Spółdzielnia Mieszkaniowa
Hutnik

ul. Dworcowa 26, 43-170 Łaziska Górne


2021

 • Maj 2021 (4)
 • Kwiecień 2021 (4)
 • Marzec 2021 (13)
 • Luty 2021 (10)
 • Styczeń 2021 (3)

 • 2020

 • Grudzień 2020 (7)
 • Listopad 2020 (5)
 • Październik 2020 (6)
 • Wrzesień 2020 (9)
 • Sierpień 2020 (14)
 • Lipiec 2020 (9)
 • Czerwiec 2020 (6)
 • Maj 2020 (10)
 • Kwiecień 2020 (10)
 • Marzec 2020 (11)
 • Luty 2020 (6)
 • Styczeń 2020 (4)

 • 2019

 • Grudzień 2019 (7)
 • Listopad 2019 (9)
 • Październik 2019 (7)
 • Wrzesień 2019 (6)
 • Sierpień 2019 (5)
 • Lipiec 2019 (8)
 • Czerwiec 2019 (6)
 • Maj 2019 (11)
 • Kwiecień 2019 (13)
 • Marzec 2019 (9)
 • Luty 2019 (10)
 • Styczeń 2019 (4)

 • 2018

 • Grudzień 2018 (11)
 • Listopad 2018 (2)
 • Październik 2018 (7)
 • Wrzesień 2018 (5)
 • Sierpień 2018 (8)
 • Lipiec 2018 (4)
 • Czerwiec 2018 (7)
 • Maj 2018 (9)
 • Kwiecień 2018 (6)
 • Marzec 2018 (9)
 • Luty 2018 (9)
 • Styczeń 2018 (3)

 • 2017

 • Grudzień 2017 (5)
 • Listopad 2017 (9)
 • Październik 2017 (6)
 • Wrzesień 2017 (9)
 • Sierpień 2017 (8)
 • Lipiec 2017 (4)
 • Czerwiec 2017 (9)
 • Maj 2017 (9)
 • Kwiecień 2017 (12)
 • Marzec 2017 (8)
 • Luty 2017 (10)
 • Styczeń 2017 (7)

 • 2016

 • Grudzień 2016 (6)
 • Listopad 2016 (5)
 • Październik 2016 (8)
 • Wrzesień 2016 (9)
 • Sierpień 2016 (6)
 • Lipiec 2016 (3)
 • Czerwiec 2016 (5)
 • Maj 2016 (5)
 • Kwiecień 2016 (11)
 • Marzec 2016 (10)
 • Luty 2016 (8)
 • Styczeń 2016 (9)

 • 2015

 • Grudzień 2015 (8)
 • Listopad 2015 (6)
 • Październik 2015 (9)
 • Wrzesień 2015 (12)
 • Sierpień 2015 (8)
 • Lipiec 2015 (6)
 • Czerwiec 2015 (6)
 • Maj 2015 (6)
 • Kwiecień 2015 (9)
 • Marzec 2015 (10)
 • Luty 2015 (7)
 • Styczeń 2015 (8)

 • 2014

 • Grudzień 2014 (7)
 • Listopad 2014 (10)
 • Październik 2014 (8)
 • Wrzesień 2014 (7)
 • Opinia z badania sprawozdania finansowego za 2016r.

  Opublikowano: 31 marca 2017

  Szanowni Mieszkańcy,

   

  Zarząd informuje, że w marcu br. zakończyło się badanie sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2016r. Badanie sprawozdania przeprowadziła Polska Grupa Audytorsko-Księgowa BILANS sp. z o.o. z Katowic. W załączeniu przedstawiamy opinię niezależnego biegłego rewidenta (zobacz).

  Zarząd ponadto informuje, że zgodnie z §17 Statutu Spółdzielni, raport z badania wraz ze sprawozdaniem finansowym będą wyłożone do wglądu na 35 dni przed ustalonym terminem Walnego Zgromadzenia Członków.

   

  Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Hutnik”


  Zmiana stawek opłat eksploatacyjnych od 01.04.2017r.

  Opublikowano: 24 marca 2017

  Szanowni Mieszkańcy,

  Zarząd Spółdzielni uprzejmie przypomina, że począwszy od 1 kwietnia br. zmianie ulegają stawki opłat eksploatacyjnych dla poszczególnych nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust 7 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych informacja o zmianie stawek została Państwu przekazana w grudniu ubiegłego roku.

