Spółdzielnia Mieszkaniowa
Hutnik

ul. Dworcowa 26, 43-170 Łaziska Górne


2021

 • Maj 2021 (4)
 • Kwiecień 2021 (4)
 • Marzec 2021 (13)
 • Luty 2021 (10)
 • Styczeń 2021 (3)

 • 2020

 • Grudzień 2020 (7)
 • Listopad 2020 (5)
 • Październik 2020 (6)
 • Wrzesień 2020 (9)
 • Sierpień 2020 (14)
 • Lipiec 2020 (9)
 • Czerwiec 2020 (6)
 • Maj 2020 (10)
 • Kwiecień 2020 (10)
 • Marzec 2020 (11)
 • Luty 2020 (6)
 • Styczeń 2020 (4)

 • 2019

 • Grudzień 2019 (7)
 • Listopad 2019 (9)
 • Październik 2019 (7)
 • Wrzesień 2019 (6)
 • Sierpień 2019 (5)
 • Lipiec 2019 (8)
 • Czerwiec 2019 (6)
 • Maj 2019 (11)
 • Kwiecień 2019 (13)
 • Marzec 2019 (9)
 • Luty 2019 (10)
 • Styczeń 2019 (4)

 • 2018

 • Grudzień 2018 (11)
 • Listopad 2018 (2)
 • Październik 2018 (7)
 • Wrzesień 2018 (5)
 • Sierpień 2018 (8)
 • Lipiec 2018 (4)
 • Czerwiec 2018 (7)
 • Maj 2018 (9)
 • Kwiecień 2018 (6)
 • Marzec 2018 (9)
 • Luty 2018 (9)
 • Styczeń 2018 (3)

 • 2017

 • Grudzień 2017 (5)
 • Listopad 2017 (9)
 • Październik 2017 (6)
 • Wrzesień 2017 (9)
 • Sierpień 2017 (8)
 • Lipiec 2017 (4)
 • Czerwiec 2017 (9)
 • Maj 2017 (9)
 • Kwiecień 2017 (12)
 • Marzec 2017 (8)
 • Luty 2017 (10)
 • Styczeń 2017 (7)

 • 2016

 • Grudzień 2016 (6)
 • Listopad 2016 (5)
 • Październik 2016 (8)
 • Wrzesień 2016 (9)
 • Sierpień 2016 (6)
 • Lipiec 2016 (3)
 • Czerwiec 2016 (5)
 • Maj 2016 (5)
 • Kwiecień 2016 (11)
 • Marzec 2016 (10)
 • Luty 2016 (8)
 • Styczeń 2016 (9)

 • 2015

 • Grudzień 2015 (8)
 • Listopad 2015 (6)
 • Październik 2015 (9)
 • Wrzesień 2015 (12)
 • Sierpień 2015 (8)
 • Lipiec 2015 (6)
 • Czerwiec 2015 (6)
 • Maj 2015 (6)
 • Kwiecień 2015 (9)
 • Marzec 2015 (10)
 • Luty 2015 (7)
 • Styczeń 2015 (8)

 • 2014

 • Grudzień 2014 (7)
 • Listopad 2014 (10)
 • Październik 2014 (8)
 • Wrzesień 2014 (7)
 • Życzenia na Nowy 2017 Rok

  Opublikowano: 30 grudnia 2016

  Szanowni Państwo!

   

  2017

   

  Już jutro przywitamy Nowy Rok, fajerwerkami, szampanem i zabawą.

   

  Nadejście Nowego Roku skłania do refleksji nad przyszłością oraz do tworzenia nowych planów. Wierzę, że nadchodzący rok będzie dla Państwa udany. Wykorzystajmy też tę krótką noworoczną przerwę, by poświęcić się najbliższym i by nabrać sił na zbliżający się czas. Wykorzystajmy ten moment, aby przez chwilę zatrzymać się w towarzyszącym nam stale pośpiechu.

