Spółdzielnia Mieszkaniowa
Hutnik

ul. Dworcowa 26, 43-170 Łaziska Górne


2021

 • Maj 2021 (4)
 • Kwiecień 2021 (4)
 • Marzec 2021 (13)
 • Luty 2021 (10)
 • Styczeń 2021 (3)

 • 2020

 • Grudzień 2020 (7)
 • Listopad 2020 (5)
 • Październik 2020 (6)
 • Wrzesień 2020 (9)
 • Sierpień 2020 (14)
 • Lipiec 2020 (9)
 • Czerwiec 2020 (6)
 • Maj 2020 (10)
 • Kwiecień 2020 (10)
 • Marzec 2020 (11)
 • Luty 2020 (6)
 • Styczeń 2020 (4)

 • 2019

 • Grudzień 2019 (7)
 • Listopad 2019 (9)
 • Październik 2019 (7)
 • Wrzesień 2019 (6)
 • Sierpień 2019 (5)
 • Lipiec 2019 (8)
 • Czerwiec 2019 (6)
 • Maj 2019 (11)
 • Kwiecień 2019 (13)
 • Marzec 2019 (9)
 • Luty 2019 (10)
 • Styczeń 2019 (4)

 • 2018

 • Grudzień 2018 (11)
 • Listopad 2018 (2)
 • Październik 2018 (7)
 • Wrzesień 2018 (5)
 • Sierpień 2018 (8)
 • Lipiec 2018 (4)
 • Czerwiec 2018 (7)
 • Maj 2018 (9)
 • Kwiecień 2018 (6)
 • Marzec 2018 (9)
 • Luty 2018 (9)
 • Styczeń 2018 (3)

 • 2017

 • Grudzień 2017 (5)
 • Listopad 2017 (9)
 • Październik 2017 (6)
 • Wrzesień 2017 (9)
 • Sierpień 2017 (8)
 • Lipiec 2017 (4)
 • Czerwiec 2017 (9)
 • Maj 2017 (9)
 • Kwiecień 2017 (12)
 • Marzec 2017 (8)
 • Luty 2017 (10)
 • Styczeń 2017 (7)

 • 2016

 • Grudzień 2016 (6)
 • Listopad 2016 (5)
 • Październik 2016 (8)
 • Wrzesień 2016 (9)
 • Sierpień 2016 (6)
 • Lipiec 2016 (3)
 • Czerwiec 2016 (5)
 • Maj 2016 (5)
 • Kwiecień 2016 (11)
 • Marzec 2016 (10)
 • Luty 2016 (8)
 • Styczeń 2016 (9)

 • 2015

 • Grudzień 2015 (8)
 • Listopad 2015 (6)
 • Październik 2015 (9)
 • Wrzesień 2015 (12)
 • Sierpień 2015 (8)
 • Lipiec 2015 (6)
 • Czerwiec 2015 (6)
 • Maj 2015 (6)
 • Kwiecień 2015 (9)
 • Marzec 2015 (10)
 • Luty 2015 (7)
 • Styczeń 2015 (8)

 • 2014

 • Grudzień 2014 (7)
 • Listopad 2014 (10)
 • Październik 2014 (8)
 • Wrzesień 2014 (7)
 • Informacja

  Opublikowano: 29 maja 2015

  Łaziska Górne, 29.05.2015r.

   

   

  INFORMACJA!!!

   

   

  Spółdzielnia Mieszkaniowa „HUTNIK” ul. Dworcowa 26 w Łaziskach Górnych

  informuje, że kasa Spółdzielni

  w dniu 05.06.2015r. będzie nieczynna.

  Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.


  Konkursy ofert na najem lokali użytkowych

  Opublikowano: 29 maja 2015

  Łaziska Górne, 29.05.2015r.

