (13)
 • Luty 2021 (10)
 • Styczeń 2021 (3)

 • 2020

 • Grudzień 2020 (7)
 • Listopad 2020 (5)
 • Październik 2020 (6)
 • Wrzesień 2020 (9)
 • Sierpień 2020 (14)
 • Lipiec 2020 (9)
 • Czerwiec 2020 (6)
 • Maj 2020 (10)
 • Kwiecień 2020 (10)
 • Marzec 2020 (11)
 • Luty 2020 (6)
 • Styczeń 2020 (4)

 • 2019

 • Grudzień 2019 (7)
 • Listopad 2019 (9)
 • Październik 2019 (7)
 • Wrzesień 2019 (6)
 • Sierpień 2019 (5)
 • Lipiec 2019 (8)
 • Czerwiec 2019 (6)
 • Maj 2019 (11)
 • Kwiecień 2019 (13)
 • Marzec 2019 (9)
 • Luty 2019 (10)
 • Styczeń 2019 (4)

 • 2018

 • Grudzień 2018 (11)
 • Listopad 2018 (2)
 • Październik 2018 (7)
 • Wrzesień 2018 (5)
 • Sierpień 2018 (8)
 • Lipiec 2018 (4)
 • Czerwiec 2018 (7)
 • Maj 2018 (9)
 • Kwiecień 2018 (6)
 • Marzec 2018 (9)
 • Luty 2018 (9)
 • Styczeń 2018 (3)

 • 2017

 • Grudzień 2017 (5)
 • Listopad 2017 (9)
 • Październik 2017 (6)
 • Wrzesień 2017 (9)
 • Sierpień 2017 (8)
 • Lipiec 2017 (4)
 • Czerwiec 2017 (9)
 • Maj 2017 (9)
 • Kwiecień 2017 (12)
 • Marzec 2017 (8)
 • Luty 2017 (10)
 • Styczeń 2017 (7)

 • 2016

 • Grudzień 2016 (6)
 • Listopad 2016 (5)
 • Październik 2016 (8)
 • Wrzesień 2016 (9)
 • Sierpień 2016 (6)
 • Lipiec 2016 (3)
 • Czerwiec 2016 (5)
 • Maj 2016 (5)
 • Kwiecień 2016 (11)
 • Marzec 2016 (10)
 • Luty 2016 (8)
 • Styczeń 2016 (9)

 • 2015

 • Grudzień 2015 (8)
 • Listopad 2015 (6)
 • Październik 2015 (9)
 • Wrzesień 2015 (12)
 • Sierpień 2015 (8)
 • Lipiec 2015 (6)
 • Czerwiec 2015 (6)
 • Maj 2015 (6)
 • Kwiecień 2015 (9)
 • Marzec 2015 (10)
 • Luty 2015 (7)
 • Styczeń 2015 (8)

 • 2014

 • Grudzień 2014 (7)
 • Listopad 2014 (10)
 • Październik 2014 (8)
 • Wrzesień 2014 (7)
 • Przerwa w dostawie ciepłej wody

  Opublikowano: 31 lipca 2019

  Szanowni Mieszkańcy os. Centru 1-7

   

  informujemy, że w związku z prowadzoną inwestycją budowy osiedlowej sieci ciepłowniczej oraz nowych indywidualnych węzłów cieplnych, między innymi dla budynków os. Centrum 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7,

   

  od dnia  05.08.2019r. (PONIEDZIAŁEK) od godziny 700

  do dnia 09.08.2019r. (PIĄTEK) do godziny 1800

   

  wystąpi przerwa w dostawie centralnej ciepłej wody do mieszkań.

   

  Przerwa w dostawie ciepłej wody wynika z prac związanych z wyłączeniem z użytkowania grupowego węzła ciepła w budynku os. Centrum 1 i uruchamianiem indywidualnych węzłów ciepła w każdym z wyżej wymienionych budynków.

   

  Za zaistniałe niedogodności w imieniu własnym oraz dostawcy ciepła PEC Tychy Sp. z o.o.   przepraszamy.


  Niewłaściwa segregacja

  Opublikowano: 31 lipca 2019

  Szanowni Mieszkańcy

   

  Uprzejmie informujemy, że  w wyniku kontroli w dniu 29 lipca 2019r. prowadzonej przez Urząd Miejski w Łaziskach Górnych punktów gromadzenia odpadów w zabudowie wielorodzinnej stwierdzono nieprawidłowości w segregacji odpadów w jednym z punktów na osiedlu Parkowa – Energetyków – Chopina.