  Nowe stawki opłat (jako opłaty zależne od Spółdzielni) ustalone zostały zgodnie z § 82 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK” oraz § 17 „Regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i zasad ustalania wysokości opłat za lokale w SM „HUTNIK”. Podstawą ich ustalenia są planowane do poniesienia w 2017 roku koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi dla danej nieruchomości, z uwzględnieniem przychodów z działalności gospodarczej Spółdzielni oraz pożytków z nieruchomości wspólnych. Stawki opłat zatwierdzone zostały Uchwałą Rady Nadzorczej nr 37/2016 z dnia 28.11.2016r.

  Zawiadomienia o nowej wysokości czynszu zostaną Państwu przekazane początkiem przyszłego tygodnia. Przypominamy również, że czynsz za dany miesiąc płatny jest do końca miesiąca.

  Z poważaniem

  Zarząd Spółdzielni


  Przerwa w dostawie energii elektrycznej ul. Dworcowa 26

  Opublikowano: 21 marca 2017

  Szanowni Państwo,

  uprzejmie informujemy, że w związku z zaplanowaną przez Tauron Dystrybucja przerwą w dostawie energii elektrycznej do budynku przy ul. Dworcowej 26 w Łaziskach Górnych w dniu 23.03.2017r. tj. czwartek w godzinach od 8:30 do 13:00, mogą w tym czasie wystąpić utrudnienia w obsłudze klienta, łączności telefonicznej, a w szczególności w obsłudze kasy Spółdzielni. Zapraszamy do załatwiania spraw w Spółdzielni w innych terminach i godzinach niż 23.03.2017r., godz. 8:30 do 13:00.

  W imieniu dostawcy energii i własnym za ewentualne utrudnienia przepraszamy.


  Odpady – właściwa segregacja

  Opublikowano: 15 marca 2017

  Szanowni Mieszkańcy,

   

  ponownie zwracamy się do Państwa z apelem o poprawne segregowanie i składowanie odpadów komunalnych oraz właściwe postępowanie z odpadami wielkogabarytowymi, a także odpadami pochodzącymi z robót remontowych.

   

  Zasady poprawnego segregowania śmieci znajdziecie Państwo na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.laziska.pl, w zakładce Odpady komunalne (zobacz) . Warto je znać i stosować.

   

  Niechlubnym wizerunkiem naszych osiedli są często wystawiane przy osłonach śmietnikowych odpady wielkogabarytowe – stare meble, drzwi, sanitariaty, dywany, wykładziny i panele podłogowe oraz zalegający gruz powstały w wyniku remontów mieszkań. Na skutek działań zazwyczaj osób z poza zasobów Spółdzielni głównie meble podlegają  rozebraniu i zabierane są elementy tzw. „nadające się do spalenia” – jednak z pewnością nie spełniające kryteriów żadnego z paliw dopuszczonych do stosowania, nie wspominając o aspekcie ekologicznym. U nas natomiast pozostaje poszarpana i rozrzucona reszta, która szpeci otoczenie i jest niestety negatywną wizytówką osiedla.

   

         

   

  A tymczasem do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy ul. Łazy można NIEODPŁATNIE wyrzucić następujące odpady komunalne:

  • odpady wielkogabarytowe,
  • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
  • odpady remontowo-budowlane pochodzące z drobnych remontów i napraw wykonywanych we własnym zakresie,
  • papier i tekturę
  • tekturę,
  • metale,
  • tworzywa sztuczne,
  • szkło białe i kolorowe,
  • zużyte opony,
  • baterie i akumulatory,
  • przeterminowane leki i inne odpady niebezpieczne ze strumienia odpadów komunalnych,

   Uwaga!

  Jeżeli w mieszkaniu przeprowadzamy remont związany np. z wymianą stolarki okiennej, odpadami powstającymi przy jego realizacji powinna zająć się firma, która remont wykonuje (jako wytwórca odpadów powinna je zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami).

  UWAGA! PSZOK nie przyjmuje odpadów zmieszanych

  Przywiezione we własnym zakresie odpady przyjmuje pracownik PSZOK, po wcześniejszym sprawdzeniu czy osoba dostarczająca odpady jest mieszkańcem Łazisk Górnych. W związku z tym należy mieć ze sobą dokument, który potwierdza miejsce zamieszkania.