  OGŁOSZENIE

   

  Spółdzielnia Mieszkaniowa „HUTNIK” ul. Dworcowa 26 w Łaziskach Górnych

  ogłasza konkursy ofert na najem lokali użytkowych:

   

  I. Pawilon usługowo -handlowy o pow. 297,55m2 przy ul. Dworcowej 26 w Łaziskach Górnych – Konkurs I

   

  II. Lokal o pow. 23,58m2 na parterze w budynku mieszkalnym os. Centrum 6 w Łaziskach Górnych – Konkurs II

   

  1. Oferty na drukach (druk – Konkurs I – pobierz), (druk – Konkurs II – pobierz) należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „OFERTA NA NAJEM LOKALU os. Centrum 6 pow.23,58 m2 w siedzibie Spółdzielni w terminie do dnia 11.06.2015r. do godz. 15:00.
  2. Rozstrzygniecie konkursu nastąpi w dniu 12.06.2015r.
  3. Data najmu lokali do uzgodnienia.
  4. Lokale oglądać można w dniach od 03.06.2015r. do 10.06.2015r. po wcześniejszym ustaleniu godziny.
  5. Oferent przystępujący do konkursu zobowiązany jest do wpłaty do dnia 11.06.2015r. wadium konkursowego w wysokości 1.000,00 – Konkurs I oraz zł 510,00 zł – Konkurs II na konto PKO BP 25102025280000020200155390.
  6. W przypadku oferenta, który wygra przetarg wadium zalicza się po poczet kaucji.
   W przypadku odstąpienia od podpisania umowy wadium przepada. Pozostałym oferentom wadium konkursowe zostanie zwrócone w ciągu 7 dni od daty zatwierdzenia wyniku konkursu.
  7. Kaucja z tytułu najmu lokalu w wysokości jednomiesięcznego czynsz brutto płatna
   w terminie 7 dniu od daty zatwierdzenia wyników konkursu przetargu.
  8. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.
  9. Szczegółowe warunki konkursu oraz wynajmu lokalu określa Regulamin wynajmu lokali użytkowych, dzierżawy terenu oraz użyczenia pomieszczeń niepełnowartościowych w Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK” (zobacz) .
  10. Dodatkowe informacje o lokalu oraz druki ofert w formie papierowej uzyskać można
   w sekretariacie Spółdzielni lub pod nr tel. 32 7367234

  Ogłoszenie (pobierz PDF)


   

  Konkurs I

  Informacje o Pawilonie handlowo – usługowym o pow. 297,55 m2 przy ul. Dworcowej 26
  w Łaziskach Górnych.

   

  Pawilon o pow. użytkowej 297,55 m2 usytuowany jest frontem i wejściem głównym do ulicy Krokusów – ok. 200 m od ulicy Dworcowej. Przed Pawilonem zlokalizowany jest dogodny, ogólnodostępny parking.

  Pawilon jest budynkiem parterowym z podpiwniczeniem, wyposażonym w instalacje wodno – kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, elektryczną i wentylacyjną.

  Pobór mediów dostarczanych do lokalu rozliczany jest na podstawie liczników (energia cieplna , energia elektryczna) oraz  podlicznika (woda).

  Nad wejściem do lokalu oraz przy wjeździe z ulicy Dworcowej na ulicę Krokusów znajdują się tablice reklamowe do zamieszczenia reklamy dla działalności handlowej.

  Wnętrze pawilonu zostało wyremontowane w I kw. 2014r.

  Informacja o lokalu (pobierz PDF)

  Druk oferty (pobierz)

  Rzut lokalu (pobierz)

   

  DO WYNAJECIA

  PAWILON


  Konkurs II

  Informacje o lokalu użytkowym o pow. 23,58 m2 w budynku os. Centrum 6
  w Łaziskach Górnych.

   

  Lokal o pow. użytkowej 23,58 m2 usytuowany jest na parterze budynku mieszkalnego w os. Centrum 6 w Łaziskach Górnych, z wejściem do lokalu z drogi wewnątrzosiedlowej.

