Spółdzielnia Mieszkaniowa
Hutnik

ul. Dworcowa 26, 43-170 Łaziska Górne


2021

 • Maj 2021 (4)
 • Kwiecień 2021 (4)
 • Marzec 2021 (13)
 • Luty 2021 (10)
 • Styczeń 2021 (3)

 • 2020

 • Grudzień 2020 (7)
 • Listopad 2020 (5)
 • Październik 2020 (6)
 • Wrzesień 2020 (9)
 • Sierpień 2020 (14)
 • Lipiec 2020 (9)
 • Czerwiec 2020 (6)
 • Maj 2020 (10)
 • Kwiecień 2020 (10)
 • Marzec 2020 (11)
 • Luty 2020 (6)
 • Styczeń 2020 (4)

 • 2019

 • Grudzień 2019 (7)
 • Listopad 2019 (9)
 • Październik 2019 (7)
 • Wrzesień 2019 (6)
 • Sierpień 2019 (5)
 • Lipiec 2019 (8)
 • Czerwiec 2019 (6)
 • Maj 2019 (11)
 • Kwiecień 2019 (13)
 • Marzec 2019 (9)
 • Luty 2019 (10)
 • Styczeń 2019 (4)

 • 2018

 • Grudzień 2018 (11)
 • Listopad 2018 (2)
 • Październik 2018 (7)
 • Wrzesień 2018 (5)
 • Sierpień 2018 (8)
 • Lipiec 2018 (4)
 • Czerwiec 2018 (7)
 • Maj 2018 (9)
 • Kwiecień 2018 (6)
 • Marzec 2018 (9)
 • Luty 2018 (9)
 • Styczeń 2018 (3)

 • 2017

 • Grudzień 2017 (5)
 • Listopad 2017 (9)
 • Październik 2017 (6)
 • Wrzesień 2017 (9)
 • Sierpień 2017 (8)
 • Lipiec 2017 (4)
 • Czerwiec 2017 (9)
 • Maj 2017 (9)
 • Kwiecień 2017 (12)
 • Marzec 2017 (8)
 • Luty 2017 (10)
 • Styczeń 2017 (7)

 • 2016

 • Grudzień 2016 (6)
 • Listopad 2016 (5)
 • Październik 2016 (8)
 • Wrzesień 2016 (9)
 • Sierpień 2016 (6)
 • Lipiec 2016 (3)
 • Czerwiec 2016 (5)
 • Maj 2016 (5)
 • Kwiecień 2016 (11)
 • Marzec 2016 (10)
 • Luty 2016 (8)
 • Styczeń 2016 (9)

 • 2015

 • Grudzień 2015 (8)
 • Listopad 2015 (6)
 • Październik 2015 (9)
 • Wrzesień 2015 (12)
 • Sierpień 2015 (8)
 • Lipiec 2015 (6)
 • Czerwiec 2015 (6)
 • Maj 2015 (6)
 • Kwiecień 2015 (9)
 • Marzec 2015 (10)
 • Luty 2015 (7)
 • Styczeń 2015 (8)

 • 2014

 • Grudzień 2014 (7)
 • Listopad 2014 (10)
 • Październik 2014 (8)
 • Wrzesień 2014 (7)
 • Realizacja planu remontów za I półrocze 2016 r.

  Opublikowano: 29 sierpnia 2016

  Łaziska Górne, 29.08.2016 r.

  Szanowni Mieszkańcy,

   

  Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Hutnik” informuje, że wydatki z funduszu remontowego na realizację planu remontów za I półrocze 2016 r. dla całych zasobów na dzień 30 czerwca 2016 r. wyniosły 339 167,27 zł.

   

  Najważniejsze z dotychczas wykonanych robót zestawiono w poniższej tabeli:

   

  Lp. Robota Lokalizacja
  1 Wymiana okien piwniczych Parkowa 2

  Energetyków 7

  Energetyków 9

  Chopina 12

  2 Malowanie klatek schodowych wraz z wymianą oświetlenia Centrum 1

  Centrum 2

  Centrum 4

  Centrum 5

  Centrum 7

  Parkowa 3

  3 Remont naświetla klatki schodowej Parkowa 3
  4 Remont instalacji elektrycznej w piwnicach wraz z remontem głównej tablicy bezpiecznikowej ADM Chopina 14
  5 Remont schodów wejściowych do budynku Dworcowa 32
  6 Roboty remontowe elewacji Dworcowa 34
  7 Remont cokołów budynków Dworcowa 30

  Dworcowa 32

  8 Remont nawierzchni chodników i parkingu os. Centrum
  9 Wymiana osłony śmietnikowej przy budynkach Centrum 5 i 9 os. Centrum

   

   

  Z poważaniem,

  Zarząd Spółdzielni


  Zużycie wody za I półrocze 2016 r.