  Godziny otwarcia PSZOK przy ul. Łazy:

  od poniedziałku do piątku:

  9.00 – 20.00 (od maja do końca października)

  9.00 – 17.00 (od listopada do końca kwietnia)

  sobota: 9.00 – 17.00 – (cały rok)

  niedziela: nieczynne

   

  Estetyka miejsca, w którym mieszkamy w dużej mierze zależy od nas samych. Nowe altany śmietnikowe same nie pomogą.

   

  Właściwe postępowanie z odpadami wielokgabarytowymi oraz pochodzącymi z remontów mieszkań,  pozwoli na utrzymanie czystości i porządku przy osłonach śmietnikowych oraz ułatwi pracę osobom sprzątającym te miejsca i firmie odbierającej odpady.

   

  ZYSKAMY NA TYM WSZYSCY –

  PORZĄDEK, CZYSTOŚĆ I ESTETYKĘ MIEJSCA ZAMIESZKANIA.


  Ogłoszenie o przetargu

  Opublikowano: 14 marca 2017

  Łaziska Górne 14.03.2017 r.

   

  O G Ł O S Z E N I E

   

  Spółdzielnia Mieszkaniowa „HUTNIK”, ul. Dworcowa 26 w Łaziskach Górnych, ogłasza postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego pisemnych ofert na wykonanie prac:

   

  „Wykonanie robót ogólnobudowlanych w zasobach S. M. „Hutnik” w Łaziskach Górnych:

  1. Remont balkonów wraz z zabudową daszka nad balkonem ostatniej kondygnacji – Pocztowa 1.
  2. Remont balkonów wraz z zabudową daszka nad balkonem ostatniej kondygnacji – Pocztowa 2.
  3. Remont płyt balkonowych – str. południowa – Energetyków 9.
  4. Remont trzonów kominowych na dachu budynku – Dworcowa 30.
  5. Remont trzonów kominowych na dachu budynku – Dworcowa 34 A.
  6. Remont trzonów kominowych na dachu budynku – Sobieskiego ”

   

  Przetarg odbędzie się w dniu 30.03.2017r. (czwartek) o godz. 1100 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK” w Łaziskach Górnych, ul. Dworcowa 26.

  Materiały przetargowe można odebrać w dziale technicznym Spółdzielni po wpłacie w kasie S.M. „HUTNIK” kwoty 123,00 zł brutto lub otrzymać np. drogą elektroniczną, po uzyskaniu potwierdzenia wniesienia opłaty za materiały.

  Wadium w kwocie 5600,00 zł należy wpłacać na konto Spółdzielni podane w materiałach przetargowych do dnia 30.03.2017r. do godz. 900.

  Oferty w zamkniętych kopertach z napisem „Wykonanie robót ogólnobudowlanych w zasobach S. M. „Hutnik” w Łaziskach Górnych” należy składać w sekretariacie Spółdzielni w terminie do dnia 30.03.2017r. do godz. 900.

  Informacja o wynikach przetargu zostanie umieszczona na stronie internetowej Spółdzielni www.smhutnik.laziska.pl.

  Dodatkowych informacji udziela Dział Techniczny S.M. „HUTNIK” tel. (32) 736-72-34.

  Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z wykonania części robót objętych przetargiem bez podania przyczyny lub do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny oferentom.

   

  UWAGA:

  Wykonawca robót przed złożeniem oferty zobowiązany jest do oględzin miejsca wykonywania prac.


  Ogłoszenie o wyniku zakończonego postępowania przetargowego

  Opublikowano: 7 marca 2017

  Łaziska Górne 06.03.2017r.

   

   

  Spółdzielnia Mieszkaniowa „Hutnik” ul. Dworcowa 26 w Łaziskach Górnych informuje, że w zakończonym postępowaniu przetargowym na:

  „Wykonanie robót remontowych instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych

  wielorodzinnych w Łaziskach Górnych:

  1. Centrum 1 – remont instalacji elektrycznej w piwnicach.
  2. Centrum 2 – remont instalacji elektrycznej w piwnicach.
  3. Centrum 3 – wymiana obwodów oświetleniowych i lamp na klatkach schodowych.
  4. Centrum 4 A, B – remont instalacji elektrycznej w piwnicach.
  5. Centrum 5 A, B, C – remont instalacji elektrycznej w piwnicach.
  6. Centrum 6 A, B, C, D – remont instalacji elektrycznej w piwnicach.
  7. Parkowa 2 A, B, C – kompleksowy remont instalacji elektrycznych w budynku.
  8. Energetyków 11 A, B, 13 A, B, 15 A, B – wymiana obwodów oświetleniowych i lamp na klatkach schodowych.
  9. Chopina 14 A, B – remont zwodów pionowych instalacji odgromowej.
  10. Dworcowa 26 A – wymiana lamp na klatce schodowej.

  wybrana została oferta firmy:

  F.H.U. „TECHNET” Przemysław Marek, ul. Młyńska 13/29, 43-190 Mikołów tel.: 600 558 618.

