Spółdzielnia Mieszkaniowa
Hutnik

ul. Dworcowa 26, 43-170 Łaziska Górne


2021

 • Maj 2021 (4)
 • Kwiecień 2021 (4)
 • Marzec 2021 (13)
 • Luty 2021 (10)
 • Styczeń 2021 (3)

 • 2020

 • Grudzień 2020 (7)
 • Listopad 2020 (5)
 • Październik 2020 (6)
 • Wrzesień 2020 (9)
 • Sierpień 2020 (14)
 • Lipiec 2020 (9)
 • Czerwiec 2020 (6)
 • Maj 2020 (10)
 • Kwiecień 2020 (10)
 • Marzec 2020 (11)
 • Luty 2020 (6)
 • Styczeń 2020 (4)

 • 2019

 • Grudzień 2019 (7)
 • Listopad 2019 (9)
 • Październik 2019 (7)
 • Wrzesień 2019 (6)
 • Sierpień 2019 (5)
 • Lipiec 2019 (8)
 • Czerwiec 2019 (6)
 • Maj 2019 (11)
 • Kwiecień 2019 (13)
 • Marzec 2019 (9)
 • Luty 2019 (10)
 • Styczeń 2019 (4)

 • 2018

 • Grudzień 2018 (11)
 • Listopad 2018 (2)
 • Październik 2018 (7)
 • Wrzesień 2018 (5)
 • Sierpień 2018 (8)
 • Lipiec 2018 (4)
 • Czerwiec 2018 (7)
 • Maj 2018 (9)
 • Kwiecień 2018 (6)
 • Marzec 2018 (9)
 • Luty 2018 (9)
 • Styczeń 2018 (3)

 • 2017

 • Grudzień 2017 (5)
 • Listopad 2017 (9)
 • Październik 2017 (6)
 • Wrzesień 2017 (9)
 • Sierpień 2017 (8)
 • Lipiec 2017 (4)
 • Czerwiec 2017 (9)
 • Maj 2017 (9)
 • Kwiecień 2017 (12)
 • Marzec 2017 (8)
 • Luty 2017 (10)
 • Styczeń 2017 (7)

 • 2016

 • Grudzień 2016 (6)
 • Listopad 2016 (5)
 • Październik 2016 (8)
 • Wrzesień 2016 (9)
 • Sierpień 2016 (6)
 • Lipiec 2016 (3)
 • Czerwiec 2016 (5)
 • Maj 2016 (5)
 • Kwiecień 2016 (11)
 • Marzec 2016 (10)
 • Luty 2016 (8)
 • Styczeń 2016 (9)

 • 2015

 • Grudzień 2015 (8)
 • Listopad 2015 (6)
 • Październik 2015 (9)
 • Wrzesień 2015 (12)
 • Sierpień 2015 (8)
 • Lipiec 2015 (6)
 • Czerwiec 2015 (6)
 • Maj 2015 (6)
 • Kwiecień 2015 (9)
 • Marzec 2015 (10)
 • Luty 2015 (7)
 • Styczeń 2015 (8)

 • 2014

 • Grudzień 2014 (7)
 • Listopad 2014 (10)
 • Październik 2014 (8)
 • Wrzesień 2014 (7)
 • Zmiana opłat za sprzątanie klatek schodowych

  Opublikowano: 31 lipca 2015

  Szanowni Mieszkańcy, jak już wcześniej informowaliśmy od 01.08. br. obniżeniu ulega opłata za sprzątanie klatek schodowych. Nowe stawki opłat wynoszą:

  • 8,00 zł za lokal mieszkalny dla nieruchomości, w których zadeklarowane zostało ponad 80 % lokali mieszkalnych chętnych do usługi sprzątania
  • 9,00 zł za lokal mieszkalny dla nieruchomości, w których zadeklarowane zostało poniżej 80 % lokali mieszkalnych chętnych do usługi sprzątania.

   

  Wysokość nowych stawek opłat za sprzątanie klatek schodowych wynika wprost ze złożonej oferty firmy P.U. „Krsypin” s.c. Krystyna Górka, Marek Górka, która została wybrana do realizacji usługi utrzymania porządku i czystości na nieruchomościach. Firma wyłoniona została w drodze przeprowadzonego przez Spółdzielnię postępowania konkursowego.

