Spółdzielnia Mieszkaniowa
Hutnik

ul. Dworcowa 26, 43-170 Łaziska Górne


2021

 • Maj 2021 (4)
 • Kwiecień 2021 (4)
 • Marzec 2021 (13)
 • Luty 2021 (10)
 • Styczeń 2021 (3)

 • 2020

 • Grudzień 2020 (7)
 • Listopad 2020 (5)
 • Październik 2020 (6)
 • Wrzesień 2020 (9)
 • Sierpień 2020 (14)
 • Lipiec 2020 (9)
 • Czerwiec 2020 (6)
 • Maj 2020 (10)
 • Kwiecień 2020 (10)
 • Marzec 2020 (11)
 • Luty 2020 (6)
 • Styczeń 2020 (4)

 • 2019

 • Grudzień 2019 (7)
 • Listopad 2019 (9)
 • Październik 2019 (7)
 • Wrzesień 2019 (6)
 • Sierpień 2019 (5)
 • Lipiec 2019 (8)
 • Czerwiec 2019 (6)
 • Maj 2019 (11)
 • Kwiecień 2019 (13)
 • Marzec 2019 (9)
 • Luty 2019 (10)
 • Styczeń 2019 (4)

 • 2018

 • Grudzień 2018 (11)
 • Listopad 2018 (2)
 • Październik 2018 (7)
 • Wrzesień 2018 (5)
 • Sierpień 2018 (8)
 • Lipiec 2018 (4)
 • Czerwiec 2018 (7)
 • Maj 2018 (9)
 • Kwiecień 2018 (6)
 • Marzec 2018 (9)
 • Luty 2018 (9)
 • Styczeń 2018 (3)

 • 2017

 • Grudzień 2017 (5)
 • Listopad 2017 (9)
 • Październik 2017 (6)
 • Wrzesień 2017 (9)
 • Sierpień 2017 (8)
 • Lipiec 2017 (4)
 • Czerwiec 2017 (9)
 • Maj 2017 (9)
 • Kwiecień 2017 (12)
 • Marzec 2017 (8)
 • Luty 2017 (10)
 • Styczeń 2017 (7)

 • 2016

 • Grudzień 2016 (6)
 • Listopad 2016 (5)
 • Październik 2016 (8)
 • Wrzesień 2016 (9)
 • Sierpień 2016 (6)
 • Lipiec 2016 (3)
 • Czerwiec 2016 (5)
 • Maj 2016 (5)
 • Kwiecień 2016 (11)
 • Marzec 2016 (10)
 • Luty 2016 (8)
 • Styczeń 2016 (9)

 • 2015

 • Grudzień 2015 (8)
 • Listopad 2015 (6)
 • Październik 2015 (9)
 • Wrzesień 2015 (12)
 • Sierpień 2015 (8)
 • Lipiec 2015 (6)
 • Czerwiec 2015 (6)
 • Maj 2015 (6)
 • Kwiecień 2015 (9)
 • Marzec 2015 (10)
 • Luty 2015 (7)
 • Styczeń 2015 (8)

 • 2014

 • Grudzień 2014 (7)
 • Listopad 2014 (10)
 • Październik 2014 (8)
 • Wrzesień 2014 (7)
 • AKCJA ZIMA 2017/2018

  Opublikowano: 22 listopada 2017

  Szanowni Mieszkańcy,

  uprzejmie informujemy, że zimowe utrzymanie nieruchomości tzw. „Akcję Zima” w zasobach naszej Spółdzielni, w ramach  umowy na kompleksowe utrzymywanie czystości i porządku oraz utrzymanie zimowe prowadzić będzie Przedsiębiorstwo Usługowe „KRYSPIN” s.c. Umowa obejmuje odśnieżanie, usuwanie oblodzenia i posypywanie piaskiem oraz utrzymywanie w należytym stanie chodników osiedlowych, wejść i schodów wejściowych do budynków.

  Wykonawcą zadania „Akcja Zima” dla dróg gminnych będzie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Łaziskach Górnych przy ul. Energetyków 5.

  Dyspozytor Akcji Zima w Spółdzielni, PU „KRYSPIN” s.c.

  Tel. 609387458


  Dyspozytor Akcji Zima w PGKiM Sp. Z o.o.:

  tel. 32 224 14 52, 32 224 10 88

  fax. 32 224 14 20

  tel. kom. 603 196 999


  Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego:

  tel. 32 326 04 30, 798-717-178


  Powiatowy Zarząd Dróg :

  tel. 32 224 44 99, 512 294 375 (interwencyjny), 609 760 134 lub 32 221 00 54 oraz 513 174 201 (wykonawcy)


  Drogi Krajowe (siedziba Mikołów –Mokre):

  32 224 13 13

  32 259 67 06 (GDDKiA Katowice)


  Plan gospodarczo – finansowy na rok 2018

  Opublikowano: 22 listopada 2017

  Szanowni Mieszkańcy,

  Zarząd Spółdzielni przedstawia plan gospodarczo-finansowy na 2018r. (zobacz). Plan został zatwierdzony przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 27/2017 na posiedzeniu w dniu 13.11.2017r.

