Spółdzielnia Mieszkaniowa
Hutnik

ul. Dworcowa 26, 43-170 Łaziska Górne


2021

 • Maj 2021 (4)
 • Kwiecień 2021 (4)
 • Marzec 2021 (13)
 • Luty 2021 (10)
 • Styczeń 2021 (3)

 • 2020

 • Grudzień 2020 (7)
 • Listopad 2020 (5)
 • Październik 2020 (6)
 • Wrzesień 2020 (9)
 • Sierpień 2020 (14)
 • Lipiec 2020 (9)
 • Czerwiec 2020 (6)
 • Maj 2020 (10)
 • Kwiecień 2020 (10)
 • Marzec 2020 (11)
 • Luty 2020 (6)
 • Styczeń 2020 (4)

 • 2019

 • Grudzień 2019 (7)
 • Listopad 2019 (9)
 • Październik 2019 (7)
 • Wrzesień 2019 (6)
 • Sierpień 2019 (5)
 • Lipiec 2019 (8)
 • Czerwiec 2019 (6)
 • Maj 2019 (11)
 • Kwiecień 2019 (13)
 • Marzec 2019 (9)
 • Luty 2019 (10)
 • Styczeń 2019 (4)

 • 2018

 • Grudzień 2018 (11)
 • Listopad 2018 (2)
 • Październik 2018 (7)
 • Wrzesień 2018 (5)
 • Sierpień 2018 (8)
 • Lipiec 2018 (4)
 • Czerwiec 2018 (7)
 • Maj 2018 (9)
 • Kwiecień 2018 (6)
 • Marzec 2018 (9)
 • Luty 2018 (9)
 • Styczeń 2018 (3)

 • 2017

 • Grudzień 2017 (5)
 • Listopad 2017 (9)
 • Październik 2017 (6)
 • Wrzesień 2017 (9)
 • Sierpień 2017 (8)
 • Lipiec 2017 (4)
 • Czerwiec 2017 (9)
 • Maj 2017 (9)
 • Kwiecień 2017 (12)
 • Marzec 2017 (8)
 • Luty 2017 (10)
 • Styczeń 2017 (7)

 • 2016

 • Grudzień 2016 (6)
 • Listopad 2016 (5)
 • Październik 2016 (8)
 • Wrzesień 2016 (9)
 • Sierpień 2016 (6)
 • Lipiec 2016 (3)
 • Czerwiec 2016 (5)
 • Maj 2016 (5)
 • Kwiecień 2016 (11)
 • Marzec 2016 (10)
 • Luty 2016 (8)
 • Styczeń 2016 (9)

 • 2015

 • Grudzień 2015 (8)
 • Listopad 2015 (6)
 • Październik 2015 (9)
 • Wrzesień 2015 (12)
 • Sierpień 2015 (8)
 • Lipiec 2015 (6)
 • Czerwiec 2015 (6)
 • Maj 2015 (6)
 • Kwiecień 2015 (9)
 • Marzec 2015 (10)
 • Luty 2015 (7)
 • Styczeń 2015 (8)

 • 2014

 • Grudzień 2014 (7)
 • Listopad 2014 (10)
 • Październik 2014 (8)
 • Wrzesień 2014 (7)
 • 2 maja 2016 – Spółdzielnia nieczynna

  Opublikowano: 27 kwietnia 2016

  Szanowni Państwo,

   

  Spółdzielnia Mieszkaniowa „HUTNIK” w Łaziskach Górnych, ul. Dworcowa 26 uprzejmie informuje, że w dniu 02.05.2016r. (poniedziałek) administracja i kasa Spółdzielni będą nieczynne.

   

  Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.

