Spółdzielnia Mieszkaniowa
Hutnik

ul. Dworcowa 26, 43-170 Łaziska Górne


2021

 • Maj 2021 (4)
 • Kwiecień 2021 (4)
 • Marzec 2021 (13)
 • Luty 2021 (10)
 • Styczeń 2021 (3)

 • 2020

 • Grudzień 2020 (7)
 • Listopad 2020 (5)
 • Październik 2020 (6)
 • Wrzesień 2020 (9)
 • Sierpień 2020 (14)
 • Lipiec 2020 (9)
 • Czerwiec 2020 (6)
 • Maj 2020 (10)
 • Kwiecień 2020 (10)
 • Marzec 2020 (11)
 • Luty 2020 (6)
 • Styczeń 2020 (4)

 • 2019

 • Grudzień 2019 (7)
 • Listopad 2019 (9)
 • Październik 2019 (7)
 • Wrzesień 2019 (6)
 • Sierpień 2019 (5)
 • Lipiec 2019 (8)
 • Czerwiec 2019 (6)
 • Maj 2019 (11)
 • Kwiecień 2019 (13)
 • Marzec 2019 (9)
 • Luty 2019 (10)
 • Styczeń 2019 (4)

 • 2018

 • Grudzień 2018 (11)
 • Listopad 2018 (2)
 • Październik 2018 (7)
 • Wrzesień 2018 (5)
 • Sierpień 2018 (8)
 • Lipiec 2018 (4)
 • Czerwiec 2018 (7)
 • Maj 2018 (9)
 • Kwiecień 2018 (6)
 • Marzec 2018 (9)
 • Luty 2018 (9)
 • Styczeń 2018 (3)

 • 2017

 • Grudzień 2017 (5)
 • Listopad 2017 (9)
 • Październik 2017 (6)
 • Wrzesień 2017 (9)
 • Sierpień 2017 (8)
 • Lipiec 2017 (4)
 • Czerwiec 2017 (9)
 • Maj 2017 (9)
 • Kwiecień 2017 (12)
 • Marzec 2017 (8)
 • Luty 2017 (10)
 • Styczeń 2017 (7)

 • 2016

 • Grudzień 2016 (6)
 • Listopad 2016 (5)
 • Październik 2016 (8)
 • Wrzesień 2016 (9)
 • Sierpień 2016 (6)
 • Lipiec 2016 (3)
 • Czerwiec 2016 (5)
 • Maj 2016 (5)
 • Kwiecień 2016 (11)
 • Marzec 2016 (10)
 • Luty 2016 (8)
 • Styczeń 2016 (9)

 • 2015

 • Grudzień 2015 (8)
 • Listopad 2015 (6)
 • Październik 2015 (9)
 • Wrzesień 2015 (12)
 • Sierpień 2015 (8)
 • Lipiec 2015 (6)
 • Czerwiec 2015 (6)
 • Maj 2015 (6)
 • Kwiecień 2015 (9)
 • Marzec 2015 (10)
 • Luty 2015 (7)
 • Styczeń 2015 (8)

 • 2014

 • Grudzień 2014 (7)
 • Listopad 2014 (10)
 • Październik 2014 (8)
 • Wrzesień 2014 (7)
 • Zmiana w obsłudze instalacji wod-kan, gaz., c.o.

  Opublikowano: 29 maja 2017

  Łaziska Górne, 29.05.2017 r.

  Szanowni Mieszkańcy,

  Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej “Hutnik” w Łaziskach Górnych uprzejmie informuje, że od dnia 01.06.2017 r. obsługę budynków mieszkalnych w zasobach SM “Hutnik” w zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania oraz gazowych przejmuje firma “ALG” z Gostyni.

  Zwracamy się do Mieszkańców z prośbą o zapoznanie się z aktualną listą numerów telefonicznych do kontaktu w przypadku awarii.

  Jednocześnie informujemy, że p. Jan Mikrut z dniem 31.05.2017 r. zakończy pracę w SM “Hutnik”. Składamy serdeczne podziękowania Panu Janowi za wieloletnie zaangażowanie i współpracę.


  Ogłoszenie o przetargu

  Opublikowano: 29 maja 2017

  Łaziska Górne 29.05.2017r.

   

   

  O G Ł O S Z E N I E

   

  Spółdzielnia Mieszkaniowa „HUTNIK” ul. Dworcowa 26 w Łaziskach Górnych ogłasza postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie prac:

  1. „Remont nawierzchni chodników przy budynkach Energetyków 7 i 9 w Łaziskach Górnych.”
  2. „Remont sieci kanalizacji sanitarnej przy budynku Energetyków 9 w Łaziskach Górnych.”
  3. „Remont przyłączy kanalizacyjnych do budynku Energetyków 9 w Łaziskach Górnych.”

   

  Przetarg odbędzie się w dniu 14.06.2017r. (środa) o godz. 1100 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK” w Łaziskach Górnych, ul. Dworcowa 26.

  Materiały przetargowe można odebrać w dziale technicznym Spółdzielni po wpłacie w kasie S.M. „HUTNIK” kwoty 123,00 zł brutto lub otrzymać np. drogą elektroniczną, po uzyskaniu potwierdzenia wniesienia opłaty za materiały.

  Wadium w kwocie 6000,00 zł należy wpłacać na konto Spółdzielni podane w materiałach przetargowych do dnia 14.06.2017r. do godz. 900.

