Spółdzielnia Mieszkaniowa
Hutnik

ul. Dworcowa 26, 43-170 Łaziska Górne


2021

 • Maj 2021 (4)
 • Kwiecień 2021 (4)
 • Marzec 2021 (13)
 • Luty 2021 (10)
 • Styczeń 2021 (3)

 • 2020

 • Grudzień 2020 (7)
 • Listopad 2020 (5)
 • Październik 2020 (6)
 • Wrzesień 2020 (9)
 • Sierpień 2020 (14)
 • Lipiec 2020 (9)
 • Czerwiec 2020 (6)
 • Maj 2020 (10)
 • Kwiecień 2020 (10)
 • Marzec 2020 (11)
 • Luty 2020 (6)
 • Styczeń 2020 (4)

 • 2019

 • Grudzień 2019 (7)
 • Listopad 2019 (9)
 • Październik 2019 (7)
 • Wrzesień 2019 (6)
 • Sierpień 2019 (5)
 • Lipiec 2019 (8)
 • Czerwiec 2019 (6)
 • Maj 2019 (11)
 • Kwiecień 2019 (13)
 • Marzec 2019 (9)
 • Luty 2019 (10)
 • Styczeń 2019 (4)

 • 2018

 • Grudzień 2018 (11)
 • Listopad 2018 (2)
 • Październik 2018 (7)
 • Wrzesień 2018 (5)
 • Sierpień 2018 (8)
 • Lipiec 2018 (4)
 • Czerwiec 2018 (7)
 • Maj 2018 (9)
 • Kwiecień 2018 (6)
 • Marzec 2018 (9)
 • Luty 2018 (9)
 • Styczeń 2018 (3)

 • 2017

 • Grudzień 2017 (5)
 • Listopad 2017 (9)
 • Październik 2017 (6)
 • Wrzesień 2017 (9)
 • Sierpień 2017 (8)
 • Lipiec 2017 (4)
 • Czerwiec 2017 (9)
 • Maj 2017 (9)
 • Kwiecień 2017 (12)
 • Marzec 2017 (8)
 • Luty 2017 (10)
 • Styczeń 2017 (7)

 • 2016

 • Grudzień 2016 (6)
 • Listopad 2016 (5)
 • Październik 2016 (8)
 • Wrzesień 2016 (9)
 • Sierpień 2016 (6)
 • Lipiec 2016 (3)
 • Czerwiec 2016 (5)
 • Maj 2016 (5)
 • Kwiecień 2016 (11)
 • Marzec 2016 (10)
 • Luty 2016 (8)
 • Styczeń 2016 (9)

 • 2015

 • Grudzień 2015 (8)
 • Listopad 2015 (6)
 • Październik 2015 (9)
 • Wrzesień 2015 (12)
 • Sierpień 2015 (8)
 • Lipiec 2015 (6)
 • Czerwiec 2015 (6)
 • Maj 2015 (6)
 • Kwiecień 2015 (9)
 • Marzec 2015 (10)
 • Luty 2015 (7)
 • Styczeń 2015 (8)

 • 2014

 • Grudzień 2014 (7)
 • Listopad 2014 (10)
 • Październik 2014 (8)
 • Wrzesień 2014 (7)
 • Naliczanie odsetek za opóźnienie

  Opublikowano: 30 października 2018

  Szanowni Mieszkańcy,

   

  Zgodnie z uchwalonymi przez Walne Zgromadzenie Członków w dniu 14.06.2018r. zmianami w statucie Spółdzielni, od niewpłaconych należności Spółdzielnia będzie pobierała odsetki ustawowe za opóźnienie.

  Decyzją Zarządu Spółdzielni odsetki naliczane będą od 1 stycznia 2019 roku, co wynika z roku obrachunkowego pokrywającego się z rokiem kalendarzowym.

  Prosimy o terminowe uiszczanie opłat.


  Rozliczenie kosztów CO

  Opublikowano: 26 października 2018

  Szanowni Mieszkańcy,

  Z końcem września rozpoczął się nowy sezon grzewczy 2018/2019. Prosimy, aby w przypadku zauważonych nieprawidłowości działania instalacji centralnego ogrzewania lub głowic termostatycznych niezwłocznie zgłaszać problem do administracji Spółdzielni. Analogicznie należy postąpić w przypadku uszkodzenia bądź oderwania podzielnika od grzejnika, uszkodzenia plomb przy podzielniku bądź podejrzenia niewłaściwego jego działania urządzenia.

  Rozliczenie kosztów energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania za okres rozliczeniowy 01.09.2017r. do 31.08.2018r. zostaną Państwu przekazane do skrzynek listowych lub wysłane na adresy korespondencyjne do dnia 09.11.2018r.

  Równocześnie pragniemy przypomnieć Państwu zasady racjonalnego gospodarowania ciepłem przy ogrzewaniu mieszkań wyposażonych w elektroniczne podzielniki kosztów ogrzewania.

   

  Poradnik: Jak korzystać z podzielników kosztów ogrzewania (zobacz)

  Zasady racjonalnego gospodarowania ciepłem (zobacz)


  Ogłoszenie o przetargu

  Opublikowano: 22 października 2018

  Łaziska Górne 22.10.2018 r.

   

  O G Ł O S Z E N I E

   

  Spółdzielnia Mieszkaniowa „HUTNIK”, ul. Dworcowa 26 w Łaziskach Górnych, ogłasza postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego pisemnych ofert na wykonanie prac:

   

  „Wykonanie prac remontowo budowlanych związanych z:

  Zadanie nr 1:

  Zmiana sposobu użytkowania lokalu użytkowego na mieszkania usytuowane na parterze budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Dworcowej 26 w Łaziskach Górnych.