   

  Nieprawidłowość dotyczyła umieszczenia odpadów remontowych w pojemniku na szkło.

   

  Zgodnie z ustaloną i zatwierdzoną przez Radę Miasta procedurą:

  pkt 3 W przypadku stwierdzenia przez Urząd Miejski w Łaziskach Górnych nieprawidłowości podczas kontroli punktu gromadzenia odpadów (śmietnika), ustala się następujący sposób postępowania i komunikacji z zarządcą nieruchomości:

  1. Do Zarządcy wysyłane jest drogą elektroniczną wezwanie do usunięcia nieprawidłowości z wyznaczeniem czasu na jego realizację.
  2. Zarządca nieruchomości realizuje obowiązek uporządkowania w wyznaczonym punkcie (śmietniku) w taki sposób, aby po jego zakończeniu odpady znajdowały się w odpowiednich pojemnikach do czasu ich odbioru przez firmę wywozową.
  3. Zarządca nieruchomości przekazuje kontrolującym informację o uporządkowaniu kontrolowanego punktu.

  pkt 4 W przypadku braku reakcji na wezwanie do uporządkowania punktu gromadzenia odpadów, w określonym w wezwaniu terminie firma wywozowa, zgodnie z obowiązującymi przepisami, odbiera niewłaściwie posegregowane odpady jako zmieszane i informuje o tym Urząd Miejski w Łaziskach Górnych, który wszczyna postępowanie mające na celu wydanie decyzji administracyjnej ustalającej dla zarządcy nieruchomości wyższą stawkę opłaty za odbiór odpadów, tzn. stawkę za brak segregacji.

  Wyznaczony przez Urząd Miejski termin na usunięcie nieprawidłowości to  31.07.2019r.

   

  Spółdzielnia w dniu 30.07.2019r. zleciła oraz nadzorowała uporządkowanie i poprawne posegregowanie odpadów w pojemniku na szkło. Następnie przekazała do Urzędu Miasta w Łaziskach Górnych  stosowaną informację wraz z dokumentacją zdjęciową z usunięcia nieprawidłowości.

  Z informacji uzyskanych z Referatu Gospodarki Odpadami Komunalnymi wynika, że kontrole poprawności segregacji odpadów w zabudowie wielorodzinnej będą  odbywały się regularnie, a w ślad za tym w przypadku nieprawidłowości wszczynane będą  działania  zgodnie z w/w procedurą.

   

  W celu uniknięcia sytuacji przedstawionej powyżej oraz naliczenia wyższej stawki opłaty za odbiór odpadów tzn. stawki za brak segregacji, prosimy Państwa o zwracanie szczególnej uwagi na poprawne segregowanie odpadów.

   

  Materiał informacyjny w tym zakresie znajdziecie Państwo na stronie głównej w zakładkach na dole strony oraz na stronie Urzędu Miasta (zobacz).

   

   


  Zmiana dni pracy kasy

  Opublikowano: 26 lipca 2019

  Łaziska Górne, dnia 04.07.2019 r.

  Szanowni Państwo,

  Uprzejmie informujemy, że z przyczyn od nas niezależnych od dnia 01.07.2019 r ING Bank Śląski zlikwidował możliwość dokonywania wpłat gotówkowych w placówce banku w Łaziskach Górncyh. Wiąże się to z koniecznością zachowania przez nas bezpiecznego transportu wpłacanej w kasie Spółdzielni gotówki do najbliższego oddziału banku w Mikołowie.

  W związku z tym jesteśmy zmuszeni ograniczyć pracę kasy Spółdzielni do przyjmowania opłat czynszowych tylko do jednego dnia w tygodniu.

   

  Kasa Spółdzielni  od dnia 01.08.2019 r. czynna będzie tylko w poniedziałki
  w godzinach od 7:00 – 17:00

  Przerwa w obsłudze kasowej w godz. od 12:00 do 12:30

   

  Jednocześnie przypominamy o możliwości  dokonywania wpłat z tytułu opłat za mieszkanie na indywidualny numer konta rachunku bankowego umieszczony na informacjach o wysokości opłat.

  Zapraszamy również do korzystania z E-KARTOTEKI

   

  Zarząd  SM  „HUTNIK”


  Monitoring

  Opublikowano: 23 lipca 2019

  Szanowni Mieszkańcy,

   

  uprzejmie informujemy, że od dnia 19.07.2019r. uruchomiony został monitoring dla boiska i placu zabaw na osiedlu Centrum oraz boiska przy ul. Energetyków. Zabudowane zostały łącznie trzy kamery. Na podstawie umowy pomiędzy Spółdzielnią i  Strażą Miejską , obraz z kamer został podłączony do monitoringu miejskiego i na bieżąco Straż Miejska ma podgląd na monitorowane miejsca. Straż Miejska jest administratorem rejestrowanych danych i ma wyłączny dostęp do materiału z monitoringu.

