Spółdzielnia Mieszkaniowa
Hutnik

ul. Dworcowa 26, 43-170 Łaziska Górne


2021

 • Maj 2021 (4)
 • Kwiecień 2021 (4)
 • Marzec 2021 (13)
 • Luty 2021 (10)
 • Styczeń 2021 (3)

 • 2020

 • Grudzień 2020 (7)
 • Listopad 2020 (5)
 • Październik 2020 (6)
 • Wrzesień 2020 (9)
 • Sierpień 2020 (14)
 • Lipiec 2020 (9)
 • Czerwiec 2020 (6)
 • Maj 2020 (10)
 • Kwiecień 2020 (10)
 • Marzec 2020 (11)
 • Luty 2020 (6)
 • Styczeń 2020 (4)

 • 2019

 • Grudzień 2019 (7)
 • Listopad 2019 (9)
 • Październik 2019 (7)
 • Wrzesień 2019 (6)
 • Sierpień 2019 (5)
 • Lipiec 2019 (8)
 • Czerwiec 2019 (6)
 • Maj 2019 (11)
 • Kwiecień 2019 (13)
 • Marzec 2019 (9)
 • Luty 2019 (10)
 • Styczeń 2019 (4)

 • 2018

 • Grudzień 2018 (11)
 • Listopad 2018 (2)
 • Październik 2018 (7)
 • Wrzesień 2018 (5)
 • Sierpień 2018 (8)
 • Lipiec 2018 (4)
 • Czerwiec 2018 (7)
 • Maj 2018 (9)
 • Kwiecień 2018 (6)
 • Marzec 2018 (9)
 • Luty 2018 (9)
 • Styczeń 2018 (3)

 • 2017

 • Grudzień 2017 (5)
 • Listopad 2017 (9)
 • Październik 2017 (6)
 • Wrzesień 2017 (9)
 • Sierpień 2017 (8)
 • Lipiec 2017 (4)
 • Czerwiec 2017 (9)
 • Maj 2017 (9)
 • Kwiecień 2017 (12)
 • Marzec 2017 (8)
 • Luty 2017 (10)
 • Styczeń 2017 (7)

 • 2016

 • Grudzień 2016 (6)
 • Listopad 2016 (5)
 • Październik 2016 (8)
 • Wrzesień 2016 (9)
 • Sierpień 2016 (6)
 • Lipiec 2016 (3)
 • Czerwiec 2016 (5)
 • Maj 2016 (5)
 • Kwiecień 2016 (11)
 • Marzec 2016 (10)
 • Luty 2016 (8)
 • Styczeń 2016 (9)

 • 2015

 • Grudzień 2015 (8)
 • Listopad 2015 (6)
 • Październik 2015 (9)
 • Wrzesień 2015 (12)
 • Sierpień 2015 (8)
 • Lipiec 2015 (6)
 • Czerwiec 2015 (6)
 • Maj 2015 (6)
 • Kwiecień 2015 (9)
 • Marzec 2015 (10)
 • Luty 2015 (7)
 • Styczeń 2015 (8)

 • 2014

 • Grudzień 2014 (7)
 • Listopad 2014 (10)
 • Październik 2014 (8)
 • Wrzesień 2014 (7)
 • WAŻNE – indywidualne rachunki bankowe

  Opublikowano: 18 sierpnia 2017

  Szanowni Państwo,

  Zarząd Spółdzielni uprzejmie informuje, że w celu usprawnienia ewidencji dokonywanych przez Państwa wpłat czynszów,

   

  od 1 sierpnia 2017r. zmianie ulegają numery rachunków bankowych.

   

  Oznacza to, że dla każdego lokalu mieszkalnego utworzone zostało indywidualne konto bankowe, służące tylko i wyłącznie do dokonywania opłat za mieszkanie. Na przełomie lipca i sierpnia br. każdemu z Państwa przekazany został indywidualny numer rachunku bankowego, na który należy dokonywać opłat za mieszkanie.

  Wobec powyższego od dnia 1 sierpnia 2017r. prosimy Państwa o dokonywanie opłat eksploatacyjnych za mieszkanie na otrzymany, indywidualny numer rachunku bankowego.

  Uwaga:

  1. Aby dokonywać opłat na poczcie, w banku itp. prosimy o odbiór z kasy Spółdzielni blankietów wpłat z indywidualnym numerem rachunku bankowego;
  2. W przypadku korzystania ze „stałych zleceń” prosimy o poinformowanie Państwa banku o zmianie numeru konta bankowego, na które należy dokonywać opłat.
  3. W przypadku posiadania więcej niż jednego mieszkania w zasobach SM Hutnik informujemy, że nie należy łączyć ze sobą opłat dotyczących kilku lokali. W takim przypadku opłaty należy dokonywać oddzielnie na przypisane do każdego mieszkania indywidualne konto bankowe;

   

  Jednocześnie informujemy, że od dnia 1 września 2017r. zmianie ulegają godziny obsługi kasowej w Spółdzielni. Kasa czynna będzie 2 dni w tygodniu, tj.:

   

  Poniedziałek od 7:00 do 17:00

  Środa od 7:00 do 15:00

  Przerwa w obsłudze kasowej w godzinach od 12:00 do 12:30

   

  Mamy nadzieję, że wdrożenie nowego systemu, działającego już u większości dostawców usług, przebiegnie sprawnie i terminowo.

