Spółdzielnia Mieszkaniowa
Hutnik

ul. Dworcowa 26, 43-170 Łaziska Górne


2021

 • Maj 2021 (4)
 • Kwiecień 2021 (4)
 • Marzec 2021 (13)
 • Luty 2021 (10)
 • Styczeń 2021 (3)

 • 2020

 • Grudzień 2020 (7)
 • Listopad 2020 (5)
 • Październik 2020 (6)
 • Wrzesień 2020 (9)
 • Sierpień 2020 (14)
 • Lipiec 2020 (9)
 • Czerwiec 2020 (6)
 • Maj 2020 (10)
 • Kwiecień 2020 (10)
 • Marzec 2020 (11)
 • Luty 2020 (6)
 • Styczeń 2020 (4)

 • 2019

 • Grudzień 2019 (7)
 • Listopad 2019 (9)
 • Październik 2019 (7)
 • Wrzesień 2019 (6)
 • Sierpień 2019 (5)
 • Lipiec 2019 (8)
 • Czerwiec 2019 (6)
 • Maj 2019 (11)
 • Kwiecień 2019 (13)
 • Marzec 2019 (9)
 • Luty 2019 (10)
 • Styczeń 2019 (4)

 • 2018

 • Grudzień 2018 (11)
 • Listopad 2018 (2)
 • Październik 2018 (7)
 • Wrzesień 2018 (5)
 • Sierpień 2018 (8)
 • Lipiec 2018 (4)
 • Czerwiec 2018 (7)
 • Maj 2018 (9)
 • Kwiecień 2018 (6)
 • Marzec 2018 (9)
 • Luty 2018 (9)
 • Styczeń 2018 (3)

 • 2017

 • Grudzień 2017 (5)
 • Listopad 2017 (9)
 • Październik 2017 (6)
 • Wrzesień 2017 (9)
 • Sierpień 2017 (8)
 • Lipiec 2017 (4)
 • Czerwiec 2017 (9)
 • Maj 2017 (9)
 • Kwiecień 2017 (12)
 • Marzec 2017 (8)
 • Luty 2017 (10)
 • Styczeń 2017 (7)

 • 2016

 • Grudzień 2016 (6)
 • Listopad 2016 (5)
 • Październik 2016 (8)
 • Wrzesień 2016 (9)
 • Sierpień 2016 (6)
 • Lipiec 2016 (3)
 • Czerwiec 2016 (5)
 • Maj 2016 (5)
 • Kwiecień 2016 (11)
 • Marzec 2016 (10)
 • Luty 2016 (8)
 • Styczeń 2016 (9)

 • 2015

 • Grudzień 2015 (8)
 • Listopad 2015 (6)
 • Październik 2015 (9)
 • Wrzesień 2015 (12)
 • Sierpień 2015 (8)
 • Lipiec 2015 (6)
 • Czerwiec 2015 (6)
 • Maj 2015 (6)
 • Kwiecień 2015 (9)
 • Marzec 2015 (10)
 • Luty 2015 (7)
 • Styczeń 2015 (8)

 • 2014

 • Grudzień 2014 (7)
 • Listopad 2014 (10)
 • Październik 2014 (8)
 • Wrzesień 2014 (7)
 • Zmiany w KRS

  Opublikowano: 28 sierpnia 2018

  Szanowni Państwo,

  uprzejmie informujemy,  że  postanowieniami KA.VIII NS-REJ.KRS/01575/18/215 i KA.VIII NS-REJ.KRS/021726/18/865 z dnia 13.07.2018 r.  Sądu Rejonowego w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisane zostały zmiany w Statucie,  składzie Rady Nadzorczej oraz dokumenty sprawozdawcze Spółdzielni za rok 2017,  zgodnie z uchwałami Walnych Zgromadzeń Członków Spółdzielni z dnia 26.04.2018r. i 14.06.2018r. Jednolity tekst statutu po dokonanych zmianach zamieszczony został w zakładce Akty prawne/Statut, natomiast nowy skład Rady Nadzorczej w zakładce Organy spółdzielni /Rada Nadzorcza.

   

  Z poważaniem Zarząd Spółdzielni


  Koszenie trawy

  Opublikowano: 28 sierpnia 2018
  Szanowni Mieszkańcy
  uprzejmie  informujemy, że w dniach 29-30.08.2018r. tj. środa – czwartek, firma
  PU Kryspin z Łąki, prowadzić będzie koszenie terenów zielonych i cięcie krzewów  oraz prace porządkowe w terenie.

