Spółdzielnia Mieszkaniowa
Hutnik

ul. Dworcowa 26, 43-170 Łaziska Górne


2021

 • Maj 2021 (4)
 • Kwiecień 2021 (4)
 • Marzec 2021 (13)
 • Luty 2021 (10)
 • Styczeń 2021 (3)

 • 2020

 • Grudzień 2020 (7)
 • Listopad 2020 (5)
 • Październik 2020 (6)
 • Wrzesień 2020 (9)
 • Sierpień 2020 (14)
 • Lipiec 2020 (9)
 • Czerwiec 2020 (6)
 • Maj 2020 (10)
 • Kwiecień 2020 (10)
 • Marzec 2020 (11)
 • Luty 2020 (6)
 • Styczeń 2020 (4)

 • 2019

 • Grudzień 2019 (7)
 • Listopad 2019 (9)
 • Październik 2019 (7)
 • Wrzesień 2019 (6)
 • Sierpień 2019 (5)
 • Lipiec 2019 (8)
 • Czerwiec 2019 (6)
 • Maj 2019 (11)
 • Kwiecień 2019 (13)
 • Marzec 2019 (9)
 • Luty 2019 (10)
 • Styczeń 2019 (4)

 • 2018

 • Grudzień 2018 (11)
 • Listopad 2018 (2)
 • Październik 2018 (7)
 • Wrzesień 2018 (5)
 • Sierpień 2018 (8)
 • Lipiec 2018 (4)
 • Czerwiec 2018 (7)
 • Maj 2018 (9)
 • Kwiecień 2018 (6)
 • Marzec 2018 (9)
 • Luty 2018 (9)
 • Styczeń 2018 (3)

 • 2017

 • Grudzień 2017 (5)
 • Listopad 2017 (9)
 • Październik 2017 (6)
 • Wrzesień 2017 (9)
 • Sierpień 2017 (8)
 • Lipiec 2017 (4)
 • Czerwiec 2017 (9)
 • Maj 2017 (9)
 • Kwiecień 2017 (12)
 • Marzec 2017 (8)
 • Luty 2017 (10)
 • Styczeń 2017 (7)

 • 2016

 • Grudzień 2016 (6)
 • Listopad 2016 (5)
 • Październik 2016 (8)
 • Wrzesień 2016 (9)
 • Sierpień 2016 (6)
 • Lipiec 2016 (3)
 • Czerwiec 2016 (5)
 • Maj 2016 (5)
 • Kwiecień 2016 (11)
 • Marzec 2016 (10)
 • Luty 2016 (8)
 • Styczeń 2016 (9)

 • 2015

 • Grudzień 2015 (8)
 • Listopad 2015 (6)
 • Październik 2015 (9)
 • Wrzesień 2015 (12)
 • Sierpień 2015 (8)
 • Lipiec 2015 (6)
 • Czerwiec 2015 (6)
 • Maj 2015 (6)
 • Kwiecień 2015 (9)
 • Marzec 2015 (10)
 • Luty 2015 (7)
 • Styczeń 2015 (8)

 • 2014

 • Grudzień 2014 (7)
 • Listopad 2014 (10)
 • Październik 2014 (8)
 • Wrzesień 2014 (7)
 • Ogłoszenie o wynikach zakończonych postępowań przetargowych

  Opublikowano: 29 lipca 2016

  Łaziska Górne 29.07.2016r.

   

  Spółdzielnia Mieszkaniowa „Hutnik” ul. Dworcowa 26 w Łaziskach Górnych informuje, że w zakończonych postępowaniach przetargowych na wykonanie poniższych prac zostali wybrani następujący Wykonawcy:

   

   

  PRZETARG NR 1:

  „Remont boiska na os. Parkowa w Łaziskach Górnych – działka nr 1158/1”

  wybrana została oferta firmy:

  „COMPLEX” S.C., Grzegorz Janik, Mirosław Michoń, ul. Stuska 5, 43-180 Orzesze, tel./fax: (32) 3361812

   

  PRZETARG NR 2:

  Remont elewacji budynku wraz z remontem instalacji wewnętrznej CO w budynku przy ulicy Dworcowej 26 w Łaziskach Górnych:

  1. Docieplenie ścian północnej, południowej, wschodniej wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Dworcowa 26 w Łaziskach Górnych.
  2. Remont wewnętrznej instalacji C.O. w budynku przy ulicy Dworcowej 26 w Łaziskach Górnych.

  wybrana została oferta firmy:

  „DAN POL” Sp. z o.o., ul. Murarska 28, 43-100 Tychy.,  tel.: (32) 2168501


  Ogłoszenie o przetargu ustnym (licytacji) na nabycie lokalu mieszkalnego

  Opublikowano: 1 lipca 2016

  Ogłoszenie o przetargu ustnym  (licytacji)

  na nabycie lokalu mieszkalnego o statusie odrębnej własności

  w Spółdzielni Mieszkaniowej „Hutnik” w Łaziskach Górnych.

   

  Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Hutnik” ul. Dworcowa 26 w Łaziskach Górnych ogłasza przetarg ustny (licytację) na nabycie lokalu mieszkalnego o statusie odrębnej własności przy ul. Dworcowej 36/20 w Łaziskach Górnych.

  Lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 34,16 m2 usytuowany jest na II piętrze budynku i składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z wc i przedpokoju.

  Przetarg odbędzie się w dniu 19 lipca 2016 r. (wtorek) o godz. 10:00 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Dworcowej 26 w Łaziskach Górnych.

