Spółdzielnia Mieszkaniowa
Hutnik

ul. Dworcowa 26, 43-170 Łaziska Górne


2021

 • Maj 2021 (4)
 • Kwiecień 2021 (4)
 • Marzec 2021 (13)
 • Luty 2021 (10)
 • Styczeń 2021 (3)

 • 2020

 • Grudzień 2020 (7)
 • Listopad 2020 (5)
 • Październik 2020 (6)
 • Wrzesień 2020 (9)
 • Sierpień 2020 (14)
 • Lipiec 2020 (9)
 • Czerwiec 2020 (6)
 • Maj 2020 (10)
 • Kwiecień 2020 (10)
 • Marzec 2020 (11)
 • Luty 2020 (6)
 • Styczeń 2020 (4)

 • 2019

 • Grudzień 2019 (7)
 • Listopad 2019 (9)
 • Październik 2019 (7)
 • Wrzesień 2019 (6)
 • Sierpień 2019 (5)
 • Lipiec 2019 (8)
 • Czerwiec 2019 (6)
 • Maj 2019 (11)
 • Kwiecień 2019 (13)
 • Marzec 2019 (9)
 • Luty 2019 (10)
 • Styczeń 2019 (4)

 • 2018

 • Grudzień 2018 (11)
 • Listopad 2018 (2)
 • Październik 2018 (7)
 • Wrzesień 2018 (5)
 • Sierpień 2018 (8)
 • Lipiec 2018 (4)
 • Czerwiec 2018 (7)
 • Maj 2018 (9)
 • Kwiecień 2018 (6)
 • Marzec 2018 (9)
 • Luty 2018 (9)
 • Styczeń 2018 (3)

 • 2017

 • Grudzień 2017 (5)
 • Listopad 2017 (9)
 • Październik 2017 (6)
 • Wrzesień 2017 (9)
 • Sierpień 2017 (8)
 • Lipiec 2017 (4)
 • Czerwiec 2017 (9)
 • Maj 2017 (9)
 • Kwiecień 2017 (12)
 • Marzec 2017 (8)
 • Luty 2017 (10)
 • Styczeń 2017 (7)

 • 2016

 • Grudzień 2016 (6)
 • Listopad 2016 (5)
 • Październik 2016 (8)
 • Wrzesień 2016 (9)
 • Sierpień 2016 (6)
 • Lipiec 2016 (3)
 • Czerwiec 2016 (5)
 • Maj 2016 (5)
 • Kwiecień 2016 (11)
 • Marzec 2016 (10)
 • Luty 2016 (8)
 • Styczeń 2016 (9)

 • 2015

 • Grudzień 2015 (8)
 • Listopad 2015 (6)
 • Październik 2015 (9)
 • Wrzesień 2015 (12)
 • Sierpień 2015 (8)
 • Lipiec 2015 (6)
 • Czerwiec 2015 (6)
 • Maj 2015 (6)
 • Kwiecień 2015 (9)
 • Marzec 2015 (10)
 • Luty 2015 (7)
 • Styczeń 2015 (8)

 • 2014

 • Grudzień 2014 (7)
 • Listopad 2014 (10)
 • Październik 2014 (8)
 • Wrzesień 2014 (7)
 • Lustracja Spółdzielni za lata 2014-2016

  Opublikowano: 24 lutego 2017

   

  Szanowni Mieszkańcy,

   

  uprzejmie informujemy, że rozpoczęła się lustracja Spółdzielni za lata 2014 – 2016. Obowiązek poddawania się każdej spółdzielni procesowi lustracji raz na trzy lata wynika z art. 91 ustawy Prawo spółdzielcze. Lustracja prowadzi lustrator wyznaczony przez Regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych w Katowicach. Ponadto obecnie trwa również badanie sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2016 przez biegłego rewidenta.

   

  Procesy kontroli wiążą się z przygotowaniem i udostępnianiem dużej ilości materiałów oraz udzielaniem informacji osobom kontrolującym. Mimo to zapewniamy, że dołożymy wszelkich starań, aby sprawy Mieszkańców były załatwiane na bieżąco. Z góry jednak przepraszamy za możliwe opóźnienia i liczymy na Państwa wyrozumiałość.

