Spółdzielnia Mieszkaniowa
Hutnik

ul. Dworcowa 26, 43-170 Łaziska Górne


2021

 • Maj 2021 (4)
 • Kwiecień 2021 (4)
 • Marzec 2021 (13)
 • Luty 2021 (10)
 • Styczeń 2021 (3)

 • 2020

 • Grudzień 2020 (7)
 • Listopad 2020 (5)
 • Październik 2020 (6)
 • Wrzesień 2020 (9)
 • Sierpień 2020 (14)
 • Lipiec 2020 (9)
 • Czerwiec 2020 (6)
 • Maj 2020 (10)
 • Kwiecień 2020 (10)
 • Marzec 2020 (11)
 • Luty 2020 (6)
 • Styczeń 2020 (4)

 • 2019

 • Grudzień 2019 (7)
 • Listopad 2019 (9)
 • Październik 2019 (7)
 • Wrzesień 2019 (6)
 • Sierpień 2019 (5)
 • Lipiec 2019 (8)
 • Czerwiec 2019 (6)
 • Maj 2019 (11)
 • Kwiecień 2019 (13)
 • Marzec 2019 (9)
 • Luty 2019 (10)
 • Styczeń 2019 (4)

 • 2018

 • Grudzień 2018 (11)
 • Listopad 2018 (2)
 • Październik 2018 (7)
 • Wrzesień 2018 (5)
 • Sierpień 2018 (8)
 • Lipiec 2018 (4)
 • Czerwiec 2018 (7)
 • Maj 2018 (9)
 • Kwiecień 2018 (6)
 • Marzec 2018 (9)
 • Luty 2018 (9)
 • Styczeń 2018 (3)

 • 2017

 • Grudzień 2017 (5)
 • Listopad 2017 (9)
 • Październik 2017 (6)
 • Wrzesień 2017 (9)
 • Sierpień 2017 (8)
 • Lipiec 2017 (4)
 • Czerwiec 2017 (9)
 • Maj 2017 (9)
 • Kwiecień 2017 (12)
 • Marzec 2017 (8)
 • Luty 2017 (10)
 • Styczeń 2017 (7)

 • 2016

 • Grudzień 2016 (6)
 • Listopad 2016 (5)
 • Październik 2016 (8)
 • Wrzesień 2016 (9)
 • Sierpień 2016 (6)
 • Lipiec 2016 (3)
 • Czerwiec 2016 (5)
 • Maj 2016 (5)
 • Kwiecień 2016 (11)
 • Marzec 2016 (10)
 • Luty 2016 (8)
 • Styczeń 2016 (9)

 • 2015

 • Grudzień 2015 (8)
 • Listopad 2015 (6)
 • Październik 2015 (9)
 • Wrzesień 2015 (12)
 • Sierpień 2015 (8)
 • Lipiec 2015 (6)
 • Czerwiec 2015 (6)
 • Maj 2015 (6)
 • Kwiecień 2015 (9)
 • Marzec 2015 (10)
 • Luty 2015 (7)
 • Styczeń 2015 (8)

 • 2014

 • Grudzień 2014 (7)
 • Listopad 2014 (10)
 • Październik 2014 (8)
 • Wrzesień 2014 (7)
 • Segregacja odpadów

  Opublikowano: 24 lutego 2016

  Szanowni Mieszkańcy,

  poniżej publikujemy przesłane do Spółdzielni ogłoszenie Burmistrza Miasta Łaziska Górne z dnia 17.02.2016r., w sprawie segregacji odpadów komunalnych. Zachęcamy do zapoznania się z jego treścią.

   

   

  skanowanie0002


  Konkurs ofert na wynajem lokalu użytkowego- unieważniony

  Opublikowano: 17 lutego 2016

  Łaziska Górne,17.02.2016r.

  OGŁOSZENIE

   Spółdzielnia Mieszkaniowa „HUTNIK” ul. Dworcowa 26 w Łaziskach Górnych ogłasza

  konkurs ofert na najem lokalu użytkowego o pow. 19,47 m2 na parterze

  w budynku mieszkalnym os. Centrum 6 w Łaziskach Górnych.