  W załączeniu przekazujemy wykaz budynków z informacją o ilości mieszkań zadeklarowanych na odpłatne sprzątanie w poszczególnych budynkach (zobacz).

   

  Obecnie trwają uzgodnienia harmonogramów sprzątania dla poszczególnych budynków.
  O szczegółach będziemy informować.

   

  Zachęcamy wszystkich Państwa, którzy do tej pory nie złożyli wniosku/deklaracji na odpłatne sprzątanie, do ich składania. Dla ułatwienia załączamy do pobrania druk wniosku/deklaracji (pobierz). Cena usługi jest zdecydowanie niższa w porównaniu do poprzedniej i wydaje się na tyle atrakcyjna, że warto skorzystać z usługi.

   

  Zarząd Spółdzielni zwraca uwagę, że im więcej będzie mieszkań w budynku, korzystających z tej usługi, tym łatwiej będzie utrzymać jej jednolity standard.  Łatwiej też będzie przeprowadzać przez pracowników Spółdzielni kontrole jakości usługi. Chodzi przecież o wspólne dobro.

   

  Z poważaniem

  Zarząd Spółdzielni


  Odpłatne miejsca postojowe

  Opublikowano: 30 lipca 2015

  Szanowni Mieszkańcy, informujemy że w dniu 27.07. br. na posiedzeniu Rady Nadzorczej Zarząd przedłożył informację o propozycjach dalszych działań związanych z miejscami postojowymi. Materiałem wyjściowym były wnioski wypływające z przeprowadzonej inwentaryzacji miejsc postojowych oraz wyniki ankiety dotyczącej odpłatności za miejsca postojowe.

  Realizując wniosek Rady Nadzorczej złożony po przeprowadzonej w trakcie posiedzenia dyskusji, Zarząd ustalił, że zasady korzystania z odpłatnych miejsc postojowych nie ulegają zmianie.

  Zarząd będzie podejmował dalsze działania mające na celu zwiększenie dostępności stanowisk parkingowych.

  W przeprowadzonej ankiecie dotyczącej odpłatności za miejsca postojowe zebrano
  335 głosów (co stanowi ok. 50% wszystkich lokali mieszkalnych). 120 głosy zostały oddane w formie papierowej, natomiast pozostałe Mieszkańcy oddali za pośrednictwem formularza na stronie internetowej Spółdzielni.

  Łącznie 202 głosy (60% oddanych) było za utrzymaniem odpłatnych miejsc parkingowych, 133 głosy (40% oddanych głosów) było za nieodpłatnymi miejscami parkingowymi.

  Zarząd uprzejmie informuje, że ewentualne wnioski o odpłatne miejsce postojowe będą realizowane w miarę dostępności stanowisk (nie każde dostępne stanowisko postojowe jest
  w gestii Spółdzielni). W przypadku zajęcia odpłatnego miejsca przez osoby nieupoważnione bardzo prosimy o kontakt z uprawnionymi organami, ponieważ Spółdzielnia nie posiada instrumentów prawnych jak i technicznych aby podjąć skuteczną reakcję.

   

  Z poważaniem

  Zarząd Spółdzielni


  Informacje o zmianach cd.

  Opublikowano: 24 lipca 2015

  Szanowni Mieszkańcy,

  Zarząd Spółdzielni winien jest Państwu wyjaśnienia, dlaczego od pewnego czasu brak było aktualnych informacji na stronie internetowej Spółdzielni. Otóż, po pierwsze związane to było ze zmianą adresu strony internetowej. W najbliższym czasie przejdziemy tylko i wyłącznie na adres www.smhutnik.laziska.pl. Dzięki uprzejmości Urzędu Miasta w Łaziskach Górnych będziemy dysponowali adresem strony internetowej, który mocno podkreśli łaziski charakter Spółdzielni. Tak więc poprzedni adres strony www.smhutnik.com.pl stanie się nieaktywny. Zmianie ulegną też adresy poczty elektronicznej. Za niedogodności związane z tym procesem serdecznie przepraszamy.

  Pracujemy również nad nowym wizerunkiem strony internetowej, która mamy nadzieję stanie się bardziej czytelna i jeszcze więcej osób będzie z niej korzystać. Zarząd przewiduje też, że w ramach modernizacji zintegrowanego systemu informacyjnego do zarządzania zasobami Spółdzielni uda się wprowadzić stosowne aplikacje umożliwiające elektroniczną obsługę płatności czynszowych.