  Z poważaniem

  Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK”


  Ogłoszenie o przetargu

  Opublikowano: 23 lutego 2017

  Łaziska Górne 23.02.2017r.


  O G Ł O S Z E N I E

   

  Spółdzielnia Mieszkaniowa „HUTNIK” ul. Dworcowa 26 w Łaziskach Górnych ogłasza postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie prac:

  1. „Remont dachu nad lokalami użytkowymi w budynku Centrum 6 w Łaziskach Górnych.”
  2. „Remont dachu nad lokalami użytkowymi w budynku Centrum 7 w Łaziskach Górnych.

   

  Przetarg odbędzie się w dniu 14.03.2017r. (wtorek) o godz. 1100 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK” w Łaziskach Górnych, ul. Dworcowa 26.

  Materiały przetargowe można odebrać w dziale technicznym Spółdzielni po wpłacie w kasie S.M. „HUTNIK” kwoty 123,00 zł brutto lub otrzymać np. drogą elektroniczną, po uzyskaniu potwierdzenia wniesienia opłaty za materiały.

  Wadium w kwocie 1800,00 zł należy wpłacać na konto Spółdzielni podane w materiałach przetargowych do dnia 14.03.2017r. do godz. 900.

  Oferty w zamkniętych kopertach z napisem „Remont dachu nad lokalami użytkowymi w budynku Centrum 6 i 7 w Łaziskach Górnych.należy składać w sekretariacie Spółdzielni w terminie do dnia 14.03.2017r. do godz. 900.

   

  Informacja o wynikach przetargu zostanie umieszczona na stronie internetowej Spółdzielni www.smhutnik.laziska.pl.

   

  Dodatkowych informacji udziela dział techniczny S.M. „HUTNIK” tel. (32) 736-72-34.

  Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z wykonania części robót objętych przetargiem bez podania przyczyny lub do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny oferentom.


  Ogłoszenie o wyniku zakończonego postępowania przetargowego

  Opublikowano: 23 lutego 2017

  Łaziska Górne 23.02.2017r.

   

  OGŁOSZENIE O WYNIKU ZAKOŃCZONEGO POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

   

  Spółdzielnia Mieszkaniowa „Hutnik” ul. Dworcowa 26 w Łaziskach Górnych informuje, że w zakończonym postępowaniu przetargowym na wykonanie:

  „Wymiana 3 szt. pionów centralnego ogrzewania wraz z montażem grzejników w łazienkach w budynku mieszkalnym wielorodzinnym Parkowa 2C w Łaziskach Górnych – piony mieszkań 1, 29, 32, 35, 38 – 2, 30, 33, 36, 39 – 3, 31, 34, 37, 40.”

  wybrana została oferta firmy:

  Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „ALG”, Andrzej Gasz, ul. Pszczyńska 280, 43-176 Gostyń, tel.: (32) 218 74 33

   

   


  Relacja z konferencji

  Opublikowano: 21 lutego 2017

  W dniu 16 lutego br. przedstawiciel Spółdzielni uczestniczył w konferencji pt. “Wielorodzinne budynki mieszkalne. Zadbaj o swoje bezpieczeństwo”, zorganizowanej przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach.

  Konferencja odbyła się w Centralnym Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach, w ramach Kampanii Społecznej MSWiA „Czad i Ogień. Obudź Czujność”. Patronat nad konferencją objął również Wojewoda Śląski.

   

                                                                  

   

  Przed wejściem do budynku muzeum każdy uczestnik musiał pokonać tunel wypełniony bezwonnym dymem ograniczającym widoczność, by mieć świadomość, co oznacza przebywanie w zadymionym pomieszczeniu i jakie reakcje to powoduje.

   

                                                                      

   

  Na miejscu była również możliwość zwiedzenia części Muzeum Pożarnictwa, wyposażonego w ciekawe eksponaty związane z historią pożarnictwa, zabytkowe wozy strażackie, sprzęty, mundury. Prezentujemy Państwu kilka zdjęć i zachęcamy do zorganizowania sobie wycieczki do Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach. Warta odwiedzenia atrakcja blisko Łazisk Górnych.

