Spółdzielnia Mieszkaniowa
Hutnik

ul. Dworcowa 26, 43-170 Łaziska Górne


2021

 • Maj 2021 (4)
 • Kwiecień 2021 (4)
 • Marzec 2021 (13)
 • Luty 2021 (10)
 • Styczeń 2021 (3)

 • 2020

 • Grudzień 2020 (7)
 • Listopad 2020 (5)
 • Październik 2020 (6)
 • Wrzesień 2020 (9)
 • Sierpień 2020 (14)
 • Lipiec 2020 (9)
 • Czerwiec 2020 (6)
 • Maj 2020 (10)
 • Kwiecień 2020 (10)
 • Marzec 2020 (11)
 • Luty 2020 (6)
 • Styczeń 2020 (4)

 • 2019

 • Grudzień 2019 (7)
 • Listopad 2019 (9)
 • Październik 2019 (7)
 • Wrzesień 2019 (6)
 • Sierpień 2019 (5)
 • Lipiec 2019 (8)
 • Czerwiec 2019 (6)
 • Maj 2019 (11)
 • Kwiecień 2019 (13)
 • Marzec 2019 (9)
 • Luty 2019 (10)
 • Styczeń 2019 (4)

 • 2018

 • Grudzień 2018 (11)
 • Listopad 2018 (2)
 • Październik 2018 (7)
 • Wrzesień 2018 (5)
 • Sierpień 2018 (8)
 • Lipiec 2018 (4)
 • Czerwiec 2018 (7)
 • Maj 2018 (9)
 • Kwiecień 2018 (6)
 • Marzec 2018 (9)
 • Luty 2018 (9)
 • Styczeń 2018 (3)

 • 2017

 • Grudzień 2017 (5)
 • Listopad 2017 (9)
 • Październik 2017 (6)
 • Wrzesień 2017 (9)
 • Sierpień 2017 (8)
 • Lipiec 2017 (4)
 • Czerwiec 2017 (9)
 • Maj 2017 (9)
 • Kwiecień 2017 (12)
 • Marzec 2017 (8)
 • Luty 2017 (10)
 • Styczeń 2017 (7)

 • 2016

 • Grudzień 2016 (6)
 • Listopad 2016 (5)
 • Październik 2016 (8)
 • Wrzesień 2016 (9)
 • Sierpień 2016 (6)
 • Lipiec 2016 (3)
 • Czerwiec 2016 (5)
 • Maj 2016 (5)
 • Kwiecień 2016 (11)
 • Marzec 2016 (10)
 • Luty 2016 (8)
 • Styczeń 2016 (9)

 • 2015

 • Grudzień 2015 (8)
 • Listopad 2015 (6)
 • Październik 2015 (9)
 • Wrzesień 2015 (12)
 • Sierpień 2015 (8)
 • Lipiec 2015 (6)
 • Czerwiec 2015 (6)
 • Maj 2015 (6)
 • Kwiecień 2015 (9)
 • Marzec 2015 (10)
 • Luty 2015 (7)
 • Styczeń 2015 (8)

 • 2014

 • Grudzień 2014 (7)
 • Listopad 2014 (10)
 • Październik 2014 (8)
 • Wrzesień 2014 (7)
 • E-KARTOTEKA

  Opublikowano: 28 listopada 2016

  Elektroniczny system dostępu do informacji w Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK” w Łaziskach Górnych E-KARTOTEKA

   

  Szanowni Państwo,

   

  pragniemy poinformować, że od dnia 01.12.2016r. uruchomiony zostanie Elektroniczny system dostępu do informacji w Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK” w Łaziskach Górnych E – KARTOTEKA

  Głównym zadaniem tej aplikacji jest umożliwienie mieszkańcom dostępu do informacji czynszowych za pośrednictwem Internetu. Użytkownik aplikacji będzie mógł uzyskać dostęp do następujących danych:

  • saldo i obroty na koncie mieszkania,
  • wysokość czynszu na bieżący okres,
  • składniki opłaty czynszowej i wysokości stawek na bieżący okres,
  • odczyty wodomierzy wg. stanu na dzień rozliczenia.

  W systemie zostaną udostępnione dane począwszy do dnia 01.01.2016r.

  Aby móc korzystać z systemu,  już dziś zapraszamy Państwa do pobierania i składania w Spółdzielni wniosków o rejestrację konta (pobierz), a następnie od 01.12.2016r. do odbioru loginu i hasła do zalogowania się w systemie.

  Prosimy również o zapoznanie się z zasadami funkcjonowania systemu (zobacz).

   

  logowanie1


  Konkurs na wynajem lokali użytkowych

  Opublikowano: 17 listopada 2016

  Łaziska Górne, 16.11.2015r.