   

  Równocześnie informujemy, że w razie awarii należny kontaktować się telefoniczne z:

   

  OBSŁUGA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I DOMOFONOWYCH Firma „TECHNET” 600558618
  OBSŁUGA INSTALACJI GAZOWYCH, CO, WOD – KAN. KONSERWATOR SM/P.P.H.U. „ALG” 506456183
  601458588
  TV KABLOWA UPC DLA POSIADACZY PAKIETU PODSTAWOWEGO NR KLIENTA SM „Hutnik”         1832007 801949480, 324949480
  OBSŁUGA KOMINIARSKA – MISTRZ KOMINIARSKI SERGIUSZ SIDEŁKO 509090349

  Walne Zgromadzenia Członków 2016

  Opublikowano: 22 kwietnia 2016

  Szanowni Państwo,

  Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK” informuje, że na podstawie §17 ust. 1 Statutu Spółdzielni, uchwałą 98/2016 z dnia 08.04.2016r. podjął decyzję o zwołaniu  na dzień 23.05.2016r.tj. poniedziałek  na godzinę 16:00 w sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury w Łaziskach Górnych Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej “HUTNIK” w Łaziskach Górnych.

   

  W załączeniu przedstawiamy zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu Członków wraz z porządkiem obrad (zobacz).

   

   Zarząd

  Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK”

  w Łaziskach Górnych


  Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2015 rok

  Opublikowano: 22 kwietnia 2016

  Szanowni Mieszkańcy, 

   

  przedstawiamy Państwu Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK” w Łaziskach Górnych za 2015 rok. Zapraszamy do zapoznania się (pobierz).


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2015 rok

  Opublikowano: 22 kwietnia 2016

  Szanowni Mieszkańcy, 

   

   

  przedstawiamy Państwu Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej “HUTNIK” w Łaziskach Górnych  z działalności Spółdzielni w 2015r. Materiał zawiera informację o działalności Spółdzielni w 2015r. i jej sytuacji ekonomiczno-finansowej według stanu na 31.12.2015r. Zapraszamy do zapoznania się  (pobierz).


  Ogłoszenie o przetargu

  Opublikowano: 20 kwietnia 2016

  Łaziska Górne 20.04.2016r.

   

  O G Ł O S Z E N I E

   

  Spółdzielnia Mieszkaniowa „HUTNIK” ul. Dworcowa 26 w Łaziskach Górnych ogłasza postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego pisemnych ofert na wykonanie prac:

   

  Wymiana witryn sklepowych w budynkach mieszkalnych os. Centrum 6 i 7 w Łaziskach Górnych.”

   

  Przetarg odbędzie się w dniu 10.05.2016r. (wtorek) o godz. 1100 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK” w Łaziskach Górnych, ul. Dworcowa 26.

  Materiały przetargowe można odebrać w dziale technicznym Spółdzielni po wpłacie w kasie S.M. „HUTNIK” kwoty 123,00 zł brutto lub otrzymać np. drogą elektroniczną, po uzyskaniu potwierdzenia wniesienia opłaty za materiały.

  Wadium w kwocie 6000,00 zł należy wpłacać na konto Spółdzielni podane w materiałach przetargowych do dnia 10.05.2016r. do godz. 900.

   

  Oferty w zamkniętych kopertach z napisem: „Wymiana witryn sklepowych w budynkach mieszkalnych os. Centrum 6 i 7 w Łaziskach Górnych.” należy składać w sekretariacie Spółdzielni w terminie do dnia 10.05.2016r. do godz. 900.

  Informacja o wynikach przetargu zostanie umieszczona na stronie internetowej Spółdzielni www.smhutnik.laziska.pl.

  Dodatkowych informacji udziela Dział Techniczny S.M. „HUTNIK” tel. (32) 736-72-34.

   

  Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z wykonania części robót objętych przetargiem bez podania przyczyny lub do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny oferentom.

   


  Sprawozdanie finansowe za rok 2015

  Opublikowano: 18 kwietnia 2016

  Łaziska Górne, 18.04.2016r.