   

         

   

  Konferencja rozpoczęła się o godz. 10:00 i przebiegała zgodnie z programem (zobacz).

   

                                                                 

   

  Prezentowane tematy nawiązywały do szeroko rozumianego bezpieczeństwa pożarowego w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych. W szczególności omawiane były problemy związane z przyczynami powstawania pożarów oraz zagrożeniami zatruć tlenkiem węgla. Referaty wygłoszone zostały przez krajowych specjalistów reprezentujących: Nadzór Budowlany, Państwową Straż Pożarną oraz stowarzyszenia techniczne związane z tematyką kominiarską i wentylacją. Profesjonalnie przygotowane prezentacje w ciekawy sposób pokazały rangę problemu, jakim jest właściwa wentylacja pomieszczeń, właściwe użytkowanie i konserwacja urządzeń grzewczych i wentylacyjnych oraz zagrożenie ze strony czadu – gazu, który z powodu swoich właściwości jest bardzo niebezpieczny i przy dużym stężeniu może spowodować śmierć zaledwie w ciągu kilku minut. Jednym z tematów była również pierwsza pomoc osobie poszkodowanej, nieprzytomnej i prawidłowe wykonywanie resuscytacji. Dwa ostanie referaty poświęcane zostały czujnikom dymu i tlenku węgla – zasadom ich działania, montażu oraz funkcji, jaką spełniają dla poprawy bezpieczeństwa.

  W konferencji licznie (ok. 300 uczestników) wzięli udział przedstawiciele spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych oraz zarządcy budynków mieszkalnych i kamienic. Udział w konferencji był bezpłatny.

   

  Na zakończenie słuchacze konferencji zostali poproszeni przez organizatorów o podzielenie się z Państwem – mieszkańcami Spółdzielni, informacjami tam pozyskanymi. Zachęcamy więc do zapoznania się z materiałami w poniższych linkach. Zostaną one zamieszczone w zakładce graficznej „Czad i ogień. Obudź czujność” na dole strony.

  Ponadto informujemy, że dysponujemy 10 kalendarzami jubileuszowymi Państwowej Starzy Pożarnej na rok 2017 z konkursami organizowanymi dla dzieci szkół podstawowych. Chętnych zapraszamy po odbiór do sekretariatu Spółdzielni.

   

  Materiały do pobrania:

  ulotka kampanii “Czad i Ogień. Obudź czujność”

  tlenek węgla – o czym należy wiedzieć

  co to jest pożarowa czujka dymu?

  Źródło: www.katowice.kwpsp.gov.pl

  Prezentacja: Czad i ogień

  Źródło : www.mswia.gov.pl

   


  Ogłoszenie o przetargu

  Opublikowano: 13 lutego 2017

  Łaziska Górne 13.02.2017r.

   

  O G Ł O S Z E N I E

   

  Spółdzielnia Mieszkaniowa „HUTNIK” ul. Dworcowa 26 w Łaziskach Górnych ogłasza postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie prac:

  „Wykonanie robót remontowych instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w Łaziskach Górnych:

  1. Centrum 1 – remont instalacji elektrycznej w piwnicach.
  2. Centrum 2 – remont instalacji elektrycznej w piwnicach.
  3. Centrum 3 – wymiana obwodów oświetleniowych i lamp na klatkach schodowych.
  4. Centrum 4 A, B – remont instalacji elektrycznej w piwnicach.
  5. Centrum 5 A, B, C – remont instalacji elektrycznej w piwnicach.
  6. Centrum 6 A, B, C, D – remont instalacji elektrycznej w piwnicach.
  7. Parkowa 2 A, B, C – kompleksowy remont instalacji elektrycznych w budynku.
  8. Energetyków 11 A, B, 13 A, B, 15 A, B – wymiana obwodów oświetleniowych i lamp na klatkach schodowych.
  9. Chopina 14 A, B – remont zwodów pionowych instalacji odgromowej.
  10. Dworcowa 26 A – wymiana lamp na klatce schodowej.

