Spółdzielnia Mieszkaniowa
Hutnik

ul. Dworcowa 26, 43-170 Łaziska Górne


2021

 • Maj 2021 (4)
 • Kwiecień 2021 (4)
 • Marzec 2021 (13)
 • Luty 2021 (10)
 • Styczeń 2021 (3)

 • 2020

 • Grudzień 2020 (7)
 • Listopad 2020 (5)
 • Październik 2020 (6)
 • Wrzesień 2020 (9)
 • Sierpień 2020 (14)
 • Lipiec 2020 (9)
 • Czerwiec 2020 (6)
 • Maj 2020 (10)
 • Kwiecień 2020 (10)
 • Marzec 2020 (11)
 • Luty 2020 (6)
 • Styczeń 2020 (4)

 • 2019

 • Grudzień 2019 (7)
 • Listopad 2019 (9)
 • Październik 2019 (7)
 • Wrzesień 2019 (6)
 • Sierpień 2019 (5)
 • Lipiec 2019 (8)
 • Czerwiec 2019 (6)
 • Maj 2019 (11)
 • Kwiecień 2019 (13)
 • Marzec 2019 (9)
 • Luty 2019 (10)
 • Styczeń 2019 (4)

 • 2018

 • Grudzień 2018 (11)
 • Listopad 2018 (2)
 • Październik 2018 (7)
 • Wrzesień 2018 (5)
 • Sierpień 2018 (8)
 • Lipiec 2018 (4)
 • Czerwiec 2018 (7)
 • Maj 2018 (9)
 • Kwiecień 2018 (6)
 • Marzec 2018 (9)
 • Luty 2018 (9)
 • Styczeń 2018 (3)

 • 2017

 • Grudzień 2017 (5)
 • Listopad 2017 (9)
 • Październik 2017 (6)
 • Wrzesień 2017 (9)
 • Sierpień 2017 (8)
 • Lipiec 2017 (4)
 • Czerwiec 2017 (9)
 • Maj 2017 (9)
 • Kwiecień 2017 (12)
 • Marzec 2017 (8)
 • Luty 2017 (10)
 • Styczeń 2017 (7)

 • 2016

 • Grudzień 2016 (6)
 • Listopad 2016 (5)
 • Październik 2016 (8)
 • Wrzesień 2016 (9)
 • Sierpień 2016 (6)
 • Lipiec 2016 (3)
 • Czerwiec 2016 (5)
 • Maj 2016 (5)
 • Kwiecień 2016 (11)
 • Marzec 2016 (10)
 • Luty 2016 (8)
 • Styczeń 2016 (9)

 • 2015

 • Grudzień 2015 (8)
 • Listopad 2015 (6)
 • Październik 2015 (9)
 • Wrzesień 2015 (12)
 • Sierpień 2015 (8)
 • Lipiec 2015 (6)
 • Czerwiec 2015 (6)
 • Maj 2015 (6)
 • Kwiecień 2015 (9)
 • Marzec 2015 (10)
 • Luty 2015 (7)
 • Styczeń 2015 (8)

 • 2014

 • Grudzień 2014 (7)
 • Listopad 2014 (10)
 • Październik 2014 (8)
 • Wrzesień 2014 (7)
 • 25 lat Spółdzielni Mieszkaniowej „Hutnik”

  Opublikowano: 28 września 2016

  25-lat

  Szanowni Mieszkańcy, Członkowie Spółdzielni,

  Spółdzielnia Mieszkaniowa „HUTNIK” w Łaziskach Górnych obchodzi w tym roku jubileusz 25-lecia istnienia. W dniu 27 września 1991 r. w Sądzie Rejonowym w Katowicach Spółdzielnia została wpisana do rejestru spółdzielni pod nazwą <Spółdzielnia Mieszkaniowa przy „Hucie Łaziska” w Łaziskach Górnych>.

  Pierwsza podjęta Uchwała o nr I/91, została podpisana już 31 sierpnia 1991 r. i dotyczyła ona uchwalenia Statutu Spółdzielni. Uchwała ta została jednomyślnie przyjęta podczas Zebrania Założycielskiego, co potwierdzają podpisy 21 głosujących.

          skanowanie0002   skanowanie0003   skanowanie0001

  Szanowni Państwo, dzisiejszy stan budynków zarządzanych przez Spółdzielnię, ich otoczenie, a także wizerunek Spółdzielni w środowisku lokalnym, nie byłyby możliwe bez zaangażowania, pracy i profesjonalizmu wielu osób. To wszystko stanowi wspólny i wspaniały dorobek 25-lecia.