  Z poważaniem

  Zarząd Spółdzielni


  Remont parkingu przy ul. Energetyków

  Opublikowano: 18 sierpnia 2017

  Szanowni Państwo,

  Trwa remont nawierzchni parkingu przy ul. Energetyków realizowany we współpracy Spółdzielni z Urzędem Miasta w Łaziskach Górnych. Prace realizowane są etapami a planowane zakończenie to koniec września br. W związku z prowadzonymi pracami występują utrudnienia w korzystaniu z części miejsc parkingowych oraz komunikacji na ul. Energetyków. Przepraszamy za utrudnienia i prosimy o wyrozumiałość oraz zachowanie szczególnej ostrożności.

   

       


  Remont pawilonu przy ul. Dworcowej 26

  Opublikowano: 18 sierpnia 2017

   

  Zarząd Spółdzielni uprzejmie informuje, że we wrześniu br. rozpoczną się prace związane z remontem pawilonu przy ul. Dworcowej 26. Docelowo część pawilonu zostanie przeznaczona na nową siedzibę Spółdzielni. Cały projekt był przedstawiony przez Zarząd na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 10 lipca br. W załączeniu przedstawiamy opis projektu i harmonogram jego realizacji.

  Powyższe działania umożliwią realizację uchwały nr 13/2017 z dnia 24.05.2017r. Walnego Zgromadzenia Członków (w załączeniu). Zgodnie z jej treścią obecne biura Spółdzielni zostaną przekształcone na mieszkania, które docelowo zostaną sprzedane na warunkach rynkowych. Celem działań jest więc zwiększenie przychodów Spółdzielni poprzez sprzedaż nowych mieszkań.

  Realizacja powyższych celów wpisuje się w uchwalone uchwałą 11/2017 Walnego Zgromadzenia Członków „Kierunki prowadzenia gospodarki remontowej zasobów mieszkaniowych zarządzanych przez Spółdzielnię oraz kierunki rozwoju działalności gospodarczej SM „Hutnik” na lata 2018-2020”.

  Z poważaniem

  Zarząd Spółdzielni


  Zużycie energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania

  Opublikowano: 18 sierpnia 2017

  Zarząd Spółdzielni przekazuje Państwu dane dotyczące zużycia ciepła w poszczególnych budynkach, w sezonie grzewczym 2016/2017. Przypominamy, że sezon grzewczy trwał od połowy września 2016r. do 19 maja br. Dane te porównane zostały do zużycia ciepła w sezonie 2015/2016 oraz do prognozy zużycia ciepła, która była podstawą ustalenia stawek opłat zaliczkowych.

  załącznik – zużycia ciepła w poszczególnych budynkach

  Z poważaniem

  Zarząd Spółdzielni


  Przerwa w dostawie centralnej ciepłej wody

  Opublikowano: 17 sierpnia 2017

  Szanowni Państwo

  W ślad za pismem PEC Sp. z o.o. (jak poniżej)   informujemy, że w dniu 21.08.2017r. tj. poniedziałek od godz. od 6:00 do 14:00 nastąpi przerwa w dostawie energii cieplnej na potrzeby centralnej ciepłej wody

  ze względu na legalizację ciepłomierzy na głównych magistralach.

  PEC Sp. z o.o. przeprasza za utrudnienia i będzie czynić starania, aby skrócić czas przerwy.

   

       


  Zadłużenie wg stanu na 30.06.2017r.

  Opublikowano: 17 sierpnia 2017

  Analiza zadłużenia z tytułu opłat eksploatacyjnych

  wg stanu na dzień 30.06.2017 r.

   

  Szanowni Państwo,

  informujemy, że ogółem zadłużenie z tytułu opłat eksploatacyjnych na dzień 30.06.2017 r. wynosiło 265.138,57 zł, co stanowi 6,83 % udziału zadłużenia do naliczeń za okres od 01.01.2017 do 30.06.2017 r.

  Wskaźnik ten w porównaniu do stanu na 31.12.2016 r. uległ zmniejszeniu o 1,26 %

  Obecna kwota zadłużenia, w stosunku do stanu na 31.12.2016 r., uległa zmniejszeniu o 46.711,64  zł.

  Znacząco zmniejszyła się kwota zadłużenia powyżej 3 miesięcy w stosunku do roku poprzedniego, tj. o 47.768,44 zł.

