Spółdzielnia Mieszkaniowa
Hutnik

ul. Dworcowa 26, 43-170 Łaziska Górne


2021

 • Maj 2021 (4)
 • Kwiecień 2021 (4)
 • Marzec 2021 (13)
 • Luty 2021 (10)
 • Styczeń 2021 (3)

 • 2020

 • Grudzień 2020 (7)
 • Listopad 2020 (5)
 • Październik 2020 (6)
 • Wrzesień 2020 (9)
 • Sierpień 2020 (14)
 • Lipiec 2020 (9)
 • Czerwiec 2020 (6)
 • Maj 2020 (10)
 • Kwiecień 2020 (10)
 • Marzec 2020 (11)
 • Luty 2020 (6)
 • Styczeń 2020 (4)

 • 2019

 • Grudzień 2019 (7)
 • Listopad 2019 (9)
 • Październik 2019 (7)
 • Wrzesień 2019 (6)
 • Sierpień 2019 (5)
 • Lipiec 2019 (8)
 • Czerwiec 2019 (6)
 • Maj 2019 (11)
 • Kwiecień 2019 (13)
 • Marzec 2019 (9)
 • Luty 2019 (10)
 • Styczeń 2019 (4)

 • 2018

 • Grudzień 2018 (11)
 • Listopad 2018 (2)
 • Październik 2018 (7)
 • Wrzesień 2018 (5)
 • Sierpień 2018 (8)
 • Lipiec 2018 (4)
 • Czerwiec 2018 (7)
 • Maj 2018 (9)
 • Kwiecień 2018 (6)
 • Marzec 2018 (9)
 • Luty 2018 (9)
 • Styczeń 2018 (3)

 • 2017

 • Grudzień 2017 (5)
 • Listopad 2017 (9)
 • Październik 2017 (6)
 • Wrzesień 2017 (9)
 • Sierpień 2017 (8)
 • Lipiec 2017 (4)
 • Czerwiec 2017 (9)
 • Maj 2017 (9)
 • Kwiecień 2017 (12)
 • Marzec 2017 (8)
 • Luty 2017 (10)
 • Styczeń 2017 (7)

 • 2016

 • Grudzień 2016 (6)
 • Listopad 2016 (5)
 • Październik 2016 (8)
 • Wrzesień 2016 (9)
 • Sierpień 2016 (6)
 • Lipiec 2016 (3)
 • Czerwiec 2016 (5)
 • Maj 2016 (5)
 • Kwiecień 2016 (11)
 • Marzec 2016 (10)
 • Luty 2016 (8)
 • Styczeń 2016 (9)

 • 2015

 • Grudzień 2015 (8)
 • Listopad 2015 (6)
 • Październik 2015 (9)
 • Wrzesień 2015 (12)
 • Sierpień 2015 (8)
 • Lipiec 2015 (6)
 • Czerwiec 2015 (6)
 • Maj 2015 (6)
 • Kwiecień 2015 (9)
 • Marzec 2015 (10)
 • Luty 2015 (7)
 • Styczeń 2015 (8)

 • 2014

 • Grudzień 2014 (7)
 • Listopad 2014 (10)
 • Październik 2014 (8)
 • Wrzesień 2014 (7)
 • Ważne! Segregacja odpadów

  Opublikowano: 27 października 2016

  Szanowni Mieszkańcy,

  Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Hutnik” po raz kolejny w tym roku apeluje do Państwa o prawidłowe segregowanie odpadów zbieranych selektywnie.

  Odbiorca odpadów PGKiM Sp. z.o.o. z Łazisk Górnych po raz drugi zwrócił na piśmie uwagę na niewłaściwą segregację odpadów w zasobach naszej Spółdzielni. Zdjęcia załączone do pisma zostały wykonane w zasobach S. M. „Hutnik” w dniu 21.10 br.

  skanowanie0004          skanowanie0001

  Niewłaściwa segregacja odpadów może skutkować nałożeniem przez Urząd Miasta Łaziska Górne kary za niedopełnienie obowiązku selektywnej zbiórki odpadów oraz zastosowaniem opłaty za wywóz odpadów nieposegregowanych w wysokości 16,00 zł/osoba/m-c.