   

  Proszę pozwolić mi, w imieniu własnym oraz w imieniu wszystkich pracowników Spółdzielni życzyć Państwu Szczęśliwego Nowego Roku 2017. Proszę przyjąć życzenia powodzenia i optymizmu w życiu osobistym, a także sukcesów w życiu zawodowym.

   

  Pragnę serdecznie Państwu podziękować za to, że wspólnie tworzymy Spółdzielnię zdolną osiągać założone cele i skutecznie rozwiązywać problemy.

  Z wyrazami szacunku

  Wojciech Huptys

  Prezes Zarządu


  Świąteczne życzenia

  Opublikowano: 20 grudnia 2016

  www2


  Plan gospodarczo – finansowy na rok 2017

  Opublikowano: 15 grudnia 2016

  Szanowni Mieszkańcy,

  Zarząd Spółdzielni przedstawia plan gospodarczo-finansowy na 2017r. (zobacz). Plan został zatwierdzony przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 36/2016 na posiedzeniu w dniu 21.11.2016r.

  Z poważaniem

  Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Hutnik”

  w Łaziskach Górnych


  Akcja Zima 2016/2017

  Opublikowano: 14 grudnia 2016

  Szanowni Mieszkańcy,

  uprzejmie informujemy, że zimowe utrzymanie nieruchomości tzw. „Akcję Zima” w zasobach naszej Spółdzielni, w ramach  umowy na kompleksowe utrzymywanie czystości i porządku oraz utrzymanie zimowe prowadzić będzie Przedsiębiorstwo Usługowe „KRYSPIN” s.c. Umowa obejmuje odśnieżanie, usuwanie oblodzenia i posypywanie piaskiem oraz utrzymywanie w należytym stanie chodników osiedlowych, wejść i schodów wejściowych do budynków.

  AKCJA ZIMA 2016/2017 organizowana przez Urząd Miasta Łaziska Górne rozpoczęła się 15 listopada 2016r. – co oznaczało gotowość służb miejskich do podjęcia działań, związanych z usuwaniem skutków zimy i  trwać będzie do dnia 07.04.2017r, a wykonawcą tego zadania dla dróg gminnych będzie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Łaziskach Górnych przy ul. Energetyków 5.

   

  Dyspozytor Akcji Zima:

  tel. 32 224 14 52, 32 224 10 88

  fax. 32 224 14 20

  tel. kom. 603 196 999

  Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego:

  tel. 32 326 04 30, 798-717-178

  Powiatowy Zarząd Dróg :

  tel. 32 224 44 99, 512 294 375 (interwencyjny), 609 760 134 lub 32 221 00 54 oraz 513 174 201 (wykonawcy)

  Drogi Krajowe (siedziba Mikołów –Mokre):

  32 224 13 13, 32 314 24 05 w. 21

  32 259 67 06 (GDDKiA Katowice)

   


  Plan remontów na rok 2017

  Opublikowano: 12 grudnia 2016

  Szanowni Mieszkańcy,

  w załączeniu przedstawiamy plan remontów zasobów mieszkaniowych na 2017 rok, który na wniosek Zarządu uchwalony został Uchwałą nr 32/2016 Rady Nadzorczej z dnia 21.11.2016r.

  Plan sporządzony został według zasad zawartych w „Regulaminie gospodarowania funduszem remontowym Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK” w Łaziskach Górnych”. Łączna wartość robót remontowych wyniesie w przyszłym roku ok. 830 tys. złotych. Zgodnie z zapisami Regulaminu, plan remontów poddany zostanie korekcie w czerwcu 2017r.

  Informujemy, że stawka opłaty na fundusz remontowy nie uległa zmianie i wynosi nadal 1,85 zł/m2/miesiąc.

   

  Z poważaniem

  Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK” w Łaziskach Górnych


  Konkurs na wynajem lokali użytkowych – aktualizacja

  Opublikowano: 2 grudnia 2016

  Łaziska Górne, 02.12.2015r.