  Prosimy aby w tych dniach  nie parkować samochodów w bezpośrednim sąsiedztwie trawników oraz nie wywieszać prania. Za ewentualne uciążliwości przepraszamy.


  Wykonanie remontów w I półroczu 2018

  Opublikowano: 10 sierpnia 2018

   

  Szanowni Mieszkańcy,

  przedstawiamy zestawienie prac remontowych zrealizowanych w I półroczu bieżącego roku (zobacz).

  Przypominamy, że plan remontów zasobów mieszkaniowych na 2017 rok uchwalony został Uchwałą nr 28/2017 Rady Nadzorczej z dnia 27.11.2017r. Łączna wartość robót remontowych wyniesie w bieżącym roku ok. 870 tys. złotych.

  Stawka opłaty na fundusz remontowy, od marca br. wynosi 1,95 zł/m2/miesiąc

  (podstawa: uchwała Rady Nadzorczej nr 25/2017 z dnia 23.10.2017r. na wniosek Zarządu Spółdzielni w  oparciu o uchwałę Walnego Zgromadzenia nr 11/2017 z dnia 24.05.2017r.)

  Zgodnie z „Regulaminem gospodarowania funduszem remontowym Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK” w Łaziskach Górnych (§ 11) wysokość stawki opłaty na fundusz remontowy powinna uwzględniać:

  • przewidywane wydatki na realizację opracowanych przez Zarząd planów remontowych zasobów mieszkaniowych.
  • wielkość faktycznych potrzeb w zakresie remontów zasobów mieszkaniowych w okresie, dla którego będą obwiązywać ustalone stawki, wynikająca m. in. z wniosków składanych przez użytkowników lokali,
  • ewidencję wpływów i wydatków funduszu remontowego danej nieruchomości, prowadzoną zgodnie z Ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych.

   

  Z poważaniem

  Zarząd Spółdzielni


  Zużycie energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania

  Opublikowano: 10 sierpnia 2018

  Szanowni Państwo,

  przekazujemy poniżej dane dotyczące zużycia ciepła w poszczególnych budynkach, w sezonie grzewczym 2017/2018. Dane te porównane zostały do zużycia ciepła w sezonie poprzednim oraz sezonie 2015/2016. Przedstawiamy również w tabelach prognozę zużycia ciepła, która była podstawą ustalenia obecnych stawek opłat zaliczkowych (zobacz).

  Z poważaniem

  Zarząd Spółdzielni


  Meble biurowe na sprzedaż

  Opublikowano: 3 sierpnia 2018

  Szanowni Mieszkańcy,

  Informujemy, że Spółdzielnia wystawia na sprzedaż cześć wyposażenia biur tj. biurka, szafy itp. w byłej siedzibie (parter budynku mieszkalnego przy ul. Dworcowej 26 w Łaziskach Górnych). Wszystkich zainteresowanych zakupem wyposażenia przeznaczonego na sprzedaż prosimy o zgłaszanie się do Spółdzielni od dnia 06.08.2018r. do 07.09.2018r. w godzinach pracy. Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod nr 32 7367234. Ustalona cena każdego składnika wyposażenia to 50,00 zł brutto (do negocjacji). Po uregulowaniu należności za zakup, wyposażenie będzie do odbioru w byłej siedzibie w godzinach pracy Spółdzielni. Kupujący we własnym zakresie organizuje transport wyposażenia. Zakupione wyposażenie nie będzie  podlegać zwrotowi oraz reklamacji.

  Z poważaniem

  Zarząd Spółdzielni


  Zużycie wody w I półroczu

  Opublikowano: 3 sierpnia 2018

  Szanowni Mieszkańcy,

  przedstawiamy dane dotyczące zużycia wody w pierwszym półroczu br. dla poszczególnych budynków.

  Zestawienia zużycia wody w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej “HUTNIK” w okresach I półrocze 2017, II półrocze 2017 i I półrocze 2018r. (zobacz) oraz zestawienie wskaźnika średniego zużycie wody na osobę na m-c  za okres styczeń – czerwiec 2018 (zobacz).

