Spółdzielnia Mieszkaniowa
Hutnik

ul. Dworcowa 26, 43-170 Łaziska Górne


2021

 • Maj 2021 (4)
 • Kwiecień 2021 (4)
 • Marzec 2021 (13)
 • Luty 2021 (10)
 • Styczeń 2021 (3)

 • 2020

 • Grudzień 2020 (7)
 • Listopad 2020 (5)
 • Październik 2020 (6)
 • Wrzesień 2020 (9)
 • Sierpień 2020 (14)
 • Lipiec 2020 (9)
 • Czerwiec 2020 (6)
 • Maj 2020 (10)
 • Kwiecień 2020 (10)
 • Marzec 2020 (11)
 • Luty 2020 (6)
 • Styczeń 2020 (4)

 • 2019

 • Grudzień 2019 (7)
 • Listopad 2019 (9)
 • Październik 2019 (7)
 • Wrzesień 2019 (6)
 • Sierpień 2019 (5)
 • Lipiec 2019 (8)
 • Czerwiec 2019 (6)
 • Maj 2019 (11)
 • Kwiecień 2019 (13)
 • Marzec 2019 (9)
 • Luty 2019 (10)
 • Styczeń 2019 (4)

 • 2018

 • Grudzień 2018 (11)
 • Listopad 2018 (2)
 • Październik 2018 (7)
 • Wrzesień 2018 (5)
 • Sierpień 2018 (8)
 • Lipiec 2018 (4)
 • Czerwiec 2018 (7)
 • Maj 2018 (9)
 • Kwiecień 2018 (6)
 • Marzec 2018 (9)
 • Luty 2018 (9)
 • Styczeń 2018 (3)

 • 2017

 • Grudzień 2017 (5)
 • Listopad 2017 (9)
 • Październik 2017 (6)
 • Wrzesień 2017 (9)
 • Sierpień 2017 (8)
 • Lipiec 2017 (4)
 • Czerwiec 2017 (9)
 • Maj 2017 (9)
 • Kwiecień 2017 (12)
 • Marzec 2017 (8)
 • Luty 2017 (10)
 • Styczeń 2017 (7)

 • 2016

 • Grudzień 2016 (6)
 • Listopad 2016 (5)
 • Październik 2016 (8)
 • Wrzesień 2016 (9)
 • Sierpień 2016 (6)
 • Lipiec 2016 (3)
 • Czerwiec 2016 (5)
 • Maj 2016 (5)
 • Kwiecień 2016 (11)
 • Marzec 2016 (10)
 • Luty 2016 (8)
 • Styczeń 2016 (9)

 • 2015

 • Grudzień 2015 (8)
 • Listopad 2015 (6)
 • Październik 2015 (9)
 • Wrzesień 2015 (12)
 • Sierpień 2015 (8)
 • Lipiec 2015 (6)
 • Czerwiec 2015 (6)
 • Maj 2015 (6)
 • Kwiecień 2015 (9)
 • Marzec 2015 (10)
 • Luty 2015 (7)
 • Styczeń 2015 (8)

 • 2014

 • Grudzień 2014 (7)
 • Listopad 2014 (10)
 • Październik 2014 (8)
 • Wrzesień 2014 (7)
 • Ogłoszenie o przetargu

  Opublikowano: 30 marca 2018

  Spółdzielnia Mieszkaniowa „HUTNIK” ul. Dworcowa 26 w Łaziskach Górnych ogłasza postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego pisemnych ofert na wykonanie prac:

  1. Remont trzonów kominowych na dachu budynku Dworcowa 28 A, B.
  2. Remont trzonów kominowych na dachu budynku Dworcowa 34 A.
  3. Remont trzonów kominowych na dachu budynku Dworcowa 34 B.
  4. Remont trzonów kominowych na dachu budynku Dworcowa 36 A, B

   

  Przetarg odbędzie się w dniu 17.04.2018r. (wtorek) o godz. 1100 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK” w Łaziskach Górnych, ul. Dworcowa 26.

  Materiały przetargowe można odebrać w dziale technicznym Spółdzielni po wpłacie w kasie S.M. „HUTNIK” kwoty 123,00 zł brutto lub otrzymać np. drogą elektroniczną, po uzyskaniu potwierdzenia wniesienia opłaty za materiały.

  Wadium w kwocie 5000,00 zł należy wpłacać na konto Spółdzielni podane w materiałach przetargowych do dnia 17.04.2018r. do godz. 900.

   

  Oferty w zamkniętych kopertach z napisem: „Wykonanie remontu trzonów kominowych na dachach budynków mieszkalnych wielorodzinnych w zasobach S.M. „Hutnik” w Łaziskach Górnych.” należy składać w sekretariacie Spółdzielni w terminie do dnia 17.04.2018r. do godz. 900.

  Informacja o wynikach przetargu zostanie umieszczona na stronie internetowej Spółdzielni www.smhutnik.laziska.pl.

  Dodatkowych informacji udziela dział techniczny S.M. „HUTNIK” tel. (32) 736-72-34.