   

  1. Oferty na drukach (pobierz) należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „OFERTA NA NAJEM LOKALU” w sekretariacie Spółdzielni w terminie do dnia 10.03.2016r. do godz. 15:00 wraz z dowodem wpłaty wadium (jak w pkt. 5).
  2. Rozstrzygniecie konkursu nastąpi w dniu 11.03.2016r.
  3. Data najmu lokalu do uzgodnienia.
  4. Lokale oglądać można w dniach od 29.02.2016r. do 10.03.2016r. po wcześniejszym ustaleniu daty i godziny.
  5. Oferent przystępujący do konkursu zobowiązany jest do wpłaty do dnia 10.03.2016r. wadium konkursowego w wysokości 500,00 zł na konto
   PKO BP 25102025280000020200155390.
  6. W przypadku oferenta, który wygra konkurs wadium zalicza się po poczet kaucji.
   W przypadku odstąpienia od podpisania umowy wadium przepada. Pozostałym oferentom wadium konkursowe zostanie zwrócone w ciągu 7 dni od daty zatwierdzenia wyniku konkursu przez Zarząd Spółdzielni.
  7. Kaucja z tytułu najmu lokalu w wysokości jednomiesięcznego czynszu brutto płatna
   jest w terminie 7 dniu od daty zatwierdzenia wyników konkursu.
  8. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursów bez podania przyczyny.
  9. Szczegółowe warunki konkursu oraz wynajmu lokalu określa Regulamin wynajmu lokali użytkowych, dzierżawy terenu oraz użyczenia pomieszczeń niepełnowartościowych
   w Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK”.
  10. Dodatkowe informacje o lokalu, druki ofert w formie papierowej oraz Regulamin wynajmu lokali użytkowych, dzierżawy terenu oraz użyczenia pomieszczeń niepełnowartościowych w Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK” (pobierz) uzyskać można w sekretariacie Spółdzielni  lub pod nr tel. 32 7367234.

   

  Informacje o lokalu użytkowym o pow. 19,47 m2 w budynku os. Centrum 6 w Łaziskach Górnych.

   

  Lokal o pow. użytkowej 19,47 m2 usytuowany jest na parterze budynku mieszkalnego w
  os. Centrum 6 w Łaziskach Górnych, z wejściem do lokalu z drogi wewnątrzosiedlowej.

  Przed budynkiem os. Centrum 6 zlokalizowany jest dogodny, ogólnodostępny parking miejski.

  Lokal stanowi jedno duże pomieszczenie z oknem i drzwiami wejściowymi oraz pomieszczenie sanitarne (przedsionek + WC).

  Pobór mediów dostarczanych do lokalu rozliczany jest na podstawie podliczników (energia elektryczna i woda) oraz wg. stawek ryczałtowych na m2 – energia cieplna.

  Na elewacji budynku jest możliwość zabudowy tablicy informacyjnej o prowadzonej w lokalu działalności gospodarczej.

   

  wewnątrz  wewnątrz 2  z zewnątrz  pom. sanitarne  wc


  Aktualizacja regulaminów

  Opublikowano: 17 lutego 2016

  Szanowni Mieszkańcy, uprzejmie informujemy, że przeprowadzona zastała aktualizacja regulaminów zamieszczonych w zakładce Akty prawne/ Regulaminy. Aktualizacja dotyczy następujących regulaminów:

  1. Regulamin organizacyjny Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK” w Łaziskach Górnych (zobacz),
  2. Zasady polityki zatrudniania oraz regulamin wynagradzania Członków Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK” w Łaziskach Górnych (zobacz),
  3. Regulamin gospodarowania funduszem remontowym Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK” w Łaziskach Górnych (zobacz).

  Powyższe regulaminy zostały zatwierdzone na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 31.08.2015r.


  Ogłoszenie o przetargu

  Opublikowano: 17 lutego 2016

  Łaziska Górne 17.02.2016r.