  Ponadto w okresie sprawozdawczym :

  • Otrzymaliśmy 2 prawomocne sądowe nakazy zapłaty na łączną kwotę 13.061,70 zł.
  • Jedna osoba, poprzez egzekucję komorniczą, całkowicie spłaciła zadłużenie z tytułu sądowego nakazu zapłaty na kwotę 6.198,66 zł,
  • Wniesiono do komornika sądowego 1 wniosek o wszczęcie egzekucji komorniczej na kwotę 6.301,93 zł, z czego uzyskano kwotę 1.193,30 zł,
  • Z egzekucji komorniczej wniesionej w latach poprzednich odzyskano kwotę 6.998,22zł,
  • W wyniku przeprowadzonego przetargu sprzedany został lokal mieszkalny i odzyskano kwotę zadłużenia w wysokości 29.414,31 zł,
  • Zawarto 11 umów ugody na ratalna spłatę zadłużenia na łączną kwotę 33.052,00 zł

  Redukcja zadłużenia osób, które regularnie spłacają raty umowy – ugody wyniosła :

  1. zawarte w I półroczu 2017 roku kwota 5,014,- zł,
  2. zawarte w latach poprzednich kwota 349,65 zł.

  W załączeniu przedstawiamy zadłużenie w rozbiciu na :


  14.08.2017r. – Spółdzielnia nieczynna

  Opublikowano: 8 sierpnia 2017

  Szanowni Państwo,

  Spółdzielnia Mieszkaniowa „HUTNIK” w Łaziskach Górnych, ul. Dworcowa 26 uprzejmie informuje, że w dniu 14.07.2017r. (poniedziałek) administracja i kasa Spółdzielni będą nieczynne.

  Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.

  Równocześnie informujemy, że w razie awarii należny kontaktować się telefoniczne z:

  OBSŁUGA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I DOMOFONOWYCH Firma „TECHNET” 600558618
  OBSŁUGA INSTALACJI GAZOWYCH, CO, WOD – KAN.     P.P.H.U. „ALG” 601458588
  601241320
  TV KABLOWA UPC DLA POSIADACZY PAKIETU PODSTAWOWEGO NR KLIENTA SM „Hutnik”         1832007 801949480, 324949480
  OBSŁUGA KOMINIARSKA – MISTRZ KOMINIARSKI SERGIUSZ SIDEŁKO 509090349

  Ogłoszenie o przetargu

  Opublikowano: 1 sierpnia 2017

  Łaziska Górne 31.07.2017 r.

   

  O G Ł O S Z E N I E

   

  Spółdzielnia Mieszkaniowa „HUTNIK”, ul. Dworcowa 26 w Łaziskach Górnych, ogłasza postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego pisemnych ofert na:

   

  „Wykonanie prac remontowych związanych ze zmianą sposobu użytkowania budynku przy ul. Dworcowej 26 w Łaziskach Górnych:

  ETAP I

  1. Prace remontowe ogólnobudowlane
  2. Remont instalacji wodno-kanalizacyjnych
  3. Remont instalacji elektrycznych
  4. Wykonanie instalacji teletechnicznych

  ETAP II

  1. Remont elewacji zachodniej”

   

  Przetarg odbędzie się w dniu 22.08.2017r. (wtorek) o godz. 1100 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK” w Łaziskach Górnych, ul. Dworcowa 26.

  Materiały przetargowe można odebrać w dziale technicznym Spółdzielni po wpłacie w kasie S.M. „HUTNIK” kwoty 123,00 zł brutto lub otrzymać np. drogą elektroniczną, po uzyskaniu potwierdzenia wniesienia opłaty za materiały.

  Wadium w kwocie 10000,00 zł należy wpłacać na konto Spółdzielni podane w materiałach przetargowych do dnia 22.08.2017r. do godz. 900.

  Oferty w zamkniętych kopertach z napisem „Wykonanie prac remontowych związanych ze zmianą sposobu użytkowania budynku przy ul. Dworcowej 26 w Łaziskach Górnych” należy składać w sekretariacie Spółdzielni w terminie do dnia 22.08.2017r. do godz. 900.

  Informacja o wynikach przetargu zostanie umieszczona na stronie internetowej Spółdzielni www.smhutnik.laziska.pl.

  Dodatkowych informacji udziela Dział Techniczny S.M. „HUTNIK” tel. (32) 736-72-34.

  Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z wykonania części robót objętych przetargiem bez podania przyczyny lub do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny oferentom.

  UWAGA:

  Wykonawca robót przed złożeniem oferty zobowiązany jest do oględzin miejsca wykonywania prac.


  W poniższe pole wpisz HUTNIK

  Hutnik
  Informacja o cookies Zamknij informację o cookies
  Ta strona korzysta z plików cookies(ciasteczek). Aby dowiedzieć się więcej na temat samych plików, sposobu ich używania oraz polityce prywatności, kliknij w dowiedz się więcej.