Spółdzielnia Mieszkaniowa
Hutnik

ul. Dworcowa 26, 43-170 Łaziska Górne


2021

 • Maj 2021 (4)
 • Kwiecień 2021 (4)
 • Marzec 2021 (13)
 • Luty 2021 (10)
 • Styczeń 2021 (3)

 • 2020

 • Grudzień 2020 (7)
 • Listopad 2020 (5)
 • Październik 2020 (6)
 • Wrzesień 2020 (9)
 • Sierpień 2020 (14)
 • Lipiec 2020 (9)
 • Czerwiec 2020 (6)
 • Maj 2020 (10)
 • Kwiecień 2020 (10)
 • Marzec 2020 (11)
 • Luty 2020 (6)
 • Styczeń 2020 (4)

 • 2019

 • Grudzień 2019 (7)
 • Listopad 2019 (9)
 • Październik 2019 (7)
 • Wrzesień 2019 (6)
 • Sierpień 2019 (5)
 • Lipiec 2019 (8)
 • Czerwiec 2019 (6)
 • Maj 2019 (11)
 • Kwiecień 2019 (13)
 • Marzec 2019 (9)
 • Luty 2019 (10)
 • Styczeń 2019 (4)

 • 2018

 • Grudzień 2018 (11)
 • Listopad 2018 (2)
 • Październik 2018 (7)
 • Wrzesień 2018 (5)
 • Sierpień 2018 (8)
 • Lipiec 2018 (4)
 • Czerwiec 2018 (7)
 • Maj 2018 (9)
 • Kwiecień 2018 (6)
 • Marzec 2018 (9)
 • Luty 2018 (9)
 • Styczeń 2018 (3)

 • 2017

 • Grudzień 2017 (5)
 • Listopad 2017 (9)
 • Październik 2017 (6)
 • Wrzesień 2017 (9)
 • Sierpień 2017 (8)
 • Lipiec 2017 (4)
 • Czerwiec 2017 (9)
 • Maj 2017 (9)
 • Kwiecień 2017 (12)
 • Marzec 2017 (8)
 • Luty 2017 (10)
 • Styczeń 2017 (7)

 • 2016

 • Grudzień 2016 (6)
 • Listopad 2016 (5)
 • Październik 2016 (8)
 • Wrzesień 2016 (9)
 • Sierpień 2016 (6)
 • Lipiec 2016 (3)
 • Czerwiec 2016 (5)
 • Maj 2016 (5)
 • Kwiecień 2016 (11)
 • Marzec 2016 (10)
 • Luty 2016 (8)
 • Styczeń 2016 (9)

 • 2015

 • Grudzień 2015 (8)
 • Listopad 2015 (6)
 • Październik 2015 (9)
 • Wrzesień 2015 (12)
 • Sierpień 2015 (8)
 • Lipiec 2015 (6)
 • Czerwiec 2015 (6)
 • Maj 2015 (6)
 • Kwiecień 2015 (9)
 • Marzec 2015 (10)
 • Luty 2015 (7)
 • Styczeń 2015 (8)

 • 2014

 • Grudzień 2014 (7)
 • Listopad 2014 (10)
 • Październik 2014 (8)
 • Wrzesień 2014 (7)
 • Koszenie trawy i cięcie krzewów

  Opublikowano: 31 maja 2019

  Szanowni Mieszkańcy,

  uprzejmie informujemy, że w dniach  3-4 czerwca tj.  poniedziałek – wtorek,na terenach Spółdzielni zaplanowane zostało koszenie trawy, cięcie krzewów oraz prace porządkowe z tym związane .

  W związku z powyższym prosimy Państwa, aby w miarę możliwości w tych dniach nie parkować samochodów bezpośrednio przy zieleńcach lub parkować samochody poza terenami osieli.

  W przypadku braku sprzyjających warunków pogodowych termin zaplanowanych prac może ulec zmianie.


  Przetarg – nowe mieszkanie Dworcowa 26

  Opublikowano: 23 maja 2019

  OGŁOSZENIE 

  Spółdzielnia Mieszkaniowa „HUTNIK” ul. Dworcowa 26 w Łaziskach Górnych

  ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa odrębnej własności nowopowstałego lokalu mieszkalnego

  położonego w budynku przy ul. Dworcowej 26 w Łaziskach Górnych

   

  Lokal Powierzchnia [m2] Udział w gruncie i częściach wspólnych Cena wywoławcza

  [zł brutto]

  wadium

  [zł brutto]

  Mieszkanie „A” 58,09 + piwnica 9,02 0,0351 163.100,00 16.000,00

   

  Zastrzeżenie: Oferent przed przystąpieniem do złożenia oferty w przetargu powinien zapoznać się
  „ZASADAMI sprzedaży prawa odrębnej własności nowopowstałych lokali mieszkalnych położonych w budynku przy ul. Dworcowej 26 w Łaziskach Górnych”,
  które otrzymać można w Spółdzielni oraz opublikowane są na stronie internetowej www.smhutnik.laziska.pl

   

