Spółdzielnia Mieszkaniowa
Hutnik

ul. Dworcowa 26, 43-170 Łaziska Górne


2021

 • Maj 2021 (4)
 • Kwiecień 2021 (4)
 • Marzec 2021 (13)
 • Luty 2021 (10)
 • Styczeń 2021 (3)

 • 2020

 • Grudzień 2020 (7)
 • Listopad 2020 (5)
 • Październik 2020 (6)
 • Wrzesień 2020 (9)
 • Sierpień 2020 (14)
 • Lipiec 2020 (9)
 • Czerwiec 2020 (6)
 • Maj 2020 (10)
 • Kwiecień 2020 (10)
 • Marzec 2020 (11)
 • Luty 2020 (6)
 • Styczeń 2020 (4)

 • 2019

 • Grudzień 2019 (7)
 • Listopad 2019 (9)
 • Październik 2019 (7)
 • Wrzesień 2019 (6)
 • Sierpień 2019 (5)
 • Lipiec 2019 (8)
 • Czerwiec 2019 (6)
 • Maj 2019 (11)
 • Kwiecień 2019 (13)
 • Marzec 2019 (9)
 • Luty 2019 (10)
 • Styczeń 2019 (4)

 • 2018

 • Grudzień 2018 (11)
 • Listopad 2018 (2)
 • Październik 2018 (7)
 • Wrzesień 2018 (5)
 • Sierpień 2018 (8)
 • Lipiec 2018 (4)
 • Czerwiec 2018 (7)
 • Maj 2018 (9)
 • Kwiecień 2018 (6)
 • Marzec 2018 (9)
 • Luty 2018 (9)
 • Styczeń 2018 (3)

 • 2017

 • Grudzień 2017 (5)
 • Listopad 2017 (9)
 • Październik 2017 (6)
 • Wrzesień 2017 (9)
 • Sierpień 2017 (8)
 • Lipiec 2017 (4)
 • Czerwiec 2017 (9)
 • Maj 2017 (9)
 • Kwiecień 2017 (12)
 • Marzec 2017 (8)
 • Luty 2017 (10)
 • Styczeń 2017 (7)

 • 2016

 • Grudzień 2016 (6)
 • Listopad 2016 (5)
 • Październik 2016 (8)
 • Wrzesień 2016 (9)
 • Sierpień 2016 (6)
 • Lipiec 2016 (3)
 • Czerwiec 2016 (5)
 • Maj 2016 (5)
 • Kwiecień 2016 (11)
 • Marzec 2016 (10)
 • Luty 2016 (8)
 • Styczeń 2016 (9)

 • 2015

 • Grudzień 2015 (8)
 • Listopad 2015 (6)
 • Październik 2015 (9)
 • Wrzesień 2015 (12)
 • Sierpień 2015 (8)
 • Lipiec 2015 (6)
 • Czerwiec 2015 (6)
 • Maj 2015 (6)
 • Kwiecień 2015 (9)
 • Marzec 2015 (10)
 • Luty 2015 (7)
 • Styczeń 2015 (8)

 • 2014

 • Grudzień 2014 (7)
 • Listopad 2014 (10)
 • Październik 2014 (8)
 • Wrzesień 2014 (7)
 • Ogłoszenie o zmianie terminu przetargu

  Opublikowano: 27 czerwca 2016

  Łaziska Górne 27.06.2016r.

   

  O G Ł O S Z E N I E

  ZMIANA OGŁOSZENIA O PRZETARGU

   

  W nawiązaniu do ogłoszonego postępowania przetargowego z dnia 16.06.2016r. w trybie przetargu nieograniczonego pisemnych ofert na wykonanie prac:

   

  „Remont boiska na os. Parkowa w Łaziskach Górnych – działka nr 1158/1”

   

  Spółdzielnia Mieszkaniowa „HUTNIK” ul. Dworcowa 26 w Łaziskach Górnych informuje, że w związku ze zwiększeniem zakresu prac remontowych zmianie ulega termin przetargu:

   

  Przetarg odbędzie się w dniu 19.07.2016r. (wtorek) o godz. 1100 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK” w Łaziskach Górnych, ul. Dworcowa 26.