  Przed budynkiem os. Centrum 6 zlokalizowany jest dogodny, ogólnodostępny parking.

  Lokal to jedno duże pomieszczenie z oknem i drzwiami wejściowymi z witrynką. Lokal posiada dostęp do pomieszczenia socjalnego i sanitariatów.

  Pobór mediów dostarczanych do lokalu rozliczany jest na podstawie podliczników (energia elektryczna i woda) oraz wg. stawek ryczałtowych na m2 – energia cieplna.

  Na elewacji budynku jest możliwość zabudowy reklam dla prowadzonej w lokalu działalności gospodarczej. Wnętrze lokalu obecnie zabudowane jest tzw. zabudową kantorową, która przewidziana jest do demontażu.

  Informacja o lokalu (pobierz PDF)

  Druk oferty (pobierz)

   

  LOKAL CENTRUM 6

  LOKAL CENTRUM 6

   


  Zadłużenie w opłatach za lokale mieszkalne na 30.04.2015r.

  Opublikowano: 21 maja 2015

  Zarząd Spółdzielni przedkłada informację dotyczącą wysokości zadłużenia użytkowników lokali mieszkalnych z tytułu opłat mieszkaniowych. Jak wynika z danych przedstawionych w załączonych tabelach, w grupie zadłużenia krótkoterminowego, jego poziom nieznacznie wzrósł w stosunku do końca ubiegłego roku. Zarząd ma nadzieję, że korzystnie na sytuację wpłynie wydłużenie terminu, do którego należy wnosić opłaty, o ile oczywiście Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni tak postanowi.

  Zadłużenie przekraczające trzy miesiące utrzymuje się na podobnym poziomie, jak na koniec grudnia, co jest zjawiskiem korzystnym.

  Analizując poziom zadłużenia w stosunku do analogicznych okresów lat 2011-2014 jego podstawowe wskaźniki uległy istotnej poprawie.

  Warto też zwrócić uwagę, że wysokość naliczeń w stosunku do której liczone są podstawowe wskaźniki zadłużenia, dzięki obniżce między innymi stawki opłaty eksploatacyjnej i stawki zaliczkowej opłaty na centralne ogrzewanie, jest niższa o ponad 45 tys. złotych (w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku).

   

  Zaległości w opłatach za okres kwiecień 2014 – kwiecień 2015 (zobacz)

  Zaległości w poszczególnych budynkach – całe zadłużenie (zobacz)

  Zaległości w poszczególnych budynkach – zadłużenie powyżej 3 miesiące (zobacz)

  Zaległości w opłatach za okres kwiecień 2011 – kwiecień 2015 (zobacz)


  Ogłoszenie o przetargu

  Opublikowano: 18 maja 2015

  Łaziska Górne 18.05.2015r.

   

  O G Ł O S Z E N I E

  II TERMIN PRZETARGU

   

  Spółdzielnia Mieszkaniowa „HUTNIK” ul. Dworcowa 26 w Łaziskach Górnych ogłasza postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego pisemnych ofert na wykonanie prac:

  „Wykonanie robót remontowych ogólnobudowlanych w budynkach mieszkalnych w zasobach S.M. „Hutnik” w Łaziskach Górnych.”:

  1. Remont trzonów kominowych na dachu budynku Dworcowa 32.
  2. Remont płyt balkonowych w budynku Dworcowa 32.
  3. Remont płyt balkonowych i gzymsu w budynku Dworcowa 30.
  4. Remont płyt balkonowych w budynku Pocztowa 2B – pion mieszkań 1, 4, 7, 10, 13 wraz z wykonaniem i montażem daszka na ostatniej kondygnacji.
  5. Montaż parapetów zewnętrznych w budynku Pocztowa 2 – str. zachodnia.
  6. Izolacja ściany piwnicznej wraz z remontem schodów do budynku Sobieskiego 6.
  7. Remont schodów zewnętrznych wejściowych do budynku Dworcowa 28.