  OGŁOSZENIE 

   

  Spółdzielnia Mieszkaniowa „HUTNIK” ul. Dworcowa 26 w Łaziskach Górnych

  ogłasza konkurs ofert na najem lokali użytkowych:

  1. Lokal o pow. od 61,54 m2 na parterze w budynku mieszkalnym
   os. Centrum 7 w Łaziskach Górnych
  2. Lokal o pow. 86,00 m2 na parterze w budynku mieszkalnym
   os. Centrum 7 w Łaziskach Górnych

   

  1. Oferty na drukach (druk – lokal I – pobierz), (druk – LOKAL II – pobierz) należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „OFERTA NA NAJEM LOKALU os. Centrum 7,  LOKAL I” lub „OFERTA NA NAJEM LOKALU os. Centrum 7,  LOKAL II” w siedzibie Spółdzielni w terminie do dnia  30.11.2016r. do godz. 15:00.
  2. Rozstrzygniecie konkursu nastąpi w dniu 02.12.2016r.
  3. Data najmu lokali do uzgodnienia.
  4. Lokale oglądać można w dniach od 16.11.2016r. do 30.11.2016r. po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu godziny.
  5. Oferent przystępujący do konkursu zobowiązany jest do wpłaty do dnia 29.11.2016r. wadium konkursowego w wysokości 2.300,00 – Konkurs I oraz  zł 3000,00 zł – Konkurs II na konto PKO BP 25102025280000020200155390.
  6. W przypadku oferenta, który wygra przetarg wadium zalicza się na poczet kaucji.
   W przypadku odstąpienia od podpisania umowy wadium przepada. Pozostałym oferentom wadium konkursowe zostanie zwrócone w ciągu 7 dni od daty zatwierdzenia wyniku konkursu.
  7. Kaucja z tytułu najmu lokalu w wysokości jednomiesięcznego czynsz brutto płatna
   w terminie 7 dniu od daty zatwierdzenia wyników konkursu.
  8. Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu na najem wszystkich lub tylko wybranego lokalu  bez podania przyczyny, na każdym jego etapie
  9. Szczegółowe warunki konkursu  oraz wynajmu lokalu określa Regulamin wynajmu lokali użytkowych, dzierżawy terenu oraz użyczenia pomieszczeń niepełnowartościowych w Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK” (zobacz) .
  10. Dodatkowe informacje o lokalach oraz druki ofert w formie papierowej uzyskać można
   w sekretariacie Spółdzielni lub pod nr tel. 32 7367234

  20161028_110753_1    skanowanie0002

  Lokal 1

  Lokal o pow. użytkowej 61,54m2 usytuowany jest na parterze budynku mieszkalnego
  w os. Centrum 7 w Łaziskach Górnych, z wejściem do lokalu od strony szerokiego chodnika przed lokalem.

  Lokal stanowią pomieszczenie o pow. 24 m2 z witryną na całej szerokości, pomieszczenie sanitarne oraz dwa pomieszczenia o łącznej pow. 34,24 m2 z oknem jak na poniższym rzucie lokalu.

  skanowanie0002

  Lokal 2

  Lokal o pow. użytkowej 86,00 m2 usytuowany jest na parterze budynku mieszkalnego
  w os. Centrum 7 w Łaziskach Górnych, z wejściem do lokalu od strony szerokiego chodnika przed lokalem.

  Lokal stanowią pomieszczenie o pow. 41,50 m2 z witryną na całej szerokości, pomieszczenie sanitarne ( 3,02 m2), korytarz oraz pomieszczenie o łącznej pow. 41,48 m2 z oknem i drzwiami,  jak na poniższym rzucie lokalu.

  skanowanie0001

   


  Ogłoszenie o II przetargu ustnym (licytacji) na nabycie lokalu mieszkalnego

  Opublikowano: 16 listopada 2016

  Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym  (licytacji)

  na nabycie lokalu mieszkalnego o statusie odrębnej własności

  w Spółdzielni Mieszkaniowej „Hutnik” w Łaziskach Górnych.

   

  Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Hutnik” ul. Dworcowa 26 w Łaziskach Górnych ogłasza II przetarg ustny (licytację) na nabycie lokalu mieszkalnego o statusie odrębnej własności przy ul. Parkowej 1 D/ 19 w Łaziskach Górnych.

  Lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 60,17 m2 usytuowany jest na I piętrze budynku i składa się z dwóch pokoi, kuchni, spiżarki, łazienki z wc i przedpokoju.

  Przetarg odbędzie się w dniu 6 grudnia 2016 r. (wtorek) o godz. 10:00 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Dworcowej 26 w Łaziskach Górnych.

  Cena wywoławcza mieszkania wynosi  116.049,60  zł,  (zgodnie z § 7 pkt. 3 „Regulaminu przeprowadzania przetargu ustnego (licytacji)”).

  Minimalna wartość przebicia wynosi  500,00 zł.

  Lokal można oglądać do 05.12.2016 r. w terminie wcześniej uzgodnionym z Działem Członkowskim SM „Hutnik”  tel. 32 736 72 34

  Mieszkanie należy przejąć w aktualnym stanie technicznym a ewentualny remont wykonać na własny koszt.