  Szanowni Państwo,

   

  Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK” w Łaziskach Górnych działając na podstawie §17 ust. 13 Statutu Spółdzielni, informuje, że dnia 18.04.2016r. w siedzibie Spółdzielni, zostało wyłożone  do wglądu, Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za rok 2015.


  Remont nawierzchni boiska Energetyków/Parkowa

  Opublikowano: 14 kwietnia 2016

  Szanowni Mieszkańcy budynków przy ul. Energetyków i Parkowej,

  Zarząd Spółdzielni przedstawia propozycję zagospodarowania terenu asfaltowego boiska. Część nawierzchni planujemy przeznaczyć do gier, część natomiast do zabaw terenowych dla mniejszych dzieci (zobacz).

  Obszar remontu ograniczony jest tylko do terenu działki obecnego boiska. Remont nawierzchni boiska dofinansowany zostanie przez Urząd Miasta w Łaziskach Górnych.

   

  Prosimy o przedstawienie Państwa pisemnych opinii do Spółdzielni, w terminie do 27 kwietnia br. Po tym terminie ogłoszony zostanie przetarg na wykonawcę tego zadania.

   

  Ponadto informujemy, że po uzgodnieniach Zarządu Spółdzielni z Burmistrzem Miasta:

  • w bieżącym roku wykonana zostanie siłownia terenowa na miejskim terenie zielonym od zachodniej strony budynku Energetyków 7 oraz remont chodników przed budynkiem Energetyków 9;
  • w przyszłym roku wykonany zostanie teren zielony przy ul. Parkowej wraz z nowym placem zabaw;

   

  Z poważaniem

  Zarząd Spółdzielni


  Konkursy ofert na wynajem lokali użytkowych

  Opublikowano: 13 kwietnia 2016

  Łaziska Górne, 13.04.2015r.

  OGŁOSZENIE

   

  Spółdzielnia Mieszkaniowa „HUTNIK” ul. Dworcowa 26 w Łaziskach Górnych

  ogłasza konkursy ofert na najem lokali użytkowych:

  1. Lokal o pow. od 61,54 m2 do 148,00 m2 na parterze w budynku mieszkalnym os. Centrum 7 w Łaziskach Górnych – Konkurs I
  2. Lokal o pow. 19,47m2 na parterze w budynku mieszkalnym os. Centrum 6 w Łaziskach Górnych – Konkurs II

   

  1. Oferty na drukach (druk – Konkurs I – pobierz), (druk – Konkurs II – pobierz) należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „OFERTA NA NAJEM LOKALU os. Centrum 7, Konkurs I” lub „OFERTA NA NAJEM LOKALU os. Centrum 6, Konkurs II” w siedzibie Spółdzielni w terminie do dnia 27.04.2016r. do godz. 15:00.
  2. Rozstrzygniecie konkursu nastąpi w dniu 28.04.2016r.
  3. Data najmu lokali do uzgodnienia.
  4. Lokale oglądać można w dniach od 18.04.2016r. do 26.04.2016r. po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu godziny.
  5. Oferent przystępujący do konkursu zobowiązany jest do wpłaty do dnia 26.04.2016r. wadium konkursowego w wysokości 2.000,00 – Konkurs I oraz zł 500,00 zł – Konkurs II na konto PKO BP 25102025280000020200155390.
  6. W przypadku oferenta, który wygra przetarg wadium zalicza się po poczet kaucji.
   W przypadku odstąpienia od podpisania umowy wadium przepada. Pozostałym oferentom wadium konkursowe zostanie zwrócone w ciągu 7 dni od daty zatwierdzenia wyniku konkursu.
  7. Kaucja z tytułu najmu lokalu w wysokości jednomiesięcznego czynsz brutto płatna
   w terminie 7 dniu od daty zatwierdzenia wyników konkursu przetargu.
  8. Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursów bez podania przyczyny, na każdym ich etapie.
  9. Szczegółowe warunki konkursu oraz wynajmu lokalu określa Regulamin wynajmu lokali użytkowych, dzierżawy terenu oraz użyczenia pomieszczeń niepełnowartościowych w Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK” (zobacz) .
  10. Dodatkowe informacje o lokalach oraz druki ofert w formie papierowej uzyskać można
   w sekretariacie Spółdzielni lub pod nr tel. 32 7367234

   

  KONKURS I

  Druk oferty (pobierz)

  Informacje o lokalu użytkowym o pow. 61,54 m2 do 148m2 w budynku os. Centrum 7
  w Łaziskach Górnych.