  1. Oferta powinna być złożona na formularzu stanowiącym załącznik do w/w zasad. Formularz można odebrać w sekretariacie Spółdzielni lub pobrać do wydruku ze strony internetowej www.smhutnik.laziska.pl. (pobierz)
  2. Oferty należy składać w Spółdzielni do dnia 30 maja 2019r. do godz. 9:00.
  3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30 maja 2019r. o godzinie 10:00 w siedzibie Spółdzielni.
  4. Wadium należy wnosić przelewem na rachunek bankowy Spółdzielni: ING Bank Śląski nr 29 1050 1634 1000 0007 0179 3960 nie później niż dzień przed datą przetargu.
  5. Wadium zwraca się niezwłocznie oferentom, którzy przetarg przegrali, na konto bankowe wskazane przez oferenta, po zakończeniu przetargu.
  6. Wniesienie wadium oznacza, iż oferent zapoznał się z treścią „ZASAD sprzedaży prawa odrębnej własności nowopowstałych lokali mieszkalnych położonych w budynku przy ul. Dworcowej 26 w Łaziskach Górnych”.
  7. Nabywca ma obowiązek pokrycia kosztów związanych z ustaleniem wartości lokalu oraz wszystkich kosztów  zawarcia umowy sprzedaży.
  8. Zarząd Spółdzielni może odwołać lub unieważnić przetarg w całości lub części bez podania przyczyny.

  RZUT MIESZKANIA (ZOBACZ)

   

       

   

   


  Uzupełniony porządek obrad Walnego Zgromadzenia

  Opublikowano: 22 maja 2019

  Szanowni Członkowie Spółdzielni

  Zarząd Spółdzielni informuje, że w wyniku zgłoszonych przez członków Spółdzielni żądań (na podst. art. 83 ust. 11 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych) został uzupełniony porządek obrad Walnego Zgromadzenia w dniu 5 czerwca 2019r. (zobacz uzupełniony porządek).

   

  Zarząd informuje, że merytoryczna treść projektów uchwał oznaczonych w uzupełnionym porządku numerami 9, 10, 11, jest identyczna z treścią żądań podpisanych przez wymaganą ilość członków.

   

  Zarząd spełniając wymóg ustawy (art. 83 ust. 13 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych) przygotował pod względem formalnym i zawarł w uzupełnionym porządku obrad projekty uchwał zgłoszone przez członków Spółdzielni. Projekty uchwał dostępne są w zakładce „Walne Zgromadzenie Członków/WZCz 2019”, a także wyłożone są w siedzibie Spółdzielni.

   

  O tym, czy ostatecznie dojdzie do poszerzenia porządku obrad o sprawy zgłoszone przez członków Spółdzielni zdecyduje Walne Zgromadzenie w głosowaniu nad rozszerzonym porządkiem obrad.

  Zarząd Spółdzielni


  Materiały za Walne Zgromadzenie Członków

  Opublikowano: 22 maja 2019

  Szanowni Członkowie Spółdzielni,

   

  Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK” zaprasza Członków Spółdzielni na Walne Zgromadzenie Członków, które odbędzie się w dniu 05.06.2019r. o godz. 1600 w sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury w Łaziskach Górnych oraz informuje, że materiały będące przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia od dnia 22.05.2019r.  są wyłożone  do wglądu, w siedzibie Spółdzielni przy ul. Dworcowej 26 w Łaziskach Górnych (pawilon, wejście od ul. Krokusów) w godzinach pracy administracji.

   

  Ponadto skany materiałów  zamieszczone są w zakładce Organy Spółdzielni/Walne Zgromadzenie Członków/WZCz 2019 oraz w banerze WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW w formie skanów dokumentów.


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni w 2018r.

  Opublikowano: 22 maja 2019

   

  Szanowni Mieszkańcy, 

  przedstawiamy Państwu Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK” w Łaziskach Górnych  z działalności Spółdzielni w 2018r. Materiał zawiera informacje o działalności Spółdzielni w 2018r. i jej sytuacji ekonomiczno-finansowej według stanu na 31.12.2018r. Zapraszamy do zapoznania się  (pobierz).

  Z poważaniem

  Zarząd

  Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK”


  Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2018 rok

  Opublikowano: 22 maja 2019

  Szanowni Mieszkańcy, 

   

  przedstawiamy Państwu Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK” w Łaziskach Górnych za 2018 rok, (pobierz).


  Bezpłatne badania płuc

  Opublikowano: 21 maja 2019

  Szanowni Mieszkańcy,

  uprzejmie informujemy o zaproszeniu na bezpłatne badania spirometryczne płuc Weź głęboki oddech, organizowane przez APTEKĘ ARNIKA os. Centrum 7 w Łaziskach Górnych.  Zaproszenie opublikowane jest  na www.laziska .pl, (zobacz).


  ŚWIADOMY SENIOR – BEZPIECZNY SENIOR

  Opublikowano: 21 maja 2019

  Szanowni Mieszkańcy,

  uprzejmie informujemy o zaproszeniu Starosty Mikołowskiego i  Komendanta Powiatowej Policji w Mikołowie na spotkania  “ŚWIADOMY SENIOR – BEZPIECZNY  SENIOR” organizowane w Łaziskach Górnych w dniu 27.05.2019r. o godz. 10:30 w Miejskim Domu Kultury w Łaziskach Górnych  oraz w Orzeszu, Gostyni i Ornontowicach w innych terminach.  Zaproszenie opublikowane jest  na www.laziska .pl, gdzie znajdziecie Państwo szczegółowe informacje o spotkaniach (zobacz).