  Zasady poprawnego segregowania śmieci znajdują się na stronie internetowej www.laziska.pl, w zakładce Odpady komunalne (zobacz) .

  Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z tymi zasadami i ich stosowanie.

  Z poważaniem,

  Zarząd S. M. „Hutnik”


  31.10 – godziny pracy Spółdzielni

  Opublikowano: 26 października 2016

  Łaziska Górne, 26.10.2016 r.

  Szanowni Mieszkańcy,

  uprzejmie informujemy, że w dniu 31.10.2016 r. administracja oraz kasa Spółdzielni Mieszkaniowej „Hutnik” w Łaziskach Górnych będzie czynna od 7:00 do 13:00.

  Z poważaniem,

  Zarząd S. M. „Hutnik”


  Zmiana zamówionej mocy cieplnej

  Opublikowano: 19 października 2016

  Szanowni Mieszkańcy,

  .

  Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej “Hutnik” w Łaziskach Górnych, dbając o racjonalną gospodarkę ciepłem w naszych zasobach, wystosował wniosek o zmianę zamówionej  mocy cieplnej do dostawcy energii cieplnej – Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Tychach. W związku z pozytywnym rozpatrzeniem wniosku przez PEC Sp. z o.o., zmiana mocy zamówionej nastąpi od 1 stycznia 2017 r. W poniższej tabeli przedstawiono wartości zamówionej mocy obowiązujące obecnie oraz od początku przyszłego roku.

  .

  Budynek Zamówiona moc cieplna od 01.01.2016 r. Zamówiona moc cieplna od 01.01.2017 r.
  Centrum 1 0,0662 0,0600
  Centrum 2 0,0651 0,0600
  Centrum 3 0,0704 0,0600
  Centrum 4 0,0662 0,0636
  Centrum 5 0,0861 0,0963
  Centrum 6 0,1500 0,1437
  Centrum 7 0,0777 0,0726
  Centrum 8 0,0998 0,0789
  Centrum 9 0,1010 0,0868
  Pocztowa 1 0,0935 bez zmian
  Pocztowa 2 0,1145 0,1263
  Sobieskiego 6 0,0179 0,0157
  Parkowa 1 0,1197 0,1137
  Parkowa 2 0,1722 0,1532
  Parkowa 3 0,0610 0,0552
  Energetyków 7 0,0683 0,0584
  Energetyków 9 0,1040 0,0868
  Energetyków 11-15 0,2340 0,1897
  Chopina 4 0,0560 bez zmian
  Chopina 10 0,0347 bez zmian
  Chopina 12 0,0620 bez zmian
  Chopina 14 0,1019 0,0916
  Dworcowa 26 0,0956 0,0900
  Dworcowa 28 0,0788 0,0584
  Dworcowa 30 0,0746 0,0631
  Dworcowa 32 0,0777 0,0631
  Dworcowa 34 0,1491 0,1263
  Dworcowa 36 0,1080 0,0789

  .

  Z poważaniem,

  Zarząd S. M. “Hutnik”

   


  Utrzymanie czystości na klatkach schodowych

  Opublikowano: 19 października 2016

  Wg stanu na 01.09.2016 r. na usługę odpłatnego sprzątania klatek schodowych  zadeklarowanych jest 639 mieszkań, co stanowi 93% ogółu lokali mieszkalnych. Zaledwie w trzech budynkach, gdzie ilość zadeklarowanych lokali nie przekraczała 80% ogółu, obowiązuje stawka 9 zł/m-c – mieszkanie. W pozostałych budynkach opłata ta wynosi 8,00 zł/ m-c – mieszkanie.