   

  Przetarg odbędzie się w dniu 27.02.2017r. (poniedziałek) o godz. 1100 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK” w Łaziskach Górnych, ul. Dworcowa 26.

  Materiały przetargowe można odebrać w dziale technicznym Spółdzielni po wpłacie w kasie S.M. „HUTNIK” kwoty 123,00 zł brutto lub otrzymać np. drogą elektroniczną, po uzyskaniu potwierdzenia wniesienia opłaty za materiały.

  Wadium w kwocie 6200,00 zł należy wpłacać na konto Spółdzielni podane w materiałach przetargowych do dnia 27.02.2017r. do godz. 900.

  Oferty w zamkniętych kopertach z napisem „Wykonanie robót remontowych instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w Łaziskach Górnych” należy składać w sekretariacie Spółdzielni w terminie do dnia 27.02.2017r. do godz. 900.

   

  Informacja o wynikach przetargu zostanie umieszczona na stronie internetowej Spółdzielni www.smhutnik.laziska.pl.

   

  Dodatkowych informacji udziela dział techniczny S.M. „HUTNIK” tel. (32) 736-72-34.

  Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z wykonania części robót objętych przetargiem bez podania przyczyny lub do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny oferentom.


  Ogłoszenie o wyniku zakończonego postępowania przetargowego

  Opublikowano: 13 lutego 2017

  Łaziska Górne 13.02.2017r.

   

   

  Spółdzielnia Mieszkaniowa „Hutnik” ul. Dworcowa 26 w Łaziskach Górnych informuje, że w zakończonym postępowaniu przetargowym na :

  I „Wykonanie prac malarskich klatek schodowych oraz korytarzy piwnicznych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w Łaziskach Górnych: Centrum 3, Parkowa 2, Energetyków 11-13-15, Chopina 10, Dworcowa 26 oraz Dworcowa 36”

  II „Montaż drzwi wejściowych do piwnic w budynku przy ul. Dworcowej 26”

  wybrana została oferta firmy:

  „MARBUD” Sp. z o.o., ul. Wyrska 14, 43-174 Łaziska Górne, tel.: (32) 2243486


  Przerwa w dostawie ciepła

  Opublikowano: 8 lutego 2017

  Informacja dla Mieszkańców os. Centrum  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

  W związku z pracami związanymi z przebudową przyłączy elektroenergetycznych do budynków osiedla Centrum wykonywanymi przez dostawcę energii elektrycznej, Spółdzielnia  Mieszkaniowa „Hutnik” informuje, że w dniu 09.02.2017r. (czwartek) w godzinach od 700 do 1500 wystąpi przerwa w dostawie centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody.

  Za zaistniałe niedogodności w imieniu własnym i wykonawcy robót przepraszamy.


  Zużycie wody w 2016 roku

  Opublikowano: 6 lutego 2017

  Szanowni Mieszkańcy,

  w załączeniu publikujemy tabelę przedstawiającą zużycie wody wskazane przez wodomierze główne w poszczególnych budynkach w I i II półroczu 2016 r. wraz z różnicami metrologicznymi (zobacz). Zgodnie z art. 27 ust. 1 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się na podstawie wskazania wodomierza głównego i stanowi ona podstawę do naliczania kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków w budynku przez dostawców.

  Różnica metrologiczna pomiędzy zużyciami wg. wodomierzy głównych, a sumą zużyć wg. wodomierzy lokalowych dla całych zasobów wyniosła 3,2%. Jest to wynik prawie dwukrotnie niższy niż w poprzednim okresie rozliczeniowym, kiedy wskaźnik ten wyniósł 5,6% (I półrocze 2016 r.). Średnia różnica metrologiczna w ciągu całego ubiegłego roku wyniosła 4,4%. Warto również zwrócić uwagę, że w ostatnim okresie rozliczeniowym, w żadnym budynku wartość różnicy metrologicznej nie przekroczyła 10%.

  Zużycie na wodomierzach głównych od 2013 roku spada. Porównując I i II półrocze 2016 – spadek ten wyniósł 3,6%.