  Rozwój Spółdzielni i osiągnięcia ostatniego ćwierćwiecza możliwe były przede wszystkim dzięki aktywności i zaangażowaniu Członków Spółdzielni w decydowaniu o kształcie i kierunkach zmian. Tych sukcesów nie byłoby bez Państwa udziału. Z okazji 25-lecia pragniemy więc złożyć wszystkim Członkom Spółdzielni i Mieszkańcom najserdeczniejsze gratulacje i życzenia wszelkiej pomyślności. To Państwa dobro i zadowolenie są sensem istnienia tej instytucji. Państwa troska i dbałość o wspólną własność jest niezwykle cenna. Szczególne życzenia i podziękowania z okazji jubileuszu należą się tym Członkom, którzy przed 25 laty podjęli trud utworzenia Spółdzielni i doprowadzili do zmiany sposobu zarządzania zasobem mieszkaniowym Huty „Łaziska”.

  Jednocześnie zachęcamy Państwa do dalszej aktywności i udziału w Walnych Zgromadzeniach. To bowiem od członków Spółdzielni zależy jej przyszłość i dalsze kierunki rozwoju. Bez Państwa i Państwa działania nie byłoby Spółdzielni ani jej osiągnięć.

  Zarząd Spółdzielni wyraża przekonanie, że wielu spośród Mieszkańców jest w posiadaniu fotografii przedstawiających nasze zasoby na początku istnienia Spółdzielni. Dlatego kierujemy uprzejmą prośbę o przesłanie ich na adres mailowy: sekretariat@smhutnik.laziska.pl lub osobiste przyniesienie ich do naszej siedziby, gdzie zostaną zeskanowane. Prosimy o dostarczenie fotografii do końca października 2016 r. Będą one opublikowane na stronie internetowej Spółdzielni.

  Z wyrazami szacunku,

  Zarząd Spółdzielni


  Awaria serwera

  Opublikowano: 28 września 2016

  Szanowni Mieszkańcy, informujemy, że strona internetowa Spółdzielni ponownie jest sprawna. Problemy techniczne, które spowodowały awarię, były całkowicie od nas niezależne.


  Przygotowania do sezonu grzewczego 2016/2017

  Opublikowano: 21 września 2016

  Szanowni Mieszkańcy,

  z uwagi na zbliżający się termin rozpoczęcia sezonu grzewczego, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Hutnik” ul. Dworcowa 26 w Łaziskach Górnych zwraca się z prośbą o zakończenie wszelkich prac remontowych na instalacjach centralnego ogrzewania w terminie do 26.09.2016r. oraz o maksymalne odkręcenie zaworów termostatycznych zainstalowanych przy grzejnikach c.o. Pozwoli to na prawidłowe napełnienie i odpowietrzenie wewnętrznych instalacji centralnego ogrzewania w budynku.

  Wszelkie awarie należy bezzwłocznie zgłaszać konserwatorowi c.o.: p. Jan Mikrut, tel.: 506 456 183 lub do Działu Technicznego Spółdzielni, tel.: (32) 736 72 34.


  Harmonogram okresowych przeglądów budynków

  Opublikowano: 21 września 2016

  Szanowni Mieszkańcy,

   

  uprzejmie informujemy, że na podstawie Regulaminu Gospodarowania Funduszem Remontowym S.M. „HUTNIK” w Łaziskach Górnych w dniach 27-29.09.2016r. przeprowadzone zostaną coroczne przeglądy techniczne zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK”. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowym harmonogramem dla poszczególnych budynków (pobierz).


  Ogłoszenie o wyniku zakończonego postępowania przetargowego

  Opublikowano: 15 września 2016

  Łaziska Górne 15.09.2016 r.

   

  Spółdzielnia Mieszkaniowa „Hutnik” ul. Dworcowa 26 w Łaziskach Górnych informuje, że w zakończonym postępowaniu przetargowym na wykonanie:

  „Przeglądu, uszczelnienia i sprawdzenia szczelności wewnętrznej instalacji gazowej w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej „Hutnik” w Łaziskach Górnych w 2016 r.”

   

  wybrana została oferta firmy:

  Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „ALG”, ul. Pszczyńska 280, 43-176 Gostyń, tel.: (32) 218 74 33.