   

   


  Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu Członków

  Opublikowano: 14 maja 2019

  Szanowni Członkowie Spółdzielni,

   

  Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK” w Łaziskach Górnych zawiadamia, o zwołaniu  Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK” w Łaziskach Górnych, na dzień 05.06.2019r. tj. środa, godz. 16:00, w sali Miejskiego Domu Kultury w Łaziskach Górnych przy ul. Jana Pawła II 2.

   

  Podstawy prawne:

  1. Uchwała Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej “HUTNIK” nr 57/2019 z dnia 09.04.2019r.,
  2. Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych, art. 83,
  3. Statut Spółdzielni Mieszkaniowej “HUTNIK”:
   • § 20 pkt 1 – Zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków,
   • § 21 pkt 1 – Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Członków.

   

  W załączeniu przedstawiamy pełną treść zawiadomienia o Walnym Zgromadzeniu Członków wraz z porządkiem obrad (zobacz) oraz publikujemy druk pełnomocnictwa (zobacz).

  Zarząd

  Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK”

  w Łaziskach Górnych

   


  Ogłoszenie o wyniku postępowania przetargowego

  Opublikowano: 14 maja 2019

  Łaziska Górne 14.05.2019r.

   

  OGŁOSZENIE

  O WYNIKU ZAKOŃCZONEGO POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

   

  Spółdzielnia Mieszkaniowa „Hutnik” ul. Dworcowa 26 w Łaziskach Górnych informuje, że w zakończonym postępowaniu przetargowym na:

  „Wykonanie prac remontowo konserwacyjnych dachów budynków mieszkalnych wielorodzinnych w zasobach S.M. „Hutnik” w Łaziskach Górnych.”

  wybrana została oferta firmy:

  Przedsiębiorstwo Usługowo Budowlane „MAX-BUD”, Aleksander Moćko, ul. Orzeska 27, 43-170, Łaziska Górne.


  Przetarg – nowe mieszkanie Dworcowa 26

  Opublikowano: 14 maja 2019

  OGŁOSZENIE 

  Spółdzielnia Mieszkaniowa „HUTNIK” ul. Dworcowa 26 w Łaziskach Górnych

  ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa odrębnej własności nowopowstałego lokalu mieszkalnego

  położonego w budynku przy ul. Dworcowej 26 w Łaziskach Górnych

   

  Lokal Powierzchnia [m2] Udział w gruncie i częściach wspólnych Cena wywoławcza

  [zł brutto]

  wadium

  [zł brutto]

  Mieszkanie „A” 58,09 + piwnica 9,02 0,0351 163.100,00 16.000,00

   

  Zastrzeżenie: Oferent przed przystąpieniem do złożenia oferty w przetargu powinien zapoznać się
  „ZASADAMI sprzedaży prawa odrębnej własności nowopowstałych lokali mieszkalnych położonych w budynku przy ul. Dworcowej 26 w Łaziskach Górnych”,
  które otrzymać można w Spółdzielni oraz opublikowane są na stronie internetowej www.smhutnik.laziska.pl

   

  1. Oferta powinna być złożona na formularzu stanowiącym załącznik do w/w zasad. Formularz można odebrać w sekretariacie Spółdzielni lub pobrać do wydruku ze strony internetowej www.smhutnik.laziska.pl. (pobierz)
  2. Oferty należy składać w Spółdzielni do dnia 30 maja 2019r. do godz. 9:00.
  3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30 maja 2019r. o godzinie 10:00 w siedzibie Spółdzielni.
  4. Wadium należy wnosić przelewem na rachunek bankowy Spółdzielni: ING Bank Śląski nr 29 1050 1634 1000 0007 0179 3960 nie później niż dzień przed datą przetargu.
  5. Wadium zwraca się niezwłocznie oferentom, którzy przetarg przegrali, na konto bankowe wskazane przez oferenta, po zakończeniu przetargu.
  6. Wniesienie wadium oznacza, iż oferent zapoznał się z treścią „ZASAD sprzedaży prawa odrębnej własności nowopowstałych lokali mieszkalnych położonych w budynku przy ul. Dworcowej 26 w Łaziskach Górnych”.
  7. Nabywca ma obowiązek pokrycia kosztów związanych z ustaleniem wartości lokalu oraz wszystkich kosztów  zawarcia umowy sprzedaży.
  8. Zarząd Spółdzielni może odwołać lub unieważnić przetarg w całości lub części bez podania przyczyny.

       

   

   

   

   

   

   


  W poniższe pole wpisz HUTNIK

  Hutnik
  Informacja o cookies Zamknij informację o cookies
  Ta strona korzysta z plików cookies(ciasteczek). Aby dowiedzieć się więcej na temat samych plików, sposobu ich używania oraz polityce prywatności, kliknij w dowiedz się więcej.