Spółdzielnia Mieszkaniowa
Hutnik

ul. Dworcowa 26, 43-170 Łaziska Górne


2021

 • Maj 2021 (4)
 • Kwiecień 2021 (4)
 • Marzec 2021 (13)
 • Luty 2021 (10)
 • Styczeń 2021 (3)

 • 2020

 • Grudzień 2020 (7)
 • Listopad 2020 (5)
 • Październik 2020 (6)
 • Wrzesień 2020 (9)
 • Sierpień 2020 (14)
 • Lipiec 2020 (9)
 • Czerwiec 2020 (6)
 • Maj 2020 (10)
 • Kwiecień 2020 (10)
 • Marzec 2020 (11)
 • Luty 2020 (6)
 • Styczeń 2020 (4)

 • 2019

 • Grudzień 2019 (7)
 • Listopad 2019 (9)
 • Październik 2019 (7)
 • Wrzesień 2019 (6)
 • Sierpień 2019 (5)
 • Lipiec 2019 (8)
 • Czerwiec 2019 (6)
 • Maj 2019 (11)
 • Kwiecień 2019 (13)
 • Marzec 2019 (9)
 • Luty 2019 (10)
 • Styczeń 2019 (4)

 • 2018

 • Grudzień 2018 (11)
 • Listopad 2018 (2)
 • Październik 2018 (7)
 • Wrzesień 2018 (5)
 • Sierpień 2018 (8)
 • Lipiec 2018 (4)
 • Czerwiec 2018 (7)
 • Maj 2018 (9)
 • Kwiecień 2018 (6)
 • Marzec 2018 (9)
 • Luty 2018 (9)
 • Styczeń 2018 (3)

 • 2017

 • Grudzień 2017 (5)
 • Listopad 2017 (9)
 • Październik 2017 (6)
 • Wrzesień 2017 (9)
 • Sierpień 2017 (8)
 • Lipiec 2017 (4)
 • Czerwiec 2017 (9)
 • Maj 2017 (9)
 • Kwiecień 2017 (12)
 • Marzec 2017 (8)
 • Luty 2017 (10)
 • Styczeń 2017 (7)

 • 2016

 • Grudzień 2016 (6)
 • Listopad 2016 (5)
 • Październik 2016 (8)
 • Wrzesień 2016 (9)
 • Sierpień 2016 (6)
 • Lipiec 2016 (3)
 • Czerwiec 2016 (5)
 • Maj 2016 (5)
 • Kwiecień 2016 (11)
 • Marzec 2016 (10)
 • Luty 2016 (8)
 • Styczeń 2016 (9)

 • 2015

 • Grudzień 2015 (8)
 • Listopad 2015 (6)
 • Październik 2015 (9)
 • Wrzesień 2015 (12)
 • Sierpień 2015 (8)
 • Lipiec 2015 (6)
 • Czerwiec 2015 (6)
 • Maj 2015 (6)
 • Kwiecień 2015 (9)
 • Marzec 2015 (10)
 • Luty 2015 (7)
 • Styczeń 2015 (8)

 • 2014

 • Grudzień 2014 (7)
 • Listopad 2014 (10)
 • Październik 2014 (8)
 • Wrzesień 2014 (7)
 • Zmiana obsługi kasowej

  Opublikowano: 25 listopada 2015

  Szanowni Mieszkańcy,

  w związku z wdrażaniem nowego systemu informatycznego obejmującego obsługę kasową, Zarząd uprzejmie informuje, że kasa Spółdzielni będzie nieczynna w każdy piątek do końca miesiąca marca przyszłego roku. Za utrudnienia związane z ograniczeniem czasu obsługi kasy serdecznie przepraszamy.


  Nabór ofert wykonawców na bieżącą obsługę eksploatacyjną

  Opublikowano: 24 listopada 2015

  Łaziska Górne 16.11.2015r.

  OGŁOSZENIE

   

  Spółdzielnia Mieszkaniowa „Hutnik”, ul. Dworcowa 26 w Łaziskach Górnych ogłasza nabór ofert wykonawców robót na wykonywanie bieżącej obsługi eksploatacyjnej budynków mieszkalnych w zasobach S.M. „Hutnik” w n/w zakresie prac:

  – prace remontowe ogólnobudowlane,

  – prace remontowe blacharsko dekarskie.

  w okresie od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.

   

  Przy składaniu ofert nie jest wymagane wadium i wpłacenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

  Szczegółowe warunki zlecania i realizacji robót będzie regulowała umowa zawarta z wykonawcą (druk umowy zobacz ).