  Przetarg i nabycie w/wym. mieszkania odbędzie się na podstawie obowiązującego w Spółdzielni Regulaminu przeprowadzania przetargu ustnego (licytacji) na nabycie lokalu mieszkalnego o statusie odrębnej własności w SM „Hutnik” w Łaziskach Górnych.

  Osoby chętne do wzięcia udziału w przetargu na w/wym. mieszkanie, proszone są o złożenie w administracji Spółdzielni wypełnionego wniosku – zgłoszenie gotowości wzięcia udziału w przetargu na nabycie lokalu mieszkalnego oraz wpłacenie na konto Spółdzielni nr : PKO BP O/Łaziska Górne 25 1020 2528 0000 0202 0015 5390

  wadium w kwocie  11.600,-  zł  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05.12.2016r.

  Do pobrania publikujemy druk wniosku oraz Regulamin przeprowadzania przetargu ustnego (licytacji) na nabycie lokalu mieszkalnego  o statusie odrębnej własności, które w wersji papierowej odebrać można w siedzibie Spółdzielni.

  Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel.  32 736 72 34.

  Zarząd SM „Hutnik” zastrzega sobie prawo zmiany terminu lub odwołania przetargu bez podania przyczyny.


  Spotkania Burmistrza z Mieszkańcami

  Opublikowano: 10 listopada 2016

  Łaziska Górne, 10.11.2016 r.

  Szanowni Mieszkańcy,

  w ślad za za Gazetą Łaziską nr 20, 1-15 listopada 2016, podajemy informację, że w listopadzie odbywają  się spotkania Burmistrza Miasta Łaziska Górne z Mieszkańcami.

  Poniżej przedstawiamy kalendarium wszystkich spotkań:

  8 XI – restauracja „Pod Białym Orłem” w Łaziskach Średnich

  9 XI – Filia nr 1 Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łaziskach Średnich, ul. Wyszyńskiego 8

  15 XI – Szkoła Podstawowa nr 5 im. Powstańców Śląskich w Łaziskach Dolnych

  16 XI – Miejski Dom Kultury w Łaziskach Górnych

  23 XI – Przedszkole nr 2 Integracyjne w Łaziskach Górnych (Brada).

  Wszystkie spotkania będą rozpoczynać się o godzinie 1700.

  Zwracamy szczególną uwagę na spotkanie, które odbędzie się w MDK w Łaziskach Górnych, gdzie mogą być poruszane problemy dotyczące centrum miasta i naszych zasobów.

   

  skanowanie0001


  Nabór ofert – obsługa eksploatacyjna 2017

  Opublikowano: 8 listopada 2016

  Łaziska Górne 08.11.2016r.

   

   

  OGŁOSZENIE

   

  Spółdzielnia Mieszkaniowa „Hutnik”, ul. Dworcowa 26 w Łaziskach Górnych ogłasza nabór ofert wykonawców robót na wykonywanie bieżącej obsługi eksploatacyjnej budynków mieszkalnych w zasobach S.M. „Hutnik” w n/w zakresie prac:

  – drobne prace remontowe ogólnobudowlane,

  – drobne prace remontowe blacharsko dekarskie.

  w okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.

  Przy składaniu ofert nie jest wymagane wadium i wpłacenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

  Szczegółowe warunki zlecania i realizacji robót będzie regulowała umowa zawarta z wykonawcą (druk umowy stanowi załącznik nr 2).

  Oferent może złożyć oferty na wybrane zakresy prac lub na wszystkie zakresy prac.

  Wraz z wypełnionym drukiem oferty (załączniki nr 1) należy złożyć:

  1. Kopia wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) lub wypis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub umowę spółki cywilnej. Dokumenty należy potwierdzić pieczęcią i podpisem osoby składającej ofertę.
  2. Oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości wobec ZUS.
  3. Aktualną polisę ubezpieczeniową potwierdzającą, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
  4. Zaakceptowany projekt umowy (załącznik nr 2).

   

  W załączeniu publikujemy do pobrania druki ofert (roboty ogólnobudowlane, roboty blacharsko dekarskie) oraz  wzór umowy , które w wersji papierowej można  odebrać bezpłatnie w dziale technicznym Spółdzielni, w godz.: 800-1400 od poniedziałku do piątku.

  Oferty z podanymi stawkami kosztorysowymi należy złożyć w sekretariacie S.M. „Hutnik”, ul. Dworcowa 26 w Łaziskach Górnych w terminie do 06.12.2016r. (wtorek) do godz. 1000.

  Dodatkowych informacji udziela dział techniczny Spółdzielni, tel.: (32) 736 72 34.


  W poniższe pole wpisz HUTNIK

  Hutnik
  Informacja o cookies Zamknij informację o cookies
  Ta strona korzysta z plików cookies(ciasteczek). Aby dowiedzieć się więcej na temat samych plików, sposobu ich używania oraz polityce prywatności, kliknij w dowiedz się więcej.