Spółdzielnia Mieszkaniowa
Hutnik

ul. Dworcowa 26, 43-170 Łaziska Górne


2021

 • Maj 2021 (4)
 • Kwiecień 2021 (4)
 • Marzec 2021 (13)
 • Luty 2021 (10)
 • Styczeń 2021 (3)

 • 2020

 • Grudzień 2020 (7)
 • Listopad 2020 (5)
 • Październik 2020 (6)
 • Wrzesień 2020 (9)
 • Sierpień 2020 (14)
 • Lipiec 2020 (9)
 • Czerwiec 2020 (6)
 • Maj 2020 (10)
 • Kwiecień 2020 (10)
 • Marzec 2020 (11)
 • Luty 2020 (6)
 • Styczeń 2020 (4)

 • 2019

 • Grudzień 2019 (7)
 • Listopad 2019 (9)
 • Październik 2019 (7)
 • Wrzesień 2019 (6)
 • Sierpień 2019 (5)
 • Lipiec 2019 (8)
 • Czerwiec 2019 (6)
 • Maj 2019 (11)
 • Kwiecień 2019 (13)
 • Marzec 2019 (9)
 • Luty 2019 (10)
 • Styczeń 2019 (4)

 • 2018

 • Grudzień 2018 (11)
 • Listopad 2018 (2)
 • Październik 2018 (7)
 • Wrzesień 2018 (5)
 • Sierpień 2018 (8)
 • Lipiec 2018 (4)
 • Czerwiec 2018 (7)
 • Maj 2018 (9)
 • Kwiecień 2018 (6)
 • Marzec 2018 (9)
 • Luty 2018 (9)
 • Styczeń 2018 (3)

 • 2017

 • Grudzień 2017 (5)
 • Listopad 2017 (9)
 • Październik 2017 (6)
 • Wrzesień 2017 (9)
 • Sierpień 2017 (8)
 • Lipiec 2017 (4)
 • Czerwiec 2017 (9)
 • Maj 2017 (9)
 • Kwiecień 2017 (12)
 • Marzec 2017 (8)
 • Luty 2017 (10)
 • Styczeń 2017 (7)

 • 2016

 • Grudzień 2016 (6)
 • Listopad 2016 (5)
 • Październik 2016 (8)
 • Wrzesień 2016 (9)
 • Sierpień 2016 (6)
 • Lipiec 2016 (3)
 • Czerwiec 2016 (5)
 • Maj 2016 (5)
 • Kwiecień 2016 (11)
 • Marzec 2016 (10)
 • Luty 2016 (8)
 • Styczeń 2016 (9)

 • 2015

 • Grudzień 2015 (8)
 • Listopad 2015 (6)
 • Październik 2015 (9)
 • Wrzesień 2015 (12)
 • Sierpień 2015 (8)
 • Lipiec 2015 (6)
 • Czerwiec 2015 (6)
 • Maj 2015 (6)
 • Kwiecień 2015 (9)
 • Marzec 2015 (10)
 • Luty 2015 (7)
 • Styczeń 2015 (8)

 • 2014

 • Grudzień 2014 (7)
 • Listopad 2014 (10)
 • Październik 2014 (8)
 • Wrzesień 2014 (7)
 • Konkurs ofert na najem lokali użytkowych

  Opublikowano: 18 maja 2016

   Łaziska Górne, 18.05.2016r.

  OGŁOSZENIE

   Spółdzielnia Mieszkaniowa „HUTNIK”
  ul. Dworcowa 26 w Łaziskach Górnych

  ogłasza konkurs ofert na najem następujących lokali użytkowych: 

   

  1. Lokal 1 o pow. od 61,54 m2 na parterze w budynku mieszkalnym
   Centrum 7 w Łaziskach Górnych
  2. Lokal  2 o pow. od 86,00 m2 na parterze w budynku mieszkalnym
   Centrum 7 w Łaziskach Górnych
  3. Lokal 3 o pow. 19,47m2 na parterze w budynku mieszkalnym
   Centrum 6 w Łaziskach Górnych
  4. Lokal 4 o pow. od 60,00 m2 na parterze w budynku mieszkalnym os. Centrum 6 w Łaziskach Górnych

   