   

  Materiały przetargowe można odebrać w dziale technicznym Spółdzielni po wpłacie w kasie S.M. „HUTNIK” kwoty 123,00 zł brutto lub otrzymać np. drogą elektroniczną, po uzyskaniu potwierdzenia wniesienia opłaty za materiały.

  Wadium w kwocie 3500,00 zł należy wpłacać na konto Spółdzielni podane w materiałach przetargowych do dnia 19.07.2016r. do godz. 900.

  Oferty w zamkniętych kopertach z napisem „Remont  boiska na os. Parkowa w Łaziskach Górnych – działka nr 1158/1 należy składać w sekretariacie Spółdzielni w terminie do dnia 19.07.2016r. do godz. 900.

  Informacja o wynikach przetargu zostanie umieszczona na stronie internetowej Spółdzielni www.smhutnik.laziska.pl

  Dodatkowych informacji udziela Dział Techniczny S.M. „HUTNIK” tel. (32) 736-72-34.

  Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z wykonania części robót objętych przetargiem bez podania przyczyny lub do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny oferentom.

  Przed złożeniem oferty do obowiązków oferenta należy dokonanie oględzin miejsca wykonywania prac.


  Ogłoszenie o przetargu

  Opublikowano: 24 czerwca 2016

  Łaziska Górne 24.06.2016r.

   

  O G Ł O S Z E N I E

   

  Spółdzielnia Mieszkaniowa „HUTNIK” ul. Dworcowa 26 w Łaziskach Górnych ogłasza postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego pisemnych ofert na wykonanie prac:

  Remontu elewacji budynku wraz z remontem instalacji wewnętrznej CO w budynku przy ulicy Dworcowej 26 w Łaziskach Górnych:

  1. Docieplenie ścian północnej, południowej, wschodniej wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Dworcowa 26 w Łaziskach Górnych.
  2. Remont wewnętrznej instalacji C.O. w budynku przy ulicy Dworcowej 26 w Łaziskach Górnych.

  Przetarg odbędzie się w dniu 12.07.2016r. (wtorek) o godz. 1100 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK” w Łaziskach Górnych, ul. Dworcowa 26.

  Materiały przetargowe można odebrać w dziale technicznym Spółdzielni po wpłacie w kasie S.M. „HUTNIK” kwoty 123,00 zł brutto lub otrzymać np. drogą elektroniczną, po uzyskaniu potwierdzenia wniesienia opłaty za materiały.

  Wadium w kwocie 6000,00 zł należy wpłacać na konto Spółdzielni podane w materiałach przetargowych do dnia 12.07.2016r. do godz. 900.

  Oferty w zamkniętych kopertach z napisem: „Remont elewacji budynku wraz z remontem instalacji wewnętrznej CO w budynku przy ulicy Dworcowej 26 w Łaziskach Górnych.” należy składać w sekretariacie Spółdzielni w terminie do dnia 12.07.2016r. do godz. 900.

  Informacja o wynikach przetargu zostanie umieszczona na stronie internetowej Spółdzielni www.smhutnik.laziska.pl.

  Dodatkowych informacji udziela Dział Techniczny S.M. „HUTNIK” tel. (32) 736-72-34.

  Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z wykonania części robót objętych przetargiem bez podania przyczyny lub do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny oferentom.

   


  Ogłoszenie o przetargu

  Opublikowano: 16 czerwca 2016

  Łaziska Górne 16.06.2016r.

