Spółdzielnia Mieszkaniowa
Hutnik

ul. Dworcowa 26, 43-170 Łaziska Górne


2021

 • Maj 2021 (4)
 • Kwiecień 2021 (4)
 • Marzec 2021 (13)
 • Luty 2021 (10)
 • Styczeń 2021 (3)

 • 2020

 • Grudzień 2020 (7)
 • Listopad 2020 (5)
 • Październik 2020 (6)
 • Wrzesień 2020 (9)
 • Sierpień 2020 (14)
 • Lipiec 2020 (9)
 • Czerwiec 2020 (6)
 • Maj 2020 (10)
 • Kwiecień 2020 (10)
 • Marzec 2020 (11)
 • Luty 2020 (6)
 • Styczeń 2020 (4)

 • 2019

 • Grudzień 2019 (7)
 • Listopad 2019 (9)
 • Październik 2019 (7)
 • Wrzesień 2019 (6)
 • Sierpień 2019 (5)
 • Lipiec 2019 (8)
 • Czerwiec 2019 (6)
 • Maj 2019 (11)
 • Kwiecień 2019 (13)
 • Marzec 2019 (9)
 • Luty 2019 (10)
 • Styczeń 2019 (4)

 • 2018

 • Grudzień 2018 (11)
 • Listopad 2018 (2)
 • Październik 2018 (7)
 • Wrzesień 2018 (5)
 • Sierpień 2018 (8)
 • Lipiec 2018 (4)
 • Czerwiec 2018 (7)
 • Maj 2018 (9)
 • Kwiecień 2018 (6)
 • Marzec 2018 (9)
 • Luty 2018 (9)
 • Styczeń 2018 (3)

 • 2017

 • Grudzień 2017 (5)
 • Listopad 2017 (9)
 • Październik 2017 (6)
 • Wrzesień 2017 (9)
 • Sierpień 2017 (8)
 • Lipiec 2017 (4)
 • Czerwiec 2017 (9)
 • Maj 2017 (9)
 • Kwiecień 2017 (12)
 • Marzec 2017 (8)
 • Luty 2017 (10)
 • Styczeń 2017 (7)

 • 2016

 • Grudzień 2016 (6)
 • Listopad 2016 (5)
 • Październik 2016 (8)
 • Wrzesień 2016 (9)
 • Sierpień 2016 (6)
 • Lipiec 2016 (3)
 • Czerwiec 2016 (5)
 • Maj 2016 (5)
 • Kwiecień 2016 (11)
 • Marzec 2016 (10)
 • Luty 2016 (8)
 • Styczeń 2016 (9)

 • 2015

 • Grudzień 2015 (8)
 • Listopad 2015 (6)
 • Październik 2015 (9)
 • Wrzesień 2015 (12)
 • Sierpień 2015 (8)
 • Lipiec 2015 (6)
 • Czerwiec 2015 (6)
 • Maj 2015 (6)
 • Kwiecień 2015 (9)
 • Marzec 2015 (10)
 • Luty 2015 (7)
 • Styczeń 2015 (8)

 • 2014

 • Grudzień 2014 (7)
 • Listopad 2014 (10)
 • Październik 2014 (8)
 • Wrzesień 2014 (7)
 • Podwyżka cen ciepła w Tauron Wytwarzanie S.A.

  Opublikowano: 28 sierpnia 2015

  Szanowni Mieszkańcy, jak nas poinformował PEC w Tychach, zmianie ulegają ceny mocy zamówionej i ceny ciepła stosowane przez Tauron Wytwarzanie S.A. Nowe ceny taryf zatwierdzone przez Prezesa URE oznaczają podwyżkę w stosunku do cen obecnie stosowanych o 6,1 % licząc w cenach brutto. Podwyżki wchodzą w życie z dniem 16 września bieżącego roku. Warto wspomnieć, że ceny stosowane przez Tauron Wytwarzanie S.A. stanowią w przypadku mocy zamówionej ok. 70% kosztów, natomiast w przypadku ciepła ok. 60% kosztów centralnego ogrzewania w zasobach Spółdzielni.

  Informujemy również, że Zarząd Spółdzielni złożył wniosek w PEC sp. z o.o. dotyczący zmiany (obniżenia) mocy zamówionej, dostosowując wartość mocy do faktycznego zużycia ciepła przez poszczególne budynki. Nowa moc zamówiona zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2016. Działanie to powinno dla większości budynków nieco złagodzić skutki podwyżki cen ustalonych przez Tauron Wytwarzanie S.A. W załączeniu przedstawiamy pismo PEC sp. z o.o. informujące o podwyżce (zobacz).

  Z poważaniem

  Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Hutnik”


  Nowy harmonogram odczytów podzielników przez firmę Techem sp. z o.o.