  OGŁOSZENIE 

  o wydłużony termin trwania konkursu na wynajem lokali użytkowych

   

  Spółdzielnia Mieszkaniowa „HUTNIK” ul. Dworcowa 26 w Łaziskach Górnych informuje, o wydłużeniu trwania konkursu ofert na najem lokali użytkowych:

  1. Lokal o pow. od 61,54 m2 na parterze w budynku mieszkalnym
   os. Centrum 7 w Łaziskach Górnych
  2. Lokal o pow. 86,00 m2 na parterze w budynku mieszkalnym
   os. Centrum 7 w Łaziskach Górnych

   

  1. Oferty na drukach (druk – lokal I – pobierz), (druk – LOKAL II – pobierz) należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „OFERTA NA NAJEM LOKALU os. Centrum 7,  LOKAL I” lub „OFERTA NA NAJEM LOKALU os. Centrum 7,  LOKAL II” w siedzibie Spółdzielni w terminie do dnia  20.12.2016r. do godz. 15:00.
  2. Rozstrzygniecie konkursu nastąpi w dniu 22.12.2016r.
  3. Data najmu lokali do uzgodnienia.
  4. Lokale oglądać można do 20.12.2016r. po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu godziny.
  5. Oferent przystępujący do konkursu zobowiązany jest do wpłaty do dnia 19.12.2016r. wadium konkursowego w wysokości 2.300,00 – Konkurs I oraz  zł 3000,00 zł – Konkurs II na konto PKO BP 25102025280000020200155390.
  6. W przypadku oferenta, który wygra przetarg wadium zalicza się na poczet kaucji.
   W przypadku odstąpienia od podpisania umowy wadium przepada. Pozostałym oferentom wadium konkursowe zostanie zwrócone w ciągu 7 dni od daty zatwierdzenia wyniku konkursu.
  7. Kaucja z tytułu najmu lokalu w wysokości jednomiesięcznego czynsz brutto płatna
   w terminie 7 dniu od daty zatwierdzenia wyników konkursu.
  8. Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu na najem wszystkich lub tylko wybranego lokalu  bez podania przyczyny, na każdym jego etapie
  9. Szczegółowe warunki konkursu  oraz wynajmu lokalu określa Regulamin wynajmu lokali użytkowych, dzierżawy terenu oraz użyczenia pomieszczeń niepełnowartościowych w Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK” (zobacz) .
  10. Dodatkowe informacje o lokalach oraz druki ofert w formie papierowej uzyskać można
   w sekretariacie Spółdzielni lub pod nr tel. 32 7367234

  20161028_110753_1    skanowanie0002

  Lokal 1

  Lokal o pow. użytkowej 61,54m2 usytuowany jest na parterze budynku mieszkalnego
  w os. Centrum 7 w Łaziskach Górnych, z wejściem do lokalu od strony szerokiego chodnika przed lokalem.

  Lokal stanowią pomieszczenie o pow. 24 m2 z witryną na całej szerokości, pomieszczenie sanitarne oraz dwa pomieszczenia o łącznej pow. 34,24 m2 z oknem jak na poniższym rzucie lokalu.

  skanowanie0002

  Lokal 2

  Lokal o pow. użytkowej 86,00 m2 usytuowany jest na parterze budynku mieszkalnego
  w os. Centrum 7 w Łaziskach Górnych, z wejściem do lokalu od strony szerokiego chodnika przed lokalem.

  Lokal stanowią pomieszczenie o pow. 41,50 m2 z witryną na całej szerokości, pomieszczenie sanitarne ( 3,02 m2), korytarz oraz pomieszczenie o łącznej pow. 41,48 m2 z oknem i drzwiami,  jak na poniższym rzucie lokalu.

  skanowanie0001


  W poniższe pole wpisz HUTNIK

  Hutnik
  Informacja o cookies Zamknij informację o cookies
  Ta strona korzysta z plików cookies(ciasteczek). Aby dowiedzieć się więcej na temat samych plików, sposobu ich używania oraz polityce prywatności, kliknij w dowiedz się więcej.