   

  Przetarg odbędzie się w dniu 02.06.2015r. (wtorek) o godz. 1100 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK” w Łaziskach Górnych, ul. Dworcowa 26.

  Materiały przetargowe można odebrać w dziale technicznym Spółdzielni po wpłacie w kasie S.M. „HUTNIK” kwoty 123,00 zł brutto lub otrzymać np. drogą elektroniczną, po uzyskaniu potwierdzenia wniesienia opłaty za materiały.

  Wadium w kwocie 5000,00 zł należy wpłacać na konto Spółdzielni podane w materiałach przetargowych do dnia 02.06.2015r. do godz. 900.

  Oferty w zamkniętych kopertach z napisem „Wykonanie robót remontowych ogólnobudowlanych w budynkach mieszkalnych w zasobach S.M. „Hutnik” w Łaziskach Górnych.” należy składać w sekretariacie Spółdzielni w terminie do dnia 02.06.2015r. do godz. 900.

  Informacja o wynikach przetargu zostanie umieszczona na stronie internetowej Spółdzielni www.smhutnik.laziska.pl.

  Dodatkowych informacji udziela Dział Techniczny S.M. „HUTNIK” tel. (32) 736-72-34.

  Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z wykonania części robót objętych przetargiem bez podania przyczyny lub do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny oferentom.

   


  Ogłoszenie o wynikach zakończonego postępowania przetargowego

  Opublikowano: 14 maja 2015

  Łaziska Górne 14.05.2015r.

   

  OGŁOSZENIE O WYNIKACH ZAKOŃCZONEGO POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

   

  Spółdzielnia Mieszkaniowa „Hutnik” ul. Dworcowa 26 w Łaziskach Górnych informuje, że w zakończonym postępowaniu przetargowym na:

  „Wykonanie robót remontowych elewacji w budynkach mieszkalnych w zasobach S.M. „Hutnik” w Łaziskach Górnych ” tj.:

  1. docieplenie elewacji wschodniej budynku Energetyków 11,
  2. docieplenie elewacji wschodniej budynku Energetyków 13,
  3. remont daszków nad wejściami do budynku Chopina 12 A, B,
  4. remont wnęk balkonowych w budynku Centrum 8 od strony zachodniej – pion mieszkań nr 3, 7, 11, 15,
  5. remont wnęk balkonowych w budynku Centrum 9 od strony wschodniej – pion mieszkań 8, 12, 16,
  6. remont balkonów i elewacji od strony zachodniej budynku Dworcowa 34 A, B

  wybrana została oferta firmy:

  Przedsiębiorstwo Usługowo Budowlane „MAX-BUD” Aleksander Moćko,
  ul. Orzeska 27, 43-170 Łaziska Górne, tel.: 604292951.


  Protokół z poprzedniego Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni

  Opublikowano: 8 maja 2015

  Szanowni Członkowie Spółdzielni, jednym z punktów porządku obrad Walnego Zgromadzenia jest przyjęcie protokołu z posiedzenia Walnego Zgromadzenia, które odbyło się w ubiegłym roku, w dniu 22.05.2014r. Protokół ten zostanie odczytany w trakcie obrad. Zapraszamy  Państwa do  wcześniejszego  zapoznania się treścią protokołu (zobacz), został on również zamieszczony w zakładce Organy Spółdzielni >>Walne Zgromadzenie Członków oraz w materiałach na Walne Zgromadzenie Członków w roku 2015r.


  W poniższe pole wpisz HUTNIK

  Hutnik
  Informacja o cookies Zamknij informację o cookies
  Ta strona korzysta z plików cookies(ciasteczek). Aby dowiedzieć się więcej na temat samych plików, sposobu ich używania oraz polityce prywatności, kliknij w dowiedz się więcej.