   

  O G Ł O S Z E N I E

   

  Spółdzielnia Mieszkaniowa „HUTNIK” ul. Dworcowa 26 w Łaziskach Górnych ogłasza postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego pisemnych ofert na wykonanie prac:

  „Wykonanie robót remontowych ogólnobudowlanych w budynkach mieszkalnych w zasobach S.M. „Hutnik” w Łaziskach Górnych:”

  1. Remont schodów zewnętrznych wejściowych do budynku Dworcowa 32 A, B.
  2. Remont schodów zewnętrznych wejściowych do budynku Centrum 6 D.
  3. Remont schodów zewnętrznych wejściowych do budynku Parkowa 1 A, B.
  4. Remont płyt balkonowych w budynku Pocztowa 1 (dwa piony balkonów: kl. 1 A – mieszkania nr 2,4,6,8,10, kl. 1B – mieszkania nr 2,5,8,11,14) wraz z wykonaniem i montażem zadaszeń nad balkonami na ostatniej kondygnacji.
  5. Remont płyt balkonowych w budynku Pocztowa 2 (dwa piony balkonów: kl. 2A – mieszkania nr 2,4,7,10,13 i 1,5,8,11,14) wraz z wykonaniem i montażem daszków nad balkonami na ostatniej kondygnacji.
  6. Remont płyt balkonowych w budynku Energetyków 9 (strona wschodnia)
  7. Wymiana drzwi wejściowych do piwnic w budynku Dworcowa 28 A, B.

   

  Przetarg odbędzie się w dniu 08.03.2016r. (wtorek) o godz. 1100 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK” w Łaziskach Górnych, ul. Dworcowa 26.

  Materiały przetargowe można odebrać w dziale technicznym Spółdzielni po wpłacie w kasie S.M. „HUTNIK” kwoty 123,00 zł brutto lub otrzymać np. drogą elektroniczną, po uzyskaniu potwierdzenia wniesienia opłaty za materiały.

  Wadium w kwocie 4600,00 zł należy wpłacać na konto Spółdzielni podane w materiałach przetargowych do dnia 08.03.2016r. do godz. 900.

  Oferty w zamkniętych kopertach z napisem „Wykonanie robót remontowych ogólnobudowlanych w budynkach mieszkalnych w zasobach S.M. „Hutnik” w Łaziskach Górnych.” należy składać w sekretariacie Spółdzielni w terminie do dnia 08.03.2016r. do godz. 900.

  Informacja o wynikach przetargu zostanie umieszczona na stronie internetowej Spółdzielni www.smhutnik.laziska.pl.

  Dodatkowych informacji udziela Dział Techniczny S.M. „HUTNIK” tel. (32) 736-72-34.

  Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z wykonania części robót objętych przetargiem bez podania przyczyny lub do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny oferentom.


  Ogłoszenie o wyniku zakończonego postępowania przetargowego

  Opublikowano: 15 lutego 2016

  Łaziska Górne 15.02.2016r.

   

  Spółdzielnia Mieszkaniowa „Hutnik” ul. Dworcowa 26 w Łaziskach Górnych informuje, że w zakończonym postępowaniu przetargowym na :

   

  „Wymianę 3 szt. pionów centralnego ogrzewania wraz z montażem grzejników w łazienkach w budynku mieszkalnym wielorodzinnym Parkowa 2A w Łaziskach Górnych – piony mieszkań 8, 42, 45,48, 51 – 7, 43, 46, 49, 52 – 41, 44, 47, 50, 53.”

   

  wybrana została oferta firmy:

   

   Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „ALG”, Andrzej Gasz, ul. Pszczyńska 280, 43-176 Gostyń, tel.: (32) 218 74 33

   

   


  Segregacja odpadów

  Opublikowano: 12 lutego 2016

  Spółdzielnia Mieszkaniowa „HUTNIK” w Łaziskach Górnych w imieniu własnym oraz w imieniu odbiorcy odpadów spółki PGKiM sp. z o.o. w Łaziskach Górnych, przypomina o obowiązku prawidłowego segregowania odpadów zbieranych selektywnie.

   

  Niedopełnianie tego obowiązku skutkować będzie naliczeniem dodatkowych opłat za odbiór odpadów przez Gminę Łaziska Górne.

