Spółdzielnia Mieszkaniowa
Hutnik

ul. Dworcowa 26, 43-170 Łaziska Górne


2021

 • Maj 2021 (4)
 • Kwiecień 2021 (4)
 • Marzec 2021 (13)
 • Luty 2021 (10)
 • Styczeń 2021 (3)

 • 2020

 • Grudzień 2020 (7)
 • Listopad 2020 (5)
 • Październik 2020 (6)
 • Wrzesień 2020 (9)
 • Sierpień 2020 (14)
 • Lipiec 2020 (9)
 • Czerwiec 2020 (6)
 • Maj 2020 (10)
 • Kwiecień 2020 (10)
 • Marzec 2020 (11)
 • Luty 2020 (6)
 • Styczeń 2020 (4)

 • 2019

 • Grudzień 2019 (7)
 • Listopad 2019 (9)
 • Październik 2019 (7)
 • Wrzesień 2019 (6)
 • Sierpień 2019 (5)
 • Lipiec 2019 (8)
 • Czerwiec 2019 (6)
 • Maj 2019 (11)
 • Kwiecień 2019 (13)
 • Marzec 2019 (9)
 • Luty 2019 (10)
 • Styczeń 2019 (4)

 • 2018

 • Grudzień 2018 (11)
 • Listopad 2018 (2)
 • Październik 2018 (7)
 • Wrzesień 2018 (5)
 • Sierpień 2018 (8)
 • Lipiec 2018 (4)
 • Czerwiec 2018 (7)
 • Maj 2018 (9)
 • Kwiecień 2018 (6)
 • Marzec 2018 (9)
 • Luty 2018 (9)
 • Styczeń 2018 (3)

 • 2017

 • Grudzień 2017 (5)
 • Listopad 2017 (9)
 • Październik 2017 (6)
 • Wrzesień 2017 (9)
 • Sierpień 2017 (8)
 • Lipiec 2017 (4)
 • Czerwiec 2017 (9)
 • Maj 2017 (9)
 • Kwiecień 2017 (12)
 • Marzec 2017 (8)
 • Luty 2017 (10)
 • Styczeń 2017 (7)

 • 2016

 • Grudzień 2016 (6)
 • Listopad 2016 (5)
 • Październik 2016 (8)
 • Wrzesień 2016 (9)
 • Sierpień 2016 (6)
 • Lipiec 2016 (3)
 • Czerwiec 2016 (5)
 • Maj 2016 (5)
 • Kwiecień 2016 (11)
 • Marzec 2016 (10)
 • Luty 2016 (8)
 • Styczeń 2016 (9)

 • 2015

 • Grudzień 2015 (8)
 • Listopad 2015 (6)
 • Październik 2015 (9)
 • Wrzesień 2015 (12)
 • Sierpień 2015 (8)
 • Lipiec 2015 (6)
 • Czerwiec 2015 (6)
 • Maj 2015 (6)
 • Kwiecień 2015 (9)
 • Marzec 2015 (10)
 • Luty 2015 (7)
 • Styczeń 2015 (8)

 • 2014

 • Grudzień 2014 (7)
 • Listopad 2014 (10)
 • Październik 2014 (8)
 • Wrzesień 2014 (7)
 • Ogłoszenie o przetargu

  Opublikowano: 27 lutego 2018

  Łaziska Górne 27.02.2018r.

   

  OGŁOSZENIE

   

  Spółdzielnia Mieszkaniowa „HUTNIK” ul. Dworcowa 26 w Łaziskach Górnych ogłasza postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego pisemnych ofert na wykonanie prac:

  1. Docieplenie elewacji w budynku Parkowa 1 – elewacje: północno wschodnia, północno-zachodnia (ściana szczytowa).
  2. Docieplenie strychu w budynku Chopina 4.
  3. Docieplenie strychu w budynku Chopina 12.

   

  Przetarg odbędzie się w dniu 20.03.2018r. (wtorek) o godz. 1100 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK” w Łaziskach Górnych, ul. Dworcowa 26.

  Materiały przetargowe można odebrać w dziale technicznym Spółdzielni po wpłacie w kasie S.M. „HUTNIK” kwoty 123,00 zł brutto lub otrzymać np. drogą elektroniczną, po uzyskaniu potwierdzenia wniesienia opłaty za materiały.

  Wadium w kwocie 6500,00 zł należy wpłacać na konto Spółdzielni podane w materiałach przetargowych do dnia 20.03.2018r. do godz. 900.

   

  Oferty w zamkniętych kopertach z napisem: „Wykonanie dociepleń w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w zasobach S.M. „Hutnik” w Łaziskach Górnych.” należy składać w sekretariacie Spółdzielni w terminie do dnia 20.03.2018r. do godz. 900.

  Informacja o wynikach przetargu zostanie umieszczona na stronie internetowej Spółdzielni www.smhutnik.laziska.pl.

  Dodatkowych informacji udziela dział techniczny S.M. „HUTNIK” tel. (32) 736-72-34.

   

  Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z wykonania części robót objętych przetargiem bez podania przyczyny lub do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny oferentom.