  .
  W okresie od 01.01.2016 r. do dnia przygotowania niniejszej informacji, zgodnie z zatwierdzonym Zarządzeniem nr 371/2015 z dnia 12.11.2015 r. w sprawie kontroli utrzymania czystości i porządku w zasobach SM „HUTNIK” w Łaziskach Górnych, przeprowadzonych zostało 36 cotygodniowych cyklicznych kontroli w zakresie utrzymania czystości wewnątrz budynków i na terenach zewnętrznych oraz w razie potrzeby kontrole dodatkowe. Uwagi pokontrolne dotyczące głównie korytarzy piwnicznych tj. zalegających tam przedmiotów i potrzeby przeprowadzenia sprzątania, były przekazywane przedstawicielowi Wykonawcy prac i realizowane na bieżąco.

  .
  W okresach półrocznych opracowywane są harmonogramy sprzątania wewnątrz budynków, uwzględniające udział w sprzątaniu mieszkań niezadeklarowanych. Harmonogramy takie zamieszczane zastają w gablotach, na stronie internetowej i doręczane są do skrzynek listowych tych mieszkań.

  .
  W w/w okresie otrzymano ok. 12 zgłoszeń od mieszkańców dotyczących realizacji utrzymania czystości i porządku wewnątrz budynków. Po sprawdzeniu i weryfikacji, stwierdzono, że były one w większości wynikiem nie wywiązywania się przez osoby niezadeklarowane, na odpłatną usługę sprzątania z terminów i obowiązków wynikających z opracowanych harmonogramów. W miesiącach czerwiec – lipiec występowały również zasadne zgłoszenia mieszkańców (zweryfikowane i potwierdzone przez pracownika Spółdzielni) bud. Energetyków 11-13-15 o nieterminowości realizacji usług sprzątania. W ramach rekompensaty za powyższe w m-cu lipcu firma przeprowadziła kompleksowe mycie tych klatek schodowych. Ponadto zatrudniona została inna osoba do realizacji tego zadania. Ewentualne uwagi dotyczące zakresu działania firmy, były i są na bieżąco przekazywane przedstawicielowi wykonawcy.

  .
  W okresie sprawozdawczym podjęto się w trybie awaryjnym realizacji dodatkowych prac tj. sprzątania korytarzy i pomieszczeń piwnicznych po wylaniu fekalii i obecności gryzoni, wywozu gruzu i odpadów z remontów lokali mieszkalnych zalegających przy śmietnikach na PSZOK w Łaziskach Górnych w okresie przedświątecznym, dodatkowego kompleksowego sprzątania klatek schodowych po przeprowadzonych pracach remontowych oraz prac ogrodniczych.

  .
  W bieżącym roku w ramach zawartej umowy przeprowadzone zostało mechaniczne oraz ręczne sprzątanie części wyznaczonych terenów, czterokrotne koszenie trawy w całych zasobach oraz dwukrotna korekta krzewów. W okresie m-cy zimowych nie odnotowano zgłoszeń i skarg od mieszkańców/najemców/użytkowników terenów Spółdzielni na niewłaściwe lub brak działań związanych z tzw. akcją zima, ewentualne własne uwagi były zgłoszone i zrealizowane na bieżąco.

  .
  Informujemy, że w dalszym ciągu wypełnioną deklarację na odpłatne sprzątanie klatki schodowej można złożyć w sekretariacie Spółdzielni lub przesłać ją na adres e–mail: sekretariat@smhutnik.laziska.pl. Druk deklaracji można pobrać w wersji PDF, lub w wersji papierowej w sekretariacie Spółdzielni.


  Oszczędzanie ciepła

  Opublikowano: 13 października 2016

  Szanowni Mieszkańcy,

  w związku z rozpoczęciem sezonu grzewczego przedstawiamy kilka zasad, dzięki stosowaniu których, nawet bez dużych nakładów finansowych, można zmniejszyć pobór ciepła w mieszkaniach, a w konsekwencji ograniczyć jego koszty.