  Opublikowano: 27 sierpnia 2015

  Szanowni Mieszkańcy, jednym z istotnych elementów modyfikacji i ujednolicenia zasad rozliczania kosztów ciepła jest ujednolicenie okresu rozliczeniowego w skali całych zasobów Spółdzielni. Obecnie w Spółdzielni występują dwa okresy rozliczeniowe, jeden dla budynków rozliczanych przez firmę Energosystem sp. z o.o. z Rybnika i drugi dla budynków rozliczanych przez firmę Techem sp. z o.o. z Bytomia. Dlatego też Zarząd Spółdzielni podjął decyzję o skierowaniu do Rady Nadzorczej wniosku o zmianę Regulaminu dokonywania indywidualnego rozliczania energii cieplnej, tak by okres rozliczeniowy w skali całych zasobów zawierał się od 1 września do 31 sierpnia roku następnego. W przypadku przychylenia się przez Radę Nadzorczą terminy wykonania odczytów przez firmę Techem sp. z o.o. przedstawia załącznik (zobacz).


  Nowy węzeł cieplny na Energetyków 11-13-15

  Opublikowano: 22 sierpnia 2015

  Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, dzięki współpracy Spółdzielni z Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej w Tychach, w budynku Energetyków 11-13-15 zainstalowany został nowy węzeł cieplny posiadający pełną automatykę. Zastąpił on wyeksploatowane, prawie trzydziestoletnie urządzenia, których stan techniczny pozostawiał wiele do życzenia. Powyższa modernizacja nie byłaby możliwa bez aktywnych działań Spółdzielni związanych z uporządkowaniem spraw majątkowych dotyczących infrastruktury ciepłowniczej w budynkach zarządzanych przez Spółdzielnię. Warto też podkreślić, że koszt całości prac związanych z wymianą węzła cieplnego poniósł PEC sp. z o.o.

  wezel_cieplny_1 wezel_cieplny_2

  Z poważaniem

  Wojciech Huptys

  Prezes Zarządu


  Sprzedaż węzłów cieplnych dla PEC w Tychach

  Opublikowano: 14 sierpnia 2015

  Szanowni Mieszkańcy, w związku z pytaniami dotyczącymi sprzedaży węzłów cieplnych, Zarząd Spółdzielni informuje, że działania w tym zakresie poprzedzone zostały analizami skutków finansowych i organizacyjnych zmiany właściciela instalacji dostarczających ciepło.

  Wyliczenia te obejmowały w szczególności:

  • analizę obecnej wartości mocy zamówionej dla poszczególnych budynków,
  • analizę wysokości zużytego ciepła na ogrzewanie poszczególnych budynków w latach 2012-2014,
  • analizę skutków finansowych zmiany taryf przesyłu stosowanych przez PEC Tychy, w powiązaniu z dostosowaniem mocy zamówionej do faktycznych potrzeb poszczególnych budynków i wysokości zużycia ciepła (gigadżule) w 2014 roku,
  • analizę skutków organizacyjnych.

   

  Zasadniczą konsekwencją sprzedaży węzłów cieplnych jest zmiana taryf opłat za przesył, które to opłaty ustala PEC Tychy. W załączeniu prezentujemy taryfy stosowane przez PEC Tychy w 2015r., celem porównania cen jednostkowych (zobacz). Sprzedaż węzłów cieplnych nie ma żadnego wpływu na podstawowe składniki ponoszonych opłat, czyli na ceny wynikające z taryfy Tauron Wytwarzanie S.A. (cena mocy zamówionej 9.132,59 złotych brutto miesięcznie za megawat, cena ciepła 28,43 złotych brutto za gigadżul).

   

  Zmianę taryf dla poszczególnych budynków oraz skutki finansowe tej zmiany w skali całej Spółdzielni przedstawiamy w załączeniu (zobacz). Analiza została wykonana przy założeniu, że wynegocjowano i uzgodniono sprzedaż węzłów cieplnych Centrum 1-7, Pocztowa 1-2, Energetyków 7-9, Parkowa 1, Parkowa 2, Parkowa 3. Oczywiście wyliczenia zostały wykonane też przy założeniu dostosowania mocy zamówionej do faktycznych potrzeb poszczególnych budynków. Jak wynika z tabeli, oszczędności Spółdzielni w skali roku wynoszą prawie 20 tysięcy złotych.