  Ogłoszenie o wynikach zakończonych postępowań przetargowych

  Opublikowano: 26 lutego 2018

  Spółdzielnia Mieszkaniowa „Hutnik” ul. Dworcowa 26 w Łaziskach Górnych informuje, że w zakończonych postępowaniach przetargowych na wykonanie poniższych prac remontowych wybrani zostali następujący Wykonawcy:

  PRZETARG NR 1

  1. Wykonanie prac malarskich klatek schodowych oraz korytarzy piwnicznych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych: Centrum 6, 8, 9.
  2. Wymiana drzwi wejściowych do piwnic w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych: Centrum 6, 8, 9.
  3. Wymiana drzwi wejściowych do budynku mieszkalnego wielorodzinnego Centrum 8.
  4. Wymiana drzwi wejściowych do piwnic i na strychy w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych Dworcowa 30, Dworcowa 32.

  wybrana została oferta firmy:

  Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Jacek Marcisz, ul. Wodzisławska 230, 44-240 Żory, tel.: (32) 435 82 01, 502 206 130.

   

  PRZETARG NR 2

  Wykonanie robót remontowych instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych Centrum 3, 6, 8, Pocztowa 1, 2, Parkowa 3, Energetyków 7, Chopina 14, w Łaziskach Górnych.”

  wybrana została oferta firmy:

  Firma Handlowo Usługowa „TECHNET”, Przemysław Marek, ul. Młyńska 13/29, 43-190 Mikołów, tel.:600 558 618.

   


  Bezpieczne użytkowanie urządzeń grzewczo – kominowych i wentylowanie pomieszczeń

  Opublikowano: 16 lutego 2018

  Szanowni Mieszkańcy

  Poniżej publikujemy apel Korporacji Mistrzów Kominiarskich Województwa Śląskiego dotyczący bezpiecznego użytkowania urządzeń grzewczo kominowych i wentylowania pomieszczeń.Prosimy o zapoznania się z apelem i bezwzględnego  stosowania podanych zaleceń.

   

   

   

  Równocześnie  zachęcamy do zapoznania się z publikacją (zobacz) w ramach kampanii społecznej MSWiA  “Czad i Ogień. Obudź czujność”. Jej celem jest upowszechnianie wiedzy na temat zagrożeń związanych z sezonem grzewczym i użytkowaniem urządzeń grzewczych gazowych. Każdy w obliczu zagrożenia czadem i ogniem powinien wiedzieć, jak prawidłowo zachować się, aby się przed nim uchronić.

   

   


  Ogłoszenie o konkursie ofert na wynajem lokalu i dzierżawę ściany

  Opublikowano: 14 lutego 2018

  Łaziska Górne, 14.02.2018r.

  OGŁOSZENIE 

   

  Spółdzielnia Mieszkaniowa „HUTNIK” ul. Dworcowa 26 w Łaziskach Górnych ogłasza konkurs ofert na:

   

  1. Wynajem lokalu użytkowego o pow. 74,26 m2 na parterze w budynku
   os. Centrum 6 w Łaziskach Górnych.
  2. Dzierżawę ściany budynku przy ul. Dworcowej 36 w Łaziskach Górnych do ekspozycji reklamy w formie grafiki malowanej na elewacji.

   

  1. Oferty na drukach należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „OFERTA NA NAJEM LOKALU os. Centrum 6″, “OFERTA NA DZIERŻAWĘ ŚCIANY BUDYNKU. DWORCOWA 36”, wraz z potwierdzeniem wpłaty wadium, w siedzibie Spółdzielni – Pawilon przy ul. Dworcowej 26 w Łaziskach Górnych w terminie do dnia  09.03.2018r. do godz. 14:00. (pobierz druki Lokal, Ściana)
  2. Oferent przystępujący do konkursu zobowiązany jest do wpłaty do dnia 09.03.2018r. wadium konkursowego w wysokości 300,00 zł na konto 29 1050 1634 1000 0007 0179 3960.
  3. Rozstrzygniecie konkursu nastąpi w dniu 12.03.2018r.
  4. Data najmu lokali i dzierżawy ściany do uzgodnienia.
  5. Lokal użytkowy oglądać można w godzinach pracy Spółdzielni po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu godziny.
  6. W przypadku oferenta, który wygra przetarg wadium zalicza się po poczet kaucji.
   W przypadku odstąpienia od podpisania umowy wadium przepada. Pozostałym oferentom wadium konkursowe zostanie zwrócone w ciągu 7 dni od daty zatwierdzenia wyniku konkursu.
  7. Kaucja z tytułu najmu lokalu w wysokości jednomiesięcznego czynsz brutto płatna
   w terminie 7 dniu od daty zatwierdzenia wyników konkursu przetargu.
  8. Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu na najem lokalu lub dzierżawę ściany bez podania przyczyny, na każdym jego etapie.
  9. Szczegółowe warunki konkursu  oraz wynajmu lokalu określa Regulamin wynajmu lokali użytkowych, dzierżawy terenu oraz użyczenia pomieszczeń niepełnowartościowych w Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK”.
  10. Druki ofert  do pobrania zamieszczono poniżej lub w formie papierowej można odebrać w administracji Spółdzielni , gdzie uzyskać można również dodatkowe informacje o lokalach
   lub pod nr tel. 32 7367234