  Oferent może złożyć oferty na wybrane zakresy prac lub na wszystkie zakresy prac.

  Wraz z wypełnionym drukiem oferty (zobacz) należy złożyć:

  1. Kopia wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) lub wypis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub umowę spółki cywilnej. Dokumenty należy potwierdzić pieczęcią i podpisem osoby składającej ofertę.
  2. Oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości wobec ZUS
  3. Aktualną polisę ubezpieczeniową potwierdzającą, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
  4. Zaakceptowany projekt umowy (zobacz)

   

  Powyższe ogłoszenie, druki ofert oraz projekt umowy do pobrania i wydruku zostały załączone poniżej  lub w wersji papierowej można odebrać bezpłatnie w dziale technicznym Spółdzielni w godz.: 800-1400 od poniedziałku do piątku.

  Oferty z podanymi stawkami kosztorysowymi należy złożyć w sekretariacie S.M. „Hutnik”, ul. Dworcowa 26 w Łaziskach Górnych w terminie do 22.12.2015r. (wtorek) do godz. 1000.

   

  Dodatkowych informacji udziela Dział Techniczny Spółdzielni, tel.: (32) 736 72 34


  Ogłoszenie o wyniku zakończonego postępowania przetargowego

  Opublikowano: 24 listopada 2015

  Łaziska Górne 24.11.2015r.

   

  OGŁOSZENIE O WYNIKU ZAKOŃCZONEGO POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

   

  Spółdzielnia Mieszkaniowa „Hutnik” ul. Dworcowa 26 w Łaziskach Górnych informuje, że w zakończonym postępowaniu przetargowym na:

  „Przegląd i pomiary wewnętrznych instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych i lokalach użytkowych Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK” na terenie Łazisk Górnych”

  wybrana została oferta firmy:

  F.H.U. „TECHNET” Przemysław Marek, ul. Młyńska 13/29, 43-190 Mikołów, tel.: 600558618


  Pakiet minimalny TV UPC

  Opublikowano: 13 listopada 2015

  Spółdzielnia Mieszkaniowa „HUTNIK” informuje, że mieszkańcy zasobów Spółdzielni mogą korzystać z pakietu minimalnego TV UPC, który daje dostęp do 35 cyfrowych niekodowanych kanałów. W załączniku przedstawiamy listę dostępnych kanałów (zobacz). Odbiór wszystkich oferowanych w pakiecie kanałów jest możliwy za pośrednictwem telewizorów z wbudowanym tunerem cyfrowej telewizji kablowej DVB-C w standardzie MEPG – 2(kanały SD)/MPEG- 4 (kanały HD). Lista telewizorów dla których UPC zapewnia prawidłowy odbiór kanałów cyfrowych oraz instrukcja wyszukiwania kanałów znajdują się na stronie www.upc.pl.

  Wysokość miesięcznej opłaty abonamentowej od dnia 01.04.2014r. pozostaje niezmieniona i wynosi 9,00 zł brutto za mieszkanie – gniazdo UPC.

  W celu podłączenia i korzystania z Minimalnego Pakietu TV UPC prosimy o pobranie, wypełnienie i złożenie do Spółdzielni wniosku o podłączenie (pobierz). Ważne jest aby na wniosku zamieszczony został telefon kontaktowy do osoby, która udostępni mieszkanie do podłączenia. Dokładamy wszelkich starań aby wniosek najpóźniej w następnym dniu roboczym po jego złożeniu w Spółdzielni został przekazany do Centralnego Biura Obsługi TV UPC. Realizacja technicznego podłączenia przez serwis UPC również przebiega sprawnie( maksymalnie do 7 dni).

  W przypadku zamiaru rezygnacji z odbioru tego pakietu również wymagane jest złożenie pisemnego wniosku do Spółdzielni (pobierz). W celu sprawnej realizacji dyspozycji odłączeń i jasnych zasad rozliczeń pobieranej przez Spółdzielnie opłaty, informujemy o zasadach ustalonych przez UPC w tym zakresie:

  • jeśli wniosek o odłączenie wpłynie do UPC do 15 -go dnia danego miesiąca to odłączenia nastąpi 1-go dnia kolejnego miesiąca, (np. jeśli wniosek zostanie dostarczony do UPC 14 marca to odłączenie nastąpi 1 – go kwietnia),
  • jeśli wniosek wpłynie do UPC po 15-tym dniu danego miesiąca to odłączenie nastąpi z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na ostatni dzień kolejnego miesiąca , następującego po okresie rozliczeniowym, w którym przekazano rezygnację (np. jeśli wniosek wpłynie do UPC 16 marca to odłączenie nastąpi 1 maja)

  W opisanych powyżej przypadkach datą wiążącą dla UPC jest data wpływu pisma/wniosku do UPC Polska,, więc wpływ wniosku do Spółdzielni powinien nastąpić co najmniej na dwa dni robocze przed datą 15 danego miesiąca, aby odłączenie nastąpiło ze skutkiem od 1 dnia następnego miesiąca.