  Lokal o pow. użytkowej 61,54m2 usytuowany jest na parterze budynku mieszkalnego
  w os. Centrum 7 w Łaziskach Górnych, z wejściem do lokalu od strony szerokiego chodnika przed lokalem.

  W najbliższym czasie planowana jest również zmiana najemcy sąsiedniego lokalu o pow. 86 m2, z możliwością połączenia lokali.

  W bezpośrednim sąsiedztwie budynku os. Centrum 7 zlokalizowany jest dogodny, ogólnodostępny parking miejski.

  Lokal stanowią pomieszczenie o pow. 24 m2 z witryną na całej szerokości, pomieszczenie sanitarne oraz dwa pomieszczenia o łącznej pow. 34,24 m2 z oknem jak na poniższym rzucie lokalu.

  skanowanie0002

  Pobór mediów dostarczanych do lokalu rozliczany jest na podstawie podliczników (woda zimna i ciepła) oraz wg. stawek ryczałtowych na m2 – energia cieplna na cele CO.

  Na elewacji budynku jest możliwość zabudowy tablicy informacyjnej o prowadzonej w lokalu działalności gospodarczej.

  zdjęcie Centrum 7

  W 2016 roku zaplanowana została wymiana witryny tego lokalu. Poniżej przedstawiamy wycinek projektu wymiany witryny dla tego lokalu.

  skanowanie0001


   

  Konkurs II

  Druk oferty (pobierz)

  Informacje o lokalu użytkowym o pow. 19,47 m2 w budynku os. Centrum 6 w Łaziskach Górnych.

  Lokal o pow. użytkowej 19,47 m2 usytuowany jest na parterze budynku mieszkalnego w
  os. Centrum 6 w Łaziskach Górnych, z wejściem do lokalu z drogi wewnątrzosiedlowej.

  Przed budynkiem os. Centrum 6 zlokalizowany jest dogodny, ogólnodostępny parking miejski.

  Lokal stanowi jedno duże pomieszczenie z oknem i drzwiami wejściowymi oraz pomieszczenie sanitarne (przedsionek + WC).

  Pobór mediów dostarczanych do lokalu rozliczany jest na podstawie podliczników (energia elektryczna i woda) oraz wg. stawek ryczałtowych na m2 – energia cieplna.

  Na elewacji budynku jest możliwość zabudowy tablicy informacyjnej o prowadzonej w lokalu działalności gospodarczej.

  z zewnątrz  wewnątrz  wewnątrz 2

  pom. sanitarne   wc


  Ogłoszenie o przetargu

  Opublikowano: 11 kwietnia 2016

  Łaziska Górne 07.04.2016r.

   

  O G Ł O S Z E N I E

   

  Spółdzielnia Mieszkaniowa „HUTNIK” ul. Dworcowa 26 w Łaziskach Górnych ogłasza postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego pisemnych ofert na wykonanie prac:

  Docieplenie elewacji w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w zasobach S.M. „Hutnik” w Łaziskach Górnych:

  1. Docieplenie elewacji w budynku Chopina 10 – elewacje: północna, południowa i wschodnia.
  2. Docieplenie elewacji w budynku Parkowa 1 – elewacje: południowo-zachodnia, południowo-wschodnia i częściowo północno-zachodnia.

   

  Przetarg odbędzie się w dniu 26.04.2016r. (wtorek) o godz. 1100 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK” w Łaziskach Górnych, ul. Dworcowa 26.