   

  Zarząd Spółdzielni informuje ponadto, że wynegocjowana cena sprzedaży węzłów cieplnych, która to sprzedaż miała miejsce w styczniu bieżącego roku (węzły Dworcowa 26, Dworcowa 30, Energetyków 13, Chopina 14) wynosiła 105.001,- złotych. Uzgodniono również z PEC Tychy, że odpłatność za ustanowienie służebności przesyłu związanej z korzystaniem z części pomieszczeń w budynkach, w których zlokalizowane są węzły cieplne, wyniesie 14.551,21 złotych brutto. Kwoty te wpłyną bezpośrednio na wynik finansowy Spółdzielni.

  Przyjmując nawet bardzo ostrożne szacunki, że sprzedaż pozostałych węzłów cieplnych dla PEC Tychy, wraz z odpłatnością za korzystanie z pomieszczeń obejmowałaby takie same kwoty jak poprzednio, otrzymujemy kolejny przychód Spółdzielni w kwocie ok. 120 tysięcy złotych. W tym zakresie jeszcze nic nie jest ustalone ponieważ negocjacje rozpoczynają się we wrześniu bieżącego roku i można przypuszczać, że najprawdopodobniej kwota ta będzie wyższa.

   

  Warto też zwrócić uwagę, że po przejęciu węzłów przez PEC Tychy udało się ustalić modernizację węzła przy ul. Dworcowej 30 i kompleksową wymianę węzła przy ul. Energetyków 13. Koszty tych zadań w kwocie ok. 99 tys. złotych ponosi PEC Tychy. Działania takie nie byłyby możliwe w ramach funduszu remontowego Spółdzielni, znając potrzeby remontowe poszczególnych budynków.

   

  Podsumowując dotychczasowe działania Zarządu:

  • Szacowane oszczędności roczne po sprzedaży węzłów cieplnych mogą wynieść ok. 20 tysięcy złotych;
  • Przychód Spółdzielni z tytułu styczniowej sprzedaży części węzłów wyniósł ok. 120 tysięcy złotych;
  • Przychód Spółdzielni z tytułu sprzedaży kolejnych węzłów może osiągnąć kwotę co najmniej 120 tysięcy złotych;
  • Poniesione do tej pory przez PEC Tychy nakłady remontowe na modernizację części węzłów wyniosą ok. 99 tysięcy złotych.

   

  Zarząd Spółdzielni nie ma żadnych wątpliwości, że przyjęta strategia działań w opisywanym temacie jest jak najbardziej zasadna. W celu poznania szczegółowych wyliczeń zapraszamy do biura Spółdzielni.

  Z poważaniem

  Wojciech Huptys

  Prezes Zarządu


  Kontrola instalacji wodociągowej w budynkach Chopina 12 i Chopina 14

  Opublikowano: 12 sierpnia 2015

  Szanowni Mieszkańcy, w dniach 17-18.08. br. zostanie przeprowadzona kontrola stanu technicznego instalacji wody zimnej i ciepłej w mieszkaniach i częściach wspólnych budynków Chopina 12 i 14. Kontrola zostanie przeprowadzona według następującego harmonogramu:
  17.08. (poniedziałek) – budynek Chopina 12, godz. 8.00-16.00;
  18.08. (wtorek) – budynek Chopina 14, godz. 8.00-16.00;

  Kontrolę przeprowadzi firma obsługująca Spółdzielnię w zakresie instalacji wod-kan, gaz i CO – PPHU “ALG” z siedzibą w Gostyni.


  Ile kosztuje utrzymanie czystości po zmianach

  Opublikowano: 12 sierpnia 2015

  Szanowni Mieszkańcy, w związku z pojawiającymi się pytaniami Zarząd Spółdzielni uprzejmie informuje, że umowa zawarta z firmą P.U. Kryspin, odpowiedzialną za utrzymanie porządku i czystości, obejmuje dwa składniki kosztowe:

  Pierwszym z nich jest utrzymanie porządku na terenach zewnętrznych nieruchomości (koszenie, przycinanie zieleni, sprzątanie chodników i inne), którą to opłatę ponosicie Państwo w stawce eksploatacyjnej. Wynegocjowana i zapisana w umowie cena tej usługi według nowych zasad wynosi 83.000,- złotych rocznie. Cena ta obejmuje koszt realizacji wszystkich czynności związanych z utrzymaniem porządku na terenach zewnętrznych, według określonego przez Spółdzielnię standardu. Warto zwrócić uwagę, że koszt tych prac (jeszcze przed zmianami) w tegorocznym planie gospodarczo-finansowym obejmuje kwotę 88.200,- złotych. Kwota ta zawierała między innymi wynagrodzenia gospodarzy, zakup paliwa do kosiarek, zakup i naprawę sprzętu do utrzymania terenów zielonych i inne składniki.