  Przypominamy, że w myśl obowiązujących przepisów, dopuszczalne różnice metrologiczne są równe dwukrotnej wartości błędów granicznych dopuszczalnych wodomierzy. Jak wynika ze specyfikacji zainstalowanych wodomierzy lokalowych błąd graniczny wodomierza wynosi ok. 5,0% w przedziale pomiędzy minimalnym, a pośrednim strumieniem objętości.

  Możemy więc stwierdzić, że wartości różnic metrologicznych w większości budynków, jak i w skali całych zasobów, są zadowalające.

  W celu utrzymania dobrych wyników, w dalszym ciągu realizowane będą procedury kontrolne w wybranych budynkach. Zwracamy się również z prośbą o dalszą bieżącą kontrolę poprawności podłączeń instalacji wodociągowej oraz urządzeń pobierających wodę. Prosimy, by zwracać uwagę m. in. na cieknące spłuczki oraz kapiące krany i usuwać tego typu usterki.

  Z poważaniem

  Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK”

   w Łaziskach Górnych


  Efekty prac remontowych w 2016r.

  Opublikowano: 3 lutego 2017

  Szanowni Państwo,

   

  W ślad za publikacją dotyczącą realizacji robót remontowych w 2016r. pragniemy Państwu zaprezentować efekty niektórych prac zrealizowanych w ubiegłym roku.

   

  Wymiana osłony śmietnikowej przy budynkach os. Centrum 5 i 9:

  Wymiana osłony śmietnikowej przy budynkach os. Centrum 5 i 9:

   

  która przed remontem wyglądała tak:

  Docieplenie elewacji budynku przy ul. Chopina 10

   

   

   

  Remont elewacji budynku przy ul. Dworcowej 34

   

   

   

  Docieplenie elewacji budynku przy ul. Parkowej 1

   

   

   

  Remont schodów wejściowych do budynku przy ul. Dworcowej 32

   

   

   

  Docieplenie części elewacji  budynku Dworcowa 26b

   

   

   

  Ponadto zrealizowana została wymiana witryn w lokalach użytkowych na os. Centrum 6 i 7.

  Całkiem niedawno witryny prezentowały się tak:

   

   

   

  a dziś tak:

   

   

   

   

  Nowe witryny i końcowy efekt prac najlepiej zobaczyć odwiedzając sklepy i punkty usługowe w budynku os. Centrum 6.

  Znaczące, lecz trudne do uchwycenia w obiektywie efekty mają również prace malarskie wykonane na klatkach schodowych. W 2016r. przeprowadzono malowanie dziesięciu klatek schodowych, a w roku bieżącym zgodnie z harmonogramem, pomalowane zostanie kolejne czternaście klatek schodowych.

  Na drugi etap realizacji prac oczekuje jeszcze projekt „Remont boiska na os. Parkowa – Energetyków”.  W 2016r. zostało już zabudowane nowe ogrodzenie a w br. przy sprzyjających warunkach atmosferycznych położona zostanie nowa nawierzchnia boiska oraz zabudowane będą zaprojektowane sprzęty oraz mała architektura.

  Z poważaniem

  Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK”

  w Łaziskach Górnych


  Wykonanie planu remontów za 2016r.

  Opublikowano: 2 lutego 2017

  Szanowni Mieszkańcy,

  Zarząd Spółdzielni przedstawia wykonanie planu remontów za 2016r. Materiał został przyjęty przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 1/2017, na posiedzeniu w dniu 30.01.2017r. Wydatki z funduszu remontowego w ubiegłym roku wyniosły łącznie 980.376,67 zł.

   

  Wykonanie planu remontów za 2016r. dla zasobów Spółdzielni (zobacz)

  Z poważaniem

  Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Hutnik”

  w Łaziskach Górnych

   


  W poniższe pole wpisz HUTNIK

  Hutnik
  Informacja o cookies Zamknij informację o cookies
  Ta strona korzysta z plików cookies(ciasteczek). Aby dowiedzieć się więcej na temat samych plików, sposobu ich używania oraz polityce prywatności, kliknij w dowiedz się więcej.