  Uwaga na tlenek węgla!

  Opublikowano: 13 października 2016

  Rozpoczął się okres grzewczy, a wraz z nim wzrasta zagrożenie zatrucia czadem. Każdego roku w woj. śląskim z powodu zatrucia tlenkiem węgla (czadem) ginie kilkadziesiąt osób. Bardzo często jest to konsekwencją niewłaściwej eksploatacji znajdujących się w budynku urządzeń i instalacji grzewczych.

  Państwowa Straż Pożarna po raz kolejny prowadzi kampanię profilaktyczno-edukacyjną informującą o zagrożeniach związanych z zatruciami wywołanymi tlenkiem węgla pn. „NIE dla czadu”. Patronat nad kampanią objął Minister Spraw Wewnętrznych.

  Statystyka zatruć tlenkiem węgla w sezonie grzewczym (październik-marzec) 2015 – 2016 w woj. śląskim:

  • liczba zdarzeń – 2.170
  • liczba osób poszkodowanych (podtrutych) – 741 (w tym dzieci 228)
  • ofiary śmiertelnych – 14

  Jak uniknąć zaczadzenia?

  W celu uniknięcia zatrucie czadem należy zwracać uwagę na kilka ważnych kwestii, których przestrzegać powinni zarówno zarządzający budynkiem, jak i Mieszkańcy. Do obowiązków Spółdzielni należy m. in. przeprowadzanie kontroli technicznych, sprawdzanie szczelności przewodów kominowych, systematyczne ich czyszczenie. Przed rozpoczęciem tegorocznego sezonu grzewczego prace te zostały już wykonane.

  Mieszkańcy, dla swojego zdrowia i bezpieczeństwa, powinni przestrzegać następujących zasad:

  • nie zaklejać i nie zasłaniać w inny sposób kratek wentylacyjnych,
  • użytkować sprawne techniczne urządzenia, w których odbywa się proces spalania, zgodnie z instrukcją producenta,
  • stosować urządzenia dopuszczone do obrotu; w sytuacjach wątpliwych należy żądać okazania wystawionej przez producenta lub importera urządzenia tzw. deklaracji zgodności, tj. dokumentu zawierającego informacje o specyfikacji technicznej oraz przeznaczeniu i zakresie stosowania danego urządzenia,
  • w przypadku wymiany okien na nowe, sprawdzić poprawność działania wentylacji, ponieważ nowe okna są najczęściej o wiele bardziej szczelne w stosunku do wcześniej stosowanych w budynku i mogą pogarszać wentylację,
  • systematycznie sprawdzać ciąg powietrza, np. poprzez przykładanie kartki papieru do otworu bądź kratki wentylacyjnej; jeśli nic nie zakłóca wentylacji, kartka powinna przywrzeć do otworu lub kratki,
  • często wietrzyć pomieszczenie, w których odbywa się proces spalania (kuchnie, łazienki wyposażone w termy gazowe), a najlepiej zapewnić, nawet niewielkie, rozszczelnienie okien.

  W załączeniu przedstawiamy plakat zawierający podstawowe informacje.

  Wpis powstał w oparciu o artykuł pochodzący ze strony: www.katowice.kwpsp.gov.pl.


  Zmiana terminu rozliczania kosztów ciepłej wody

  Opublikowano: 13 października 2016

  Szanowni Mieszkańcy

  Zarząd Spółdzielni uprzejmie informuje, że począwszy od stycznia 2017 r. terminy rozliczenia kosztów ciepłej wody będą pokrywały się z rozliczeniem kosztów wody zimnej. Oznacza to, że rozliczenie kosztów ciepłej wody będzie odbywało się dwukrotnie w ciągu roku, według odczytów wodomierzy na 31 grudnia i 30 czerwca.

  Zasady takie uproszczą system rozliczeniowy i mamy nadzieję, że formularz rozliczeniowy będzie dla Państwa bardziej czytelny.