  Zadanie nr 2:

  Zmiana sposobu użytkowania lokalu użytkowego na mieszkania usytuowane na parterze budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Dworcowej 36 w Łaziskach Górnych.”

   

  Przetarg odbędzie się w dniu 15.11.2018r. (czwartek) o godz. 1100 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK” w Łaziskach Górnych, ul. Dworcowa 26.

  Materiały przetargowe można odebrać w dziale technicznym Spółdzielni po wpłacie w kasie S.M. „HUTNIK” kwoty 246,00 zł brutto lub otrzymać np. drogą elektroniczną, po uzyskaniu potwierdzenia wniesienia opłaty za materiały.

  Wadium w kwocie 18000,00 zł należy wpłacać na konto Spółdzielni podane w materiałach przetargowych do dnia 15.11.2018r. do godz. 900.

  Oferty w zamkniętych kopertach z napisem „Wykonanie prac remontowych związanych ze zmianą sposobu użytkowania części budynków przy ul. Dworcowej 26 i Dworcowej 36 w Łaziskach Górnych” należy składać w sekretariacie Spółdzielni w terminie do dnia 15.11.2018r. do godz. 900.

  Informacja o wynikach przetargu zostanie umieszczona na stronie internetowej Spółdzielni www.smhutnik.laziska.pl.

  Dodatkowych informacji udziela dział techniczny S.M. „HUTNIK” tel. (32) 736-72-34.

  UWAGA:

  1. Wykonawca robót przed złożeniem oferty zobowiązany jest do oględzin miejsca wykonywania prac.
  2. Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z wykonania części robót objętych przetargiem bez podania przyczyny lub do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny oferentom.

  Koszenie i zbiórka liści

  Opublikowano: 17 października 2018

  Szanowni Mieszkańcy
  uprzejmie  informujemy, że w dniach 22-23.10.2018r. tj. poniedziałek – wtorek, firma
  PU Kryspin z Łąki, w ramach kompleksowego utrzymania czystości i porządku w zasobach Spółdzielni prowadzić będzie koszenie terenów zielonych, zbiórkę liści oraz prace porządkowe w terenie.

  Prosimy aby w tych dniach  nie parkować samochodów w bezpośrednim sąsiedztwie trawników  lub w miarę możliwości zaparkować samochody poza terenami osiedli. Za ewentualne uciążliwości związane z prowadzonymi pracami przepraszamy.


  Nabór ofert do realizacji bieżących prac remontowych

  Opublikowano: 15 października 2018

  Szanowni Państwo,

  Spółdzielnia Mieszkaniowa „Hutnik”, ul Dworcowa 26 w Łaziskach Górnych poszukuje wykonawców do realizacji bieżących prac remontowych ogólnobudowlanych i dekarskich w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w zasobach SM „Hutnik”.

  Wykonawców zainteresowanych podjęciem współpracy prosimy o kontakt pod nr tel.: (32) 736 72 34.


  Zadłużenie w opłatach na 30.06.2018r.

  Opublikowano: 12 października 2018

  Szanowni Mieszkańcy

   

  Zarząd informuje, że ogółem zadłużenie z tytułu opłat eksploatacyjnych na koniec czerwca wyniosło 254.335,80 złotych, co stanowi 6,57 % półrocznych naliczeń. Wskaźnik ten w porównaniu do stanu na 31.12.2017 r. uległ zmniejszeniu o 0,45 punktu procentowego.

  W okresie pierwszego półrocza podjęto następujące działania w celu redukcji zadłużenia:

  • wysłanych zostało 35 informacji o stanie zaległości i wezwań do zapłaty;
  • Spółdzielnia otrzymała prawomocne nakazy zapłaty na łączną kwotę prawie 21 tys. zł;
  • wniesiono do komornika 3 sprawy o wszczęcie egzekucji na kwotę prawie 27 tys. zł;

  Na swoim najbliższym posiedzeniu Rada Nadzorcza na wniosek Zarządu spotka się z osobami posiadającymi największe zadłużenie.

   

  Załączniki:

  1. Zadłużenie ogółem na 30.06.2018 (zobacz)
  2. zadłużenie ponad 3 m-ce na 30.06.2018 (zobacz)

   

   


  Bezpieczne użytkowanie urządzeń grzewczo – kominowych i wentylowanie pomieszczeń

  Opublikowano: 11 października 2018

  Szanowni Mieszkańcy

  Poniżej publikujemy apel Korporacji Mistrzów Kominiarskich Województwa Śląskiego dotyczący bezpiecznego użytkowania urządzeń grzewczo kominowych i wentylowania pomieszczeń. Prosimy o zapoznania się z apelem oraz stosowania podanych zaleceń.

   

  Zachęcamy również do zapoznania się z publikacją (zobacz) “Czad i Ogień. Obudź czujność” w celu utrwalenia wiedzy na temat zagrożeń związanych z sezonem grzewczym i użytkowaniem urządzeń grzewczych gazowych. Każdy w obliczu zagrożenia czadem i ogniem warto wiedzieć, jak prawidłowo zachować się, aby się przed nim uchronić.


  W poniższe pole wpisz HUTNIK

  Hutnik
  Informacja o cookies Zamknij informację o cookies
  Ta strona korzysta z plików cookies(ciasteczek). Aby dowiedzieć się więcej na temat samych plików, sposobu ich używania oraz polityce prywatności, kliknij w dowiedz się więcej.