   

  W w/w sprawie PGKiM Sp. z o.o. wystosowała do Spółdzielni pismo (zobacz)

   

  Zasady poprawnego segregowania śmieci prezentujemy poniżej oraz znaleźć można na stronie internetowej www.laziska.pl, w zakładce Odpady komunalne (zobacz).

   

  Segregacja


  Ogłoszenie o wyniku zakończonego postępowania przetargowego

  Opublikowano: 11 lutego 2016

  Łaziska Górne 10.02.2016r.

   

  Spółdzielnia Mieszkaniowa „Hutnik” ul. Dworcowa 26 w Łaziskach Górnych informuje, że w zakończonym postępowaniu przetargowym na :

   

  „Wykonanie wymiany istniejącej murowanej osłony śmietnikowej na osłonę śmietnikową wykonaną w technologii żelbetowej przy budynkach mieszkalnych os. Centrum 5, 9 w Łaziskach Górnych.”

   

  wybrana została oferta firmy:

   

  „GB-GARAŻE” Sp. z o.o., ul. Żyzna 15, 42-200 Częstochowa


  Ogłoszenie o przetargu

  Opublikowano: 1 lutego 2016

  Łaziska Górne 01.02.2016r.

   

  O G Ł O S Z E N I E

   

  Spółdzielnia Mieszkaniowa „HUTNIK” ul. Dworcowa 26 w Łaziskach Górnych ogłasza postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie prac:

  „Wykonanie robót remontowych instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w Łaziskach Górnych:

  1. Centrum 1 – wymiana obwodów oświetleniowych i lamp na klatkach schodowych.
  2. Centrum 2 – wymiana obwodów oświetleniowych i lamp na klatkach schodowych.
  3. Centrum 4 A, B – wymiana obwodów oświetleniowych i lamp na klatkach schodowych.
  4. Centrum 5 A, B, C – wymiana obwodów oświetleniowych i lamp na klatkach schodowych.
  5. Parkowa 3 – wymiana obwodów oświetleniowych i lamp na klatkach schodowych.
  6. Energetyków 7 A, B – remont instalacji elektrycznej w piwnicach.
  7. Energetyków 9 A, B, C – remont instalacji elektrycznej w piwnicach.
  8. Chopina 14 A, B – remont instalacji elektrycznej w piwnicach.
  9. Dworcowa 36 A – remont instalacji elektrycznych w budynku.
  10. Dworcowa 36 B – remont instalacji elektrycznych w budynku.

   

  Przetarg odbędzie się w dniu 16.02.2016r. (wtorek) o godz. 1100 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK” w Łaziskach Górnych, ul. Dworcowa 26.

  Materiały przetargowe można odebrać w dziale technicznym Spółdzielni po wpłacie w kasie S.M. „HUTNIK” kwoty 123,00 zł brutto lub otrzymać np. drogą elektroniczną, po uzyskaniu potwierdzenia wniesienia opłaty za materiały.

  Wadium w kwocie 3.400,00 zł należy wpłacać na konto Spółdzielni podane w materiałach przetargowych do dnia 16.02.2016r. do godz. 900.

  Oferty w zamkniętych kopertach z napisem „Wykonanie robót remontowych instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w Łaziskach Górnych” należy składać w sekretariacie Spółdzielni w terminie do dnia 16.02.2016r. do godz. 900.

  Informacja o wynikach przetargu zostanie umieszczona na stronie internetowej Spółdzielni www.smhutnik.laziska.pl.

  Dodatkowych informacji udziela Dział Techniczny S.M. „HUTNIK” tel. (32) 736-72-34.

  Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z wykonania części robót objętych przetargiem bez podania przyczyny lub do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny oferentom.


  W poniższe pole wpisz HUTNIK

  Hutnik
  Informacja o cookies Zamknij informację o cookies
  Ta strona korzysta z plików cookies(ciasteczek). Aby dowiedzieć się więcej na temat samych plików, sposobu ich używania oraz polityce prywatności, kliknij w dowiedz się więcej.