  Oferty w zamkniętych kopertach z napisem „Remont nawierzchni chodników wraz z remontem sieci kanalizacyjnych na ul. Energetyków w Łaziskach Górnych.należy składać w sekretariacie Spółdzielni w terminie do dnia 14.06.2017r. do godz. 900.

   

  Informacja o wynikach przetargu zostanie umieszczona na stronie internetowej Spółdzielni www.smhutnik.laziska.pl.

   

  Dodatkowych informacji udziela dział techniczny S.M. „HUTNIK” tel. (32) 736-72-34.

  Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z wykonania części robót objętych przetargiem bez podania przyczyny lub do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny oferentom.


  Otwarcie nowego boiska przy ul. Energetyków

  Opublikowano: 26 maja 2017

  Rada Nadzorcza Spółdzielni serdecznie zaprasza na otwarcie nowego boiska przy   ul. Energetyków w dniu 29.05.2017r. tj. poniedziałek o godzinie 16:30.

   


  Dzień Dziecka z Harcerzami

  Opublikowano: 26 maja 2017


  Walne Zgromadzenie Członków 2017

  Opublikowano: 26 maja 2017

  Zarząd Spółdzielni składa podziękowania wszystkim Członkom oraz pełnomocnikom obecnym na Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni w dniu 24.05.2017r. Frekwencja na zebraniu wyniosła ponad 7%. Dziękujemy wszystkim osobom, które włączyły się do pracy w Prezydium i komisjach powołanych podczas obrad. Po skompletowaniu materiałów formalnych, opublikowany zostanie protokół oraz uchwały podjęte na Walnym Zgromadzeniu Członków.

   


  Przerwa w dostawie ciepła

  Opublikowano: 10 maja 2017

  Szanowni Mieszkańcy,

  w  ślad za pismem PEC Sp. z o.o. (zobacz) informujemy, że w dniu 11.05.2017r. tj. czwartek, w godzinach od 7:00 do 24:00 nastąpi przerwa w dostawie ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania oraz centralnej ciepłej wody, na terenie prawie całych Łazisk Górnych, ze względu na prace przyłączeniowe na głównej magistrali.

  W imieniu dostawcy ciepła  przepraszamy za ewentualne utrudnienia z tym związane.


  Koszenie trawy

  Opublikowano: 10 maja 2017

  Szanowni Mieszkańcy,

  informujemy, że w dniach 11-12.05.2017r. (czwartek – piątek) przeprowadzone zostanie koszenie trawy w zasobach naszej Spółdzielni. Prosimy Państwa, w miarę możliwości o nie parkowanie samochodów bezpośrednio przy terenach zielonych, ułatwi to prace i pozwoli na bezpieczne oraz dokładne wykoszenie trawy. Mamy nadzieję, że pogoda pozwoli na zrealizowanie prac w zaplanowanym terminie.

   


  Materiały na Walne Zgromadzenie Członków 2017

  Opublikowano: 8 maja 2017

  Szanowni Członkowie Spółdzielni,

   

  Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK” przedkłada materiały będące przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej “HUTNIK” w Łaziskach Górnych, zwołanego  na dzień 24.05.2017r. tj. środa  na godzinę 16:00 w sali  Miejskiego Domu Kultury w Łaziskach Górnych przy ul. Świerczewskiego 2.

   

  W załączeniu przedstawiamy zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu Członków wraz z porządkiem obrad (zobacz) oraz:

   

  • Sprawozdanie Zarządu  z działalności Spółdzielni w 2016 roku (pobierz),
  • Sprawozdanie finansowe Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK” za rok 2016  (pobierz) wraz z opinią z badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta (pobierz),
  • Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia Członków 2017 (pobierz),
  • Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK” w Łaziskach Górnych za 2016 rok (pobierz),
  • List polustracyjny z lustracji pełnej za lata 2014-2016 przeprowadzonej przez Regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach (pobierz).

   

  Materiały te wyłożone są także do wglądu w siedzibie Spółdzielni przy ul. Dworcowej 26 w Łaziskach Górnych w godzinach pracy administracji.

   

  Publikujemy również wzór pełnomocnictwa dla pełnomocników planujących reprezentację Członków Spółdzielni na WZCz (pobierz).

   

  Więcej informacji na temat Walnego Zgromadzenia znajduje się w zakładce ”Organy Spółdzielni » Walne Zgromadzenie Członków”.

   Zarząd

  Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK”

  w Łaziskach Górnych


  List polustracyjny

  Opublikowano: 8 maja 2017

  Szanowni Mieszkańcy,

  4 maja br zakończyła się w Spółdzielni lustracja za lata 2014-2016. Lustrację przeprowadził Regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach. W załączeniu przedstawiamy treść listu polustacyjnego, informujemy ponadto, że na podstawie art. 93 § 2 Prawa Spółdzielczego, protokół z lustracji znajduje się do wglądu w siedzibie Spółdzielni, w godzinach pracy administracji.

  List polustracyjny – zobacz


  W poniższe pole wpisz HUTNIK

  Hutnik
  Informacja o cookies Zamknij informację o cookies
  Ta strona korzysta z plików cookies(ciasteczek). Aby dowiedzieć się więcej na temat samych plików, sposobu ich używania oraz polityce prywatności, kliknij w dowiedz się więcej.