Spółdzielnia Mieszkaniowa
Hutnik

ul. Dworcowa 26, 43-170 Łaziska Górne


2021

 • Maj 2021 (4)
 • Kwiecień 2021 (4)
 • Marzec 2021 (13)
 • Luty 2021 (10)
 • Styczeń 2021 (3)

 • 2020

 • Grudzień 2020 (7)
 • Listopad 2020 (5)
 • Październik 2020 (6)
 • Wrzesień 2020 (9)
 • Sierpień 2020 (14)
 • Lipiec 2020 (9)
 • Czerwiec 2020 (6)
 • Maj 2020 (10)
 • Kwiecień 2020 (10)
 • Marzec 2020 (11)
 • Luty 2020 (6)
 • Styczeń 2020 (4)

 • 2019

 • Grudzień 2019 (7)
 • Listopad 2019 (9)
 • Październik 2019 (7)
 • Wrzesień 2019 (6)
 • Sierpień 2019 (5)
 • Lipiec 2019 (8)
 • Czerwiec 2019 (6)
 • Maj 2019 (11)
 • Kwiecień 2019 (13)
 • Marzec 2019 (9)
 • Luty 2019 (10)
 • Styczeń 2019 (4)

 • 2018

 • Grudzień 2018 (11)
 • Listopad 2018 (2)
 • Październik 2018 (7)
 • Wrzesień 2018 (5)
 • Sierpień 2018 (8)
 • Lipiec 2018 (4)
 • Czerwiec 2018 (7)
 • Maj 2018 (9)
 • Kwiecień 2018 (6)
 • Marzec 2018 (9)
 • Luty 2018 (9)
 • Styczeń 2018 (3)

 • 2017

 • Grudzień 2017 (5)
 • Listopad 2017 (9)
 • Październik 2017 (6)
 • Wrzesień 2017 (9)
 • Sierpień 2017 (8)
 • Lipiec 2017 (4)
 • Czerwiec 2017 (9)
 • Maj 2017 (9)
 • Kwiecień 2017 (12)
 • Marzec 2017 (8)
 • Luty 2017 (10)
 • Styczeń 2017 (7)

 • 2016

 • Grudzień 2016 (6)
 • Listopad 2016 (5)
 • Październik 2016 (8)
 • Wrzesień 2016 (9)
 • Sierpień 2016 (6)
 • Lipiec 2016 (3)
 • Czerwiec 2016 (5)
 • Maj 2016 (5)
 • Kwiecień 2016 (11)
 • Marzec 2016 (10)
 • Luty 2016 (8)
 • Styczeń 2016 (9)

 • 2015

 • Grudzień 2015 (8)
 • Listopad 2015 (6)
 • Październik 2015 (9)
 • Wrzesień 2015 (12)
 • Sierpień 2015 (8)
 • Lipiec 2015 (6)
 • Czerwiec 2015 (6)
 • Maj 2015 (6)
 • Kwiecień 2015 (9)
 • Marzec 2015 (10)
 • Luty 2015 (7)
 • Styczeń 2015 (8)

 • 2014

 • Grudzień 2014 (7)
 • Listopad 2014 (10)
 • Październik 2014 (8)
 • Wrzesień 2014 (7)
 • Materiały na Walne Zgromadzenie Członków w dniu 14.06.2018r.

  Opublikowano: 30 maja 2018

  Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK” zaprasza Członków Spółdzielni na Walne Zgromadzenie Członków, które odbędzie się w dniu 14.06.2018r. o godz. 1600 w sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury w Łaziskach Górnych oraz informuje, że materiały będące przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia wyłożone są do wglądu, w siedzibie Spółdzielni przy ul. Dworcowej 26 w Łaziskach Górnych (pawilon, wejście od ul. Krokusów) w godzinach pracy administracji oraz zamieszczone w zakładce Organy Spółdzielni/Walne Zgromadzenie Członków/WZCz 2018.