   


  Sprzątanie terenów

  Opublikowano: 3 marca 2017

  Szanowni Mieszkańcy,

  informujemy, że od dnia 07.03.2017r.  (tj. wtorek)  zaplanowane jest, przy sprzyjających warunkach pogodowych,  przeprowadzenie kompleksowego sprzątania terenów zielonych, parkingów, chodników, dróg wewnątrzosiedlowych i dostępnych terenów utwardzonych Spółdzielni, sprzętem mechanicznym lub ręcznie.

  Prosimy aby w dniu 07.03.2017r. w miarę możliwości  zaparkować samochody poza terenami osiedli,  aby udostępnić je do wykonania zaplanowanych prac porządkowych.

  Poniżej podajemy tereny utwardzone objęte planowanym sprzątaniem:

  • teren wokół budynku Centrum 9,
  • droga wewnątrzosiedlowa Centrum 6-7 wraz z przyległymi miejscami postojowymi,
  • miejsca postojowe od ul. Poręba (przy Centrum 1 i 4) i Pocztowej (przy Centrum 7 i 3)
  • chodnik przed budynkami Centrum 6-7,
  • droga wewnątrzosiedlowa Centrum 4-5 z wraz z przyległymi miejscami postojowymi,
  • drogi osiedlowe Parkowa 1-2 – 3 wraz z przyległymi miejscami postojowymi ,
  • miejsca postojowe  przy budynku Dworcowa 26, 30-32, 34, 36
  • miejsca postojowe  przy budynku Pocztowa 1a i pomiędzy budynkami Pocztowa 1 i 2,
  • miejsca postojowe wzdłuż ulicy Energetyków i Chopina,
  • drogi przy budynkach Chopina 4, 10 i 12

  Za wszelkie utrudnienia związane z prowadzonymi pracami w imieniu własnym i wykonawcy przepraszamy.


  Zadłużenie wg. stanu na 31.12.2016r.

  Opublikowano: 3 marca 2017

  Analiza zadłużenia z tytułu opłat eksploatacyjnych

  wg stanu na dzień 31.12.2016 r.

   

  Szanowni Państwo,

  informujemy, że ogółem zadłużenie z tytułu opłat eksploatacyjnych na dzień 31.12.2016 r. wynosiło 311.850,21 zł, co stanowi 8,09 % udziału zadłużenia do naliczeń za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 r.

  Wskaźnik ten w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku wynosił 8,42 %.

  Obecna kwota zadłużenia, w stosunku do stanu na 31.12.2015 r., uległa zmniejszeniu o 17.205,64 zł.

  Znacząco zmniejszyła się kwota zadłużenia powyżej 3 miesięcy w stosunku do roku poprzedniego, tj. o 27.454,68 zł.

  W 2016 r. Spółdzielnia otrzymała również odszkodowanie z Urzędu Miasta z tytułu nie dostarczenia lokalu socjalnego dla czterech mieszkań na łączną kwotę 26.846,12 zł.

  Ponadto w okresie sprawozdawczym :

  • Wniesiono do Sądu 4 pozwy na łączną kwotę 25.238,33 zł,
  • Wniesiono do Komornika sądowego 4 wnioski o wszczęcie egzekucji komorniczej na łączną kwotę 20.707,73 zł z czego uzyskano kwotę 11.484,23 zł.,
  • Zawarto 4 umowy ugody na ratalna spłatę zadłużenia na łączną kwotę 20.526,09 zł.

  W załączeniu przedstawiamy zadłużenie w rozbiciu na :

   

   

   


  W poniższe pole wpisz HUTNIK

  Hutnik
  Informacja o cookies Zamknij informację o cookies
  Ta strona korzysta z plików cookies(ciasteczek). Aby dowiedzieć się więcej na temat samych plików, sposobu ich używania oraz polityce prywatności, kliknij w dowiedz się więcej.