   

  UWAGA:

  Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z wykonania części robót objętych przetargiem bez podania przyczyny lub do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny oferentom.

  Wykonawca robót przed złożeniem oferty zobowiązany jest do oględzin miejsca wykonywania prac.


  Świąteczne życzenia

  Opublikowano: 28 marca 2018


  Walne Zgromadzenie Członków 2018

  Opublikowano: 27 marca 2018

  Szanowni Państwo,

  Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK” informuje, że na podstawie §17 ust. 1 Statutu Spółdzielni, uchwałą 63/2018 z dnia 20.03.2018r. podjął decyzję o zwołaniu  na dzień 26.04.2018r.tj. czwartek na godzinę 16:00 w sali Miejskiego Domu Kultury w Łaziskach Górnych Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK” w Łaziskach Górnych.

   

  W załączeniu przedstawiamy zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu Członków wraz z porządkiem obrad (zobacz).

   

   Zarząd

  Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK”

  w Łaziskach Górnych

   


  Informacja po spotkaniach z Mieszkańcami

  Opublikowano: 23 marca 2018

  Szanowni Państwo,

  w dniach 20 i 22 marca br odbyły się spotkania informacyjne dla Mieszkańców zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej HUTNIK w Łaziskach Górnych. Zorganizowane zostały przez Zarząd Spółdzielni, w ramach przygotowania nowelizacji Statutu Spółdzielni, będącej wynikiem zmian w Ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych i wniosków polustracyjnych. W spotkaniach  uczestniczyło łącznie ok 60 osób. W załączeniu prezentujemy materiał omawiany podczas zebrań.

   

  PREZENTACJA ZE SPOTKANIA (zobacz)

   

   

  Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej “HUTNIK”
  w Łaziskach Górnych


  Otwarcie nowego sklepu

  Opublikowano: 21 marca 2018

  Szanowni Mieszkańcy,

  uprzejmie informujemy, że jutro tj. 22.03.2018r.  otwarty zostanie nowy sklep w budynku os. Centrum 7 w Łaziskach Górnych.

   

  W imieniu Zarządu Zakładu Przetwórstwa Mięsnego Maxpol z Kuźni Raciborskiej,  zapraszamy Państwa na zakupy w sklepie nowy sklep w budynku

  os. Centrum 7 w Łaziskach Górnych.

   

   

   

  wtorek – piątek   7:00 – 17:00

  sobota                     7:00 – 13:00 

   

   


  Zadłużenie na dzień 31.12.2017r.

  Opublikowano: 16 marca 2018

  Szanowni Państwo

  Zarząd Spółdzielni informuje, że całkowite zadłużenie z tytułu opłat eksploatacyjnych na dzień 31.12.2017r. wyniosło 265.896,99 złotych. Stanowi ono 7%  wysokości naliczeń rocznych. Zadłużenie jest niższe w stosunku do 2016r. o prawie 50 tys. złotych.

  Znacząco zmniejszyła się kwota zadłużenia sięgającego powyżej 3 miesięcy w stosunku do roku poprzedniego, tj. o ponad 36 tys. złotych.

  Wysokość odszkodowania otrzymanego przez Spółdzielnię z tytułu niedostarczenia przez gminę lokalu socjalnego wyniosła 8.129,67 złotych.

  Spółdzielnia wniosła do komornika trzy wnioski o wszczęcie egzekucji, na łączną kwotę 22.001,27 złotych, z czego uzyskano kwotę 6.448,93 złotych oraz jeden wniosek uzupełniający o uskutecznienie dalszej egzekucji z prawa odrębnej własności lokalu. Z egzekucji komorniczej wniesionej w latach poprzednich odzyskano kwotę 7.841,58 złotych,

  Zawartych zostało 13 umów ugody na ratalną spłatę zadłużenia, na łączną kwotę 40.580,79 złotych.

   

  TABELA ZADŁUŻENIA W LATACH 2014-2017

  TABELA CAŁKOWITEGO ZADŁUŻENIA W BUDYNKACH

  TABELA ZADŁUŻENIA W BUDYNKACH POWYŻEJ 3 MIESIĄCE


  Ogłoszenie o wynikach zakończonych postępowań przetargowych

  Opublikowano: 15 marca 2018

  Łaziska Górne 14.03.2018r.

  Spółdzielnia Mieszkaniowa „Hutnik” ul. Dworcowa 26 w Łaziskach Górnych informuje, że w zakończonych postępowaniach przetargowych na wykonanie poniższych prac remontowych wybrani zostali następujący Wykonawcy:

  PRZETARG NR 1

  1. Wykonanie remontu nawierzchni parkingu przy budynkach Dworcowa 30 – 32 w Łaziskach Górnych.”
  2. „Wykonanie remontu nawierzchni parkingu przy budynku Energetyków 11 w Łaziskach Górnych.”

  wybrana została oferta firmy:

  „COMPLEX” s.c. Grzegorz Janik, Mirosław Michoń, ul. Stuska 5, 43-180 Orzesze

  tel.: (32) 336 18 12

   

  PRZETARG NR 2

  Wymiana 6 szt. latarni na os. Centrum w Łaziskach Górnych.

  wybrana została oferta firmy:

  Firma Handlowo Usługowa „TECHNET”, Przemysław Marek, ul. Młyńska 13/29, 43-190 Mikołów, tel.:600 558 618.