  Drugim składnikiem kosztowym jest cena utrzymania czystości na klatkach schodowych budynków. Opłatę tą ponoszą użytkownicy mieszkań, którzy złożyli stosowne deklaracje/wnioski. Jak już wcześniej Państwa informowaliśmy , ceny te wynoszą odpowiednio:

  • 8 złotych miesięcznie za mieszkanie, w budynkach gdzie ponad 80% użytkowników mieszkań złożyło deklaracje/wnioski;

  • 9 złotych miesięcznie za mieszkanie, w budynkach gdzie poniżej 80% użytkowników mieszkań złożyło deklaracje/wnioski;

  Do dnia 11.08. br. wniosek o odpłatne sprzątanie klatek schodowych złożyło 527 użytkowników mieszkań.

  Zakładając, że użytkownicy wszystkich mieszkań (688 mieszkań) ponoszą opłatę według nowych stawek, rocznie byłaby to kwota 66.048,- złotych.

  Wykonując takie samo przeliczenie według stawek obowiązujących poprzednio, dałoby to kwotę 102.396,- złotych rocznie za sprzątanie klatek schodowych.

  Informujemy ponadto, że w podpisanej umowie zawarta została klauzula niezmienności ceny w 2016 roku.

  Zarząd Spółdzielni jest w pełni przekonany, że nowe zasady utrzymania czystości i porządku przyniosą wymierne korzyści dla Mieszkańców. Zachęcamy też tych z Państwa, którzy niezdecydowali się na korzystanie z usługi sprzątania klatek schodowych, do składania stosownych deklaracji/wniosków. Przypominamy, że w przypadku przekroczenia w danym budynku progu 80% mieszkań, których użytkownicy złożyli deklarację/wniosek, obniżeniu ulegnie stawka opłaty. Ponadto, im więcej będzie osób korzystających z tej usługi, tym łatwiej będzie utrzymać jej jednolity standard i kontrolować jakość.

  Z poważaniem

  Wojciech Huptys

  Prezes Zarządu


  Harmonogramy sprzątania klatek schodowych

  Opublikowano: 11 sierpnia 2015

  Szanowni Mieszkańcy,

  w związku z organizacją dla całych zasobów usługi odpłatnego sprzątania klatek schodowych wg. stanu na dzień 10.08.2015r. opracowane zostały we współpracy z firmą świadczącą tę usługę indywidualne harmonogramy sprzątania wewnątrz budynku dla poszczególnych klatek schodowych, w których nie zdeklarowali się wszyscy mieszkańcy.

  Harmonogramy pogrupowane na poszczególne osiedla/ulice z cotygodniowym zakresem prac przedstawiamy poniżej:

  1. Centrum (pobierz),
  2. Pocztowa (pobierz),
  3. Parkowa (pobierz),
  4. Energetyków (pobierz),
  5. Chopina (pobierz),
  6. Dworcowa (pobierz).

  Stworzenie nowej formy harmonogramów oraz ich wdrożenie pozwoli na skuteczne kontrolowanie realizacji zlecenia przez firmę świadczącą usługę a jednocześnie mieszkańców, którzy obowiązek sprzątania klatki schodowej chcą realizować we własnym zakresie z zachowaniem ustalonych standardów.

  Zachęcamy również do zapoznania się ze szczegółowym zakresem prac dotyczącym utrzymania czystości i porządku wewnątrz budynku (zobacz).

  Równocześnie informujemy, że w dalszym ciągu wypełnioną deklarację na odpłatne sprzątanie klatki schodowej można złożyć w sekretariacie Spółdzielni lub przesłać ją na adres e – mali : sekretariat@smhutnik.com.pl.

  Druk deklaracji w wersji papierowej można pobrać w sekretariacie Spółdzielni lub w wersji PDF bezpośrednio z załącznika poniżej (pobierz).

  Z poważaniem

  Zarząd Spółdzielni


  Dzień wolny za Święto Wniebowzięcia NMP

  Opublikowano: 10 sierpnia 2015

  Spółdzielnia Mieszkaniowa „HUTNIK” w Łaziskach Górnych, uprzejmie informuje, że w dniu 14.08.2015r. (tj. piątek) administracja  i  kasa  Spółdzielni  będą nieczynne w związku z dniem  wolnym  od  pracy  za święto  15 sierpnia 2015r. przypadające w sobotę.

  Podstawa prawna: art. 130 § 2 Kodeksu Pracy, Zarządzenie Prezesa   Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK” w Łaziskach Górnych z dnia 13.07.2015r.

  Za ewentualne utrudniania przepraszamy.


  W poniższe pole wpisz HUTNIK

  Hutnik
  Informacja o cookies Zamknij informację o cookies
  Ta strona korzysta z plików cookies(ciasteczek). Aby dowiedzieć się więcej na temat samych plików, sposobu ich używania oraz polityce prywatności, kliknij w dowiedz się więcej.