  Z poważaniem

  Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Hutnik”

  w Łaziskach Górnych


  Przerwa w dostawie ciepła

  Opublikowano: 16 listopada 2017

  Szanowni Mieszkańcy,

  w ślad za powiadomieniem   PEC Sp. z o.o. w Tychach z dnia 16.11.2017r., informujemy, że w dniu 17.11.2017r. tj. piątek od godz. 8:00 do 15:00 nastąpi przerwa w dostawie ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania  dla  następujących budynków

  • ul. Chopina 10
  • ul. Chopina 12
  • ul. Chopina 14
  • ul. Energetyków 11-13-15

  W imieniu PEC Sp. z o.o. przepraszamy za wynikłe z tego powodu niedogodności.


  Likwidacja rachunku bankowego PKO BP

  Opublikowano: 15 listopada 2017

  Zarząd Spółdzielni uprzejmie informuje, że ograniczając koszty obsługi bankowej, od 31.12.2017r. likwidacji ulegnie rachunek bankowy prowadzony przez PKO BP .

   

  Równocześnie informujemy, że w celu usprawnienia ewidencji dokonywanych przez Państwa wpłat czynszów, w sierpniu 2017r.  dla każdego lokalu mieszkalnego utworzone zostało indywidualne konto bankowe, służące tylko i wyłącznie do dokonywania opłat za mieszkanie i każdemu z Państwa przekazany został indywidualny numer rachunku bankowego, na który należy dokonywać opłat za mieszkanie.

   

  Uwaga:

  1. Aby dokonywać opłat na poczcie, w banku itp. prosimy o odbiór z kasy Spółdzielni blankietów wpłat z indywidualnym numerem rachunku bankowego;
  2. W przypadku korzystania ze „stałych zleceń” prosimy o poinformowanie Państwa banku o zmianie numeru konta bankowego, na które należy dokonywać opłat.
  3. W przypadku posiadania więcej niż jednego mieszkania w zasobach SM Hutnik informujemy, że nie należy łączyć ze sobą opłat dotyczących kilku lokali. W takim przypadku opłaty należy dokonywać oddzielnie na przypisane do każdego mieszkania indywidualne konto bankowe;

   

  Jednocześnie informujemy, że od dnia 1 września 2017r. zmianie uległy godziny obsługi kasowej w Spółdzielni. Kasa czynna będzie 2 dni w tygodniu, tj.:

  Poniedziałek od 7:00 do 17:00

  Środa od 7:00 do 15:00

  Przerwa w obsłudze kasowej w godzinach od 12:00 do 12:30


  Realizacja wniosku zgłoszonego na Walnym Zgromadzeniu

  Opublikowano: 15 listopada 2017

  Szanowni Mieszkańcy,

  Zarząd Spółdzielni informuje, że w siedzibie Spółdzielni dostępny jest do wglądu projekt regulaminu rozliczania kosztów eksploatacji i utrzymania zasobów mieszkaniowych oraz ustalania opłat na ich pokrycie. Z projektem regulaminu można zapoznać się w godzinach pracy Spółdzielni. Ewentualne uwagi do projektu można wnosić na piśmie, w terminie do 30.11.2017r. Powyższe stanowi realizację wniosku nr 14 zgłoszonego na Walnym Zgromadzeniu Członków.


  CZAD! Nie lekceważ zagrożenia!

  Opublikowano: 13 listopada 2017

   

  Rozpoczął się okres grzewczy, a wraz z nim wzrasta zagrożenie zatrucia czadem. Każdego roku w woj. śląskim z powodu zatrucia tlenkiem węgla (czadem) ginie kilkadziesiąt osób. Bardzo często jest to konsekwencją niewłaściwej eksploatacji znajdujących się w budynku urządzeń i instalacji grzewczych.

   

  Jak uniknąć zaczadzenia?

   

  W celu uniknięcia zatrucie czadem należy zwracać uwagę na kilka ważnych kwestii, których przestrzegać powinni zarówno zarządzający budynkiem, jak i Mieszkańcy. Do obowiązków Spółdzielni należy m. in. przeprowadzanie kontroli technicznych, sprawdzanie szczelności przewodów kominowych, systematyczne ich czyszczenie. Przed rozpoczęciem tegorocznego sezonu grzewczego prace te zostały już wykonane.

   

  Mieszkańcy, dla swojego zdrowia i bezpieczeństwa, powinni przestrzegać następujących zasad:

  • nie zaklejać i nie zasłaniać w inny sposób kratek wentylacyjnych,
  • użytkować sprawne techniczne urządzenia, w których odbywa się proces spalania, zgodnie z instrukcją producenta,
  • stosować urządzenia dopuszczone do obrotu; w sytuacjach wątpliwych należy żądać okazania wystawionej przez producenta lub importera urządzenia tzw. deklaracji zgodności, tj. dokumentu zawierającego informacje o specyfikacji technicznej oraz przeznaczeniu i zakresie stosowania danego urządzenia,
  • w przypadku wymiany okien na nowe, sprawdzić poprawność działania wentylacji, ponieważ nowe okna są najczęściej o wiele bardziej szczelne w stosunku do wcześniej stosowanych w budynku i mogą pogarszać wentylację,
  • systematycznie sprawdzać ciąg powietrza, np. poprzez przykładanie kartki papieru do otworu bądź kratki wentylacyjnej; jeśli nic nie zakłóca wentylacji, kartka powinna przywrzeć do otworu lub kratki,
  • często wietrzyć pomieszczenie, w których odbywa się proces spalania (kuchnie, łazienki wyposażone w termy gazowe), a najlepiej zapewnić, nawet niewielkie, rozszczelnienie okien.