  Ochrona danych osobowych

  Opublikowano: 30 maja 2018

  Szanowni Państwo,

  Mając na względzie ochronę powierzonych nam przez Państwa danych osobowych oraz fakt, iż w dniu 25 maja 2018 r. weszły w życie przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016r. uprzejmie informujemy, że Spółdzielnia stosuje zasady wynikające z w/wym. rozporządzenia.
  Realizując obowiązek informacyjny, zgodnie z art. 13 w/wym. rozporządzenia informujemy, iż Administratorem Państwa danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Hutnik” z siedzibą w Łaziskach Górnych na ul. Dworcowej 26. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji przez Spółdzielnię zadań ustawowych i statutowych, które jednocześnie wraz z przepisami szczególnymi stanowią podstawę prawną ich przetwarzania. Podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne do prawidłowego wykonywania zadań ustawowych i statutowych Spółdzielni.
  Państwa dane osobowe mogą być przekazywane innym odbiorcom danych osobowych, ale tylko i wyłącznie w celu należytego wykonania przez Spółdzielnię zadań ustawowych i statutowych.
  Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres czasu przewidziany przepisami szczególnymi. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania. Jeśli ktoś naruszy bezpieczeństwo Państwa danych, przysługuje Państwu prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Zarząd

  Spółdzielni Mieszkaniowej “HUTNIK”

  w Łaziskach Górnych

   


  Zaproszenie na spotkania z Członkami Spółdzielni

  Opublikowano: 25 maja 2018

  Szanowni Członkowie Spółdzielni Mieszkaniowej „Hutnik”

  Zarząd Spółdzielni zaprasza na spotkania informacyjne, które odbędą się :

  • 4 czerwca (poniedziałek) o godzinie 16:00 w Miejskim Domu Kultury
  • 5 czerwca (wtorek) o godzinie 16:00 w Restauracji CARO przy Dworcowej 26

   

  Tematem spotkań będą zasady zgłaszania kandydatów i wyboru członków Rady Nadzorczej na kadencję 2018 – 2021.

   

  Na obu spotkaniach omawiane tematy będą jednakowe. Wybór terminu udziału w spotkaniu pozostawiamy do Państwa dyspozycji.


  1 czerwiec – Spółdzielnia nieczynna

  Opublikowano: 25 maja 2018

  Szanowni Mieszkańcy,

  uprzejmie informujemy, że w dniu 1 czerwca 2018r.tj. piątek,  Spółdzielnia będzie nieczynna.

  Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.

   

  Równocześnie informujemy, że awarie zgłaszać można na następujące nr telefonów:

   

  OBSŁUGA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I DOMOFONOWYCH Firma „TECHNET” 600558618

  600499631

  OBSŁUGA INSTALACJI GAZOWYCH, CO, WOD – KAN. KONSERWATOR SM/P.P.H.U. „ALG” 601458588

  601241320

  TV KABLOWA UPC DLA POSIADACZY PAKIETU PODSTAWOWEGO NR KLIENTA SM „Hutnik”       4066756 813813813
  OBSŁUGA KOMINIARSKA – MISTRZ KOMINIARSKI SERGIUSZ SIDEŁKO 509090349

  Zgłaszanie kandydatów do Rady Nadzorczej

  Opublikowano: 18 maja 2018

  Szanowni Członkowie,

  Uprzejmie informujemy, że na podstawie §2 Regulaminu Wyborów członków Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej “HUTNIK” w Łaziskach Górnych, zgłoszenia kandydata na członka Rady dokonuje się pisemnie z podaniem :

  • imienia i nazwiska oraz adresu zgłaszającego wraz z jego czytelnym podpisem,
  • imienia i nazwiska oraz adresu kandydata

  wraz z oświadczeniami i podpisami poparcia kandydata.

  W załączeniu publikujemy do wykorzystania formularz zgłoszeniowy z oświadczeniami kandydata do Rady Nadzorczej (pobierz).


  Regulamin wyboru członków Rady Nadzorczej

  Opublikowano: 18 maja 2018

  Szanowni Członkowie,

  zgodnie z porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia, w dniu 14 czerwca bieżącego roku odbędą się wybory do Rady Nadzorczej.

  Przypominamy podstawowe zasady zgłaszania kandydatów do Rady, zgodnie z Regulaminem wyboru członków Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej “HUTNIK” w Łaziskach Górnych, uchwalonym przez Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni:

  1. Każdy członek Spółdzielni ma prawo zgłosić tylko jednego kandydata.
  2. Kandydatura danej osoby musi być poparta przez co najmniej 5 członków Spółdzielni.
  3. Zgłoszenia kandydata na członka Rady dokonuje się pisemnie z podaniem:
  4. imienia i nazwiska oraz adresu zgłaszającego wraz z jego czytelnym podpisem,
  5. imienia i nazwiska oraz adresu kandydata.
  6. Dla ważności zgłoszenia kandydata wymagana jest jego pisemna zgoda na kandydowanie wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych w celach realizacji przez Spółdzielnię zadań statutowych.
  7. Kandydat składa pisemne oświadczenia o braku przeszkód w kandydowaniu na członka Rady, w szczególności o nie prowadzeniu działalności konkurencyjnej wobec Spółdzielni i że nie był skazany prawomocnie za przestępstwo umyślne przeciwko mieniu, dokumentom lub za przestępstwo karno-skarbowe.
  8. Zgłoszenie lub oświadczenia nieczytelne, uniemożliwiające identyfikację zgłaszającego lub kandydata, bądź niezawierające informacji, o których mowa w niniejszym paragrafie jest nieważne.
  9. Po upływie terminu zgłaszania kandydatów dalsze kandydatury nie będą przyjmowane.