  Cena wywoławcza mieszkania wynosi  90.763,00  zł,  (zgodnie z § 7 pkt. 1 „Regulaminu przeprowadzania przetargu ustnego (licytacji)”).

  Minimalna wartość przebicia wynosi  500,00 zł.

  Lokal można oglądać do 18.07.2016 r. w terminie wcześniej uzgodnionym z Działem Członkowskim SM „Hutnik”  tel. 32 736 72 34

  Mieszkanie należy przejąć w aktualnym stanie technicznym a ewentualny remont wykonać na własny koszt.

  Przetarg i nabycie w/wym. mieszkania odbędzie się na podstawie obowiązującego w Spółdzielni Regulaminu przeprowadzania przetargu ustnego (licytacji) na nabycie lokalu mieszkalnego o statusie odrębnej własności w SM „Hutnik” w Łaziskach Górnych.

  Osoby chętne do wzięcia udziału w przetargu na w/wym. mieszkanie, proszone są o złożenie w administracji Spółdzielni wypełnionego wniosku – zgłoszenie gotowości wzięcia udziału w przetargu na nabycie lokalu mieszkalnego oraz wpłacenie na konto Spółdzielni nr : PKO BP O/Łaziska Górne 25 1020 2528 0000 0202 0015 5390

  wadium w kwocie  9.076,-  zł  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 lipca 2016r.

  Do pobrania publikujemy druk wniosku oraz Regulamin  przeprowadzania przetargu ustnego (licytacji) na nabycie lokalu mieszkalnego  o statusie odrębnej własności, które  w wersji papierowej odebrać można w siedzibie Spółdzielni

   

   

  Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel.  32 736 72 34.

  Zarząd SM „Hutnik” zastrzega sobie prawo zmiany terminu lub odwołania przetargu bez podania przyczyny.


  Informacje o utrzymaniu czystości i porządku

  Opublikowano: 1 lipca 2016

  Łaziska Górne, 01.07.2016r.

  Szanowni Mieszkańcy,

  przedstawiamy informację o ilości zadeklarowanych mieszkań na odpłatne sprzątanie klatek schodowych oraz obowiązujących stawkach opłaty za sprzątanie, z podziałem na budynki wg. stanu na dzień 30.06.2016r. Obecnie na w/w usługę zadeklarowanych jest 629 mieszkań, co stanowi 91,4% ogółu lokali mieszkalnych. W czterech budynkach do końca czerwca obowiązywała stawka 9 zł/m-c/mieszkanie, gdzie ilość zadeklarowanych lokali nie przekraczała 80% ogółu. Od lipca 2016 obniżeniu z 9,00 zł/mieszkanie/m-c na 8,00 zł/mieszkanie/m-c uległa stawka dla budynku Centrum 3, gdzie zadeklarowanych jest już 16 z 20 mieszkań.

  W okresie od 01.01.2016 do 01.07.2016r. zgodnie z zatwierdzonym Zarządzeniem nr 371/2015 z dnia 12.11.2015r. w sprawie kontroli utrzymania czystości i porządku w zasobach SM „HUTNIK” w Łaziskach Górnych przeprowadzonych zostało 26 cotygodniowych cyklicznych kontroli w zakresie utrzymania czystości wewnątrz budynków i na terenach zewnętrznych oraz w razie potrzeby kontrole dodatkowe. Uwagi pokontrolne były przekazywane przedstawicielowi Wykonawcy prac i realizowane na bieżąco.

  W w/w okresie przeprowadzone zostało mechaniczne oraz ręczne sprzątanie części wyznaczonych terenów, dwukrotne koszenie trawy w całych zasobach oraz korekta krzewów. W okresie m-cy zimowych nie odnotowano zgłoszeń i skarg od mieszkańców/najemców/użytkowników terenów Spółdzielni na niewłaściwe lub brak działań związanych z tzw. akcją zima, ewentualne własne uwagi były zgłaszane i realizowane na bieżąco. Zgłaszane przez mieszkańców uwagi dotyczące realizacji utrzymania czystości i porządku wewnątrz budynków (ok. 9 zgłoszeń w w/w okresie), po sprawdzeniu i weryfikacji, były w większości wynikiem nie wywiązywania się przez niezadeklarowanych na odpłatną usługę sprzątania mieszkańców z terminów i obowiązków wynikających z opracowanych harmonogramów. Ewentualne uwagi dotyczące zakresu działania firmy były i są przekazywane przedstawicielowi wykonawcy.

  PU „Kryspin” w w/w okresie podjęło się, w trybie awaryjnym lub odrębnych zleceń, realizacji dodatkowych prac tj. sprzątania korytarzy i pomieszczeń piwnicznych po wylaniu fekalii i obecności gryzoni, wywozu gruzu i odpadów z remontów lokali mieszkalnych zalęgający przy śmietnikach na PSZOK w Łaziskach Górnych w okresie przedświątecznym, dodatkowego kompleksowego sprzątania klatek schodowych po przeprowadzonych pracach remontowych.

  W gablotach ogłoszeniowych oraz w zakładce NA OSIEDLACH zamieszczone zostały harmonogramy utrzymania czystości i porządku na klatkach schodowych na II półrocze 2016.

   

  Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK”

  w Łaziskach Górnych


  W poniższe pole wpisz HUTNIK

  Hutnik
  Informacja o cookies Zamknij informację o cookies
  Ta strona korzysta z plików cookies(ciasteczek). Aby dowiedzieć się więcej na temat samych plików, sposobu ich używania oraz polityce prywatności, kliknij w dowiedz się więcej.