   


  Zaproszenie na spotkania z Mieszkańcami

  Opublikowano: 12 marca 2018

  Szanowni Państwo,

  Zarząd Spółdzielni zaprasza na spotkania informacyjne z Mieszkańcami zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej HUTNIK, które odbędą się:

  • 20 marca(wtorek)  o godzinie 17:00 w Miejskim Domu Kultury
  • 22 marca (czwartek) o godzinie 17:00 w Restauracji CARO przy ul. Dworcowej 26

  Spotkania organizowane są w ramach przygotowania nowelizacji Statutu Spółdzielni będącej wynikiem zmian w Ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych i wniosków polustracyjnych.

  Na obu spotkaniach omawiane tematy będą jednakowe. Wybór terminu udziału w spotkaniu pozostawiamy do Państwa decyzji.

  Program spotkań:

  1. Informacja dotycząca organizacji Walnego Zgromadzenia Członków w 2018r.
  2. Informacja dotycząca Ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.
  3. Informacja dotycząca wniosków polustracyjnych.
  4. Informacje dotycząca zmian w Statucie Spółdzielni
  5. Sprawy bieżące

  Szanowni Państwo,

  we wrześniu ubiegłego roku weszła w życie Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. o zmianie ustawy
  o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze
  . Zasadniczym celem ustawy jest dostosowanie przepisów ustawy
  o spółdzielniach mieszkaniowych do orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego.

  Najistotniejszą zmianą jest to, że członkostwo w spółdzielni powstaje z mocy prawa i przysługuje osobie dysponującej spółdzielczym prawem do lokalu. Oznacza to, że osoba ta nie ma obowiązku składania deklaracji członkowskiej oraz wpłacania udziału i wpisowego. W ustawie określono również kiedy członkostwo w spółdzielni ustaje.

  Przewidziano również udział członka spółdzielni na walnym zgromadzeniu przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie i będzie dołączone do protokołu walnego zgromadzenia. Lista pełnomocnictw będzie odczytana na walnym zgromadzeniu.

  Ponadto, w pierwszej połowie ubiegłego roku związek rewizyjny przeprowadził w Spółdzielni badanie lustracyjne za lata 2014-2016. Zarząd podkreśla, że wyniki kontroli są pozytywne, Spółdzielnia działa zgodnie z przepisami prawa, w oparciu o rachunek ekonomiczny. Lustrator zwrócił jednak uwagę na konieczność przeprowadzenia zmian w Statucie. Dotyczy to w szczególności „kadencyjności” Rady Nadzorczej i trybu przeprowadzania wyborów do tego organu. Jest to główna sprzeczność natury prawnej wymagająca bezwzględnego usunięcia.

  Na spotkaniach Zarząd chciałby przekazać Państwu szczegółowe informacje o zakresie
  i planowanej kolejności zmian w Statucie Spółdzielni.

   

  Z poważaniem

  Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej “HUTNIK”

  w Łaziskach Górnych


  “Koperty Życia” dla Mieszkańców

  Opublikowano: 9 marca 2018

  Dzięki uprzejmości Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych, Spółdzielnia włączyła się w akcję    “Koperta Życia”. Zapraszamy  Państwa do pobrania  “Kopert Życia” dostępnych w siedzibie Spółdzielni oraz uczestnictwa w akcji.

  Akcja “Koperta Życia” przygotowana została i jest prowadzona w celu zwiększenia bezpieczeństwa udzielenia pomocy lekarskiej w nagłych przypadkach. Skierowana jest przede wszystkim do osób przewlekle chorych, starszych i samotnych. Prowadzi ją wiele miast i instytucji w całym kraju.

  Polega na tym, aby na karcie informacyjnej umieścić najważniejsze informacje o swoim zdrowiu, uczuleniach, rodzajach przyjmowanych leków oraz dane dotyczące przebiegu choroby.

  Pakiet z informacjami należy umieścić w lodówce. To miejsce można najłatwiej odnaleźć w każdym domu. Należy pamiętać, żeby na lodówce nakleić odpowiednią naklejkę.

  Będzie to informacja dla ratowników, która pozwoli szybciej podjąć skuteczne działanie.

  Szczegółowe informacje uzyskać można również na stronach :

  https://seniorzy.slaskie.pl/content/koperta_zycia

  https://kopertazycia.pl/

   


  W poniższe pole wpisz HUTNIK

  Hutnik
  Informacja o cookies Zamknij informację o cookies
  Ta strona korzysta z plików cookies(ciasteczek). Aby dowiedzieć się więcej na temat samych plików, sposobu ich używania oraz polityce prywatności, kliknij w dowiedz się więcej.