   


  Indywidualne rozliczenia kosztów CO

  Opublikowano: 8 listopada 2017

  W ślad za dostarczonymi Państwu indywidualnymi rozliczeniami kosztów centralnego ogrzewania za okres rozliczeniowy 01.09.2016r. do  31.08.2017r.  uprzejmie informujemy, że :

  •  w przypadku pytań i wątpliwości związanych z rozliczeniem, zapraszamy do Spółdzielni w celu uzyskania wyjaśnień,
  • nadpłata z tytułu rozliczenia zaliczona jest ona na poczet bieżących opłat za użytkowanie lokalu, a w przypadku zaległości w opłatach za użytkowanie lokalu zaliczona jest w pierwszej kolejności na poczet zaległych zobowiązań użytkownika lokalu wobec Spółdzielni,
  • dopłata z tytułu rozliczenia powinna zostać wpłacona w najbliższym terminie wnoszenia opłat za użytkowanie lokalu, nie później jednak niż 30 dni od daty otrzymania formularza rozliczeniowego,
  • w szczególnych przypadkach, na pisemny wniosek użytkownika lokalu Zarząd może rozłożyć dopłatę na raty bez odsetek. Okres spłat rat nie może przekroczyć 6 miesięcy,
  • ewentualne reklamacje rozliczenia kosztów zakupu ciepła można wnieść w terminie do 14 dni od otrzymania formularza rozliczeniowego, (druk reklamacji),
  • termin rozpatrzenia reklamacji przez Zarząd wynosi 30 dni od wpływu reklamacji do Spółdzielni.

  Powyższe kwestie szczegółowo reguluje Regulamin rozliczania kosztów zakupu ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania w Spółdzielni Mieszkaniowej „Hutnik” w Łaziskach Górnych (§3 i 5), (zobacz)

   


  Podstawowe zasady rozliczania kosztów CO

  Opublikowano: 6 listopada 2017

  Zgodnie z przyjętymi w Regulaminie rozliczania kosztów zakupu ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania w Spółdzielni Mieszkaniowej „Hutnik” w Łaziskach Górnych zasadami:

  1. całkowite koszty zakupu ciepła dla każdego budynku podzielone zostały na koszty stałe i koszty zmienne (zgodnie z fakturami PEC Tychy sp. z o.o.),
  2. koszty stałe – całkowicie niezależne od zużycia ciepła w budynku – rozliczane są według powierzchni mieszkań,
  3. do rozliczenia kosztów zmiennych – zależnych od zużycia ciepła – utrzymana została zasada 50/50, czyli połowa kosztów zmiennych rozliczana jest według powierzchni, druga połowa tych kosztów rozliczana będzie według wskazań grzejnikowych podzielników kosztów,
  4. aby uwzględnić w rozliczeniach występujące w łazienkach poszczególnych mieszkań dysproporcje w zabudowanej mocy grzewczej przyjęte zostało następujące rozwiązanie: ilość jednostek rozliczeniowych w łazienkach – uwzględniana w rozliczeniu – szacowana jest na podstawie średniego odczytu podzielników w całym budynku z uwzględnieniem wielkości faktycznie zabudowanej mocy grzewczej w łazienkach oraz współczynnika lokalowego. Naliczenie jednostek z tytułu nieopomiarowanych elementów grzewczych w łazienkach wykazane jest na rachunku indywidualnym w bloku „WYKAZ ODCZYTÓW CO” w wierszu „ŁA – szacowanie”

  Zarząd zwraca również uwagę, że do regulaminu załączone są wszystkie, wyliczone na nowo i według tej samej metody, współczynniki lokalowe, uwzględniające położenie mieszkania w bryle budynku.


  Oferta firm prowadzących działalność w naszych zasobach.

  Opublikowano: 2 listopada 2017

  Szanowni Państwo

  Zachęcamy do korzystania z oferty firm prowadzących działalność w naszych zasobach.

   

  ul. Dworcowa 26

   

     

   

  os. Centrum 6

   

     

   

  os. Centrum 7

  Otwarcie już wkrótce!

   

   

   

  os. Centrum 9

   


  W poniższe pole wpisz HUTNIK

  Hutnik
  Informacja o cookies Zamknij informację o cookies
  Ta strona korzysta z plików cookies(ciasteczek). Aby dowiedzieć się więcej na temat samych plików, sposobu ich używania oraz polityce prywatności, kliknij w dowiedz się więcej.