   

  O G Ł O S Z E N I E

   

  Spółdzielnia Mieszkaniowa „HUTNIK” ul. Dworcowa 26 w Łaziskach Górnych ogłasza postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego pisemnych ofert na wykonanie prac:

   

  „Remont boiska na os. Parkowa w Łaziskach Górnych – działka nr 1158/1”

   

  Spółdzielnia Mieszkaniowa „HUTNIK” ul. Dworcowa 26 w Łaziskach Górnych ogłasza postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego pisemnych ofert na wykonanie prac:

  Materiały przetargowe można odebrać w dziale technicznym Spółdzielni po wpłacie w kasie S.M. „HUTNIK” kwoty 123,00 zł brutto lub otrzymać np. drogą elektroniczną, po uzyskaniu potwierdzenia wniesienia opłaty za materiały.

  Wadium w kwocie 3500,00 zł należy wpłacać na konto Spółdzielni podane w materiałach przetargowych do dnia 5.07.2016r. do godz. 900.

  Oferty w zamkniętych kopertach z napisem „Remont  boiska na os. Parkowa w Łaziskach Górnych – działka nr 1158/1 należy składać w sekretariacie Spółdzielni w terminie do dnia 5.07.2016r. do godz. 900.

  Informacja o wynikach przetargu zostanie umieszczona na stronie internetowej Spółdzielni www.smhutnik.laziska.pl

  Dodatkowych informacji udziela Dział Techniczny S.M. „HUTNIK” tel. (32) 736-72-34.

  Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z wykonania części robót objętych przetargiem bez podania przyczyny lub do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny oferentom.

  Do obowiązków oferenta należy dokonanie oględzin miejsca wykonywania prac w celu zaproponowania maksymalnie dwóch wariantów zagospodarowania terenu boiska.


  Ogłoszenie o wyniku zakończonego postępowania przetargowego

  Opublikowano: 15 czerwca 2016

  Łaziska Górne 15.06.2016r.

  OGŁOSZENIE O WYNIKU ZAKOŃCZONEGO POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

   

  Spółdzielnia Mieszkaniowa „Hutnik” ul. Dworcowa 26 w Łaziskach Górnych informuje, że w zakończonym postępowaniu przetargowym na wykonanie:

  Wymiana witryn sklepowych w budynkach mieszkalnych os. Centrum 6 i 7 w Łaziskach Górnych.”

  wybrana została oferta firmy:

  „INTER-NOVA” Sp. z o.o., Al. Roździeńskiego 170, 40-203 Katowice, tel.: (32) 4453991


  Materiały po Walnym Zgromadzeniu Członków

  Opublikowano: 9 czerwca 2016

  Zarząd Spółdzielni składa podziękowania wszystkim Członkom oraz pełnomocnikom Członków obecnym na Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni w dniu 23.05.2016r. Frekwencja na zebraniu wyniosła 8,52%.

  Zachęcamy do zapoznania się z materiałami tj.  protokołem z Walnego Zgromadzenia oraz uchwałami podjętymi przez Zgromadzenie. Część danych osobowych w protokole, ze względu na ich ochronę została zakryta. Pełna treść protokołu wraz z załącznikami dostępna jest dla Członków w siedzibie Spółdzielni.

   

  Zatwierdzone przez WZCz sprawozdania (tj. Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK” z działalności Spółdzielni w 2015 roku, Sprawozdanie finansowe Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK” za rok 2015) oraz wymagane uchwały, Zarząd terminowo przekazał do Urzędu Skarbowego w Mikołowie i Sądu Rejonowego Katowice – Wschód VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w celu dokonania stosownych wpisów. Z uwagi na niepodjęcie przez WZCz uchwał o zmianach w statucie Spółdzielni oraz niezmieniony skład Rady Nadzorczej, nie było potrzeby wnioskowania do Sądu o zmiany w KRS Spółdzielni.

   

  Serdecznie zapraszamy wszystkich Mieszkańców do zgłaszania i przedstawiania bieżących spraw w siedzibie Spółdzielni.

  Zarząd

  Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK”

  w Łaziskach Górnych


  W poniższe pole wpisz HUTNIK

  Hutnik
  Informacja o cookies Zamknij informację o cookies
  Ta strona korzysta z plików cookies(ciasteczek). Aby dowiedzieć się więcej na temat samych plików, sposobu ich używania oraz polityce prywatności, kliknij w dowiedz się więcej.