   

  Lokal użytkowy w budynku os. Centrum 6 w Łaziskach Górnych

  Lokal użytkowy w  kondygnacji parteru budynku os. Centrum 6 w Łaziskach Górnych, z dużymi witrynami oraz z wejściem  z szerokiego deptaka przed budynkiem, przy dużym parkingu. Powierzchnia 75,26 m2 (pomieszczenie główne, pomieszczenia sanitarne). Lokal wyposażony w instalację elektryczną, centralnego ogrzewania oraz zimną i centralną ciepłą wodę.

   

          

   

  Ściana szczytowa północna budynku przy ul. Dworcowej 36 w Łaziskach Górnych

  Ściana o powierzchni ok. 180  m2 do wydzierżawienia w celu eksponowania reklamy w formie grafiki malowanej na elewacji. Ściana widoczna przy zjeździe z DK 81 do centrum Łazisk Górnych oraz z pobliskiej stacji paliw i parkingu przy markecie.


  Zmiany taryf dla ciepła

  Opublikowano: 7 lutego 2018

  Szanowni Mieszkańcy,

  uprzejmie informujemy, że od dnia 01.01.2018r. PEC Sp. z .o.o. w Tychach wprowadziło do rozliczeń, ceny i stawki opłat za ciepło zawarte w nowej taryfie  (zobacz).

  Przedstawiamy również taryfy za ciepło stosowane od 01.11.2017r. przez Turon Wytwarzanie S.A. (zobacz).


  Rozliczenie wody za II półrocze 2017

  Opublikowano: 5 lutego 2018

  Szanowni Mieszkańcy,

  Uprzejmie informujemy, że rozliczenie kosztów zużycia wody za II półrocze 2017r. zostanie Państwu przekazane  do skrzynek listowych  w terminie do dnia 09 lutego br.

  Zgodnie z obowiązującym regulaminem, dla mieszkań wyposażonych w instalację centralnej ciepłej wody przekazany formularz rozliczeniowy będzie zawierał również rozliczenie kosztów zużytego ciepła na podgrzanie wody.

  Z poważaniem

  Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Hutnik”

  w Łaziskach Górnych


  Udział i wpisowe w Spółdzielni

  Opublikowano: 5 lutego 2018

  Szanowni Mieszkańcy,

  Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze (Dz. U. z dnia 25.08.2017 r. poz. 1596), wykreśliła przepisy dotyczące wpisowego i udziału w Spółdzielni.

   

  W związku z tym od dnia wejścia w życie ustawy, tj. od dnia 9 września 2017 r. osoby nabywające członkostwo nie mają obowiązku wpłaty wpisowego oraz udziału członkowskiego.

   

  Konsekwencją powyższego jest również brak przepisów umożliwiających zwrot wniesionych wcześniej udziałów.

   

                                                                                                            Z poważaniem

                                                                                                         Zarząd Spółdzielni

   


  Członkostwo w Spółdzielni

  Opublikowano: 5 lutego 2018

  Szanowni Mieszkańcy,

  Zarząd Spółdzielni uprzejmie przypomina, że z dniem 9 września 2017 r. weszła w życie zmiana Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Przepisy zostały opublikowane w Dzienniku Ustaw z dn. 25.08.2017 r. poz. 1596 (zobacz).

  Nowelizacja ustawy wprowadziła zasadnicze zmiany w zakresie członkostwa, a mianowicie :

  –  członkostwo w spółdzielni związane jest z posiadaniem spółdzielczego prawa do lokalu,

  –  nie ma obowiązku składania deklaracji członkowskiej,

  –  osoby, które dysponują prawem odrębnej własności mogą przystąpić w poczet członków,

  Spółdzielnie nie mogą podjąć decyzji o wygaśnięciu lokatorskiego prawa do lokalu.

  Orzeczenie takie podejmuje sąd.

  Zachęcamy Państwa do zapoznania się z nową Ustawą.

                                                                                                            Z poważaniem

                                                                                                         Zarząd Spółdzielni


  Wykonanie planu remontów za 2017r.

  Opublikowano: 2 lutego 2018

  Szanowni Mieszkańcy,

  Zarząd Spółdzielni przedstawia sprawozdanie z wykonania planu remontów za 2017r. Wydatki z funduszu remontowego w ubiegłym roku wyniosły łącznie  782.572,35 zł.

  Wykonanie planu remontów za 2017r. dla zasobów Spółdzielni (zobacz)

  Z poważaniem

  Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Hutnik”

  w Łaziskach Górnych

   


  W poniższe pole wpisz HUTNIK

  Hutnik
  Informacja o cookies Zamknij informację o cookies
  Ta strona korzysta z plików cookies(ciasteczek). Aby dowiedzieć się więcej na temat samych plików, sposobu ich używania oraz polityce prywatności, kliknij w dowiedz się więcej.