  Kolejnym powodem braku aktualizacji informacji było duże zaangażowanie pracowników w zmianę systemu utrzymania czystości i porządku na nieruchomościach. Przeprowadzane zmiany w tym zakresie mają zarówno charakter formalny, jak i organizacyjny. Jak zapewne zauważyli Państwo, inaczej przeprowadzone zostało koszenie i sprzątanie terenów zewnętrznych, zmianie ulegnie też sposób utrzymania czystości na klatkach schodowych. O szczegółach będziemy informować w najbliższym czasie. Zarząd zwraca uwagę, że zgodnie z zapisami statutowymi, wnioski dotyczące odpłatnego sprzątania klatek schodowych można składać cały czas, w godzinach pracy Spółdzielni.

  Mamy nadzieję, że przyjęte nowe procedury pozwolą podnieść jakość obsługi Mieszkańców.

  Z wyrazami szacunku

  Wojciech Huptys

  Prezes Zarządu


  Zmiana terminu wnoszenia opłat za mieszkanie

  Opublikowano: 24 lipca 2015

  Szanowni Mieszkańcy,

  informujemy, że zgodnie z decyzją Walnego Zgromadzenia Członków opłaty mieszkaniowe należy wnosić do końca miesiąca, nie tak jak było dotychczas do 10-go każdego miesiąca. Na podstawie postanowienia z dnia 26.06.2015r. Sądu Rejonowego Katowice – Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nastąpiła między innymi zamiana zapisu w § 82 pkt 10 w Statucie Spółdzielni dotycząca terminu wnoszenia opłat za używanie lokalu. Dotychczasowy zapis § 82 pkt 10 Statutu Spółdzielni: „opłaty za używanie lokali należy uiszczać bez wezwania , co miesiąc z góry do dnia 10 każdego miesiąca. Za datę zapłaty, uważa się datę wpływu środków finansowych do kasy lub na konto Spółdzielni.” otrzymał nowe brzmienie „Opłaty, o których mowa w § 81 należy uiszczać bez wezwania co miesiąc, w terminie do końca miesiąca za dany miesiąc kalendarzowy. Za datę wniesienia opłaty uważa się datę wpływu środków finansowych do kasy lub na konto Spółdzielni.”


  Zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym

  Opublikowano: 24 lipca 2015

  Szanowni Mieszkańcy, informujemy, że postanowieniem z dnia 26.06.2015r. sygn. sprawy KA.VIII NS-REJ.KRS/019035/15/630 Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK” w Łaziskach Górnych w dziale 1 – Informacje o statucie, dziale 2 – Ograny nadzoru oraz dziale 3 – Wzmianki o złożonych dokumentach i Informacje o dniu kończącym rok obrotowy. Tym samym w KRS Spółdzielni wpisane zostały wszystkie zmiany, o które wnioskował Zarząd Spółdzielni. Na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości w zakładce KRS (https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu) można zapoznać się oraz pobrać aktualny wypis KRS Spółdzielni podając nasz nr KRS 0000127188.


  Ogłoszenie o wyniku zakończonego postępowania przetargowego

  Opublikowano: 20 lipca 2015

  Łaziska Górne 17.07.2015r.

   

  OGŁOSZENIE O WYNIKU ZAKOŃCZONEGO POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

   

  Spółdzielnia Mieszkaniowa „Hutnik” ul. Dworcowa 26 w Łaziskach Górnych informuje, że w zakończonym postępowaniu przetargowym na:

  „Przegląd, uszczelnienie i sprawdzenie szczelności wewnętrznej instalacji gazowej w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej „Hutnik” w Łaziskach Górnych– 2015r.

  wybrana została oferta firmy:

  Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „ALG”, ul. Pszczyńska 280, 43-176 Gostyń.


  W poniższe pole wpisz HUTNIK

  Hutnik
  Informacja o cookies Zamknij informację o cookies
  Ta strona korzysta z plików cookies(ciasteczek). Aby dowiedzieć się więcej na temat samych plików, sposobu ich używania oraz polityce prywatności, kliknij w dowiedz się więcej.