  O fakcie zabudowy przez Spółdzielnię kamer i współpracy w tym zakresie ze Strażą Miejską w Łaziskach Górnych pisała Gazeta Łaziska nr 12 (zobacz).

   

   


  Koszenie trawy

  Opublikowano: 22 lipca 2019

  Szanowni Mieszkańcy,

  informujemy, że w dniach 23-24.07.2019r. tj. wtorek-środa, planowane jest  przeprowadzenie koszenia terenów zielonych oraz prac porządkowych w terenie przez PU Kryspin z Łąki. Prosimy aby w tym dniu nie parkować samochodów w bezpośrednim sąsiedztwie trawników oraz nie wywieszać prania na zewnątrz. Za ewentualne uciążliwości przepraszamy.


  Zmiany w składzie Zarządu Spółdzielni

  Opublikowano: 12 lipca 2019

  Szanowni Mieszkańcy,

  uprzejmie informujemy, że od 1 lipca br. Zarząd Spółdzielni jest jednoosobowy. Na podstawie uchwały nr 13/RN/2019 Rady Nadzorczej z dnia 16.05.2019r. Rada zdecydowała, że Zarząd będzie jednoosobowy w osobie Prezesa Zarządu – Wojciecha Huptysa.

  Informacja powyższa przedłożona została na Walnym Zgromadzeniu w czerwcu br. Zmiany zostały również zgłoszone do sądu rejestrowego. Aby zapewnić skuteczną realizację zadań Zarząd udzielił stosownego pełnomocnictwa inspektorowi Andrzejowi Gasz.

  Ograniczenie ilości członków Zarządu nie spowoduje żadnych negatywnych skutków we właściwej reprezentacji Spółdzielni oraz nie spowoduje jakiegokolwiek zakłócenia w pracy Spółdzielni i obsłudze Mieszkańców.


  Rozliczenie zużycia wody za I półrocze 2019

  Opublikowano: 12 lipca 2019

  Szanowni Mieszkańcy,

  uprzejmie informujemy, że rozliczenie zużycia wody i odprowadzenia ścieków oraz energii cieplnej na cele centralnej ciepłej wody   za okres od 01.01.2019r. do 30.06.2019r. wraz z informacją o wysokości opłat za m-c sierpień 2019r. zostaną Państwu dostarczone do skrzynek listowych do dnia 26.07.2019r. Należności z tytułu dopłaty lub zwrotu z tytuły w/w rozliczeń należy uwzględnić przy dokonywaniu opłat za m-c sierpień br.

   


  Zmiana dni pracy kasy

  Opublikowano: 5 lipca 2019

  Łaziska Górne, dnia 04.07.2019 r.

   

  Szanowni Państwo,

   

  Uprzejmie informujemy, że z przyczyn od nas niezależnych od dnia 01.07.2019 r ING Bank Śląski zlikwidował możliwość dokonywania wpłat gotówkowych. Wiąże się to z koniecznością zachowania przez nas bezpiecznego transportu wpłacanej gotówki do najbliższego oddziału banku w Mikołowie.

  W związku z tym jesteśmy zmuszeni ograniczyć pracę kasy Spółdzielni do przyjmowania opłat czynszowych tylko do jednego dnia w tygodniu.

   

  Kasa Spółdzielni  od dnia 01.08.2019 r. czynna będzie tylko w poniedziałki
  w godzinach od 7:00 – 17:00

  Przerwa w obsłudze kasowej w godz. od 12:00 do 12:30

   

  Jednocześnie przypominamy o możliwości  dokonywania wpłat z tytułu opłat za mieszkanie na indywidualny numer konta rachunku bankowego umieszczony na informacjach o wysokości opłat.

  Zapraszamy również do korzystania z E-KARTOTEKI

   

                                                                                    Zarząd  SM  „HUTNIK”


  W poniższe pole wpisz HUTNIK

  Hutnik
  Informacja o cookies Zamknij informację o cookies
  Ta strona korzysta z plików cookies(ciasteczek). Aby dowiedzieć się więcej na temat samych plików, sposobu ich używania oraz polityce prywatności, kliknij w dowiedz się więcej.