  Przypominamy, że podstawowe zasady rozliczania kosztów zużycia wody zawarte są w Ustawie zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity opublikowany w Dz. U. 2018 poz. 1152). Ponadto w Spółdzielni obowiązuje „Regulamin rozliczania zużycia wody i odprowadzania ścieków w lokalach mieszkalnych i użytkowych Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK” w Łaziskach Górnych”, opracowany w 2014r. Zgodnie z ustawą, ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się na podstawie wskazania wodomierza głównego.

  Należy nadmienić, że różnice pomiędzy wskazaniem wodomierza głównego a sumą wskazań wodomierzy lokalowych występują zawsze i zostały przewidziane w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 23 października 2007r w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać wodomierze oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych. W myśl obowiązujących przepisów dopuszczalne różnice metrologiczne są równe dwukrotnej wartości błędów granicznych dopuszczalnych wodomierzy.

  Jak wynika ze specyfikacji zainstalowanych w mieszkaniach wodomierzy, błąd graniczny wynosi ok. 4,5% w przedziale pomiędzy minimalnym a pośrednim strumieniem objętości. Dla wodomierzy starszych błąd ten jest większy. Dokładność wskazań wodomierza lokalowego uwarunkowana jest również sposobem jego montażu. Jak wskazuje specyfikacja, w przypadku montażu wodomierza w pionie jego klasa metrologiczna spada. Praktyka montażu wodomierzy w zasobach Spółdzielni wskazuje, że jest kilkaset przypadków, gdzie z przyczyn technicznych (brak miejsca w kanałach instalacyjnych) jedynym rozwiązaniem był montaż pionowy urządzenia. Można więc stwierdzić, że różnica metrologiczna do 10% jest uznawana za mieszczącą się w normie. Należy pamiętać, że błąd graniczny wodomierzy starszych ma wartość wyższą.

  Opierając się na analizie zużycia wody w zasobach Spółdzielni w pierwszym półroczu br. stwierdzono, że średnia różnica metrologiczna dla całych zasobów wynosi 2,53%. Ponadto warto wskazać, że nie ma budynków, dla których różnica przekroczyła wartość 10%.

  Zwracamy się z prośbą do mieszkańców, aby na bieżąco kontrolowali wodomierze w mieszkaniach i niezwłocznie zawiadamiali Spółdzielnię o ewentualnych nieprawidłowościach. Bardzo ważne jest też utrzymywanie w pełnej sprawności urządzeń i armatury łazienkowej, aby wyeliminować zjawisko tzw. „cieknących spłuczek” i „kapiących kranów”.


  „Koperty Życia” dla Mieszkańców

  Opublikowano: 2 sierpnia 2018

  Dzięki uprzejmości Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych, Spółdzielnia w lutym br. włączyła się w akcję    „Koperta Życia”. Zapraszamy  Państwa do pobrania  „Kopert Życia” dostępnych w siedzibie Spółdzielni oraz uczestnictwa w akcji.

  Akcja „Koperta Życia” przygotowana została i jest prowadzona w celu zwiększenia bezpieczeństwa udzielenia pomocy lekarskiej w nagłych przypadkach. Skierowana jest przede wszystkim do osób przewlekle chorych, starszych i samotnych. Prowadzi ją wiele miast i instytucji w całym kraju.

  Polega na tym, aby na karcie informacyjnej umieścić najważniejsze informacje o swoim zdrowiu, uczuleniach, rodzajach przyjmowanych leków oraz dane dotyczące przebiegu choroby.

  Pakiet z informacjami należy umieścić w lodówce. To miejsce można najłatwiej odnaleźć w każdym domu. Należy pamiętać, żeby na lodówce nakleić odpowiednią naklejkę.

  Będzie to informacja dla ratowników, która pozwoli szybciej podjąć skuteczne działanie.

  Szczegółowe informacje uzyskać można również na stronach :

  https://seniorzy.slaskie.pl/content/koperta_zycia

  https://kopertazycia.pl/


  Obsługa kasowa

  Opublikowano: 2 sierpnia 2018

  Szanowni Mieszkańcy,

  Przypominamy, że kasa Spółdzielni przyjmuje wpłaty w poniedziałki, w godzinach od 7.00 do 17.00. Przerwa w pracy kasy od godz. 12.00 do 12.30.


  W poniższe pole wpisz HUTNIK

  Hutnik
  Informacja o cookies Zamknij informację o cookies
  Ta strona korzysta z plików cookies(ciasteczek). Aby dowiedzieć się więcej na temat samych plików, sposobu ich używania oraz polityce prywatności, kliknij w dowiedz się więcej.