  Opublikowano: 11 sierpnia 2016

  Szanowni Mieszkańcy,

  w załączeniu przedstawiamy zużycie wody w poszczególnych budynkach, w I półroczu 2016r. W tabeli przedstawione zostało zużycie wody wskazane przez wodomierze główne, ponieważ zgodnie z art. 27 ust. 1 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się na podstawie wskazania wodomierza głównego.

  Różnica metrologiczna pomiędzy wskazaniami wodomierzy głównych a wodomierzami lokalowymi dla całych zasobów wyniosła 5,6%. Jest to wynik porównywalny do poprzedniego okresu rozliczeniowego (II półrocze 2015r.). Warto też zwrócić uwagę, że jest mniej budynków, dla których różnica metrologiczna przekroczyła wartość 10%.

  Przypominamy, że w myśl obowiązujących przepisów, dopuszczalne różnice metrologiczne są równe dwukrotnej wartości błędów granicznych dopuszczalnych wodomierzy. Jak wynika ze specyfikacji zainstalowanych wodomierzy lokalowych błąd graniczny wodomierza wynosi ok. 4,5% w przedziale pomiędzy minimalnym a pośrednim strumieniem objętości.

  Możemy więc stwierdzić, że wartości odchyleń metrologicznych w większości budynków, jak i w skali całych zasobów, mieszczą się w normie.

  Nadal jednak realizowane będą procedury kontrolne w wybranych budynkach oraz monitoring całodobowych przepływów wody. W trzech budynkach zmniejszona zostanie średnica wodomierzy głównych. Prosimy też Państwa o bieżącą kontrolę poprawności podłączeń instalacji wodociągowej i urządzeń pobierających wodę, aby wyeliminować zjawisko tzw. „cieknących spłuczek” i „kapiących kranów”.

   

  Załącznik: zużycie wody w poszczególnych budynkach i różnice metrologiczne


  Siłownia na świeżym powietrzu przy ul. Energetyków

  Opublikowano: 11 sierpnia 2016

  Szanowni Mieszkańcy,

  W ślad za Gazetą Łaziską nr 13/2016. str. 7 (zobacz) pragniemy poinformować, że oddana została do użytku (oraz z obserwacji wiemy, że cieszy się zainteresowaniem), nowa siłownia na świeżym powietrzu przy ul. Energetyków za budynkiem nr 7. Jest to już piąty, zbudowany przez Urząd Miasta, tego typu obiekt na terenie miasta Łaziska Górne.

   

  Zachęcamy Państwa do korzystania z nowej „siłowni pod chmurką”, zlokalizowanej w sąsiedztwie ul. Energetyków.

   

  Spółdzielnia we współpracy z Urzędem Miasta w Łaziskach Górnych na 2017 rok zaplanowała między innymi  budowę chodnika prowadzącego do siłowni bezpośrednio z ulicy Energetyków, pomiędzy budynkami nr 7 i 9, a także uporządkowany zostanie teren i zieleń przy obiekcie. Mamy nadzieję, że ułatwi to Państwu w znaczący sposób dostęp do tego miejsca.

   

                                          SAM_0319

   

   

   

   

   

   

   


  Nowy regulamin rozliczania kosztów zakupu ciepła.

  Opublikowano: 11 sierpnia 2016

  Szanowni Mieszkańcy,

  uprzejmie informujemy, że na wniosek Zarządu Spółdzielni w dniu 01.08.2016r. Rada Nadzorcza Uchwałą 23/2016 uchwaliła nowy „Regulamin rozliczania kosztów zakupu ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania w Spółdzielni Mieszkaniowej „Hutnik” w Łaziskach Górnych”.

  Regulamin zacznie obowiązywać od 01.09.2016r. przy czym należy wyraźnie podkreślić,
  że pierwszym okresem rozliczeniowym, dla którego koszty zakupu ciepła będą rozliczane według zasad przyjętych w regulaminie, będzie okres grzewczy 2016/2017.

  Takie rozwiązanie wyklucza wątpliwości, czy w trakcie trwania okresu rozliczeniowego 2015/2016 mogą zostać zmienione zasady rozliczania. W związku z powyższym, z początkiem nowego okresu rozliczeniowego (1 września br.) wejdzie w życie nowy regulamin. Koszty zakupu ciepła dla tego okresu zostaną rozliczone w 2017r. według zasad opisanych w tym regulaminie.

  Zgodnie z art. 45a, ust. 10 ustawy Prawo energetyczne właściciel lub zarządca budynku wielolokalowego wprowadza metodę rozliczeń kosztów zakupu ciepła w formie wewnętrznego regulaminu rozliczeń. Regulamin rozliczeń podaje się do wiadomości użytkownikom mieszkań w terminie 14 dni od dnia jego wprowadzenia do stosowania.