  Ponadto informujemy, że w przypadkach awarii i usterek zidentyfikowanych w obrębie jednego lokalu, mieszkańcy mogą dokonywać zgłoszeń we własnym zakresie, kontaktując się z Ogólnopolskim Biurem Obsługi Klientów pod numerami telefonów 80949480* (z telefonów stacjonarnych) lub 32 4949480* (z telefonów komórkowych). W przypadku wystąpienia awarii w całym budynku lub na terenie osiedla, należy kontaktować się z Działem Wsparcia Technicznego pod nr telefonów 80194 99 49* – z telefonów stacjonarnych lub 32 494 99 49* – z telefonów komórkowych. W godzinach pracy Spółdzielni wszelkie awarie można również zgłaszać za naszym pośrednictwem.


  Akcja Zima 2015/2016

  Opublikowano: 13 listopada 2015

  Szanowni Mieszkańcy,

  uprzejmie informujemy, że zimowe utrzymanie nieruchomości (tzw. „akcję zima”) w zasobach naszej Spółdzielni, w ramach podpisanej w lipcu 2015 umowy na kompleksowe utrzymywanie czystości i porządku oraz utrzymanie zimowe prowadzić będzie Przedsiębiorstwo Usługowe „KRYSPIN” s.c. Umowa obejmuje odśnieżanie, usuwanie oblodzenia i posypywanie piaskiem oraz utrzymywanie w należytym stanie chodników osiedlowych, wejść i schodów wejściowych do budynków.

  Wykonawcą zadań w ramach AKCJI ZIMA 2015/2016 organizowanej przez Urząd Miasta Łaziska Górne na drogach gminnych będzie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Łaziskach Górnych przy ul. Energetyków 5. Odśnieżanie dróg powiatowych na terenie Łazisk prowadzić będzie konsorcjum firm ZPUH ROLREM s.c. z Orzesza, PUH Krzysztof Rzymek Orzesze, SAKEM Łaziska Górne, COMPLEX s.c. Orzesze, natomiast chodniki Firma Usługowa „TEREN” Janusz Szczepek.

  Ważne numery telefonów:

  Dyspozytor Akcji Zima:

  tel. 32 224 14 52, 32 224 10 88

  fax. 32 224 14 20

  tel. kom. 603 196 999

  Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego:

  tel. 32 326 04 30, 798-717-178

  Powiatowy Zarząd Dróg :

  tel. 32 224 44 99, 512 294 375, 660 764 079,

  Drogi Krajowe :

  32 224 13 13, 32 314 24 05 w. 21

  32 259 67 06 (GDDK i A Katowice)


  Akcja „Sprzątaj po swoim psie”

  Opublikowano: 2 listopada 2015

  Szanowni Mieszkańcy,

  uprzejmie informujemy, że w dniach 6-10 listopada br w ramach akcji „Sprzątaj po swoim psie” prowadzonej przez Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Łaziska Górne, rozprowadzone zostaną za naszym pośrednictwem do skrzynek pocztowych pakiety promujące sprzątanie po swoich pupilach. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z przekazanym materiałem i włączenia się do akcji. W przypadku gdy nie jesteście Państwo właścicielami czy też opiekunami pieska, proponujemy przekazanie pakieciku z woreczkiem sąsiadowi bądź znajomemu – posiadaczowi psa, który z pewnością wykorzysta go zgodnie z przeznaczeniem. Akcja ma na celu promowanie właściwej postawy związanej ze sprzątaniem po swoich podopiecznych czworonogach oraz uświadomienie rangi problemu i zagrożenia jakie stwarzają zanieczyszczone psimi odchodami trawniki, chodniki, itp.

  W sprawie sprzątania po pieskach publikowaliśmy obszerny materiał w dniu 9 marca 2015r, który można znaleźć w archiwum wiadomości zamieszczanych na naszej stronie internetowej (zobacz).

   

  001       002

   

   

   

   


  W poniższe pole wpisz HUTNIK

  Hutnik
  Informacja o cookies Zamknij informację o cookies
  Ta strona korzysta z plików cookies(ciasteczek). Aby dowiedzieć się więcej na temat samych plików, sposobu ich używania oraz polityce prywatności, kliknij w dowiedz się więcej.