  “Ciepła woda – dogodna zamiana”

  Opublikowano: 9 września 2016

  Szanowni Mieszkańcy,

   

  Przekazujemy w Państwa ręce pismo (zobacz), które Spółdzielnia otrzymała od PEC Sp. z o.o., dotyczące realizacji programu „CIEPŁA WODA – DOGODNA ZAMIANA”. Kolejne informacje będziemy przekazywać po zapoznaniu się ze szczegółami programu. Już teraz jednak prosimy Państwa o zapoznanie się z załączonym pismem i wyrażanie swoich opinii.

  Zachęcamy Państwa również do zapoznania się z obszernym artykułem na ten temat, zamieszczonym na stronie internetowej PEC Sp. z o.o. w Tychach (zobacz).


  Przerwa w dostawie ciepłej wody

  Opublikowano: 6 września 2016

  Szanowni Mieszkańcy,

  w ślad za pismem otrzymany z PEC w Tychach Sp. z o.o. w dniu 05.09.2016r. (zobacz), przekazujemy następującą informację:

   

  W związku z koniecznością przeprowadzenia prac modernizacyjnych na sieciach magistralnych i osiedlowych w Łaziskach Górnych w rejonie Centrum, w okresie od 07.09.2016r. godz. 9:00 do 08.09.2016r. godz. 24:00 nastąpi przerwa w dostawie energii cieplnej na potrzeby centralnej ciepłej wody.

   

  Przedsiębiorstwo przeprasza za zaistniałą sytuację i będzie czynić starania, aby zminimalizować czas przerwy.


  Koszenie terenów zielonych

  Opublikowano: 2 września 2016

  Szanowni Mieszkańcy, uprzejmie informujemy, że w dniu 7.09 br. przeprowadzone zostanie kompleksowe koszenie terenów zielonych w zasobach Spółdzielni.

  Z poważaniem,

  Zarząd Spółdzielni.


  Nowy regulamin rozliczania kosztów zakupu ciepła

  Opublikowano: 1 września 2016

  Łaziska Górne, 1.09.2016 r.

  Szanowni Mieszkańcy,

  w nawiązaniu do informacji opublikowanej w dniu 11.08.2016 r., zgodnie z treścią art. 45a, ust. 10 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, podajemy do Państwa wiadomości treść „Regulaminu rozliczania kosztów zakupu ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania w Spółdzielni Mieszkaniowej „Hutnik” w Łaziskach Górnych” (zobacz).

  Obowiązuje on od 1 września br., przy czym przypominamy, że pierwsze rozliczenie wykonane zgodnie z nowo obowiązującymi zasadami (§3 Regulaminu) będzie obejmowało sezon grzewczy 2016/2017.

  Zgodnie z przyjętymi zasadami całkowite koszty zakupu ciepła dla każdego budynku podzielone zostały na koszty stałe i koszty zmienne (zgodnie z fakturami PEC Tychy sp. z o.o.). Koszty stałe – całkowicie niezależne od zużycia ciepła w budynku – rozliczane będą według powierzchni mieszkań. Do rozliczenia kosztów zmiennych – zależnych od zużycia ciepła – utrzymana została zasada 50/50, czyli połowa kosztów zmiennych rozliczana będzie według powierzchni, druga połowa tych kosztów rozliczana będzie według wskazań grzejnikowych podzielników kosztów. W rozliczeniach wzięte też będą pod uwagę elementy grzewcze występujące w łazienkach na zasadzie szacowania wskazań, z uwzględnieniem współczynnika lokalowego i grzejnikowego.

  Zarząd zwraca również uwagę, że do regulaminu załączone zostały wszystkie, wyliczone na nowo i według tej samej metody, współczynniki lokalowe, uwzględniające położenie mieszkania w bryle budynku.

  Zachęcamy do zapoznania się z załączonym materiałem. W przypadku ewentualnych pytań zapraszamy do siedziby Spółdzielni, gdzie pracownicy udzielą Państwu wyczerpujących odpowiedzi.

  Z poważaniem,

  Zarząd Spółdzielni


  W poniższe pole wpisz HUTNIK

  Hutnik
  Informacja o cookies Zamknij informację o cookies
  Ta strona korzysta z plików cookies(ciasteczek). Aby dowiedzieć się więcej na temat samych plików, sposobu ich używania oraz polityce prywatności, kliknij w dowiedz się więcej.