  Realizując zapis ustawowy, Zarząd Spółdzielni po dopełnieniu wszelkich formalności opublikuje nowy regulamin na stronie internetowej początkiem września br. roku. Po opublikowaniu regulaminu udzielane będą przez pracowników Spółdzielni wszelkie wyjaśnienia dotyczące jego stosowania.

   

  Podstawa prawna: ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne.

   

  Z poważaniem

  Zarząd Spółdzielni


  Ogłoszenie o II przetargu ustnym (licytacji) na nabycie lokalu mieszkalnego

  Opublikowano: 11 sierpnia 2016

  Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym  (licytacji)

  na nabycie lokalu mieszkalnego o statusie odrębnej własności

  w Spółdzielni Mieszkaniowej „Hutnik” w Łaziskach Górnych.

   

  Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Hutnik” ul. Dworcowa 26 w Łaziskach Górnych ogłasza II przetarg ustny (licytację) na nabycie lokalu mieszkalnego o statusie odrębnej własności przy ul. Dworcowej 36/20 w Łaziskach Górnych.

  Lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 34,16 m2 usytuowany jest na II piętrze budynku i składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z wc i przedpokoju.

  Przetarg odbędzie się w dniu 9 września 2016 r. (piątek) o godz. 10:00 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Dworcowej 26 w Łaziskach Górnych.

  Cena wywoławcza mieszkania wynosi 81.686,70 zł  (zgodnie z § 7 pkt. 3 „Regulaminu przeprowadzania przetargu ustnego (licytacji)”).

  Minimalna wartość przebicia wynosi  500,00 zł.

  Lokal można oglądać do dnia 08.09.2016 r. w terminie wcześniej uzgodnionym z Działem Członkowskim SM „Hutnik”  tel. 32 736 72 34.

  Mieszkanie należy przejąć w aktualnym stanie technicznym, a ewentualny remont wykonać na własny koszt.

  Przetarg i nabycie w/wym. mieszkania odbędzie się na podstawie obowiązującego w Spółdzielni Regulaminu przeprowadzania przetargu ustnego (licytacji) na nabycie lokalu mieszkalnego o statusie odrębnej własności w SM „Hutnik” w Łaziskach Górnych.

  Osoby chętne do wzięcia udziału w przetargu na w/wym. mieszkanie, proszone są o złożenie w administracji Spółdzielni wypełnionego wniosku – zgłoszenie gotowości wzięcia udziału w przetargu na nabycie lokalu mieszkalnego oraz wpłacenie na konto Spółdzielni nr : PKO BP O/Łaziska Górne 25 1020 2528 0000 0202 0015 5390.

  wadium w kwocie  8.169,-  zł  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 września 2016r.

  Do pobrania publikujemy druk wniosku oraz Regulamin przeprowadzania przetargu ustnego (licytacji) na nabycie lokalu mieszkalnego  o statusie odrębnej własności, które w wersji papierowej odebrać można w siedzibie Spółdzielni.

  Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel.  32 736 72 34.

  Zarząd SM „Hutnik” zastrzega sobie prawo zmiany terminu lub odwołania przetargu bez podania przyczyny.

   


  Zadłużenie lokali mieszkalnych na 30.06.2016r.

  Opublikowano: 10 sierpnia 2016

  Zarząd Spółdzielni informuje, że całkowite zadłużenie z tytułu opłat za lokale mieszkalne według stanu na dzień 30.06.2016r. wynosiło 318.728,30 złotych. Jest ko kwota niższa w porównaniu do końca 2015r. o ponad 10.000,- złotych.

  Obniżeniu uległo również zadłużenie obejmujące okres powyżej 3 miesięcy. Na koniec czerwca jego poziom wynosił 242.046,60 złotych i był niższy w porównaniu z końcem ubiegłego roku o prawie 15.000,- złotych.

  Systematyczne obniżanie poziomu zadłużenia jest wynikiem konsekwentnej realizacji procedur windykacyjnych ustalonych w Spółdzielni. W ramach realizacji procedur kolejne wnioski skierowane zostały do egzekucji komorniczej oraz złożone zostały pozwy sądowe o nakaz zapłaty. Prowadzone są rozmowy z zadłużonymi osobami, deklarującymi wolę ugodowego załatwienia problemu, a także utrzymywany jest kontakt z Urzędem Miejskim w sprawie dodatków mieszkaniowych.

  Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Hutnik”

   Załącznik:

  Porównanie wysokości zadłużenia w stosunku do końca 2015r. oraz zestawienie zadłużenia dla poszczególnych budynków.

   


  W poniższe pole wpisz HUTNIK

  Hutnik
  Informacja o cookies Zamknij informację o cookies
  Ta strona korzysta z plików cookies(ciasteczek). Aby dowiedzieć się więcej na temat samych plików, sposobu ich używania oraz polityce prywatności, kliknij w dowiedz się więcej.