  1. Oferty na drukach (druk – Lokal 1, Lokal 2, Lokal 3, Lokal 4– pobierz) wraz z dowodem wpłaty wadium konkursowego (jak w pkt 5), należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „OFERTA NA NAJEM LOKALU os. Centrum ……* Lokal ….*” w siedzibie Spółdzielni w terminie do dnia 10.06.2016r. do godz. 15:00.
  2. Rozstrzygniecie konkursu dla poszczególnych lokali nastąpi do dnia 15.06.2016r.
  3. Data najmu lokali do uzgodnienia.
  4. Lokale oglądać można w dniach od 01.06.2016r. do 10.06.2016r. po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu godziny.
  5. Oferent przystępujący do konkursu zobowiązany jest do wpłaty do dnia 10.06.2016r. wadium konkursowego w następujących wysokościach w zależności od lokalu:Lokal 1 – 2.000,00 zł,  Lokal 2 – 3.000,00 zł, Lokal 3 –    500,00 zł; Lokal 4 – 2.000,00 zł na konto PKO BP 25102025280000020200155390.
  6. W przypadku oferenta, który wygra przetarg wadium zalicza się po poczet kaucji.
   W przypadku odstąpienia od podpisania umowy wadium przepada. Pozostałym oferentom wadium konkursowe zostanie zwrócone w ciągu 7 dni od daty zatwierdzenia wyniku konkursu.
  7. Kaucja z tytułu najmu lokalu w wysokości jednomiesięcznego czynsz brutto płatna
   w terminie 7 dniu od daty zatwierdzenia wyników konkursu przetargu.
  8. Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu na najem wszystkich lub tylko wybranego lokalu bez podania przyczyny, na każdym jego etapie.
  9. Szczegółowe warunki konkursu oraz wynajmu lokalu określa Regulamin wynajmu lokali użytkowych, dzierżawy terenu oraz użyczenia pomieszczeń niepełnowartościowych w Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK” (zobacz) .
  10. Dodatkowe informacje o lokalach oraz druki ofert w formie papierowej uzyskać można
   w sekretariacie Spółdzielni lub pod nr tel. 32 7367234.

   

  * w zależności od budynku i lokalu którego oferta dotyczy

   

  Opisy lokali:

   

  Lokal 1

  Lokal o pow. użytkowej 61,54m2 usytuowany jest na parterze budynku mieszkalnego
  w os. Centrum 7 w Łaziskach Górnych, z wejściem do lokalu od strony szerokiego chodnika przed lokalem.

  Lokal stanowią pomieszczenie o pow. 24 m2 z witryną na całej szerokości, pomieszczenie sanitarne oraz dwa pomieszczenia o łącznej pow. 34,24 m2 z oknem jak na poniższym rzucie lokalu.

  zdjęcie Centrum 7      skanowanie0002

   

  Lokal 2

  Lokal o pow. użytkowej 86,00 m2 usytuowany jest na parterze budynku mieszkalnego
  w os. Centrum 7 w Łaziskach Górnych, z wejściem do lokalu od strony szerokiego chodnika przed lokalem.

  Lokal stanowią pomieszczenie o pow. 41,50 m2 z witryną na całej szerokości, pomieszczenie sanitarne ( 3,02 m2), korytarz oraz pomieszczenie o łącznej pow. 41,48 m2 z oknem i drzwiami,  jak na poniższym rzucie lokalu.

  Centrum 7    skanowanie0001

  Dotyczy lokalu 1 i Lokalu 2

  W 2016  roku zaplanowana została wymiana witryn  lokali. Poniżej przedstawiamy wycinek projektu wymiany witryn dla tych lokali.

  skanowanie0002

   

  W bezpośrednim sąsiedztwie budynku os. Centrum 7 zlokalizowany jest dogodny, ogólnodostępny parking miejski.

  Istnieje możliwość połączenia  Lokalu 1 i Lokalu 2. 

   

  Lokal 3

  Lokal o pow. użytkowej 19,47 m2 usytuowany jest na parterze budynku mieszkalnego w
  os. Centrum 6 w Łaziskach Górnych, z wejściem do lokalu z drogi wewnątrzosiedlowej.

  Przed budynkiem os. Centrum 6 zlokalizowany jest dogodny, ogólnodostępny parking miejski.

  Lokal stanowi jedno duże pomieszczenie z oknem i drzwiami wejściowymi oraz pomieszczenie sanitarne (przedsionek + WC).

  Pobór mediów dostarczanych do lokalu rozliczany jest na podstawie podliczników (energia elektryczna i woda) oraz wg. stawek ryczałtowych na m2 – energia cieplna.

  Na elewacji budynku jest możliwość zabudowy tablicy informacyjnej o prowadzonej w lokalu działalności gospodarczej.

   pom. sanitarne   wewnątrz   z zewnątrz   wewnątrz 2                      wc

   

  Lokal 4

  Lokal o pow. użytkowej ok 60,00m2 usytuowany jest na parterze budynku mieszkalnego
  w os. Centrum 6 w Łaziskach Górnych, z wejściem do lokalu od strony szerokiego chodnika przed lokalem. Lokal powstanie z podziału obecnie funkcjonującego dużego lokalu.

  Szczegółowe informacje o lokalach  mogą uzyskać osoby zainteresowane złożeniem ofert w konkursie, osobiście w siedzibie spółdzielni.

   


  Ogłoszenie o II przetrargu

  Opublikowano: 16 maja 2016

  Łaziska Górne 16.05.2016r.