  Termin zgłaszania kandydatów mija 11 czerwca 2018r. o godz. 1600.

  Zarząd Spółdzielni organizuje spotkania informacyjne w dniach 4 i 5 czerwca br. o godz. 1600
  dotyczące zasad zgłaszania kandydatów i wyboru członków Rady Nadzorczej.
  Z techniką głosowania członkowie zostaną też zapoznani podczas Walnego Zgromadzenia.

  Zachęcamy Państwa do udziału w spotkaniach i w obradach Walnego Zgromadzenia.

  W załączeniu do niniejszej informacji przedstawiamy pełny tekst Regulaminem wyboru członków Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej HUTNIK w Łaziskach Górnych.

   


  Lokal użytkowy do wynajęcia os. Centrum 6

  Opublikowano: 18 maja 2018

   

  Zapraszamy do składania ofert na wynajem  lokalu użytkowego w budynku
  os. Centrum 6 w Łaziskach Górnych

  Lokal użytkowy w  kondygnacji parteru budynku os. Centrum 6 w Łaziskach Górnych, z dużymi witrynami oraz z wejściem  z szerokiego deptaka przed budynkiem, przy dużym parkingu. Powierzchnia 75,26 m2 (pomieszczenie główne, pomieszczenia sanitarne). Lokal wyposażony w instalację elektryczną, centralnego ogrzewania oraz zimną i centralną ciepłą wodę. Szczegółowe informacje uzyskać można w administracji Spółdzielni.

   

          

   


  Walne Zgromadzenie w dniu 14.06.2018r.

  Opublikowano: 14 maja 2018

  Szanowni Państwo,

  Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK” informuje, że na podstawie §17 ust. 1 Statutu Spółdzielni, uchwałą 91/2018 z dnia 27.04.2018r. podjął decyzję o zwołaniu  na dzień 14.06.2018r.tj. czwartek na godzinę 16:00 w sali Miejskiego Domu Kultury w Łaziskach Górnych, Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK” w Łaziskach Górnych.

   

  W załączeniu przedstawiamy zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu Członków wraz z porządkiem obrad oraz informacją o wyborach do Rady Nadzorczej (zobacz).

   Zarząd

  Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK”

  w Łaziskach Górnych


  Materiały po WZCz w dniu 26.04.2018r

  Opublikowano: 10 maja 2018

  Zarząd Spółdzielni składa podziękowania wszystkim Członkom oraz pełnomocnikom Członków, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni w dniu 26.04.2018r.

  Publikujemy do zapoznania się  protokół z Walnego Zgromadzenia, oraz uchwały podjęte przez Zgromadzenie, w tym uchwały nr 14/2018 i 15/2018 w sprawie przyjęcia następujących regulaminów:

   

  • Regulamin wyboru członków Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK” w Łaziskach Górnych (zobacz)
  • Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK” w Łaziskach Górnych (zobacz)

  Część danych osobowych w protokole, ze względu na ich ochronę została zasłonięta. Pełna treść protokołu wraz z załącznikami dostępna jest dla Członków w siedzibie Spółdzielni.

   

  Zarząd w wymaganych terminach przekazał zatwierdzone przez WZCz sprawozdania (tj. Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK” z działalności Spółdzielni w 2017 roku i Sprawozdanie finansowe Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK” za rok 2017) oraz wymagane uchwały, do Urzędu Skarbowego w Mikołowie i Sądu Rejonowego w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w celu dokonania stosownych wpisów oraz zmian, z  uwagi na zmiany w Statucie Spółdzielni.


  W poniższe pole wpisz HUTNIK

  Hutnik
  Informacja o cookies Zamknij informację o cookies
  Ta strona korzysta z plików cookies(ciasteczek). Aby dowiedzieć się więcej na temat samych plików, sposobu ich używania oraz polityce prywatności, kliknij w dowiedz się więcej.