  Zgodnie z treścią art. 45a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne, podajemy do Państwa wiadomości jednolitą treść „Regulaminu rozliczania zużycia wody, odprowadzania ścieków i energii cieplnej na cele centralnej ciepłej wody w lokalach mieszkalnych i użytkowych Spółdzielni Mieszkaniowej “HUTNIK” w Łaziskach Górnych” zawierającego zasady rozliczania kosztów ciepłej wody (zobacz).

  Zmiany do Regulaminu oraz jego jednolity tekst uchwalone zostały Uchwałą nr 28/2016 Rady Nadzorczej na posiedzeniu w dniu 26.09.2016 r.

  Zachęcamy do zapoznania się z treścią załączonego Regulaminu. W przypadku ewentualnych pytań zapraszamy do siedziby Spółdzielni, w celu uzyskania szczegółowych wyjaśnień.

  Z poważaniem,

  Zarząd Spółdzielni


  Ogłoszenie o przetargu ustnym (licytacji) na nabycie lokalu mieszkalnego

  Opublikowano: 11 października 2016

  Ogłoszenie o przetargu ustnym (licytacji)

  na nabycie lokalu mieszkalnego o statusie odrębnej własności

  w Spółdzielni Mieszkaniowej „Hutnik” w Łaziskach Górnych.

  Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Hutnik” ul. Dworcowa 26 w Łaziskach Górnych ogłasza przetarg ustny (licytację) na nabycie lokalu mieszkalnego o statusie odrębnej własności przy ul. Parkowej 1 D/ 19 w Łaziskach Górnych.

  Lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 60,17 m² usytuowany jest na I piętrze budynku i składa się z dwóch pokoi, kuchni, spiżarki, łazienki z wc i przedpokoju.

  Przetarg odbędzie się w dniu 27 października 2016 r. (czwartek) o godz. 10:00 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Dworcowej 26 w Łaziskach Górnych.

  Cena wywoławcza mieszkania wynosi 128.944,00 zł, (zgodnie z § 7 pkt. 1 „Regulaminu przeprowadzania przetargu ustnego (licytacji)”).

  Minimalna wartość przebicia wynosi 500,00 zł.

  Lokal można oglądać do 26.10.2016 r. w terminie wcześniej uzgodnionym z Działem Członkowskim SM „Hutnik” tel. 32 736 72 34.

  Mieszkanie należy przejąć w aktualnym stanie technicznym a ewentualny remont wykonać na własny koszt.

  Przetarg i nabycie w/wym. mieszkania odbędzie się na podstawie obowiązującego w Spółdzielni Regulaminu przeprowadzania przetargu ustnego (licytacji) na nabycie lokalu mieszkalnego o statusie odrębnej własności w SM „Hutnik” w Łaziskach Górnych.

  Osoby chętne do wzięcia udziału w przetargu na w/wym. mieszkanie, proszone są o złożenie w administracji Spółdzielni wypełnionego wniosku – zgłoszenie gotowości wzięcia udziału w przetargu na nabycie lokalu mieszkalnego oraz wpłacenie na konto Spółdzielni nr : PKO BP O/Łaziska Górne 25 1020 2528 0000 0202 0015 5390 wadium w kwocie 12.900,- zł w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26.10.2016 r.

  Na stronie internetowej oraz w siedzibie Spółdzielni dostępny jest druk wniosku oraz Regulamin przeprowadzania przetargu ustnego (licytacji) na nabycie lokalu mieszkalnego o statusie odrębnej własności.

  Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 32 736 72 34.

  Zarząd SM „Hutnik” zastrzega sobie prawo zmiany terminu lub odwołania przetargu bez podania przyczyny.


  W poniższe pole wpisz HUTNIK

  Hutnik
  Informacja o cookies Zamknij informację o cookies
  Ta strona korzysta z plików cookies(ciasteczek). Aby dowiedzieć się więcej na temat samych plików, sposobu ich używania oraz polityce prywatności, kliknij w dowiedz się więcej.