   

  O G Ł O S Z E N I E

   

  Spółdzielnia Mieszkaniowa „HUTNIK” ul. Dworcowa 26 w Łaziskach Górnych ogłasza drugie postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego pisemnych ofert na wykonanie prac:

   

  Wymiana witryn sklepowych w budynkach mieszkalnych os. Centrum 6 i 7 w Łaziskach Górnych.”

   

  Przetarg odbędzie się w dniu 02.06.2016r. (czwartek) o godz. 1100 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK” w Łaziskach Górnych, ul. Dworcowa 26.

  Materiały przetargowe można odebrać w dziale technicznym Spółdzielni po wpłacie w kasie S.M. „HUTNIK” kwoty 123,00 zł brutto lub otrzymać np. drogą elektroniczną, po uzyskaniu potwierdzenia wniesienia opłaty za materiały.

  Wadium w kwocie 6000,00 zł należy wpłacać na konto Spółdzielni podane w materiałach przetargowych do dnia 02.06.2016r. do godz. 900.

  Oferty w zamkniętych kopertach z napisem: „Wymiana witryn sklepowych w budynkach mieszkalnych os. Centrum 6 i 7 w Łaziskach Górnych.” należy składać w sekretariacie Spółdzielni w terminie do dnia 02.06.2016r. do godz. 900.

  Informacja o wynikach przetargu zostanie umieszczona na stronie internetowej Spółdzielni www.smhutnik.laziska.pl.

  Dodatkowych informacji udziela Dział Techniczny S.M. „HUTNIK” tel. (32) 736-72-34.

  Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z wykonania części robót objętych przetargiem bez podania przyczyny lub do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny oferentom.

   


  Protokół z Walnego Zgromadzenia Członków w 2015r.

  Opublikowano: 13 maja 2016

  Szanowni Członkowie Spółdzielni,

  zapraszamy  Państwa do   zapoznania się treścią protokołu z ubiegłorocznego Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej “HUTNIK” w Łaziskach Górnych, które odbyło się w dniu 25.05.2015r. (zobacz)

  W punkcie 4 porządku obrad WZCz zwołanego na 23.05.2016r,. protokół ten będzie zatwierdzany poprzez poddanie go pod głosowanie WZCz.

   

  Równocześnie przypominamy o konieczności posiadania pisemnego pełnomocnictwa przez osoby reprezentujące Członków Spółdzielni na obradach WZCz. (pobierz)


  Ogłoszenie o wyniku zakończonego postępowania przetargowego

  Opublikowano: 9 maja 2016

  Łaziska Górne 09.05.2016r.

   

  OGŁOSZENIE O WYNIKU ZAKOŃCZONEGO POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

   

  Spółdzielnia Mieszkaniowa „Hutnik” ul. Dworcowa 26 w Łaziskach Górnych informuje, że w zakończonym postępowaniu przetargowym na:

  Docieplenie elewacji w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w zasobach S.M. „Hutnik” w Łaziskach Górnych:

  1. Docieplenie elewacji w budynku Chopina 10 – elewacje: północna, południowa i wschodnia.
  2. Docieplenie elewacji w budynku Parkowa 1 – elewacje: południowo-zachodnia, południowo-wschodnia i częściowo północno-zachodnia.

  wybrana została oferta firmy:

  „DAN POL” Sp. z o.o., ul. Murarska 28, 43-100 Tychy., tel.: (32) 2168501


  Korekta planu remontów na 2016 rok

  Opublikowano: 6 maja 2016

   

  Szanowni Mieszkańcy,

  w dniu 31 marca br. Rada Nadzorcza zatwierdziła przedłożoną przez Zarząd korektę planu remontów. Korekta planu remontów jest konsekwencją przede wszystkim ostatecznych wyników zakończonych postępowań przetargowych.

  Ponadto do korekty planu wprowadzone zostały zadania, których nie obejmował pierwotny plan. Dotyczy to przede wszystkim dokończenia docieplenia elewacji budynku Chopina 10 oraz docieplenie części elewacji budynku Parkowa 1. W związku z koniecznością awaryjnej wymiany przyłączy kanalizacyjnych, a także planowaną na ten rok wymianą przyłącza CO do budynku Chopina 14, koniecznym było przeniesienie zagospodarowania terenu przed budynkiem na późniejszy okres.

  Jak wynika z załączonego materiału, planowane wydatki remontowe finansowane z funduszu remontowego wyniosą w 2016r. ponad 840 tys. złotych.

   

  Załączniki:

  korekta remontów Centrum (zobacz)

  korekta remontów Energetyków, Parkowa, Chopina (zobacz)

  korekta remontów Dworcowa (zobacz)

  korekta remontów mienie (zobacz)


  W poniższe pole wpisz HUTNIK

  Hutnik
  Informacja o cookies Zamknij informację o cookies
  Ta strona korzysta z plików cookies(ciasteczek). Aby dowiedzieć się więcej na temat samych plików, sposobu ich używania oraz polityce prywatności, kliknij w dowiedz się więcej.