  Materiały przetargowe można odebrać w dziale technicznym Spółdzielni po wpłacie w kasie S.M. „HUTNIK” kwoty 123,00 zł brutto lub otrzymać np. drogą elektroniczną, po uzyskaniu potwierdzenia wniesienia opłaty za materiały.

  Wadium w kwocie 10000,00 zł należy wpłacać na konto Spółdzielni podane w materiałach przetargowych do dnia 26.04.2016r. do godz. 900.

   

  Oferty w zamkniętych kopertach z napisem: Docieplenie elewacji w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w zasobach S.M. „Hutnik” w Łaziskach Górnych należy składać w sekretariacie Spółdzielni w terminie do dnia 26.04.2016r. do godz. 900.

  Informacja o wynikach przetargu zostanie umieszczona na stronie internetowej Spółdzielni www.smhutnik.laziska.pl.

  Dodatkowych informacji udziela Dział Techniczny S.M. „HUTNIK” tel. (32) 736-72-34.

   

  Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z wykonania części robót objętych przetargiem bez podania przyczyny lub do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny oferentom.


  Opłaty za wodę i ścieki bez zmian

  Opublikowano: 5 kwietnia 2016

  Spółdzielnia Mieszkaniowa „HUTNIK” ul. Dworcowa 26 w Łaziskach Górnych informuje, że stawki opłaty za wodę i odprowadzanie ścieków nie uległy zmianie i wynoszą:

   

  Dla lokali mieszkalnych: 16,94 zł /m3 brutto w tym:

  • woda – 7,46 zł /m3 brutto
  • odprowadzenie ścieków – 9,48 zł/m3 brutto

  Dla lokali użytkowych: 22,14 zł /m3 brutto w tym:

  • woda – 8,50 zł /m3 brutto
  • odprowadzenie ścieków – 13,64 zł/m3 brutto

   

  W załączeniu publikujemy pismo PGKiM Sp. z o.o. z dnia 29.03.2016r. w sprawie taryfy na odprowadzanie ścieków (zobacz).

  Taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla Łazisk Górnych można sprawdzić na http://rpwik.tychy.pl/biuro-obslugi-klienta/ceny-wody-i-sciekow/gmina-laziska-gorne/

  Taryfa to obowiązuje do 01.06.2016r.

  Z poważaniem

  Zarząd Spółdzielni

   

   

   

   

   

   


  Ogłoszenie o wyniku zakończonego postępowania przetargowego

  Opublikowano: 5 kwietnia 2016

  Łaziska Górne 05.04.2016r.

   

  OGŁOSZENIE O WYNIKU ZAKOŃCZONEGO POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

   

  Spółdzielnia Mieszkaniowa „Hutnik” ul. Dworcowa 26 w Łaziskach Górnych informuje, że w zakończonym postępowaniu przetargowym na:

  Wykonanie prac remontowych elewacji w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w zasobach S.M. „Hutnik” w Łaziskach Górnych:

  1. Docieplenie elewacji północnej w budynku Dworcowa 26.
  2. Remont uszkodzonych tynków cienkowarstwowych na elewacjach w budynku Dworcowa 26.
  3. Remont wnęk balkonowych od strony południowej w budynku Centrum 8 – mieszkania nr 4, 8, 12, 16.
  4. Docieplenie cokołu w budynku Dworcowa 32.
  5. Docieplenie cokołu w budynku Dworcowa 30.

  wybrana została oferta firmy:

  „PROGRESS”, Piotr Junka, ul. Centralna 142, 44-323 Połomia, tel.: 515 199 460.


  W poniższe pole wpisz HUTNIK

  Hutnik
  Informacja o cookies Zamknij informację o cookies
  Ta strona korzysta z plików cookies(ciasteczek). Aby dowiedzieć się więcej na temat samych plików, sposobu ich używania oraz polityce prywatności, kliknij w dowiedz się więcej.